Tiền ảo Token Rebase hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Hiển thị xu hướng

Giá trị vốn hóa thị trường Token Rebase hôm nay là $300 Triệu, thay đổi -0.7% trong 24 giờ qua.

Hiển thị xu hướng
325.442.894 $
-0.7%
Giá trị vốn hóa thị trường
1.588.735 $
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
🚀 Tiền mã hóa tăng nhiều nhất
Hiện không có loại tiền mã hóa nào tăng nhiều.
Hiển thị định giá pha loãng hoàn toàn
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
155
$11,38
0.0% -0.0% 3.2% $452.746 $195.430.125 $301.753.424 0,65 olympus (OHM) 7d chart
402
$1,06
-0.0% -0.3% 1.2% $1.194,28 $46.736.020 $45.574.466 1,03 templedao (TEMPLE) 7d chart
476
$218,60
- - - - $34.897.757 $34.897.757 - snowbank (SB) 7d chart
577
$1,35
-0.1% -1.3% 10.4% $1.048.950 $24.599.312 $30.254.038 0,81 ampleforth (AMPL) 7d chart
827
$13,00
- - - - $11.700.778 $675.474.112 - wonderland time (TIME) 7d chart
1005
$0,848994
-0.4% -0.6% -0.9% $24.509,04 $7.455.298 $7.455.298 1,00 klimadao (KLIMA) 7d chart
1415
$11,97
0.7% -6.5% 6.9% $1.497,07 $2.713.917 $2.803.182 0,97 rome (ROME) 7d chart
2058
$1,29
0.1% 1.0% -2.7% $239,19 $743.822 $688.225 1,08 templar dao (TEM) 7d chart
2136
$0,216804
- - - - $637.462 $486.642 - fantohm (FHM) 7d chart
2358
$0,841447
0.4% -16.5% -15.7% $12.847,66 $404.466 $591.067 0,68 base protocol (BASE) 7d chart
2894
$0,006411083393
-0.1% -1.2% -5.7% $25.976,69 $123.936 $134.133 0,92 seigniorage shares (SHARE) 7d chart
$0,101959
- - - - - $16.897,95 - orkan (ORK) 7d chart
$0,048060838828
0.2% 25.5% -6.2% $382,87 - $68.617,65 - spartacus (SPA) 7d chart
$0,002982123594
- - - - - $213,01 - hunnydao (LOVE) 7d chart
$64,34
0.1% 0.0% 0.1% $953,40 - $17.933.316 - olympus v1 (OHM) 7d chart
$0,011609607144
-1.7% 0.1% 9.1% $17.113,49 - $83.748,55 - ramifi protocol (RAM) 7d chart

Bạn muốn tìm Alpha mới nhất?
Hãy truy cập các báo cáo độc quyền của chuyên viên phân tích của CoinGecko!
CoinGecko Premium

Bạn muốn tìm hiểu thêm về tiền mã hoá?
Đọc các bài viết và hướng dẫn đơn giản dành cho người mới bắt đầu.
Tìm hiểu về tiền mã hóa

Bạn cần trợ giúp?
Tìm câu trả lời bạn cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm trợ giúp


coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng