Tiền ảo Virtual Reality hàng đầu theo vốn hóa thị trường

Show Stats
Show Stats
1.062 $
Giá trị vốn hóa thị trường
11 $
24h Trading Volume
40,51%
Bitcoin Market Cap Dominance
9336
# of Coins
USD

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
723 $2,40 0.1% -1.4% -1.6% $182.613 $30.294.896 somnium space cubes (CUBE) 7d chart
949 $0,715756 -0.5% 1.5% -22.8% $172.561 $14.897.793 vfox (VFOX) 7d chart
1301 $0,277809 -0.7% -3.6% 2.9% $157.923 $6.236.575 revomon (REVO) 7d chart
$0,002674115796 27.3% 217.6% $842,94 ? oasis city (OSC) 7d chart
$0,001333653349 ? ? ? ? ? hashshare (HSS) 7d chart
$0,060559564987 ? ? ? ? ? the movement (MVT) 7d chart
$0,001469609584 ? ? ? ? ? valireum (VLM) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android