Tiền ảo: 11.156
Sàn giao dịch: 938
Giá trị vốn hóa thị trường: 1,489T $ 0.1%
Lưu lượng 24 giờ: 62,093B $
Gas: 35 GWEI
Go Ad-free

Tiền ảo Trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Hiển thị xu hướng

Giá trị vốn hóa thị trường Trí tuệ nhân tạo (AI) hôm nay là $7 Tỷ, thay đổi 0.7% trong 24 giờ qua.

Hiển thị xu hướng
6.840.590.261 $
0.7%
Giá trị vốn hóa thị trường
425.604.631 $
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
New Portfolio
# Tiền ảo Giá 1g 24g 7ng 30 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
44
$255,49
4.2% 0.9% 10.1% 211.4% $6.212.503 $1.475.237.788 $1.475.237.788 1,00 bittensor (TAO) 7d chart
51
$3,27
0.7% -0.3% -3.3% 31.3% $78.728.953 $1.218.511.569 $1.728.985.011 0,70 render (RNDR) 7d chart
94
$0,521902
0.2% -3.8% 0.9% 41.5% $73.089.347 $542.333.062 $599.263.052 0,90 fetch.ai (FET) 7d chart
130
$0,303573
0.4% -1.7% 5.9% 26.7% $47.840.925 $375.962.609 $409.873.956 0,92 singularitynet (AGIX) 7d chart
138
$1,61
0.8% -9.7% -3.8% 53.9% $3.947.248 $357.272.284 $357.273.086 1,00 akash network (AKT) 7d chart
174
$0,241359
0.4% 0.8% 1.5% 7.5% $7.458.038 $240.767.569 $240.767.569 1,00 golem (GLM) 7d chart
184
$0,000810122554
-1.3% -6.0% -24.9% 957.5% $561.864 $227.072.692 $305.235.196 0,74 corgiai (CORGIAI) 7d chart
203
$0,523589
0.0% 18.1% 35.2% 96.1% $3.953.401 $200.926.716 $262.444.493 0,77 origintrail (TRAC) 7d chart
216
$0,424997
0.1% -2.7% -6.0% 10.5% $28.175.049 $183.949.166 $597.585.915 0,31 ocean protocol (OCEAN) 7d chart
226
$0,166312
-7.7% 59.7% 210.9% 1183.0% $42.062.306 $165.509.384 $176.008.923 0,94 aioz network (AIOZ) 7d chart
270
$0,004819784255
0.7% -0.7% -12.5% 0.5% $573.242 $127.965.644 $425.220.222 0,30 insure defi (SURE) 7d chart
272
$2,66
4.4% -2.4% 9.0% 193.3% $2.930.387 $127.839.331 $1.424.715.207 0,09 autonolas (OLAS) 7d chart
294
$1,55
-0.6% 4.7% 5.6% 31.3% $24.480.520 $112.274.971 $134.948.252 0,83 iexec rlc (RLC) 7d chart
312
$0,005939340578
0.2% 0.5% 3.8% 13.0% $912.975 $102.060.997 $102.060.997 1,00 iq (IQ) 7d chart
328
$15,52
0.2% -1.1% -1.3% 8.0% $8.308.588 $96.959.173 $167.163.724 0,58 numeraire (NMR) 7d chart
336
$0,105870
0.4% -12.4% -15.8% -8.1% $1.725.623 $94.349.014 $94.349.014 1,00 0x0.ai: ai smart contract (0X0) 7d chart
343
$0,138534
-2.5% -4.6% -8.7% 73.8% $2.571.264 $90.339.165 $138.781.469 0,65 paal ai (PAAL) 7d chart
369
$0,016056808087
0.5% -5.3% 25.8% 24.4% $299.417 $82.419.969 $125.544.508 0,66 humans.ai (HEART) 7d chart
381
$1,01
0.3% -3.8% -5.6% 15.3% $1.462.788 $78.379.623 $78.376.766 1,00 dynex (DNX) 7d chart
393
$0,020928789600
-0.8% -6.0% 20.7% 32.6% $579.156 $75.077.842 $209.237.508 0,36 artificial liquid intelligence (ALI) 7d chart
423
$0,120403
-0.3% -9.0% -17.4% 33.8% $4.400.115 $67.495.822 $120.770.874 0,56 rss3 (RSS3) 7d chart
454
$4,05
0.7% 0.3% -0.8% -8.8% $1.873.433 $59.811.893 $69.423.068 0,86 oraichain (ORAI) 7d chart
498
$0,589833
-0.1% -4.9% -7.4% 30.1% $495.907 $50.920.363 $59.001.433 0,86 singularitydao (SDAO) 7d chart
526
$0,137569
-0.0% -6.3% 30.7% 158.8% $6.898.110 $45.620.769 $137.146.088 0,33 chaingpt (CGPT) 7d chart
552
$0,047996572052
0.6% -4.8% -12.1% 63.9% $361.468 $41.348.677 $47.761.389 0,87 arc (ARC) 7d chart
577
$0,006422619767
-1.3% 6.3% 22.3% 9.5% $25.805.226 $38.477.930 $38.477.930 1,00 selfkey (KEY) 7d chart
583
$0,820133
0.3% -8.2% 7.7% 12.9% $28.397.366 $37.893.991 $37.893.991 1,00 phoenix (PHB) 7d chart
604
$0,118572
0.1% -1.7% 4.6% 45.6% $657.771 $35.031.752 $47.362.940 0,74 vaiot (VAI) 7d chart
627
$0,138067
-0.1% 0.6% 15.2% 22.5% $806.267 $32.554.680 $138.020.944 0,24 forta (FORT) 7d chart
633
$0,041163570112
-0.4% -3.1% -16.8% -6.4% $209.771 $31.961.928 $41.124.810 0,78 image generation ai (IMGNAI) 7d chart
647
$0,042206746438
-1.1% 6.3% 25.4% 171.1% $755.310 $30.909.610 $100.594.815 0,31 altered state machine (ASTO) 7d chart
652
$0,025908680131
0.8% -4.3% 0.2% 21.8% $3.101.320 $30.321.485 $257.782.472 0,12 tokenfi (TOKEN) 7d chart
690
$0,217943
0.9% -1.1% 82.6% 215.4% $192.255 $26.611.745 $26.611.745 1,00 phantasma (SOUL) 7d chart
755
$0,876691
1.7% -12.9% 4.9% 104.3% $605.759 $21.511.426 $21.510.873 1,00 octaspace (OCTA) 7d chart
766
$0,551027
0.8% 0.6% 0.1% 41.9% $109.527 $20.919.099 $27.545.471 0,76 vectorspace ai (VXV) 7d chart
770
$0,004588062381
0.0% -0.5% 31.6% 24.6% $549.684 $20.551.727 $45.879.505 0,45 cere network (CERE) 7d chart
784
$0,197401
-0.1% -3.1% -14.3% 9.8% $154.258 $19.814.865 $19.814.865 1,00 optimus ai (OPTI) 7d chart
833
$4,75
-1.9% 3.7% 9.2% -11.1% $77.418,30 $17.865.177 $47.438.069 0,38 hera finance (HERA) 7d chart
883
$0,000000029676
-1.0% -4.1% -8.3% -31.2% $1.100.840 $15.710.632 $24.659.732 0,64 bad idea ai (BAD) 7d chart
902
$15,34
-0.3% 8.6% 45.1% 58.7% $250.818 $15.338.330 $15.338.330 1,00 aimbot (AIMBOT) 7d chart
941
$0,031929858316
-0.0% -11.4% 241.5% 573.9% $32.777,46 $13.964.730 $44.468.322 0,31 thought (THT) 7d chart
977
$0,293973
-0.2% 0.4% -30.7% -5.5% $105.569 $12.625.288 $28.595.609 0,44 botto (BOTTO) 7d chart
980
$0,256231
-1.8% -7.0% -13.1% 195.4% $1.096.551 $12.511.145 $232.584.030 0,05 limewire (LMWR) 7d chart
1006
$0,000057006238
-2.9% -19.7% 8.4% 137.7% $176.084 $11.832.600 $22.510.370 0,53 roko network (ROKO) 7d chart
1021
$0,000000023811
0.9% 0.2% 2.0% 54.2% $814,59 $11.290.968 - - bostrom (BOOT) 7d chart
1022
$0,026005610057
-0.2% -2.9% 15.7% 64.3% $334.149 $11.273.810 $19.050.298 0,59 matrix ai network (MAN) 7d chart
1036
$0,027864812631
0.2% -4.2% -4.8% -7.7% $57.818,16 $11.070.273 $13.957.231 0,79 presearch (PRE) 7d chart
1055
$0,011880934125
-0.1% 36.5% 40.5% 1192.0% $149.481 $10.449.069 $11.893.180 0,88 noisegpt (NOISEGPT) 7d chart
1155
$0,127209
1.8% 8.8% -5.7% 89.9% $26.441,88 $8.386.358 $16.942.283 0,49 jackal protocol (JKL) 7d chart
1174
$0,020808463187
1.4% 5.3% 298.9% 236.6% $622.769 $8.032.067 $12.235.376 0,66 aimedis (new) (AIMX) 7d chart
1189
$0,301359
0.3% 1.5% -20.7% 67.1% $282.331 $7.570.877 $15.066.422 0,50 nuco.cloud (NCDT) 7d chart
1242
$0,085953497726
-0.1% 1.3% -20.9% -28.8% $27.319,56 $6.879.282 $8.272.933 0,83 not financial advice (NFAI) 7d chart
1267
$0,000000065966
0.0% 7.5% -13.2% -45.0% $97.776,18 $6.475.707 $6.475.707 1,00 pink bnb (PNB) 7d chart
1269
$0,002003940418
-0.2% -0.3% 5.5% -3.7% $253.177 $6.409.704 $20.030.325 0,32 deepbrain chain (DBC) 7d chart
1399
$0,025899832467
-0.3% -6.6% 18.4% 25.3% $599.180 $4.752.689 $25.441.338 0,19 dexcheck (DCK) 7d chart
1438
$0,004337829783
0.2% 0.2% -1.7% 30.1% $321.331 $4.329.709 $4.329.709 1,00 dotmoovs (MOOV) 7d chart
1466
$0,000353469091
-1.4% -14.9% 43.4% 8.7% $106.970 $4.085.164 $7.771.452 0,53 murall (PAINT) 7d chart
1493
$0,061122145525
-3.3% 1.7% -8.8% 171.6% $108.175 $3.860.789 $60.102.071 0,06 mozaic (MOZ) 7d chart
1520
$0,011614429149
1.3% -4.5% 1.4% 18.2% $1.453.058 $3.662.895 $34.555.610 0,11 layerai (LAI) 7d chart
1537
$0,005942762154
-0.4% 20.1% 27.5% 419.7% $97.885,51 $3.577.049 $5.961.748 0,60 lilai (LILAI) 7d chart
1559
$0,000015499512
-0.9% -11.5% -5.5% -37.7% $61.870,34 $3.456.832 $5.574.872 0,62 jim (JIM) 7d chart
1612
$0,000387112589
0.3% -0.9% 12.3% 63.2% $320.566 $3.090.318 $3.862.897 0,80 bridge oracle (BRG) 7d chart
1633
$0,086402472013
-0.0% -6.6% 41.8% 102.2% $7.751,59 $2.960.944 $4.322.546 0,69 kwai (KWAI) 7d chart
1646
$0,016116529274
-0.9% -0.0% -1.7% -18.3% $54.270,73 $2.855.643 $6.396.957 0,45 gny (GNY) 7d chart
1702
$0,348465
-0.1% -16.4% 35.2% 37.1% $63.435,00 $2.578.373 $3.488.721 0,74 checkdot (CDT) 7d chart
1720
$0,000012767803
-2.0% 4.1% 11.9% $76.611,44 $2.484.056 $5.367.845 0,46 oggy inu [eth] (OGGY) 7d chart
1766
$0,034640037182
0.9% 5.6% 48.6% 98.2% $80.091,38 $2.241.414 $3.449.209 0,65 purefi (UFI) 7d chart
1865
$0,029974767541
0.1% -0.1% 62.6% -67.1% $19.540,95 $1.797.380 $1.947.162 0,92 mevfree (MEVFREE) 7d chart
1881
$0,005705649668
1.8% -5.9% 36.3% -12.9% $20.523,99 $1.748.714 $5.638.745 0,31 blacksmith token (BS) 7d chart
1911
$0,000025833634
-0.3% -9.7% -35.7% 21.1% $600.412 $1.679.186 $1.679.186 1,00 astropepex (APX) 7d chart
1923
$0,002985392923
0.3% 3.7% -0.6% -22.1% $40.029,22 $1.642.522 $5.552.831 0,30 airight (AIRI) 7d chart
1983
$0,071939863466
-0.2% 31.8% 55.9% 25.7% $54.509,54 $1.453.020 $3.579.614 0,41 b-cube.ai (BCUBE) 7d chart
1994
$0,001420292510
-0.1% -5.4% -19.1% -43.2% $9.509,39 $1.420.293 $1.420.293 1,00 2dai.io (2DAI) 7d chart
1995
$0,000733410167
3.8% 18.0% -9.2% -29.7% $1.995,38 $1.415.240 $1.467.128 0,96 cindicator (CND) 7d chart
1998
$0,005621861755
-0.8% -8.8% 9.0% $263,61 $1.405.877 $2.241.660 0,63 quadency (QUAD) 7d chart
2055
$0,008111247948
-5.2% -8.8% -2.3% 57.5% $76.352,14 $1.270.774 $3.277.155 0,39 epik protocol (AIEPK) 7d chart
2101
$13,91
-0.1% 2.2% 15.1% 52.4% $451.952 $1.137.496 $1.954.818 0,58 bird.money (BIRD) 7d chart
2135
$0,001127192584
-0.2% -3.3% 23.1% 23.1% $7.463,15 $1.081.861 $1.081.861 1,00 deepfakeai (FAKEAI) 7d chart
2198
$0,465104
0.0% -0.3% 0.4% 58.0% $39.898,41 $958.813 $11.612.987 0,08 smartcredit (SMARTCREDIT) 7d chart
2209
$0,000588739823
2.4% -1.4% 2.2% 113.5% $86.967,89 $940.708 $2.949.435 0,32 trava finance (TRAVA) 7d chart
2213
$0,000001248216
-0.1% -2.3% 34.3% 23.2% $5.712,91 $933.455 $933.455 1,00 quick intel (QUICKI) 7d chart
2231
$0,119441
-0.3% -3.5% 23.4% -2.4% $4.149,02 $900.571 $1.197.415 0,75 generaitiv (GAI) 7d chart
2364
$0,746418
-0.9% 2.2% 14.2% 20.3% $104.517 $687.637 $743.277 0,93 all in (ALLIN) 7d chart
2393
$0,008762278976
-1.2% 8.3% 10.9% 47.3% $92.643,42 $658.017 $875.118 0,75 trace network labs (TRACE) 7d chart
2742
$0,001601913829
-0.1% -0.8% 29.2% 129.1% $101,26 $320.703 $400.879 0,80 insightx (INX) 7d chart
2781
$0,387257
0.0% -9.2% -3.9% -22.1% $1.616,39 $292.147 $19.362.849 0,02 inheritance art (IAI) 7d chart
2892
$0,002371079472
-0.4% -6.2% 2.2% $81,12 $219.538 $237.108 0,93 alpha radar bot (ARBOT) 7d chart
3577
$0,000001017923
-0.1% -1.2% -6.1% 4.2% $5,86 $22.974,03 $101.358 0,23 ethforestai (ETHFAI) 7d chart
3638
$0,000051291469
- - - - - $15.115,16 $39.671,49 - alpharushai (RUSHAI) 7d chart
$0,084871023714
1.9% -17.7% -22.3% $62.547,11 - $842.857 - spectre ai (SPECTRE) 7d chart
$0,119510
- - - - - - - - superstake (SUPERSTAKE) 7d chart
$0,000398992021
- - - - - - $39.899,20 - pixiaai (PIXIA) 7d chart
$0,004424549058
0.3% -0.8% -2.9% -20.9% $20.172,08 - $442.807 - cryptoai (CAI) 7d chart
$0,000001290781
- - - - - - $1.290.781 - advantis (ADVT) 7d chart
$0,008317516485
0.4% -4.8% 4.7% 350.5% $652.527 - $8.302.729 - synesis one (SNS) 7d chart
$0,564562
-0.1% -4.6% -9.1% -35.7% $6.543,57 - $565.127 - neural radiance field (NERF) 7d chart
$0,011585414372
-1.7% -10.3% 15.2% $326,27 - $1.158.541 - eve ai (EVEAI) 7d chart
$0,477875
0.5% -9.5% -13.2% 3976.1% $1.045.383 - $47.561.157 - nosana (NOS) 7d chart
$1,67
4.4% 2.5% 418.2% 600.0% $1.109.867 - $70.084.496 - agoras: currency of tau (AGRS) 7d chart
$0,000651822611
-0.1% -2.0% 23.1% -15.8% $1.768,08 - $652.475 - blockgpt (BGPT) 7d chart

Bạn muốn tìm Alpha mới nhất?
Hãy truy cập các báo cáo độc quyền của chuyên viên phân tích của CoinGecko!
CoinGecko Premium

Bạn muốn tìm hiểu thêm về tiền mã hoá?
Đọc các bài viết và hướng dẫn đơn giản dành cho người mới bắt đầu.
Tìm hiểu về tiền mã hóa

Bạn cần trợ giúp?
Tìm câu trả lời bạn cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm trợ giúp


coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng
Chọn loại tiền
Tiền tệ đề xuất
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Tiền định danh
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Tiền mã hóa
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Đơn vị Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Hàng hóa
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Chọn ngôn ngữ
Popular Languages
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
All Languages
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Đăng nhập để dễ dàng theo dõi tiền ảo bạn yêu thích 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Quên mật khẩu?
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Dễ dàng theo dõi tiền ảo yêu thích của bạn với CoinGecko 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Quên mật khẩu?
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu trong vài phút nữa.
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn xác nhận tài khoản trong vài phút nữa.