coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực

Stablecoin theo Vốn hóa thị trường

Stablecoin là gì? Stablecoin là một loại tiền mã hóa được thiết kế để giảm thiểu sự biến động bằng cách cố định vào một tài sản ổn định hơn. Tài sản kỹ thuật số loại tiền pháp định là trường hợp sử dụng phổ biến nhất cho stablecoin. Nó thường theo dõi các loại tiền quốc gia phổ biến như Đô la Mỹ, Euro và Bảng Anh. Lợi ích của việc này bao gồm việc có thể tận dụng lợi thế của công nghệ chuỗi khối và chuyển giao giá trị ngang hàng trong khi không phải chịu sự biến động cao như bitcoin, ethereum hoặc các loại tiền mã hóa khác. Stablecoin là loại công nghệ tương đối mới và mỗi loại đều đi kèm với các cách triển khai, tính thanh khoản, rủi ro và sự chấp nhận khác nhau.

5522394.734917681
Giá trị vốn hóa thị trường
2316883.7307495135
Khối lượng giao dịch
# Tiền ảo Giá Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Sàn giao dịch Giá trị vốn hóa thị trường 30 ngày Lưu thông trong 30 ngày qua
1 $1,00 $52.653.639.484 341 $73.509.850.756 -11.7% tether (USDT) 30d market cap chart
2 $1,00 $6.308.576.134 293 $53.495.610.286 7.2% usd coin (USDC) 30d market cap chart
3 $1,00 $6.884.986.678 111 $18.510.722.005 4.4% binance usd (BUSD) 30d market cap chart
4 $1,00 $544.037.636 197 $6.172.018.899 -28.9% dai (DAI) 30d market cap chart
5 $1,00 $11.378.662 21 $1.419.867.581 -47.4% frax (FRAX) 30d market cap chart
6 $1,00 $165.443.771 76 $1.237.755.961 -8.7% trueusd (TUSD) 30d market cap chart
7 $1,00 $54.078.931 39 $953.692.697 -6.3% pax dollar (USDP) 30d market cap chart
8 $0,979617 $12.623.189 8 $830.592.066 -12.5% neutrino usd (USDN) 30d market cap chart
9 $0,065749073146 $509.954.862 44 $745.075.645 -96.0% terraclassicusd (USTC) 30d market cap chart
10 $1,00 $113.466.958 10 $577.410.600 usdd (USDD) 30d market cap chart
11 $1,00 $12.473.036 9 $539.798.335 -3.4% fei usd (FEI) 30d market cap chart
12 $1.859,78 $2.726.039 7 $458.588.201 -2.8% tether gold (XAUT) 30d market cap chart
13 $0,998759 $13.720.383 30 $396.995.264 -85.9% magic internet money (MIM) 30d market cap chart
14 $1,01 $4.162.878 6 $338.182.598 -30.5% liquity usd (LUSD) 30d market cap chart
15 $1,00 $13.803.581 10 $319.216.691 1.7% husd (HUSD) 30d market cap chart
16 $1,00 $1.669.413 21 $280.170.365 30.6% gemini dollar (GUSD) 30d market cap chart
17 $0,993858 $4.240.489 20 $266.346.400 -9.6% mai (MIMATIC) 30d market cap chart
18 $1,07 $2.486.017 8 $221.406.925 0.2% euro tether (EURT) 30d market cap chart
19 $1,00 $6.357.976 2 $190.242.617 2.5% alchemix usd (ALUSD) 30d market cap chart
20 $1,02 $696.800 6 $171.741.076 24.0% flexusd (FLEXUSD) 30d market cap chart
21 $0,988830 $2.548.270 2 $139.759.451 0% yusd stablecoin (YUSD) 30d market cap chart
22 $1,07 $24.547.767 14 $132.718.684 -0.3% stasis euro (EURS) 30d market cap chart
23 $0,728352 $1.567.227 12 $127.767.097 -16.8% xsgd (XSGD) 30d market cap chart
24 $0,830797 $268.740 2 $105.985.342 -38.2% usdx (USDX) 30d market cap chart
25 $1,01 $5.790.619 11 $95.539.236 -26.9% susd (SUSD) 30d market cap chart
26 $0,999416 $80.985,12 5 $72.716.331 34.3% dola (DOLA) 30d market cap chart
27 $1,00 $163.411 5 $63.652.362 -29.6% origin dollar (OUSD) 30d market cap chart
28 $1,07 $7.903.130 4 $63.284.790 -14.6% ageur (AGEUR) 30d market cap chart
29 $0,994267 $354.335 10 $61.133.981 -16.9% celo dollar (CUSD) 30d market cap chart
30 $1,00 $802.745 5 $45.436.739 -24.9% mstable usd (MUSD) 30d market cap chart
31 $1,00 $16.216.472 9 $42.652.150 0.1% usdk (USDK) 30d market cap chart
32 $1,03 $62.819,47 4 $36.614.923 -6.4% celo euro (CEUR) 30d market cap chart
33 $0,999450 $93.432,24 7 $28.336.500 0.1% reserve (RSV) 30d market cap chart
34 $0,947308 $34.459,62 5 $23.402.299 -55.7% vai (VAI) 30d market cap chart
35 $0,060494283524 $459.423 11 $20.036.107 65.0% bilira (TRYB) 30d market cap chart
36 $1,00 $461.357 2 $17.145.061 0% tor (TOR) 30d market cap chart
37 $1,00 $22.748,28 1 $15.754.482 -35.7% sperax usd (USDS) 30d market cap chart
38 $1,07 $99.479,36 2 $13.965.662 -53.7% seur (SEUR) 30d market cap chart
39 $1,00 ? 2 $7.869.401 ? usdp stablecoin (USDP) 30d market cap chart
40 $0,000068342546 $178.851 3 $7.771.413 -5.4% xidr (XIDR) 30d market cap chart
41 $0,149917 $14.449.885 1 $6.177.853 -4.5% bitcny (BITCNY) 30d market cap chart
42 $0,958475 ? 2 $5.168.379 ? equilibrium eosdt (EOSDT) 30d market cap chart
43 $1,00 $70.136,71 2 $4.292.100 0% usd balance (USDB) 30d market cap chart
44 $0,716201 ? 1 $3.117.842 ? saud (SAUD) 30d market cap chart
45 $1,09 $185.597 4 $2.447.253 3.3% parallel (PAR) 30d market cap chart
46 $0,000057018930 $176.722 5 $2.259.389 -92.4% terraclassickrw (KRTC) 30d market cap chart
47 $1,34 $88.902,68 2 $1.672.092 -27.0% float protocol: float (FLOAT) 30d market cap chart
48 $0,017745715612 $3.912,98 3 $1.267.293 -83.1% bean (BEAN) 30d market cap chart
49 $1,99 $1.214,69 1 $879.006 0.1% arth (ARTH) 30d market cap chart
50 $0,421994 $358,30 2 $737.781 defidollar (DUSD) 30d market cap chart
51 $0,004668314456 $3,93 7 $641.835 -34.2% empty set dollar (ESD) 30d market cap chart
52 $0,510130 $1.643,81 1 $555.627 bondappetite usd (USDAP) 30d market cap chart
53 $0,999325 $250,95 1 $396.660 -32.8% zasset zusd (ZUSD) 30d market cap chart
54 $0,007407939284 $1.811,90 5 $393.860 -28.0% basis cash (BAC) 30d market cap chart
55 $0,683763 ? 1 $201.224 ? wault usd (WUSD) 30d market cap chart
56 $0,074020497821 $849,05 2 $113.230 -56.3% one cash (ONC) 30d market cap chart
57 $0,976020 $5,06 1 $81.610,12 -18.5% statik (STATIK) 30d market cap chart
58 $0,000000015133 ? 4 $28.754,89 ? dynamic set dollar (DSD) 30d market cap chart
59 $0,007092928348 $31.445,58 1 $18.259,60 -25.3% basis dollar (BSD) 30d market cap chart
60 $0,022368078240 $3.148,95 2 $1.162,16 -58.1% stand cash (SAC) 30d market cap chart
61 $0,993376 $116.120 3 ? 0% xdai (XDAI) 30d market cap chart
62 $0,981051 $315,35 1 ? 0% alpaca usd (AUSD) 30d market cap chart
63 $0,042015464924 ? 1 ? ? truehkd (THKD) 30d market cap chart
64 $0,910222 ? 1 ? ? vesta stable (VST) 30d market cap chart
65 $0,994850 $16.255.161 1 ? 0% decentralized usd (DUSD) 30d market cap chart
66 $0,999585 $379.520 1 ? usn (USN) 30d market cap chart
67 $0,114985 $410.756.984 4 ? 0% qcash (QC) 30d market cap chart
68 $0,003473300762 ? 1 ? ? nubits (USNBT) 30d market cap chart
69 $0,989128 $15.818,64 5 ? 0% stably usd (USDS) 30d market cap chart
70 $0,780563 $475.564 2 ? 0% cad coin (CADC) 30d market cap chart
71 $0,998708 $176,00 3 ? 0% iron (IRON) 30d market cap chart
72 $0,059139558359 $2.721,14 4 ? 0% bdollar (BDO) 30d market cap chart
73 $0,582561 $838,17 2 ? 0% usd open dollar (USDO) 30d market cap chart
74 $0,072891478720 $7.069.125 9 ? 0% wrapped ust (UST) 30d market cap chart
75 $1,08 $42.935,12 2 ? 0% jarvis synthetic euro (JEUR) 30d market cap chart
76 $1,21 $9.108,33 1 ? 0% jarvis synthetic british pound (JGBP) 30d market cap chart
77 $1,06 $5.964,15 1 ? 0% jarvis synthetic swiss franc (JCHF) 30d market cap chart
78 $1,05 $56,44 6 ? 0% xdollar stablecoin (XUSD) 30d market cap chart
79 $0,720621 $449,01 3 ? 0% iron bsc (IRON) 30d market cap chart
80 $1,01 $608,56 2 ? 0% synth ousd (OUSD) 30d market cap chart
81 $0,007953642555 $11.952,08 6 ? 0% jpy coin (JPYC) 30d market cap chart
82 $0,510902 $941,40 1 ? 0% coffin dollar (COUSD) 30d market cap chart
83 $1,54 ? 1 ? ? nzd stablecoin (NZDS) 30d market cap chart
84 $0,575265 ? 1 ? ? unified stable dollar (USD) 30d market cap chart