coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực

Tiền ảo Retail hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Hiển thị số liệu thống kê
Hiển thị số liệu thống kê
310 $
Giá trị vốn hóa thị trường
29 $
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
38,51%
Ưu thế giá trị vốn hóa thị trường Bitcoin
12965
# của tiền ảo
Show Fully Diluted Valuation
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV 7 ngày qua
1095
$0,019412182655
-0.1% -0.4% -1.5% $438.539 $6.444.438 $19.423.272 buying.com (BUY) 7d chart
2098
$0,090578102059
-0.1% 0.1% -3.8% $242.620 $879.424 ? socialgood (SG) 7d chart
3378
$0,000993639509
? ? ? ? $62.518,22 ? devery (EVE) 7d chart
3496
$0,000003402145
-1.2% 9.0% $0,005312535712 $38.401,86 ? storiqa (STQ) 7d chart
3635
$0,000004023970
? ? ? ? $18.671,92 ? netkoin (NTK) 7d chart
$0,000769141486
3.3% 0.0% 4.2% $70,65 ? ? audax (AUDAX) 7d chart
$0,001275573653
? ? ? ? ? ? egoras rights (EGR) 7d chart
$0,000006025892
-15.1% -1.5% 25.8% $1.027,55 ? ? newyorkcoin (NYC) 7d chart
$0,001937056553
? ? ? ? ? ? xeniumx (XEMX) 7d chart
$0,000009614527
0.1% 0.0% 102.0% $33,75 ? ? the universal settlement coin (TUSC) 7d chart
$0,000277148843
0.0% -2.5% -5.3% $16.724,40 ? ? gamb (GMB) 7d chart
$0,000023641198
0.2% 6.4% -24.6% $0,052061870708 ? $5.437,48 classicbitcoin (CBTC) 7d chart
$0,000007431921
? ? ? ? ? ? spectrum (SPT) 7d chart

Bạn muốn tìm Alpha mới nhất?
Hãy truy cập các báo cáo độc quyền của chuyên viên phân tích của CoinGecko!
CoinGecko Premium

Want to learn more about crypto?
Read beginner-friendly guides & articles.
Learn Cryptocurrency

Bạn cần trợ giúp?
Tìm câu trả lời bạn cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm trợ giúp