🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
1390200.0726970676
Giá trị vốn hóa thị trường
3487271.0809794455
Trading Volume

Tiền ảo Stablecoins hàng đầu theo vốn hóa thị trường

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
6 $1,00 -0.1% -0.2% -0.1% $182.362.436.101 $48.264.502.489 tether (USDT) 7d chart
14 $1,00 0.1% -0.5% -0.1% $3.369.061.093 $12.604.083.585 usd coin (USDC) 7d chart
25 $1,00 0.1% 0.1% -0.1% $7.913.293.065 $6.589.858.543 binance usd (BUSD) 7d chart
44 $0,998679 -0.2% -0.7% -0.3% $1.699.335.412 $3.429.773.603 dai (DAI) 7d chart
75 $1,00 -1.1% 0.5% 0.3% $153.952.967 $1.808.427.943 terrausd (UST) 7d chart
81 $0,733384 -0.4% 6.5% -8.5% $40.281.446 $1.490.411.876 fei protocol (FEI) 7d chart
92 $0,999959 -0.6% 1.2% -2.3% $20.245.301 $1.218.103.348 liquity usd (LUSD) 7d chart
101 $1,00 0.3% 0.3% -0.1% $91.431.355 $1.074.916.595 paxos standard (PAX) 7d chart
113 $0,998167 -0.2% -0.3% -0.3% $977.399.754 $871.753.102 husd (HUSD) 7d chart
188 $1,00 0.1% 0.1% -0.1% $143.879.362 $329.778.166 trueusd (TUSD) 7d chart
234 $0,996209 0.1% 2.2% -0.1% $21.471.895 $245.418.476 neutrino usd (USDN) 7d chart
243 $1,01 0.1% 0.8% 0.3% $47.776.319 $220.850.779 susd (SUSD) 7d chart
277 $0,906422 0.2% 1.8% 6.2% $14.403.381 $183.384.230 vai (VAI) 7d chart
326 $0,996024 -0.2% 0.9% 0.5% $3.804.188 $130.301.186 usdp stablecoin (USDP) 7d chart
329 $1,00 0.3% 2.5% 0.2% $10.184.335 $126.650.110 gemini dollar (GUSD) 7d chart
357 $0,996223 -0.4% -0.6% -0.7% $14.209.292 $113.860.753 frax (FRAX) 7d chart
421 $0,158330 -1.2% 8.1% -17.0% $272.673 $80.757.256 empty set dollar (ESD) 7d chart
534 $0,121591 0.1% 0.6% 0.9% $2.549.424 $50.403.296 bilira (TRYB) 7d chart
546 $0,00089226 0.5% 0.8% 1.1% $616.614 $48.713.833 terrakrw (KRT) 7d chart
554 $0,713035 4.2% 2.5% -10.4% $1.458.739 $47.484.505 usdx (USDX) 7d chart
616 $1,23 -1.8% 4.2% 6.2% $446.942 $39.538.419 stasis euro (EURS) 7d chart
624 $1,00 -0.2% -0.9% $671.655 $38.581.811 mstable usd (MUSD) 7d chart
670 $0,997750 -0.5% -0.1% -0.2% $306.059.635 $32.516.649 usdk (USDK) 7d chart
769 $1,21 -0.2% 0.1% 0.8% $259.951 $23.496.155 seur (SEUR) 7d chart
851 $0,299080 -0.2% 2.8% 4.9% $159.526 $16.963.900 basis cash (BAC) 7d chart
951 $1,01 -0.0% 2.3% 0.1% $86.057 $12.793.078 defidollar (DUSD) 7d chart
1023 $0,07988892 0.5% 20.9% -26.9% $291.697 $10.139.742 dynamic set dollar (DSD) 7d chart
1110 $0,988826 0.8% -0.6% $46.466 $7.614.625 origin dollar (OUSD) 7d chart
1187 $0,149301 -0.4% -0.1% 0.4% $120.301.049 $6.163.845 bitcny (BITCNY) 7d chart
1234 $0,999541 0.4% 0.7% 0.5% $57.876 $5.381.287 eosdt (EOSDT) 7d chart
1310 $0,256498 ? ? ? ? $4.333.499 mithril cash (MIC) 7d chart
1481 $0,998792 0.1% 0.1% -0.7% $446.472 $2.592.354 reserve (RSV) 7d chart
1614 $0,505196 -10.7% 36.2% $5.086,32 $1.792.580 debase (DEBASE) 7d chart
1891 $0,448614 -8.4% -7.0% -22.2% $115.564 $657.195 one cash (ONC) 7d chart
1979 $0,776384 ? ? ? ? $471.031 saud (SAUD) 7d chart
2329 $0,02915431 ? ? ? ? $75.045 basis dollar (BSD) 7d chart
2550 $0,101830 ? ? ? ? $5.274,46 stand cash (SAC) 7d chart
$1,03 5.8% 5.9% 3.2% $6.416,64 ? stably usd (USDS) 7d chart
$1,01 0.2% 1.2% -0.3% $18.962.046 ? iron (IRON) 7d chart
$0,09912627 ? ? ? ? ? truehkd (THKD) 7d chart
$0,00127657 ? ? ? ? ? binance krw (BKRW) 7d chart
$1,00 ? ? ? ? ? rari stable pool token (RSPT) 7d chart
$0,995569 -0.2% -1.0% -0.6% $3.027.982 ? xdai (XDAI) 7d chart
$0,816257 ? ? ? ? ? qusd stablecoin (QUSD) 7d chart
$0,00005039 ? ? ? ? ? eurbase (EBASE) 7d chart
$0,282782 -1.8% 3.2% -1.4% $343,07 ? nubits (USNBT) 7d chart
$2,73 ? ? ? ? ? unified stable dollar (USD) 7d chart
$0,594324 0.2% 2.0% -13.2% $4.332.092 ? bdollar (BDO) 7d chart
$0,149849 -0.3% 0.4% -1.3% $1.257.731.772 ? qcash (QC) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android