🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
4048.794829341372
Giá trị vốn hóa thị trường
472.6002787420449
Trading Volume

Tiền ảo Healthcare hàng đầu theo vốn hóa thị trường

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
426 $0,190376 -9.0% -13.9% -20.4% $168.670 $73.294.853 solve (SOLVE) 7d chart
539 $0,00007393 3.3% -2.6% -33.4% $403.246 $52.549.643 dentacoin (DCN) 7d chart
697 $0,03774733 2.3% 37.8% 18.7% $8.883.591 $31.927.000 lympo (LYM) 7d chart
744 $1,65 -0.3% -1.4% 2.5% $25.170 $25.435.294 dynamic (DYN) 7d chart
1260 $0,02567260 -2.1% -16.0% 111.4% $1.509.593 $5.951.645 medicalchain (MTN) 7d chart
1264 $0,00758220 3.2% -10.7% 16.1% $67.804 $5.805.284 doc.com (MTC) 7d chart
2632 $0,00155508 ? ? ? ? $13.642,96 emergency coin (ENY) 7d chart
$0,05425012 -0.7% -3.3% 4.9% $50.542 ? lyfe (LYFE) 7d chart
$0,01249995 100.7% -10.4% 6.6% $151,92 ? hospital coin (HOSP) 7d chart
$0,00622182 1.3% -28.8% -25.3% $78.979 ? mediconnect (MEDI) 7d chart
$0,00000043 -4.5% 2.1% -5.8% $571,06 ? innovativebioresearchclassic (INNBCL) 7d chart
$0,00505346 -0.8% -6.1% -9.7% $6.562,54 ? medikey (MKEY) 7d chart
$0,00015332 -19.8% -37.5% -20.7% $30,64 ? ubricoin (UBN) 7d chart
$0,07926626 ? ? ? ? ? digipharm (DPH) 7d chart
$0,01302390 ? ? ? ? ? armtoken (TARM) 7d chart
$0,04898904 -0.0% -57.8% -60.2% $208,99 ? selenium (SLC) 7d chart
$0,00079593 ? ? ? ? ? sheng (SHENG) 7d chart
$0,07189077 ? ? ? ? ? zom (ZOM) 7d chart
$0,05479442 ? ? ? ? ? etheal (HEAL) 7d chart
$0,02829333 ? ? ? ? ? bolttcoin (BOLTT) 7d chart
$0,00000780 -0.5% -2.2% 55.9% $35.373 ? innovative bioresearch coin (INNBC) 7d chart
$0,132171 -0.0% -8.0% -13.5% $11.136.383 ? humanscape (HUM) 7d chart
$0,00051297 ? ? ? ? ? perkscoin (PCT) 7d chart
$0,01198582 1.1% 0.4% -27.3% $895,41 ? byron (BYRON) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android