coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực

Tiền ảo Wrapped-Tokens hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Show Trends

Giá trị vốn hóa thị trường Wrapped-Tokens hôm nay là $4 Tỷ, thay đổi -2.6% trong 24 giờ qua.

Show Trends
4.054.338.690 $
-2.6%
Giá trị vốn hóa thị trường
1.935.024.206 $
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Hiển thị định giá pha loãng hoàn toàn
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
22
$22.707,16
0.1% -2.2% -4.2% $200.919.866 $3.995.681.850 $3.995.681.850 1,00 wrapped bitcoin (WBTC) 7d chart
495
$17,60
-0.3% -2.9% 2.1% $1.033.797 $43.155.243 $43.155.243 1,00 wrapped nxm (WNXM) 7d chart
996
$23.805,11
-0.0% -2.3% -3.3% $36.071,32 $9.505.109 $9.505.109 1,00 renbtc (RENBTC) 7d chart
1354
$1,15
-14.5% -17.6% 19.3% $43.550,30 $4.048.744 $4.048.744 1,00 thorchain (erc20) (RUNE) 7d chart
2220
$0,097500742279
- - - - $702.649 $702.649 - rendoge (RENDOGE) 7d chart
2355
$23.044,52
2.4% -0.4% -1.3% $1.079,07 $536.133 $536.133 1,00 ptokens btc [old] (PBTC) 7d chart
2541
$53,00
- - - - $384.454 - - renzec (RENZEC) 7d chart
2981
$1.354,50
- - - - $166.542 - - renbch (RENBCH) 7d chart
3005
$2,48
- - - - $157.967 $157.967 - wrapped cryptokitties (WCK) 7d chart
$0,027660987654
-0.3% 3.1% 16.7% $182.410 - $6.757.616 - wrapped one (WONE) 7d chart
$2,52
-0.6% -1.2% 3.9% $3.441.659 - - - wrapped near (WNEAR) 7d chart
$0,082043394828
-0.1% -1.8% 2.6% $3.356.151 - - - wrapped cro (WCRO) 7d chart
$22,83
-0.2% -3.3% -8.6% $14.398.726 - - - wrapped solana (SOL) 7d chart
$0,390174
0.6% 0.0% 0.0% $5,82 - - - wrapped hoo (WHOO) 7d chart
$0,525152
1.2% 4.3% 13.6% $3.224.513 - - - wrapped moonbeam (WGLMR) 7d chart
$0,025879696742
0.8% -7.5% -10.2% $150.021 - - - wrapped velas (WVLX) 7d chart
$1.634,75
-0.0% -2.3% -0.5% $1.543.892.102 - - - weth (WETH) 7d chart
$0,004248859512
3.2% 17.8% -13.9% $7.204,14 - - - wrapped pom (WPOM) 7d chart
$5,70
- - - - - - - renfil (RENFIL) 7d chart
$1,33
0.6% 4.4% 11.2% $164.333.397 - - - wrapped matic (WMATIC) 7d chart
$1,11
0.1% 0.2% 1.0% $52,74 - - - matic aave interest bearing usdc (MAUSDC) 7d chart
$1,02
- - - - - - - matic aave interest bearing dai (MADAI) 7d chart
$90,48
1.5% 5.7% 4.6% $131,22 - - - matic aave interest bearing aave (MAAAVE) 7d chart
$7.329,21
- - - - - - - matic aave interest bearing yfi (MAYFI) 7d chart
$1.693,58
- - - - - - - matic aave interest bearing weth (MAWETH) 7d chart
$6,47
- - - - - - - matic aave interest bearing link (MALINK) 7d chart

Bạn muốn tìm Alpha mới nhất?
Hãy truy cập các báo cáo độc quyền của chuyên viên phân tích của CoinGecko!
CoinGecko Premium

Bạn muốn tìm hiểu thêm về tiền mã hoá?
Đọc các bài viết và hướng dẫn đơn giản dành cho người mới bắt đầu.
Tìm hiểu về tiền mã hóa

Bạn cần trợ giúp?
Tìm câu trả lời bạn cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm trợ giúp