coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực

Tiền ảo Derivatives hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Hiển thị số liệu thống kê

Giá trị vốn hóa thị trường Derivatives hôm nay là $2 Tỷ, thay đổi 2.6% trong 24 giờ qua. Đọc thêm về Derivatives

Hiển thị số liệu thống kê
95.579 $
Giá trị vốn hóa thị trường
13.012 $
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
38,43%
Ưu thế giá trị vốn hóa thị trường Bitcoin
13191
# của tiền ảo
Hiển thị định giá pha loãng hoàn toàn
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV 7 ngày qua
75
$2,29
-0.4% 0.2% -6.5% $39.337.375 $550.454.915 $692.486.824 synthetix network (SNX) 7d chart
110
$45,71
-3.1% -8.5% 9.3% $110.001.805 $371.303.794 $607.396.336 gmx (GMX) 7d chart
187
$1,25
-0.7% 0.3% -2.4% $36.633.245 $162.941.267 $1.252.745.152 dydx (DYDX) 7d chart
189
$2,30
-0.5% 0.7% -1.8% $15.741.551 $159.179.578 $251.133.556 uma (UMA) 7d chart
196
$1,91
-0.2% 4.8% 11.4% $34.777.830 $148.910.538 $190.897.350 injective (INJ) 7d chart
275
$0,193830
0.2% 6.1% -4.5% $164.083 $86.717.349 ? hxro (HXRO) 7d chart
282
$2.372,27
-0.2% -2.3% 29.2% $4.604,26 $85.266.017 $85.266.017 gains farm (GFARM2) 7d chart
328
$0,042613401667
-0.1% 0.9% 1.2% $2.726.258 $70.255.405 $82.773.084 stp (STPT) 7d chart
345
$2,30
-2.3% -7.9% 27.4% $2.149.099 $67.377.414 $67.377.414 gains network (GNS) 7d chart
403
$5,21
-0.2% -1.8% 0.4% $4.053.356 $50.981.689 $52.200.570 barnbridge (BOND) 7d chart
452
$0,592550
-1.1% 3.9% 7.0% $9.026.315 $41.975.797 $89.434.766 perpetual protocol (PERP) 7d chart
526
$0,205034
-0.6% 0.1% 0.2% $3.333.027 $32.130.088 $76.297.385 mirror protocol (MIR) 7d chart
719
$3,56
0.1% 2.2% 2.8% $24.374,47 $17.074.052 $35.547.661 mux protocol (MCB) 7d chart
766
$0,546181
0.1% 0.3% -8.0% $141.204 $14.258.975 $54.643.258 derivadao (DDX) 7d chart
790
$0,513792
3.4% 25.2% 27.8% $620.910 $13.347.199 $51.525.682 thales (THALES) 7d chart
845
$1,07
3.4% 22.1% 30.6% $771.981 $11.380.020 $107.378.786 premia (PREMIA) 7d chart
977
$0,007376751597
0.2% -2.0% -7.3% $483.909 $7.980.997 $7.980.997 hegic (HEGIC) 7d chart
1134
$0,054011563659
0.3% -0.8% -2.5% $79.892,11 $5.242.304 $12.529.815 pendle (PENDLE) 7d chart
1272
$0,114398
2.0% 1.9% -27.8% $361.232 $3.784.898 ? antimatter (MATTER) 7d chart
1280
$0,242029
-0.0% 0.0% -2.1% $332.710 $3.744.970 $7.761.770 cvi (GOVI) 7d chart
1281
$0,027718397442
-2.6% -0.7% 3.0% $116.066 $3.734.349 $13.439.286 deri protocol (DERI) 7d chart
1344
$0,145707
-0.6% 0.4% 4.7% $72.003,96 $3.170.975 $14.543.942 futureswap (FST) 7d chart
1366
$0,014187867599
0.2% -0.6% -2.8% $6.595,54 $3.036.002 $8.031.499 jarvis reward (JRT) 7d chart
1412
$1,60
0.0% -2.4% 20.8% $127.961 $2.724.906 $15.986.042 metavault trade (MVX) 7d chart
1463
$0,148570
0.2% 0.5% -7.6% $119.750 $2.490.703 $11.878.168 bifrost native coin (BNC) 7d chart
1626
$0,003147166966
0.1% 4.7% 28.4% $190.119 $1.803.627 ? dafi protocol (DAFI) 7d chart
1642
$0,151242
0.3% 1.6% -0.1% $111.092 $1.749.111 $15.130.714 synthetify (SNY) 7d chart
1735
$0,158397
-0.3% 0.5% -2.2% $54.884,34 $1.514.693 $15.839.716 opium (OPIUM) 7d chart
1847
$0,053897189738
0.2% 2.4% 9.0% $16.250,76 $1.218.368 $5.427.965 siren (SI) 7d chart
1933
$0,044609880120
0.5% -3.0% -2.9% $40.401,21 $1.047.267 $4.460.988 oiler (OIL) 7d chart
2012
$102,27
-0.0% 5.0% 5.3% $43.698,70 $909.652 $909.652 whiteheart (WHITE) 7d chart
2290
$0,305793
0.1% 0.6% -33.6% $57.912,19 $537.368 $3.068.137 hedget (HGET) 7d chart
2642
$0,004052802989
-0.7% 0.3% 8.1% $55.523,88 $299.086 $527.577 sakeswap (SAKE) 7d chart
2652
$0,073311127241
-2.0% -14.0% -50.8% $33.077,09 $290.404 ? mettalex (MTLX) 7d chart
2753
$0,677010
-0.3% 6.7% 8.4% $35.660,06 $240.281 $677.088 lien (LIEN) 7d chart
2903
$0,000866848174
0.0% 0.8% 97.8% $213,40 $176.759 ? oikos (OKS) 7d chart
3194
$0,001447549621
-1.5% -3.1% -0.9% $23.054,88 $92.892,08 $254.238 phoenix finance (PHX) 7d chart
3356
$0,001697625364
0.1% -0.4% -2.1% $71,01 $60.517,66 $112.108 auctus (AUC) 7d chart
$0,049538449225
0.4% -1.6% -4.3% $10.955,33 ? ? shield (sld) (SLD) 7d chart

Bạn muốn tìm Alpha mới nhất?
Hãy truy cập các báo cáo độc quyền của chuyên viên phân tích của CoinGecko!
CoinGecko Premium

Bạn muốn tìm hiểu thêm về tiền mã hoá?
Đọc các bài viết và hướng dẫn đơn giản dành cho người mới bắt đầu.
Tìm hiểu về tiền mã hóa

Bạn cần trợ giúp?
Tìm câu trả lời bạn cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm trợ giúp