Tiền ảo Music hàng đầu theo vốn hóa thị trường

Hiển thị số liệu thống kê

The Music market cap today is $1 Tỷ, a 0.6% change in the last 24 hours. Read More about Music

Hiển thị số liệu thống kê
20.302 $
Giá trị vốn hóa thị trường
640 $
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
37,86%
Ưu thế giá trị vốn hóa thị trường Bitcoin
11525
# của tiền ảo
USD

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
128 $1,75 0.8% 3.9% -25.7% $28.257.054 $892.339.101 audius (AUDIO) 7d chart
529 $3,86 0.4% -4.4% -33.8% $2.384.704 $84.050.403 opulous (OPUL) 7d chart
1327 $0,216115 2.3% 16.1% -33.4% $50.538,03 $8.790.429 ureeqa (URQA) 7d chart
1467 $0,000473300381 0.1% 3.9% -5.6% $3.639,41 $6.112.855 rhythm (RHYTHM) 7d chart
1539 $0,000000060019 0.3% 0.4% -35.9% $168.092 $5.272.116 husky avax (HUSKY) 7d chart
1685 $0,027395111614 0.3% 5.8% -30.0% $3.994,22 $4.090.829 emanate (EMT) 7d chart
1696 $1,22 -1.9% -4.2% -29.9% $45.526,01 $4.041.749 the husl (HUSL) 7d chart
1847 $0,371934 0.1% 1.8% -11.6% $496.068 $2.933.062 rocki (ROCKI) 7d chart
1889 $0,070812385264 0.7% -1.1% 2.4% $49.625,91 $2.642.471 potentiam (PTM) 7d chart
2328 $0,103831 0.5% -1.2% 7.5% $117,16 $1.060.994 utopia genesis foundation (UOP) 7d chart
2371 $1,59 ? ? ? ? $976.046 rac (RAC) 7d chart
$0,258835 0.6% -0.6% -3.2% $108.241 ? bitsong (BTSG) 7d chart
$0,339156 0.1% 13.6% -8.8% $363.528 ? zeptacoin (ZPTC) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android