Tiền ảo Derivatives hàng đầu theo vốn hóa thị trường

Show Stats

The global cryptocurrency market cap today is $5 Tỷ, a 0.0% change in the last 24 hours. ...Đọc thêm

Show Stats
89.570 $
Giá trị vốn hóa thị trường
8.605 $
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
44,30%
Bitcoin Market Cap Dominance
9746
# of Coins
USD

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
78 $9,86 0.3% -0.0% -1.8% $69.190.672 $1.728.421.533 synthetix network token (SNX) 7d chart
110 $17,47 0.3% -4.4% 27.1% $24.874.605 $968.728.927 perpetual protocol (PERP) 7d chart
131 $11,21 -0.0% -0.7% 14.4% $42.884.195 $711.545.259 uma (UMA) 7d chart
191 $11,94 -0.0% 4.5% 2.7% $22.404.567 $390.027.234 injective protocol (INJ) 7d chart
234 $3,07 -0.8% 6.8% -3.6% $128.469.369 $296.609.311 mirror protocol (MIR) 7d chart
313 $0,149966 0.4% -3.0% -7.9% $110.105.567 $182.373.125 stp network (STPT) 7d chart
347 $5,81 0.6% -0.7% 8.4% $1.377.499 $152.407.563 derivadao (DDX) 7d chart
350 $22,58 0.9% -8.9% $2.274,00 $151.411.930 gmx (GMX) 7d chart
352 $65,41 -0.2% 6.6% 57.5% $6.760.277 $148.479.941 mcdex (MCB) 7d chart
366 $29,47 0.6% -4.3% 21.4% $96.937.195 $137.026.751 barnbridge (BOND) 7d chart
434 $16,51 -1.6% -7.2% 0.2% $1.586.774 $104.111.766 futureswap (FST) 7d chart
444 $0,167768 -0.4% 1.6% -0.0% $9.137.511 $99.054.766 hegic (HEGIC) 7d chart
669 $0,324813 -1.1% -5.9% 109.6% $3.163.191 $42.612.866 deri protocol (DERI) 7d chart
672 $0,841586 -0.6% 5.1% 73.9% $1.929.766 $42.240.239 pendle (PENDLE) 7d chart
750 $0,998346 -0.3% 3.7% -12.6% $1.472.202 $31.248.233 antimatter (MATTER) 7d chart
753 $2,88 -0.9% 16.2% 166.9% $790.760 $30.559.399 premia (PREMIA) 7d chart
836 $687,75 0.1% -8.6% 18.2% $14.027,30 $24.682.937 gains farm (GFARM2) 7d chart
864 $2,33 -3.2% -3.7% -10.2% $349.832 $22.081.657 govi (GOVI) 7d chart
921 $2,62 2.3% 4.4% 8.6% $395.605 $18.852.968 opium (OPIUM) 7d chart
945 $0,043039979754 0.3% -1.3% -8.2% $262.802 $17.929.695 dafi protocol (DAFI) 7d chart
1059 $0,061994328235 -0.4% -6.9% 4.2% $342.584 $12.527.622 jarvis reward token (JRT) 7d chart
1094 $0,504624 -3.7% -4.7% -8.3% $49.751 $11.326.853 siren (SI) 7d chart
1172 $1,63 0.3% 3.5% 3.1% $207.684 $9.306.205 thales (THALES) 7d chart
1299 $0,653896 0.1% -7.6% -17.1% $32.426 $6.775.752 oiler (OIL) 7d chart
1402 $601,37 0.1% 2.4% 0.6% $55.893 $5.344.973 whiteheart (WHITE) 7d chart
1420 $2,86 -2.0% -0.5% -19.5% $191.303 $5.013.362 hedget (HGET) 7d chart
1552 $0,051233422733 -0.6% -6.8% 8.1% $127.972 $3.786.948 saketoken (SAKE) 7d chart
1736 $0,070934466761 -0.1% 5.6% -0.6% $3.112,57 $2.519.596 auctus (AUC) 7d chart
2098 $3,08 1.9% -1.8% -0.5% $199.203 $1.088.160 lien (LIEN) 7d chart
$1,51 -1.0% 0.2% 27.4% $771,50 ? proswap (PROS) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android