coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực

Tiền ảo Rebase Tokens hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Hiển thị số liệu thống kê

Giá trị vốn hóa thị trường Rebase Tokens hôm nay là $500 Triệu, thay đổi 2.8% trong 24 giờ qua. Đọc thêm về Rebase Tokens

Hiển thị số liệu thống kê
27.560 $
Giá trị vốn hóa thị trường
299 $
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
37,39%
Ưu thế giá trị vốn hóa thị trường Bitcoin
12944
# của tiền ảo
Hiển thị định giá pha loãng hoàn toàn
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV 7 ngày qua
130
$10,53
0.6% 2.6% 9.7% $1.102.231 $291.047.418 $309.810.862 olympus (OHM) 7d chart
273
$0,896874
0.0% -0.0% -4.4% $2.906.054 $87.721.365 $211.904.349 templedao (TEMPLE) 7d chart
402
$1,18
1.1% 9.2% 18.6% $890.188 $48.598.059 $48.716.495 ampleforth (AMPL) 7d chart
488
$218,69
-2.3% $1.297,08 $34.911.766 ? snowbank (SB) 7d chart
599
$3,26
0.7% 2.0% -12.3% $74.020,43 $24.670.571 ? klima dao (KLIMA) 7d chart
867
$11,45
0.2% 0.0% -2.5% $36.451,67 $10.307.389 $10.954.101 wonderland (TIME) 7d chart
871
$37,88
-0.1% -0.1% -2.5% $156,99 $10.216.984 ? invictus (IN) 7d chart
1013
$1,46
-0.4% -3.2% $154,67 $7.046.194 $60.298,84 dollars (USDX) 7d chart
1303
$13,68
0.5% 1.2% $7.461,97 $3.258.666 ? rome (ROME) 7d chart
1463
$0,926038
-0.2% -2.1% -4.2% $2.397,25 $2.415.143 $3.572.520 fantohm (FHM) 7d chart
1528
$4,61
-0.1% -0.2% -4.1% $1.681,70 $2.078.233 $2.078.233 gyro (GYRO) 7d chart
1782
$2,22
0.1% 2.1% 0.0% $7.211,25 $1.307.854 ? otterclam (CLAM) 7d chart
2098
$0,523558
? ? ? ? $734.000 ? fortress (FORT) 7d chart
2164
$1,51
? ? ? ? $649.563 $688.502 benchmark protocol (MARK) 7d chart
2298
$1,65
-0.0% 1.6% 5.1% $1.633,52 $509.855 ? templar dao (TEM) 7d chart
2412
$0,889792
0.2% -5.7% -7.1% $14.309,89 $425.837 $116.165 base protocol (BASE) 7d chart
2755
$8,32
-0.3% 0.0% 25.9% $604.193 $229.839 ? nemesis dao (NMS) 7d chart
2902
$0,241982
0.0% 0.6% $1,33 $168.634 $173.334 based money ($BASED) 7d chart
3062
$0,006077805428
0.0% -6.5% -11.6% $9.164,37 $118.042 $127.753 seigniorage shares (SHARE) 7d chart
3483
$0,025234005052
-0.5% -5.3% $2,37 $33.168,47 ? euphoria (WAGMI) 7d chart
3520
$0,052062908689
? ? ? ? $28.942,03 $34.919,64 dios finance (DIOS) 7d chart
3584
$0,033809423581
? ? ? ? $21.487,09 ? auric network (AUSCM) 7d chart
$0,282279
-0.1% -7.9% $0,696479 ? ? orkan (ORK) 7d chart
$0,001252465088
? ? ? ? ? ? antiample (XAMP) 7d chart
$0,020719221665
-0.0% -0.1% -9.4% $9.009,07 ? ? ramifi protocol (RAM) 7d chart
$13,64
? ? ? ? ? ? gravitx (GRX) 7d chart
$0,000000014803
? ? ? ? ? ? forever pump (FOREVERPUMP) 7d chart
$0,023481406772
-2.4% $0,002298500208 ? $23.481,41 exodia (EXOD) 7d chart
$1,00
-0.2% -0.1% 0.1% $13.404,91 ? $1.432.150 spartacus (SPA) 7d chart
$0,136764
-0.1% 0.0% $1,42 ? ? xeus (XEUS) 7d chart
$0,038576849929
-0.6% -1.5% $18,90 ? ? hunnydao (LOVE) 7d chart
$2,20
-1.1% $13,78 ? ? cheesedao (CHEEZ) 7d chart
$51,90
-0.2% 1.3% 6.4% $29.043,73 ? ? olympus v1 (OHM) 7d chart
$0,298847
0.7% 0.4% -4.1% $397,30 ? ? vesq (VSQ) 7d chart

Bạn muốn tìm Alpha mới nhất?
Hãy truy cập các báo cáo độc quyền của chuyên viên phân tích của CoinGecko!
CoinGecko Premium

Bạn muốn tìm hiểu thêm về tiền mã hoá?
Đọc các bài viết và hướng dẫn đơn giản dành cho người mới bắt đầu.
Tìm hiểu về tiền mã hóa

Bạn cần trợ giúp?
Tìm câu trả lời bạn cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm trợ giúp