Binance exchange

Binance

Centralized
Dữ liệu về dự trữ khả dụng
10
Trust Score
Bắt đầu giao dịch
Thông báo về tiếp thị liên kết

Binance là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung được thành lập vào năm 2017 và được đăng ký tại Cayman Islands. Hiện tại, sàn giao dịch cung cấp 362 loại tiền ảo và cặp giao dịch 1326. Khối lượng giao dịch Binance 24h được báo cáo là 3.725.577.396 $, thay đổi 2.31% trong 24 giờ qua. Cặp được giao dịch nhiều nhất là BTC/FDUSD với khối lượng giao dịch trong 24h là 581.352.550 $. Binance có 57.025.040.696 $ trong Nguồn dự trữ của sàn giao dịch.


Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
362
Tiền ảo
1326
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 Bitcoin / First Digital USD
515.768.483.855 $
BTC/FDUSD
26.577 $
26560,11 FDUSD
0.01% 2.646.610 $ 4.686.131 $
$581.352.549
22127,106 BTC
15,61%
Gần đây
Traded gần đây
2 Bitcoin / Tether
515.768.483.855 $
BTC/USDT
26.517 $
26530,01 USDT
0.01% 10.163.413 $ 6.873.217 $
$548.271.577
20887,295 BTC
14,72%
Gần đây
Traded gần đây
3 Ethereum / Tether
194.557.134.722 $
ETH/USDT
1.619 $
1620,91 USDT
0.01% 9.816.517 $ 7.666.405 $
$285.174.741
178696,193 ETH
7,66%
Gần đây
Traded gần đây
4 USDC / Tether
25.618.749.468 $
USDC/USDT
1 $
1,0009 USDT
0.02% 9.211.817 $ 46.180.694 $
$234.094.828
234310780,000 USDC
6,31%
Gần đây
Traded gần đây
5 XRP / Tether
26.747.803.354 $
XRP/USDT
1 $
0,5029 USDT
0.02% 2.361.172 $ 2.972.591 $
$122.440.867
244602044,000 XRP
3,29%
Gần đây
Traded gần đây
6 BUSD / Tether
2.304.822.412 $
BUSD/USDT
1 $
1,0009 USDT
0.02% 13.696.752 $ 9.342.394 $
$99.522.736
99568495,000 BUSD
2,67%
Gần đây
Traded gần đây
7 Frontier / Tether
42.060.037 $
FRONT/USDT
0 $
0,4815 USDT
0.02% 117.387 $ 197.369 $
$92.086.406
176554433,000 FRONT
2,47%
Gần đây
Traded gần đây
8 Bitcoin / TrueUSD
515.768.483.855 $
BTC/TUSD
26.557 $
26567,67 TUSD
0.01% 4.659.065 $ 4.632.914 $
$79.028.895
3007,670 BTC
2,12%
Gần đây
Traded gần đây
9 Tellor Tributes / Tether
123.662.920 $
TRB/USDT
47 $
47,5 USDT
0.02% 113.778 $ 91.930 $
$65.295.939
1452014,090 TRB
1,75%
Gần đây
Traded gần đây
10 Tether (USDT)
83.195.179.051 $
USDT/TRY
1 $
27,49 TRY
0.04% 4.807.499 $ 3.429.814 $
$63.988.056
63588970,000 USDT
1,72%
Gần đây
Traded gần đây
-
11 BNB / Tether
32.926.564.204 $
BNB/USDT
214 $
214,5 USDT
0.05% 2.344.597 $ 1.837.666 $
$55.709.153
262346,666 BNB
1,50%
Gần đây
Traded gần đây
12 First Digital USD / Tether
387.204.220 $
FDUSD/USDT
1 $
0,9999 USDT
0.01% 13.145.605 $ 16.315.562 $
$44.616.776
44670775,000 FDUSD
1,20%
Gần đây
Traded gần đây
13 Bluzelle / Tether
69.553.740 $
BLZ/USDT
0 $
0,165 USDT
0.06% 146.845 $ 353.248 $
$44.538.417
265296028,000 BLZ
1,20%
Gần đây
Traded gần đây
14 Loom Network (NEW) / Tether
0 $
LOOM/USDT
0 $
0,11239 USDT
0.09% 11.544 $ 81.526 $
$43.453.725
368991113,000 LOOM
1,17%
Gần đây
Traded gần đây
15 Solana / Tether
7.937.621.695 $
SOL/USDT
19 $
19,27 USDT
0.05% 1.854.843 $ 1.820.665 $
$35.686.463
1870380,410 SOL
0,96%
Gần đây
Traded gần đây
16 Moonbeam / Tether
189.090.284 $
GLMR/USDT
0 $
0,2447 USDT
0.04% 133.090 $ 144.531 $
$34.512.779
139267686,000 GLMR
0,93%
Gần đây
Traded gần đây
17 Bitcoin Cash / Tether
4.441.940.721 $
BCH/USDT
230 $
230,1 USDT
0.04% 772.955 $ 2.137.864 $
$32.116.690
147761,737 BCH
0,86%
Gần đây
Traded gần đây
18 Chainlink / Tether
4.211.028.034 $
LINK/USDT
8 $
7,59 USDT
0.01% 637.714 $ 668.283 $
$28.076.478
3806953,720 LINK
0,75%
Gần đây
Traded gần đây
19 TrueUSD / Tether
3.452.943.495 $
TUSD/USDT
1 $
0,9986 USDT
0.01% 19.525.802 $ 26.121.109 $
$27.825.999
27896724,000 TUSD
0,75%
Gần đây
Traded gần đây
20 Worldcoin / Tether
229.978.423 $
WLD/USDT
2 $
1,743 USDT
0.06% 498.267 $ 694.620 $
$27.283.433
16080783,300 WLD
0,73%
Gần đây
Traded gần đây
21 AirDAO / Tether
16.144.502 $
AMB/USDT
0 $
0,00931 USDT
0.11% 67.567 $ 99.481 $
$24.936.263
2413500796,000 AMB
0,67%
Gần đây
Traded gần đây
22 Terra / Tether
196.965.761 $
LUNA/USDT
1 $
0,5254 USDT
0.02% 46.910 $ 73.124 $
$22.883.936
49942769,520 LUNA
0,61%
Gần đây
Traded gần đây
23 Maker / Tether
1.309.638.258 $
MKR/USDT
1.452 $
1454 USDT
0.07% 339.044 $ 591.617 $
$20.825.996
14916,942 MKR
0,56%
Gần đây
Traded gần đây
24 Dogecoin / Tether
8.611.668.131 $
DOGE/USDT
0 $
0,06102 USDT
0.02% 1.062.722 $ 1.444.080 $
$19.520.684
323192721,000 DOGE
0,52%
Gần đây
Traded gần đây
25 Ethereum / Bitcoin
194.557.134.722 $
ETH/BTC
1.620 $
0,06115 BTC
0.02% 5.012.201 $ 2.863.484 $
$19.343.797
12013,747 ETH
0,52%
Gần đây
Traded gần đây
26 Aptos / Tether
1.251.615.251 $
APT/USDT
5 $
5,2911 USDT
0.03% 680.520 $ 1.055.816 $
$18.719.723
3515794,420 APT
0,50%
Gần đây
Traded gần đây
27 Storj / Tether
56.008.406 $
STORJ/USDT
0 $
0,3899 USDT
0.03% 218.765 $ 277.417 $
$18.591.562
47201557,000 STORJ
0,50%
Gần đây
Traded gần đây
28 Arbitrum / Tether
1.065.359.728 $
ARB/USDT
1 $
0,8352 USDT
0.01% 854.681 $ 981.036 $
$16.801.746
20441785,600 ARB
0,45%
Gần đây
Traded gần đây
29 Polygon / Tether
4.772.257.963 $
MATIC/USDT
1 $
0,5138 USDT
0.02% 541.742 $ 729.138 $
$15.821.914
30907989,300 MATIC
0,42%
Gần đây
Traded gần đây
30 TRON / Tether
7.612.740.831 $
TRX/USDT
0 $
0,08565 USDT
0.01% 683.219 $ 661.177 $
$15.740.265
185445452,000 TRX
0,42%
Gần đây
Traded gần đây
31 Litecoin / Tether
4.769.915.984 $
LTC/USDT
65 $
64,87 USDT
0.02% 803.430 $ 1.068.128 $
$15.604.601
243985,659 LTC
0,42%
Gần đây
Traded gần đây
32 CyberConnect / Tether
55.948.595 $
CYBER/USDT
5 $
5,064 USDT
0.02% 275.329 $ 517.682 $
$15.329.980
2971233,450 CYBER
0,41%
Gần đây
Traded gần đây
-
33 Ethereum / BUSD
194.557.134.722 $
ETH/BUSD
1.620 $
1621,38 BUSD
0.01% 1.726.246 $ 2.503.385 $
$14.084.361
8843,500 ETH
0,38%
Gần đây
Traded gần đây
34 Bitcoin / BUSD
515.768.483.855 $
BTC/BUSD
26.526 $
26526,59 BUSD
0.01% 1.883.681 $ 3.124.221 $
$14.075.394
536,391 BTC
0,38%
Gần đây
Traded gần đây
35 Optimism / Tether
1.041.886.777 $
OP/USDT
1 $
1,308 USDT
0.08% 756.549 $ 867.653 $
$13.094.518
10216584,500 OP
0,35%
Gần đây
Traded gần đây
36 STP / Tether
118.824.490 $
STPT/USDT
0 $
0,06162 USDT
0.02% 25.983 $ 64.367 $
$13.014.351
207523207,300 STPT
0,35%
Gần đây
Traded gần đây
37 Gifto / Tether
23.642.308 $
GFT/USDT
0 $
0,02356 USDT
0.21% 16.796 $ 189.860 $
$12.639.574
557904111,000 GFT
0,34%
Gần đây
Traded gần đây
38 Flamingo Finance / Tether
40.315.051 $
FLM/USDT
0 $
0,0781 USDT
0.13% 156.115 $ 254.165 $
$11.894.484
149399545,000 FLM
0,32%
Gần đây
Traded gần đây
39 StormX / Tether
77.096.326 $
STMX/USDT
0 $
0,007043 USDT
0.07% 122.095 $ 269.551 $
$11.266.962
1551380090,000 STMX
0,30%
Gần đây
Traded gần đây
40 Bitcoin (BTC)
515.768.483.855 $
BTC/EUR
26.505 $
25138,93 EUR
0.02% 683.372 $ 703.806 $
$10.699.572
408,710 BTC
0,29%
Gần đây
Traded gần đây
41 Kyber Network Crystal / Tether
127.163.155 $
KNC/USDT
1 $
0,7 USDT
0.14% 121.170 $ 263.940 $
$10.285.396
14366270,000 KNC
0,28%
Gần đây
Traded gần đây
42 Hifi Finance / Tether
71.819.519 $
HIFI/USDT
1 $
0,6797 USDT
0.03% 126.379 $ 197.977 $
$9.893.378
14034380,200 HIFI
0,27%
Gần đây
Traded gần đây
43 Polkadot / Tether
5.162.843.596 $
DOT/USDT
4 $
4,047 USDT
0.02% 374.351 $ 402.393 $
$9.595.688
2392383,160 DOT
0,26%
Gần đây
Traded gần đây
44 API3 / Tether
110.439.514 $
API3/USDT
1 $
1,161 USDT
0.09% 103.427 $ 260.616 $
$8.926.235
7871381,240 API3
0,24%
Gần đây
Traded gần đây
45 THORChain / Tether
525.168.641 $
RUNE/USDT
2 $
1,753 USDT
0.06% 209.806 $ 355.879 $
$8.846.690
5129042,600 RUNE
0,24%
Gần đây
Traded gần đây
46 Ethereum / TrueUSD
194.557.134.722 $
ETH/TUSD
1.622 $
1624,77 TUSD
0.01% 546.591 $ 927.239 $
$8.627.446
5408,239 ETH
0,23%
Gần đây
Traded gần đây
47 LeverFi / Tether
48.844.818 $
LEVER/USDT
0 $
0,001849 USDT
0.05% 98.879 $ 131.104 $
$8.621.469
4681997549,000 LEVER
0,23%
Gần đây
Traded gần đây
48 Avalanche / Tether
3.223.500.038 $
AVAX/USDT
9 $
9,15 USDT
0.11% 467.835 $ 506.523 $
$8.438.790
937366,350 AVAX
0,23%
Gần đây
Traded gần đây
49 Cream / Tether
13.760.722 $
CREAM/USDT
18 $
17,82 USDT
0.11% 24.043 $ 54.583 $
$8.408.108
447451,293 CREAM
0,23%
Gần đây
Traded gần đây
50 VeThor / Tether
79.381.148 $
VTHO/USDT
0 $
0,001177 USDT
0.17% 33.946 $ 140.390 $
$8.163.215
6443700634,000 VTHO
0,22%
Gần đây
Traded gần đây
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 Tether (USDT)
83.195.179.051 $
USDT/RON
1 $
4,714 RON
0.06% - -
$151.509
151964,000 USDT
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-
2 Bitcoin (BTC)
515.768.483.855 $
BTC/RON
26.508 $
124594 RON
0.17% - -
$16.314
0,622 BTC
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 1 giờ trước
-
3 BUSD (BUSD)
2.304.822.412 $
BUSD/RON
1 $
4,72 RON
0.25% - -
$10.461
10463,000 BUSD
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-
4 MultiversX (EGLD)
629.318.621 $
EGLD/RON
24 $
114,3 RON
0.52% - -
$4.522
185,790 EGLD
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 (ETHDOWN)
0 $
ETHDOWN/USDT
0 $
0,2654 USDT
0.08% 55.925 $ 32.360 $
$390.504
1428605,480 ETHDOWN
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
2 (ETHUP)
0 $
ETHUP/USDT
3 $
3,484 USDT
0.06% 19.463 $ 12.574 $
$384.887
113460,380 ETHUP
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
3 Bitcoin (BTC) BTCDOWN/USDT
0 $
0,008916 USDT
0.04% 12.981 $ 18.371 $
$306.002
33862648,840 BTCDO
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
4 Bitcoin (BTC) BTCUP/USDT
5 $
4,79 USDT
0.06% 19.808 $ 11.852 $
$168.247
35817,500 BTCUP
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
5 BNB (BNB) BNBUP/USDT
21 $
21,12 USDT
0.05% 8.112 $ 10.556 $
$78.886
3808,080 BNBUP
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
6 BNB (BNB) BNBDOWN/USDT
0 $
0,01845 USDT
0.22% 9.814 $ 6.194 $
$72.397
3888407,740 BNBDO
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
Địa chỉ
Phí
0.1% 0.075% option for BNB holder
Rút tiền
Network Fee 1 BNB 0.0005 BTC 0.005 ETH 0.001 LTC ...Hiển thị thêm
Nạp tiền
None
Ký gửi tiền pháp định
GBP, TRY, EUR, KZT, AUD, BRL, RUB, UAH, VND, GHS, PHP, ZAR, NZD, BHD, RON, HUF, CZK, PLN, KWD, SAR, QAR, OMR, PKR, UZS, NGN, AED, ARS
Phương thức thanh toán được chấp nhận
P2P, Bank deposit, Debit/Credit Card, Apple Pay, Google Pay
Giao dịch đòn bẩy
Năm thành lập
2017
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
Cayman Islands
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
53.923.752,0
Xếp hạng Alexa
#132
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 10793166

Giá trị nguồn dự trữ của sàn giao dịch

Tổng dự trữ được theo dõi: 57.025.040.696 $

Phân tích tổng dự trữ và phân tích tài sản token theo chuỗi

Phân tích chi tiết về giá trị nguồn dự trữ (theo chuỗi & danh sách token) và các Biểu đồ khả dụng tại GeckoTerminal.

Data Sourced from GeckoTerminal & DeFiLlama. Wondering what Proof of Reserves are and why it is important? Here's a handy guide!

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Chỉ những tài sản khả dụng/xác định mới được hiển thị và không có dữ liệu nào về các số liệu quan trọng khác như:
    • Tổng số tiền nạp của người dùng so với Tài sản khả dụng
    • Bất kỳ khoản nợ chưa trả nào khác có thể có
  2. Những dữ liệu này cũng do bên thứ ba cung cấp nên có thể không hoàn toàn chính xác. Chúng tôi đang dựa vào các sàn giao dịch để giúp minh bạch về các tài sản/khoản nợ mà họ nắm giữ.
  3. Một bức tranh toàn cảnh có thể cần được kiểm tra của bên thứ 3 độc lập, điều này có thể cần nhiều thời gian hơn. Chúng tôi muốn nhắc mọi người hãy thận trọng và giữ an toàn!

Nếu bạn có bất kỳ thông tin về nguồn dự trữ của sàn giao dịch nào hữu ích cho những người khác, vui lòng chia sẻ với chúng tôi tại đây.
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của Binance
10
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Sự cố PoR Tổng
4.0 1.0 2.0 0.5 0.5 1.0 1.0 10/10
Tính thanh khoản 4.0
Quy mô 1.0
An ninh mạng 2.0
Độ bao phủ API 0.5
Đội ngũ 0.5
Sự cố 1.0
PoR 1.0
Tổng 10/10
* Đây là một biểu mẫu dạng bảng để phân tích Trust Score. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc phương pháp tính toán đầy đủ của chúng tôi.
Tính thanh khoản
Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 0.705
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.268%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch
Quy mô
Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 100th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 99th
An ninh mạng
Cập nhật lần cuối: 2023-06-21
Dữ liệu được cung cấp bởi cer.live
Kiểm thử thâm nhập
Chứng minh tài chính
Săn lỗi nhận thưởng
Độ bao phủ API
Hạng: A
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng A
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2020-04-03
Đội ngũ
Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm [nguồn]
Sự cố công khai
Tuân thủ quy định
License & Authorization Sanctions Senior Public Figure Jurisdiction Risks KYC Procedures Negative News AML
Risk Cao Thấp Thấp Thấp Cao Trung bình Thấp
License & Authorization Cao
Sanctions Thấp
Senior Public Figure Thấp
Jurisdiction Risks Thấp
KYC Procedures Cao
Negative News Trung bình
AML Thấp
Cập nhật lần cuối: 2019-11-19

Trust Score của Binance

Trust Score của Binance
10
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Sự cố PoR Tổng
4.0 1.0 2.0 0.5 0.5 1.0 1.0 10/10
Tính thanh khoản 4.0
Quy mô 1.0
An ninh mạng 2.0
Độ bao phủ API 0.5
Đội ngũ 0.5
Sự cố 1.0
PoR 1.0
Tổng 10/10
* Đây là một biểu mẫu dạng bảng để phân tích Trust Score. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc phương pháp tính toán đầy đủ của chúng tôi.
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng