Tiền ảo Olympus Pro hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Hiển thị xu hướng

Giá trị vốn hóa thị trường Olympus Pro hôm nay là $800 Triệu, thay đổi 2.8% trong 24 giờ qua.

Hiển thị xu hướng
837.595.925 $
2.8%
Giá trị vốn hóa thị trường
63.890.742 $
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Hiển thị định giá pha loãng hoàn toàn
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
82
$5,65
0.4% 5.7% 5.9% $17.698.265 $417.765.576 $562.012.885 0,74 frax share (FXS) 7d chart
326
$0,000514754686
0.8% 2.7% 5.5% $9.471.230 $63.242.472 $107.430.957 0,59 spell (SPELL) 7d chart
337
$0,625534
-0.1% 2.0% 2.6% $10.074.339 $60.618.959 $161.594.765 0,38 pendle (PENDLE) 7d chart
340
$0,315023
0.8% -0.0% -4.3% $4.192.054 $59.758.361 $78.580.790 0,76 synapse (SYN) 7d chart
404
$0,211114
0.7% 3.8% -6.0% $150.518 $46.632.665 $88.793.806 0,53 gelato (GEL) 7d chart
587
$12,19
-0.5% -8.6% -0.1% $3.386.799 $23.874.293 $33.362.268 0,72 alchemix (ALCX) 7d chart
591
$0,171146
0.0% 1.4% -9.9% $145.150 $23.514.635 $78.188.691 0,30 thorswap (THOR) 7d chart
593
$47,39
-2.2% 6.1% 9.1% $13.926.871 $23.392.976 $23.392.976 1,00 keep3rv1 (KP3R) 7d chart
609
$2,32
0.8% 4.4% 5.4% $3.878.094 $21.688.286 $23.278.027 0,93 barnbridge (BOND) 7d chart
728
$0,293824
-0.1% 2.0% -2.4% $20.171,75 $15.536.148 $29.378.887 0,53 stake dao (SDT) 7d chart
756
$0,413815
0.1% 1.2% -2.0% $1.577,46 $14.370.845 $41.391.558 0,35 premia (PREMIA) 7d chart
795
$0,021595309371
0.0% 0.9% 0.2% $107.504 $12.624.600 $21.593.559 0,58 shapeshift fox (FOX) 7d chart
819
$1,77
0.6% -0.9% -4.6% $42.856,59 $11.868.769 $17.679.770 0,67 ichi (ICHI) 7d chart
1076
$25,27
0.1% -1.8% -6.8% $104.329 $6.053.515 $9.211.147 0,66 inverse finance (INV) 7d chart
1094
$0,028753951780
0.2% 2.0% -3.8% $26.082,53 $5.778.644 $28.681.378 0,20 angle (ANGLE) 7d chart
1114
$0,292516
0.1% 1.5% 7.2% $23.476,32 $5.384.590 $29.229.586 0,18 gro dao (GRO) 7d chart
1306
$0,951983
- - - - $3.350.778 $3.350.778 - mstable usd (MUSD) 7d chart
1309
$0,017919501525
0.1% -0.3% -6.7% $49.925,29 $3.345.914 $9.644.698 0,35 pangolin (PNG) 7d chart
1355
$0,302957
0.3% -0.2% -0.7% $85.216,71 $3.002.480 $4.138.029 0,73 spookyswap (BOO) 7d chart
1429
$0,207890
0.0% 0.6% 0.1% $60,20 $2.584.056 $20.779.429 0,12 blackpool (BPT) 7d chart
1445
$245,28
-0.1% 1.3% -2.3% $761,79 $2.457.835 $2.457.835 1,00 yield yak (YAK) 7d chart
1451
$0,002987408456
0.3% -5.1% -8.6% $8.668,94 $2.421.061 $2.987.400 0,81 bankless dao (BANK) 7d chart
1556
$0,278323
0.2% 1.3% $134,06 $2.020.789 $27.832.281 0,07 sandclock (QUARTZ) 7d chart
1611
$0,578660
-0.0% 0.2% 2.7% $1.489,75 $1.778.756 $5.802.190 0,31 pooltogether (POOL) 7d chart
1695
$0,030406600155
0.1% 1.3% 2.0% $405.694 $1.518.113 $3.039.068 0,50 mstable governance: meta (MTA) 7d chart
1806
$0,298922
0.1% 0.8% -1.6% $2.715,42 $1.245.457 $511.420 2,44 liquiddriver (LQDR) 7d chart
1929
$0,008392333268
0.1% -0.0% -12.1% $20.612,05 $962.541 $8.432.211 0,11 thorstarter (XRUNE) 7d chart
2329
$0,538742
-0.1% -1.3% -8.6% $1.581,28 $410.437 $683.823 0,60 rook (ROOK) 7d chart
2650
$0,000507614388
-1.2% -44.6% 3.7% $27.078,14 $212.457 $511.436 0,42 spiritswap (SPIRIT) 7d chart
3003
$0,670809
0.2% -0.5% -4.6% $34.223,88 $90.637,82 $201.311 0,45 float protocol (BANK) 7d chart
3011
$0,205030
0.2% -60.9% 9.2% $3.232,12 $89.280,13 $410.161 0,22 scream (SCREAM) 7d chart

Bạn muốn tìm Alpha mới nhất?
Hãy truy cập các báo cáo độc quyền của chuyên viên phân tích của CoinGecko!
CoinGecko Premium

Bạn muốn tìm hiểu thêm về tiền mã hoá?
Đọc các bài viết và hướng dẫn đơn giản dành cho người mới bắt đầu.
Tìm hiểu về tiền mã hóa

Bạn cần trợ giúp?
Tìm câu trả lời bạn cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm trợ giúp


coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng