coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực

Tiền ảo Meme hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Hiển thị số liệu thống kê

Giá trị vốn hóa thị trường Meme hôm nay là $20 Tỷ, thay đổi -11.5% trong 24 giờ qua. Đọc thêm về Meme

Hiển thị số liệu thống kê
818.119 $
Giá trị vốn hóa thị trường
91.042 $
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
38,12%
Ưu thế giá trị vốn hóa thị trường Bitcoin
12959
# của tiền ảo
Show Fully Diluted Valuation
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV 7 ngày qua
10
$0,069005003053
-0.2% -14.9% -2.8% $973.388.521 $9.146.500.208 ? dogecoin (DOGE) 7d chart
12
$0,000012858600
-0.2% -13.3% 4.5% $940.599.385 $7.567.589.033 ? shiba inu (SHIB) 7d chart
167
$0,000000001322
-0.5% -13.6% -12.9% $5.834.494 $209.531.160 $552.511.137 baby doge coin (BABYDOGE) 7d chart
187
$0,000000314522
-0.7% -10.4% -4.6% $6.334.137 $173.376.714 $316.167.752 dogelon mars (ELON) 7d chart
239
$0,000012031511
-0.8% -18.7% -20.6% $3.982.278 $109.230.447 ? floki inu (FLOKI) 7d chart
406
$479,51
-3.7% -15.7% -19.4% $2.227.712 $52.057.636 $53.097.619 doge killer (LEASH) 7d chart
423
$0,000000000505
-0.8% -15.1% -10.0% $1.672.960 $48.724.884 ? kishu inu (KISHU) 7d chart
483
$0,011251405965
-1.9% -16.8% -29.1% $1.599.400 $39.410.897 $53.523.838 samoyedcoin (SAMO) 7d chart
488
$0,000001116768
-2.3% -23.1% -7.5% $2.201.680 $38.542.888 $112.112.932 catecoin (CATE) 7d chart
634
$0,000000039466
-2.3% -17.6% -1.3% $943.195 $23.505.039 $39.175.065 shiba predator (QOM) 7d chart
648
$0,000054259741
-2.6% -16.1% -31.1% $68.368,12 $22.629.358 $22.629.358 hoge finance (HOGE) 7d chart
897
$0,001178936022
-2.1% -9.0% -6.5% $103.257 $10.198.555 $20.016.424 the doge nft (DOG) 7d chart
975
$0,006103208407
-1.1% -8.2% -17.5% $94.296,25 $8.416.791 ? banano (BAN) 7d chart
1030
$0,000000017738
2.5% 3.3% 44.6% $1.938.548 $7.102.963 $16.908.445 vita inu (VINU) 7d chart
1050
$0,000000011838
-0.7% -12.6% 51.2% $28.603,87 $6.745.901 ? dogebonk (DOBO) 7d chart
1102
$0,000921072135
-1.5% -1.0% -7.3% $16.160,09 $5.820.992 $9.211.127 cake monster (MONSTA) 7d chart
1205
$0,000000005332
-1.1% -9.8% -6.2% $993.746 $4.536.676 $5.313.211 polydoge (POLYDOGE) 7d chart
1314
$0,000000000189
-1.7% -9.1% -22.8% $14.322,18 $3.497.785 $13.111.406 dogegf (DOGEGF) 7d chart
1322
$0,000003416187
-2.2% -10.1% -23.8% $16.353,21 $3.415.502 $3.415.502 safemoon inu (SMI) 7d chart
1342
$0,007890004468
-2.1% -16.7% -29.2% $234,78 $3.277.817 ? woofy (WOOFY) 7d chart
1447
$0,017848608107
-0.5% 1.3% 0.6% $685.591 $2.690.337 $17.852.557 dogs of elon (DOE) 7d chart
1472
$0,000000021526
-2.4% -10.8% 5.0% $144.517 $2.545.783 ? kuma inu (KUMA) 7d chart
1493
$0,001955267250
-0.8% -11.9% -14.0% $82.388,05 $2.449.031 $18.567.766 cumrocket (CUMMIES) 7d chart
1496
$0,000043324589
-2.3% -9.1% -3.2% $10.614,43 $2.421.488 $4.321.360 feisty doge nft (NFD) 7d chart
1726
$0,000750820906
-1.7% -3.6% -5.7% $275.041 $1.582.479 ? meme inu (MEME) 7d chart
1758
$0,000000002664
-0.2% -9.1% -12.9% $87,57 $1.467.017 $2.651.564 elondoge.io (EDOGE) 7d chart
1807
$0,001452515282
-1.9% -7.3% -8.1% $49.501,98 $1.337.092 $1.472.910 wallstreetbets dapp (WSB) 7d chart
1899
$0,000000014467
-0.5% -13.5% 5.1% $31.740,72 $1.157.772 $1.446.391 poodl (POODL) 7d chart
1903
$0,013294616287
-0.7% -7.2% -28.6% $264.888 $1.146.295 $1.326.871 puli (PULI) 7d chart
1915
$0,000000000978
-5.3% -14.6% -18.8% $20.360,86 $1.122.789 $1.122.789 shih tzu (SHIH) 7d chart
1991
$0,150972
-1.6% -35.4% 9.4% $123.326 $985.227 ? mooncat cat (CAT) 7d chart
2008
$0,000000000963
-2.4% -7.6% -8.7% $13.523,37 $963.938 $963.938 meta doge (METADOGE) 7d chart
2023
$0,015497358338
? ? ? ? $932.718 $1.162.302 1-up (1-UP) 7d chart
2160
$0,000000732346
-0.7% -8.6% 31.1% $39.594,39 $724.651 $733.032 kawakami (KAWA) 7d chart
2336
$0,000054147817
-0.4% -9.0% -29.1% $432,51 $541.602 $541.602 corgicoin (CORGI) 7d chart
2610
$0,000034734549
0.6% -9.5% -28.9% $158,44 $336.562 $345.395 shibavax (SHIBX) 7d chart
2622
$0,000003294818
-1.3% -10.5% -15.7% $130,16 $329.378 ? kangal (KANGAL) 7d chart
2721
$0,000000000273
0.4% -14.0% -17.7% $19,33 $273.289 ? kitty coin (KITTY) 7d chart
2812
$0,000000000684
-0.7% -5.3% 14.7% $1.979,20 $235.199 $684.015 catbonk (CABO) 7d chart
2927
$0,000000533290
-5.1% -8.3% $53,74 $183.739 $533.290 bobo cash (BOBO) 7d chart
3235
$0,000000000229
-4.6% $9,18 $91.078,32 ? updog (UPDOG) 7d chart
3248
$0,000180909642
-13.6% 72.4% 41.2% $45.908,32 $88.582,81 $116.022 kitty coin solana (KITTY) 7d chart
3360
$0,115174
-1.1% -8.9% 9.1% $116,05 $62.870,59 ? dogefi (DOGEFI) 7d chart
3413
$83,58
? ? ? ? $52.470,91 $83.498,18 goatcoin (GOAT) 7d chart
3416
$0,000061686360
-0.2% -1.1% -20.8% $180,52 $51.901,24 $77.598,94 solabrador (SOLAB) 7d chart
3672
$0,000000000231
? ? ? ? $14.694,31 $97.218,57 vitoge (VITOGE) 7d chart
$0,000000002425
-6.5% -12.5% $93,29 ? ? boxer inu (BOXER) 7d chart
$0,000003230324
? ? ? ? ? ? schnoodle (SNOOD) 7d chart
$0,000000000745
-1.3% -1.5% 3.0% $39.933,00 ? ? australian safe shepherd (ASS) 7d chart
$0,000000002763
-0.7% -9.7% -15.3% $964,64 ? ? boss (BOSS) 7d chart
$0,000000000158
-0.8% -9.5% 5.5% $28,04 ? ? fantom doge (RIP) 7d chart
$0,000025722039
-0.8% -4.1% -20.9% $946,93 ? ? doge universe (SPACEXDOGE) 7d chart
$0,000034993987
? ? ? ? ? ? bill (BILL) 7d chart
$0,000000000002
? ? ? ? ? ? shiba fantom (SHIBA) 7d chart
$0,000000187264
-3.3% -12.7% -9.6% $475.682 ? $18.748.837 akita inu (AKITA) 7d chart
$0,000000024176
? ? ? ? ? ? floki pup (FLOKIPUP) 7d chart
$0,000079816773
? ? ? ? ? ? dogus (DOGUS) 7d chart
$0,000000180742
? ? ? ? ? ? kawai shiba (KSHIBA) 7d chart
$0,000010007586
1.2% -1.9% -12.7% $54,66 ? $99.179,70 swole doge (SWOLE) 7d chart
$0,000000000584
-1.0% -46.5% -27.2% $26.369,61 ? ? shibgf (SHIBGF) 7d chart
$0,000000000059
? ? ? ? ? ? spookyshiba [old] (SPOOKYSHIBA) 7d chart
$0,000000844216
0.1% -13.5% -15.9% $61,66 ? $83.850,36 iotexshiba (IOSHIB) 7d chart
$0,000000000592
-0.9% 14.3% -36.4% $13.815,28 ? ? yeticoin (YETIC) 7d chart
$0,000027304751
-1.3% -9.3% 36.3% $0,646387 ? ? litedoge (LDOGE) 7d chart
$0,000006659988
? ? ? ? ? $99.899,83 dogelana (DGLN) 7d chart
$0,000000000315
-0.7% -9.5% -12.7% $99,56 ? $314.819 yooshiba inu (YSHIBAINU) 7d chart
$0,000000000305
? ? ? ? ? ? hachiko (HACHIKO) 7d chart
$0,000110289042
0.4% -24.3% -44.0% $101.242 ? ? chihuahua chain (HUAHUA) 7d chart
$0,000013031423
-1.8% -8.7% -11.5% $93.912,22 ? ? harambe (HARAMBE) 7d chart
$0,000000000005
-0.8% -10.8% -25.7% $2.804,96 ? $464.757 sincere doge (SDOGE) 7d chart
$0,000000003999
? ? ? ? ? $6.998.737 shiba inu mother (SHIBM) 7d chart
$0,000000005112
-0.6% -9.7% -15.1% $256,05 ? ? lets go brandon (LETSGO) 7d chart
$0,514012
-0.4% -5.9% -6.7% $71.516,30 ? ? monacoin (MONA) 7d chart
$0,000000000003
-0.7% -9.0% -8.5% $1,02 ? ? shibaken finance (SHIBAKEN) 7d chart
$0,007087593820
-0.2% -11.2% -22.2% $4.916,26 ? ? spookyshiba (SPKY) 7d chart
$0,000000001260
? ? ? ? ? ? jindoge (JINDOGE) 7d chart
$0,000000001458
? ? ? ? ? ? plutopepe (PLUTO) 7d chart
$0,000000000003
-0.4% 36.8% -18.0% $5,78 ? ? hotdoge [old] (HOTDOGE) 7d chart
$0,000000002998
-3.1% -4.4% 5.2% $15.716,25 ? ? hodl (HODL) 7d chart
$0,000000122232
-0.6% -10.1% -17.8% $1.972.263 ? ? yooshi (YOOSHI) 7d chart
$0,000000000911
-0.1% -9.6% -20.9% $6,42 ? ? chihuahua (HUA) 7d chart
$0,000665357655
? ? ? ? ? ? superdoge (SUPDOG) 7d chart
$0,068699457484
-0.4% -15.1% -2.9% $1.617.262 ? ? binance-peg dogecoin (DOGE) 7d chart
$0,000000000980
-3.3% -10.7% -14.5% $391,88 ? ? shiba bsc (SHIBSC) 7d chart
$0,000000000005
? ? ? ? ? ? jomon shiba (JSHIBA) 7d chart
$0,000000251331
? ? ? ? ? ? super shiba ($SSHIBA) 7d chart
$0,000000000173
-2.2% -8.9% -13.4% $0,475380 ? ? jejudoge (JEJUDOGE) 7d chart
$0,000000002749
-0.5% -9.3% -6.8% $11,38 ? $1.373.640 shibacash (SHIBACASH) 7d chart
$0,000000044085
1.7% -6.3% -18.1% $8.884,01 ? ? iron titanium (TITAN) 7d chart
$0,000000867174
? ? ? ? ? $8,67 donkey (DONK) 7d chart
$0,229485
4.0% 4.2% -29.8% $33.725,24 ? ? shibapup (SHIBAPUP) 7d chart
$0,000000001068
-1.2% -11.8% -6.3% $24.215,68 ? ? coshi inu (COSHI) 7d chart