Tiền ảo Marketing hàng đầu theo vốn hóa thị trường

Show Stats
Show Stats
1.456 $
Giá trị vốn hóa thị trường
288 $
24h Trading Volume
40,51%
Bitcoin Market Cap Dominance
9333
# of Coins
USD

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
510 $0,528270 0.9% -2.8% -4.3% $13.690.376 $67.494.398 adex (ADX) 7d chart
1941 $0,018034845857 3.2% 6.0% -14.6% $2.999,60 $1.400.847 2key.network (2KEY) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android