🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
421760.03581382486
Giá trị vốn hóa thị trường
119473.85032882396
Trading Volume

Tiền ảo Internet of Things (IOT) hàng đầu theo vốn hóa thị trường

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
13 $0,245921 4.7% 11.3% 91.7% $5.980.263.289 $15.985.926.456 vechain (VET) 7d chart
24 $2,47 1.9% -4.7% 30.9% $348.522.108 $6.878.677.082 iota (MIOTA) 7d chart
71 $0,142059 4.0% 19.5% 63.1% $837.355.926 $2.021.066.936 digibyte (DGB) 7d chart
198 $0,04980830 -0.7% 1.7% -5.6% $61.024.932 $320.654.317 iotex (IOTX) 7d chart
326 $0,200998 0.2% 2.7% -0.8% $13.474.592 $140.736.656 streamr (DATA) 7d chart
387 $0,04328112 0.0% 2.1% -15.0% $17.513.617 $105.548.816 mxc (MXC) 7d chart
510 $60,36 -0.2% -1.2% 1.3% $3.351.058 $60.126.271 robonomics network (XRT) 7d chart
554 $0,02030878 0.2% -2.2% -16.3% $766.706 $50.797.805 sentivate (SNTVT) 7d chart
604 $0,221917 0.2% -10.5% -23.2% $796.003 $42.858.979 smartkey (SKEY) 7d chart
888 $0,03102620 -0.4% 3.7% 4.2% $123.803 $15.971.138 mobius (MOBI) 7d chart
921 $0,100546 -0.9% 4.6% -13.6% $3.148.860 $14.597.760 ambrosus (AMB) 7d chart
1049 $15,69 0.3% -7.1% 1.5% $342.071 $9.837.445 internxt (INXT) 7d chart
1379 $73.099 ? ? ? ? $3.654.964 robonomics web services (RWS) 7d chart
1560 $0,00851423 -1.2% 5.7% -5.3% $11.936,94 $2.142.052 substratum (SUB) 7d chart
1611 $0,00300067 -3.1% 4.4% -1.5% $73.801 $1.780.713 friendz (FDZ) 7d chart
1701 $0,02929173 ? ? ? ? $1.310.150 indorse (IND) 7d chart
1935 $0,00206877 26.3% 20.0% 18.4% $2.651,82 $600.676 parkgene (GENE) 7d chart
2201 $0,02727889 -0.2% 0.5% 174.6% $2.705,89 $166.402 emrals (EMRALS) 7d chart
2261 $0,03649787 0.2% -2.1% -14.3% $18,33 $115.321 bitcoin cz (BCZ) 7d chart
2412 $0,00121660 100.4% 96.1% 109.7% $47,65 $86.378 cranepay (CRP) 7d chart
2461 $0,00144483 -35.1% 36.9% $7.999,90 $26.136 joint ventures (JOINT) 7d chart
$0,00102266 -0.0% $8,02 ? intellishare (INE) 7d chart
$0,00038432 3.0% 27.1% 28.0% $1.654,86 ? jmtime (JMT) 7d chart
$0,00060874 ? ? ? ? ? data saver coin (DSC) 7d chart
$0,00000024 0.1% 0.1% 11.5% $0,02708885 ? rizubot (RZB) 7d chart
$0,02863868 -3.4% -8.7% -0.2% $760,49 ? mytracknet token (MTNT) 7d chart
$0,00345857 -0.3% -2.2% -17.0% $1.151.885 ? xensor (XSR) 7d chart
$0,127709 5.8% 17.8% $394,49 ? cryptospot token (SPOT) 7d chart
$0,00014508 ? ? ? ? ? benscoin (BSC) 7d chart
$0,05126782 -20.8% -32.7% $1.089,70 ? crypto user base (CUB) 7d chart
$0,05982946 ? ? ? ? ? flowchain (FLC) 7d chart
$0,08679456 -0.6% -2.8% -21.0% $1.466.318 ? hyundai dac (HDAC) 7d chart
$0,00062540 ? ? ? ? ? lynx (LYNX) 7d chart
$0,00019073 0.1% -3.4% 41.5% $3.015,83 ? linfinity (LFC) 7d chart
$0,01852955 ? ? ? ? ? alis (ALIS) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android