Tiền ảo: 13.005
Sàn giao dịch: 963
Giá trị vốn hóa thị trường: 2,471T $ 1.3%
Lưu lượng 24 giờ: 110,62B $
Gas: 91 GWEI
Không quảng cáo

Tiền ảo Meme hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Hiển thị xu hướng

Giá trị vốn hóa thị trường Meme hôm nay là $50 Tỷ, thay đổi 15.5% trong 24 giờ qua.

Hiển thị xu hướng
45.815.177.264 $
15.5%
Market Capitalization
12.252.879.317 $
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
New Portfolio
# Tiền ảo Giá 1g 24g 7ng 30 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
10
Mua
$0,1409
0.8% 2.6% 63.5% 77.7% $3.258.947.531 $20.193.253.006 $20.193.216.372 1,00 dogecoin (DOGE) 7d chart
12
Mua
$0,00002197
1.4% 9.9% 128.6% 143.7% $3.886.478.556 $12.945.160.015 $21.967.349.011 0,59 shiba inu (SHIB) 7d chart
50
$0.055541
4.3% 38.2% 325.3% 494.0% $1.999.573.668 $2.354.539.210 $2.354.539.210 1,00 pepe (PEPE) 7d chart
65
$1,71
4.7% 47.9% 415.5% 690.0% $245.319.617 $1.712.585.037 $1.712.585.037 1,00 dogwifhat (WIF) 7d chart
67
Mua
$0,00002528
0.4% 8.9% 118.6% 138.3% $523.347.606 $1.673.138.482 $2.395.228.788 0,70 bonk (BONK) 7d chart
75
$0,0001484
1.8% 32.9% 314.0% 430.6% $1.240.852.337 $1.471.157.931 $1.482.891.551 0,99 floki (FLOKI) 7d chart
98
$0,003519
-3.1% -12.6% 62.2% 96.8% $11.468.441 $1.092.193.792 $1.308.185.826 0,83 corgiai (CORGIAI) 7d chart
171
$0,05289
-0.5% 27.0% 93.1% 136.6% $552.651.838 $503.507.606 $3.627.627.443 0,14 memecoin (MEME) 7d chart
193
$8,76
-0.2% 26.4% 75.5% 517.3% $15.114.326 $405.611.061 $405.611.065 1,00 maga (TRUMP) 7d chart
246
$0.082007
-2.8% 6.2% 73.6% 80.9% $15.296.071 $293.632.057 $842.784.310 0,35 baby doge coin (BABYDOGE) 7d chart
255
$0,0002767
4.0% 55.7% 248.7% 377.8% $6.570.266 $273.817.035 $273.817.035 1,00 wen ($WEN) 7d chart
267
$0.066472
1.9% 9.3% 255.6% 1193.7% $12.654.790 $250.878.577 $250.878.577 1,00 mog coin (MOG) 7d chart
346
$0.052432
-4.2% -9.0% 60.6% 134.4% $20.290.956 $173.316.959 $173.316.959 1,00 coq inu (COQ) 7d chart
372
$0,1505
3.8% 24.2% 239.7% 194.6% $7.820.142 $149.750.423 $149.750.423 1,00 harrypotterobamasonic10inu (eth) (BITCOIN) 7d chart
392
$0,1363
0.6% 0.0% 93.8% 135.4% $54.252.170 $136.651.071 $136.651.071 1,00 myro ($MYRO) 7d chart
408
$0.062350
0.5% -6.2% 45.4% 49.0% $11.376.611 $129.001.017 $234.696.668 0,55 dogelon mars (ELON) 7d chart
414
$0,001710
-1.6% 0.2% 77.3% 54.6% $3.639.644 $125.384.431 $129.142.833 0,97 snek (SNEK) 7d chart
417
$0,01236
-3.8% 34.0% 97.9% 666.6% $5.404.426 $124.584.214 $124.584.214 1,00 welsh corgi coin (WELSH) 7d chart
464
$0.063186
-4.4% -18.5% -18.1% -50.7% $6.506.472 $105.415.617 $134.210.909 0,79 pepefork (PORK) 7d chart
469
$0.061164
-0.2% 10.4% 69.5% 112.0% $8.531.036 $104.042.055 $104.042.055 1,00 milady meme coin (LADYS) 7d chart
504
$0,0002197
-4.0% -2.7% 131.4% 64.6% $1.992.397 $92.590.911 $92.590.911 1,00 toshi (TOSHI) 7d chart
544
$0,01233
-0.2% 18.5% 113.1% 336.2% $18.949.271 $77.667.461 $81.055.487 0,96 grok ($GROK) 7d chart
557
$0,006016
-1.4% 4.5% 102.5% 131.2% $1.778.246 $75.224.813 $101.566.928 0,74 the doge nft (DOG) 7d chart
593
$0,06734
5.2% 40.9% 115.8% 59.3% $26.164.236 $66.711.512 $66.711.512 1,00 silly dragon (SILLY) 7d chart
601
$0.093505
-0.1% 2.5% 62.4% 147.8% $25.279.132 $64.905.411 $64.905.413 1,00 arbdoge ai (AIDOGE) 7d chart
605
$0,06532
27.8% 80.5% 701.7% 857.6% $8.662.888 $64.346.113 $64.346.113 1,00 popcat (POPCAT) 7d chart
627
$0,06129
6.7% 8.9% 648.2% 614.9% $8.482.213 $61.187.360 $61.187.360 1,00 harambe on solana (HARAMBE) 7d chart
628
$0,0008947
-7.5% -16.2% 174.7% 176.5% $40.481.456 $61.027.683 $61.027.683 1,00 turbo (TURBO) 7d chart
659
$0,01358
-1.9% -1.4% 42.7% 38.9% $2.673.325 $56.726.982 $64.497.752 0,88 samoyedcoin (SAMO) 7d chart
757
$0,04382
0.1% -16.7% 77.9% 113.6% $869.316 $43.665.183 $43.665.183 1,00 dejitaru tsuka (TSUKA) 7d chart
761
$0.067016
1.2% 10.4% 50.1% 105.0% $10.759.997 $43.484.849 $48.189.908 0,90 volt inu (VOLT) 7d chart
769
$398,48
0.3% 3.1% 33.5% 56.2% $2.628.076 $42.712.238 $42.722.827 1,00 doge killer (LEASH) 7d chart
775
$0,00006125
0.6% 5.7% 32.7% 159.7% $10.071.223 $42.144.702 $42.144.702 1,00 bob token (BOB) 7d chart
789
$0,0005929
0.1% -2.9% 110.5% 93.9% $4.405.143 $41.207.083 $41.207.083 1,00 wojak (WOJAK) 7d chart
840
$0.073750
4.5% -7.4% 10.6% 172.4% $491.106 $35.749.042 $35.749.042 1,00 kizuna (KIZUNA) 7d chart
846
$0,00003503
0.5% -5.1% 67.4% 58.0% $2.806.122 $35.014.686 $35.014.686 1,00 mochi (MOCHI) 7d chart
850
$0,00008336
21.2% 82.6% 311.4% 756.8% $4.721.925 $34.666.859 $34.666.859 1,00 any inu (AI) 7d chart
855
$0,3441
3.4% 25.3% 24.2% 76.1% $869.070 $34.436.822 $34.436.822 1,00 optimus ai (OPTI) 7d chart
893
$0,0007510
0.1% -5.2% 103.5% 96.8% $4.696.727 $31.420.350 $34.266.806 0,92 omnicat (OMNI) 7d chart
918
$0,05733
6.0% 16.7% 101.3% 80.5% $8.340.565 $29.464.162 $32.738.006 0,90 ponke (PONKE) 7d chart
919
$0.061877
-0.6% 15.1% 64.2% 40.5% $1.570.568 $29.406.446 $146.113.256 0,20 jesus coin (JESUS) 7d chart
930
$0.095419
4.1% -1.3% 82.9% 109.7% $5.308.902 $28.726.781 $29.665.722 0,97 kishu inu (KISHU) 7d chart
967
$0,0002623
1.6% 26.5% 188.2% 513.5% $2.216.767 $26.087.423 $26.087.423 1,00 real smurf cat (SMURFCAT) 7d chart
982
$0,0002509
-0.4% -17.4% 44.3% 32.6% $645.611 $25.381.313 $26.182.264 0,97 chihuahua chain (HUAHUA) 7d chart
983
$0,01353
1.3% -3.1% 82.1% 122.7% $4.308.455 $25.338.660 $26.926.902 0,94 wall street memes (WSM) 7d chart
1007
$0.073991
0.4% -1.4% 38.7% 89.7% $102.963 $23.945.160 $23.945.160 1,00 shiba predator (QOM) 7d chart
1063
$0,0002039
-4.7% 23.9% 95.4% 130.2% $19.753.097 $20.150.218 $20.471.057 0,98 analos (ANALOS) 7d chart
1091
$0,0002675
4.2% 36.8% 118.3% 138.3% $4.309.846 $18.895.920 $18.895.920 1,00 kimbo (KIMBO) 7d chart
1093
$0.072098
3.1% -0.8% 65.3% 90.6% $6.002.862 $18.835.317 $18.835.317 1,00 vita inu (VINU) 7d chart
1119
$0.073233
0.5% 10.4% 53.6% 50.0% $1.289.690 $17.448.439 $26.839.212 0,65 bad idea ai (BAD) 7d chart
1123
$0.065073
1.5% 4.1% 39.1% 56.2% $755.965 $17.397.405 $50.605.292 0,34 catecoin (CATE) 7d chart
1154
$0,01222
-3.2% 100.4% 302.4% 358.5% $3.148.526 $16.209.569 $122.895.958 0,13 cumrocket (CUMMIES) 7d chart
1215
$0,00003540
2.6% 6.0% 46.2% 72.1% $46.911,68 $14.598.567 $14.598.567 1,00 hoge finance (HOGE) 7d chart
1216
$0,05203
4.1% 22.0% 25.0% -43.2% $2.298.196 $14.598.403 $104.244.443 0,14 shiba saga (SHIA) 7d chart
1221
$0,0001439
-1.0% -8.2% 61.6% 429.4% $193.737 $14.364.412 $14.364.412 1,00 loaf cat (LOAF) 7d chart
1223
$0,0001784
-0.5% -5.8% 14.2% 20.6% $34.350,02 $14.341.061 $17.843.129 0,80 snailbrook (SNAIL) 7d chart
1228
$0.051563
-2.7% 58.2% 288.1% $1.904.913 $14.247.767 $15.830.852 0,90 flokifork (FORK) 7d chart
1272
$0,008393
0.3% -1.4% 20.2% 66.2% $24.641,58 $13.072.245 $16.101.847 0,81 banano (BAN) 7d chart
1284
$0,008280
-4.7% 7.6% 497.9% 1941.7% $1.460.522 $12.767.689 $12.767.689 1,00 avax has no chill (NOCHILL) 7d chart
1346
$0,03466
-0.7% -12.6% 48.3% 74.6% $463.664 $10.852.136 $11.559.022 0,94 dinolfg (DINO) 7d chart
1383
$0.092767
-0.1% 4.4% 19.9% 31.2% $1.827.073 $9.886.719 $10.194.745 0,97 catgirl (CATGIRL) 7d chart
1394
$0,001210
0.2% -8.7% 38.5% 104.4% $41.199,11 $9.739.174 $9.739.174 1,00 non-playable coin (NPC) 7d chart
1439
$0,008773
3.4% 21.4% 315.4% 535.4% $1.577.812 $8.769.980 $8.769.980 1,00 joe coin (JOE) 7d chart
1440
$0.071025
9.6% 14.9% 53.0% 63.1% $743.884 $8.735.132 $8.747.460 1,00 polydoge (POLYDOGE) 7d chart
1477
$0.088703
0.7% 1.3% 14.0% 6.5% $716.205 $8.174.132 $8.699.832 0,94 squidgrow (SQUIDGROW) 7d chart
1480
$0.079208
1.7% 12.6% 83.8% 63.1% $48.303,64 $8.070.085 $8.070.085 1,00 husky avax (HUSKY) 7d chart
1510
$0,007261
1.9% 3.8% 27.8% 58.5% $1.570.691 $7.646.617 $7.646.617 1,00 tamadoge (TAMA) 7d chart
1516
$0,00001030
0.5% 17.3% 7.2% -31.6% $51.350,18 $7.530.379 $7.530.379 1,00 kitty inu (KITTY) 7d chart
1582
$0,0001197
0.5% 9.8% 56.7% 98.0% $207.158 $6.707.312 $11.969.793 0,56 feisty doge nft (NFD) 7d chart
1584
$0,006731
-8.5% 77.5% 1095.7% 1125.8% $847.329 $6.660.132 $6.660.132 1,00 harrypottertrumphomersimpson777inu (ETHEREUM) 7d chart
1597
$0.056518
1.4% 28.3% 4.0% 300.3% $349.173 $6.517.978 $6.517.978 1,00 kiboshib (KIBSHI) 7d chart
1685
$0.056763
-3.7% -31.0% 213.4% 210.9% $565.578 $5.490.844 $6.770.654 0,81 kiba inu (KIBA) 7d chart
1728
$0,00007212
0.1% -13.7% 67.2% 74.9% $176.776 $4.980.826 $4.980.826 1,00 zoomer (ZOOMER) 7d chart
1740
$0.092097
0.1% 3.0% 62.8% 45.4% $77.315,82 $4.862.519 $6.837.972 0,71 dogegf (DOGEGF) 7d chart
1759
$0.071105
-0.3% 3.1% 9.9% 4.0% $18.690,99 $4.653.145 $4.653.145 1,00 pikaboss (PIKA) 7d chart
1764
$0,004591
-0.9% -1.2% 178.8% 49.9% $1.088.534 $4.639.274 $4.639.274 1,00 eggdog (EGG) 7d chart
1787
$0.088179
-0.2% -1.1% 4.1% 39.9% $25.461,80 $4.474.450 $8.162.731 0,55 dogebonk (DOBO) 7d chart
1796
$0.086016
-0.7% 6.9% 2.9% 22.9% $424.082 $4.421.827 $4.658.143 0,95 el hippo (HIPP) 7d chart
1880
$0,004588
-1.7% 79.8% 342.6% 512.1% $198.371 $3.861.715 $4.588.261 0,84 cramer coin ($CRAMER) 7d chart
1934
$0.066235
32.3% -20.6% -32.9% 419.8% $1.889.003 $3.453.507 $3.978.877 0,87 minu (MINU) 7d chart
1960
$0,008297
-7.2% 24.4% 519.4% 579.3% $829.883 $3.244.683 $3.450.528 0,94 baby shiba inu (BABYSHIB) 7d chart
1975
$0,003591
5.2% 24.3% 101.0% 108.9% $1.276.038 $3.178.494 $3.178.494 1,00 pepe token (PEPE) 7d chart
2014
$0.077313
-0.4% 7.2% 102.5% 14.1% $374.025 $2.930.370 $3.447.495 0,85 sacabam (SCB) 7d chart
2045
$0,004204
-0.1% 22.3% 113.3% -19.5% $503.822 $2.748.942 $2.843.723 0,97 solama (SOLAMA) 7d chart
2081
$0,002703
1.5% 51.9% 409.1% 733.5% $295.503 $2.553.386 $2.553.386 1,00 bananacat (BCAT) 7d chart
2095
$0,3199
0.4% 13.9% 65.8% 225.0% $41.651,83 $2.485.322 $2.485.322 1,00 pups (ordinals) (PUPS) 7d chart
2139
$0,2323
1.4% 14.7% 53.3% -6.7% $107.427 $2.322.763 $2.322.763 1,00 fable of the dragon (TYRANT) 7d chart
2172
$0,003698
0.9% -15.0% 56.7% 3.9% $48.034,68 $2.158.708 $2.158.708 1,00 bobacat (PSPS) 7d chart
2188
$0.085147
7.7% 56.0% 116.3% 41.4% $183.817 $2.084.916 $2.084.916 1,00 dacat (DACAT) 7d chart
2253
$0,00006579
0.1% 2.3% 53.5% 123.3% $4.884,13 $1.803.716 $2.767.866 0,65 risitas (RISITA) 7d chart
2333
$0.0104148
0.7% 15.8% 61.0% 95.1% $106.594 $1.580.290 $1.952.724 0,81 golden inu (GOLDEN) 7d chart
2366
$0.072772
1.2% 3.9% -28.0% -35.6% $6.842,34 $1.477.239 $1.935.388 0,76 illumicati (MILK) 7d chart
2373
$0,00001458
0.2% 2.9% -1.1% 51.7% $197,36 $1.458.493 $1.458.493 1,00 mcpepe's (PEPES) 7d chart
2374
$0.051454
0.2% 5.0% 15.7% 53.8% $7.536,70 $1.454.243 $1.454.243 1,00 safemoon inu (SMI) 7d chart
2407
$0.056784
0.1% 46.2% 85.9% 77.7% $391.751 $1.363.991 $2.846.236 0,48 oggy inu [eth] (OGGY) 7d chart
2438
$0,01204
0.3% 1.8% 18.1% 43.0% $1.107,33 $1.304.427 $1.304.427 1,00 onigiri kitty (OKY) 7d chart
2481
$0,001218
-2.4% 9.8% 292.1% 101.1% $104.000 $1.222.850 $1.222.850 1,00 magicaltux (TUX) 7d chart
2482
$0.082226
0.2% 1.8% 8.0% 36.2% $1.904,46 $1.222.068 $2.221.163 0,55 elondoge.io (EDOGE) 7d chart
2494
$0.052716
0.6% -0.3% 14.0% 43.8% $295.383 $1.201.834 $1.201.834 1,00 fourcoin (FOUR) 7d chart
2501
$0.071001
-0.7% 4.9% 21.8% 31.9% $225.656 $1.188.126 $10.005.258 0,12 kuma inu (KUMA) 7d chart
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng
Chọn loại tiền
Tiền tệ đề xuất
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Tiền định danh
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Tiền mã hóa
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Đơn vị Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Hàng hóa
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Chọn ngôn ngữ
Các ngôn ngữ phổ biến
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Tất cả các ngôn ngữ
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Đăng nhập để dễ dàng theo dõi tiền ảo bạn yêu thích 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Quên mật khẩu?
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Dễ dàng theo dõi tiền ảo yêu thích của bạn với CoinGecko 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Quên mật khẩu?
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu trong vài phút nữa.
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn xác nhận tài khoản trong vài phút nữa.
Tải ứng dụng CoinGecko.
Quét mã QR này để tải ứng dụng ngay App QR Code Hoặc truy cập trên các cửa hàng ứng dụng