BingX exchange

BingX

Centralized Dữ liệu về dự trữ không khả dụng
9
Trust Score
Bắt đầu giao dịch
Thông báo về tiếp thị liên kết
BingX là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung được thành lập vào năm 2018 và được đăng ký tại British Virgin Islands. Hiện tại, sàn giao dịch cung cấp 542 loại tiền ảo và cặp giao dịch 570. Khối lượng giao dịch BingX 24h được báo cáo là 310.693.114 $, thay đổi 7.7% trong 24 giờ qua. Cặp được giao dịch nhiều nhất là BTC/USDT với khối lượng giao dịch trong 24h là 140.161.298 $. Hiện không có Dữ liệu về dự trữ của sàn giao dịch đối với BingX.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
542
Tiền ảo
570
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 Bitcoin / Tether
521.334.128.375 $
BTC/USDT
26.813 $
26824,65 USDT
0.01% 2.838.796 $ 2.703.224 $
$140.161.297
5208,047 BTC
45,12%
Gần đây
Traded gần đây
2 Ethereum / Tether
225.147.317.324 $
ETH/USDT
1.866 $
1866,93 USDT
0.01% 3.987.520 $ 6.022.081 $
$41.036.989
22017,092 ETH
13,21%
Gần đây
Traded gần đây
3 USD Coin / Tether
28.909.544.281 $
USDC/USDT
1 $
0,9992 USDT
0.08% 31.247.092 $ 36.421.337 $
$11.166.601
11180369,719 USDC
3,59%
Gần đây
Traded gần đây
4 Binance-Peg Litecoin / Tether
0 $
LTC/USDT
94 $
94,51 USDT
0.14% 1.221.299 $ 770.512 $
$10.685.618
114971,003 LTC
3,44%
Gần đây
Traded gần đây
5 Bitcoin / USD Coin
521.334.128.375 $
BTC/USDC
26.819 $
26830,72 USDC
0.02% 3.925.803 $ 5.552.347 $
$8.915.696
334,004 BTC
2,87%
Gần đây
Traded gần đây
6 SelfKey / Tether
57.256.538 $
KEY/USDT
0 $
0,009611 USDT
0.32% 6.094 $ 9.374 $
$8.898.545
981353580,000 KEY
2,86%
Gần đây
Traded gần đây
7 XRP / Tether
26.483.066.997 $
XRP/USDT
1 $
0,5078 USDT
0.14% 1.662.599 $ 3.254.620 $
$8.502.899
16727689,139 XRP
2,74%
Gần đây
Traded gần đây
8 Ethereum / USD Coin
225.147.317.324 $
ETH/USDC
1.865 $
1865,92 USDC
0.02% 3.079.913 $ 18.068.554 $
$5.638.650
3027,852 ETH
1,82%
Gần đây
Traded gần đây
9 TrueUSD / Tether
2.046.330.946 $
TUSD/USDT
1 $
0,9999 USDT
0.15% 3.075.186 $ 1.673.349 $
$4.568.199
4573324,069 TUSD
1,47%
Gần đây
Traded gần đây
10 BNB / Tether
48.160.466.993 $
BNB/USDT
304 $
304,52 USDT
0.04% 2.554.501 $ 1.649.374 $
$3.356.748
11005,964 BNB
1,08%
Gần đây
Traded gần đây
11 TRON / Tether
6.800.482.936 $
TRX/USDT
0 $
0,07507 USDT
0.03% 1.182.368 $ 1.713.790 $
$2.607.299
34792385,799 TRX
0,84%
Gần đây
Traded gần đây
12 Polygon / Tether
8.291.733.267 $
MATIC/USDT
1 $
0,8907 USDT
0.07% 2.832.742 $ 930.259 $
$2.075.772
2331877,869 MATIC
0,67%
Gần đây
Traded gần đây
13 Chainlink / Tether
3.304.022.332 $
LINK/USDT
6 $
6,366 USDT
0.13% 1.412.560 $ 1.153.434 $
$2.035.403
317319,980 LINK
0,66%
Gần đây
Traded gần đây
14 ORDI / Tether
181.648.455 $
ORDI/USDT
9 $
8,65 USDT
0.35% 66.895 $ 59.474 $
$1.849.996
221494,819 ORDI
0,60%
Gần đây
Traded gần đây
15 The Graph / Tether
1.177.487.932 $
GRT/USDT
0 $
0,1301 USDT
0.76% 220.067 $ 449.171 $
$1.718.890
12490075,379 GRT
0,55%
Gần đây
Traded gần đây
16 Optimism / Tether
897.172.049 $
OP/USDT
1 $
1,39 USDT
0.5% 899.142 $ 849.212 $
$1.712.375
1226683,870 OP
0,55%
Gần đây
Traded gần đây
17 Monero / Tether
2.693.642.181 $
XMR/USDT
148 $
147,87 USDT
0.1% 1.204.512 $ 1.073.619 $
$1.664.331
11301,831 XMR
0,54%
Gần đây
Traded gần đây
18 The Sandbox / Tether
1.043.701.843 $
SAND/USDT
1 $
0,5575 USDT
0.07% 803.237 $ 1.228.076 $
$1.543.181
2820540,899 SAND
0,50%
Gần đây
Traded gần đây
19 Conflux / Tether
596.229.142 $
CFX/USDT
0 $
0,284 USDT
0.25% 1.370.024 $ 648.557 $
$1.410.178
4911434,449 CFX
0,45%
Gần đây
Traded gần đây
20 Sui / Tether
507.355.228 $
SUI/USDT
1 $
0,955 USDT
0.42% 88.628 $ 47.774 $
$1.388.876
1443459,532 SUI
0,45%
Gần đây
Traded gần đây
21 Injective / Tether
589.712.569 $
INJ/USDT
7 $
7,344 USDT
0.22% 60.093 $ 111.019 $
$1.193.302
164636,352 INJ
0,38%
Gần đây
Traded gần đây
22 Aptos / Tether
1.706.990.009 $
APT/USDT
9 $
8,574 USDT
0.09% 683.955 $ 2.322.278 $
$1.173.220
138823,457 APT
0,38%
Gần đây
Traded gần đây
23 Solana / Tether
8.214.424.856 $
SOL/USDT
21 $
20,65 USDT
0.19% 3.688.266 $ 3.093.833 $
$1.084.827
52431,720 SOL
0,35%
Gần đây
Traded gần đây
24 Arbitrum / Tether
1.474.877.932 $
ARB/USDT
1 $
1,153 USDT
0.17% 696.284 $ 634.693 $
$1.081.911
941618,487 ARB
0,35%
Gần đây
Traded gần đây
25 Filecoin / Tether
2.016.739.876 $
FIL/USDT
5 $
4,723 USDT
0.13% 1.035.510 $ 1.465.760 $
$1.066.651
228193,222 FIL
0,34%
Gần đây
Traded gần đây
26 Polkadot / Tether
6.472.805.018 $
DOT/USDT
5 $
5,214 USDT
0.06% 2.804.166 $ 2.778.931 $
$1.030.339
196923,501 DOT
0,33%
Gần đây
Traded gần đây
27 Dogecoin / Tether
10.044.692.356 $
DOGE/USDT
0 $
0,07171 USDT
0.08% 588.821 $ 1.805.523 $
$1.010.800
14120132,899 DOGE
0,33%
Gần đây
Traded gần đây
28 Avalanche / Tether
4.882.285.735 $
AVAX/USDT
14 $
14,15 USDT
0.28% 2.353.078 $ 2.189.851 $
$968.302
68684,401 AVAX
0,31%
Gần đây
Traded gần đây
29 Core / Tether
143.870.264 $
CORE/USDT
1 $
1,1568 USDT
0.03% 187.562 $ 836.719 $
$948.775
893134,710 CORE
0,31%
Gần đây
Traded gần đây
30 Binance USD / Tether
5.191.095.342 $
BUSD/USDT
* 1 $
0,9999 USDT
0.05% 93.874 $ 1.957.324 $
$910.237
910789,609 BUSD
0,29%
Gần đây
Traded gần đây
-
31 Cardano / Tether
12.824.547.742 $
ADA/USDT
0 $
0,3652 USDT
0.08% 2.318.850 $ 3.834.391 $
$879.201
2397548,919 ADA
0,28%
Gần đây
Traded gần đây
32 Pepe / Tether
539.337.294 $
PEPE/USDT
0 $
0,00000128 USDT
0.78% 1.942 $ 2.857 $
$779.513
613531834344,000 PEPE
0,25%
Gần đây
Traded gần đây
33 Ethereum / Bitcoin
225.147.317.324 $
ETH/BTC
1.866 $
0,06956 BTC
0.19% 52.520 $ 104.428 $
$748.312
403,457 ETH
0,24%
Gần đây
Traded gần đây
34 Binance ETH staking / Ethereum
0 $
BETH/ETH
1.867 $
1 ETH
0.1% 117.003 $ 123.038 $
$710.973
380,840 BETH
0,23%
Gần đây
Traded gần đây
35 Open Campus / Tether
186.355.134 $
EDU/USDT
1 $
1,124 USDT
0.35% 108.767 $ 160.548 $
$695.695
611806,025 EDU
0,22%
Gần đây
Traded gần đây
36 Alchemy Pay / Tether
146.830.926 $
ACH/USDT
0 $
0,02964 USDT
0.37% 440.989 $ 539.689 $
$657.494
22105974,299 ACH
0,21%
Gần đây
Traded gần đây
37 Shiba Inu / Tether
5.014.610.798 $
SHIB/USDT
0 $
0,00000845 USDT
0.47% 939.021 $ 1.773.237 $
$597.034
70166200389,000 SHIB
0,19%
Gần đây
Traded gần đây
38 Fantom / Tether
877.038.466 $
FTM/USDT
0 $
0,3133 USDT
0.26% 584.494 $ 1.388.542 $
$574.827
1839574,729 FTM
0,19%
Gần đây
Traded gần đây
39 ApeCoin / Tether
1.142.740.598 $
APE/USDT
3 $
3,09 USDT
0.32% 197.574 $ 589.242 $
$553.148
177405,515 APE
0,18%
Gần đây
Traded gần đây
40 Linear / Tether
127.578.768 $
LINA/USDT
0 $
0,0231 USDT
0.34% 45.459 $ 39.860 $
$493.752
21720820,899 LINA
0,16%
Gần đây
Traded gần đây
41 Magic / Tether
205.591.054 $
MAGIC/USDT
1 $
0,9501 USDT
0.15% 19.897 $ 186.067 $
$493.432
519237,420 MAGIC
0,16%
Gần đây
Traded gần đây
42 SuperVerse / Tether
57.684.632 $
SUPER/USDT
0 $
0,1427 USDT
0.7% 6.430 $ 6.613 $
$492.219
3110507,919 SUPER
0,16%
Gần đây
Traded gần đây
43 Stargate Finance / Tether
135.171.007 $
STG/USDT
1 $
0,6674 USDT
0.25% 40.702 $ 166.025 $
$437.430
652811,360 STG
0,14%
Gần đây
Traded gần đây
44 BinaryX / Tether
0 $
BNX/USDT
0 $
0,4882 USDT
0.49% 279.184 $ 259.242 $
$417.822
855800,840 BNX
0,13%
Gần đây
Traded gần đây
45 Kaspa / Tether
285.171.029 $
KAS/USDT
0 $
0,01545 USDT
1.28% 3.176 $ 4.187 $
$401.155
25554397,799 KAS
0,13%
Gần đây
Traded gần đây
46 Refund / Tether
21.989.559 $
RFD/USDT
0 $
0,00002167 USDT
1.24% 3 $ 2.364 $
$394.962
17318255579,000 RFD
0,13%
Gần đây
Traded gần đây
47 OAX / Tether
12.715.938 $
OAX/USDT
0 $
0,2251 USDT
1.01% 12.590 $ 24.604 $
$377.942
1673013,020 OAX
0,12%
Gần đây
Traded gần đây
48 Measurable Data / Tether
32.246.692 $
MDT/USDT
0 $
0,05303 USDT
0.6% 396 $ 20.210 $
$375.870
6955000,699 MDT
0,12%
Gần đây
Traded gần đây
49 Terra / Tether
497.280.779 $
LUNC/USDT
0 $
0,00008457 USDT
0.09% 89.823 $ 202.199 $
$372.746
4434279215,000 LUNC
0,12%
Gần đây
Traded gần đây
50 Vite / Tether
19.472.289 $
VITE/USDT
0 $
0,01894 USDT
0.74% 18.854 $ 29.453 $
$357.286
19080659,399 VITE
0,12%
Gần đây
Traded gần đây
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 ? VMPX/USDT
0 $
0,0492 USDT
2.8% 871 $ 147 $
$247.587
5167798,399 VMPX
0,08%
Gần đây
Traded gần đây
2 LayerAI / Tether
4.909.606 $
LAI/USDT
0 $
0,01565 USDT
0.51% 894 $ 5 $
$103.577
6534396,500 LAI
0,03%
Gần đây
Traded gần đây
3 ? FERC/USDT
0 $
0,2266 USDT
0.74% 1 $ 40 $
$95.137
297153,170 FERC
0,03%
Gần đây
Traded gần đây
4 ? SPONGE/USDT
0 $
0,0002597 USDT
2.64% 3 $ 12 $
$69.993
263967019,000 SPONG
0,02%
Gần đây
Traded gần đây
5 ? VAI/USDT
0 $
0,0624 USDT
2.76% 350 $ 567 $
$63.221
1000925,099 VAI
0,02%
Gần đây
Traded gần đây
6 ? PLAY/USDT
0 $
0,07251 USDT
0.23% 2.062 $ 2.014 $
$51.434
701362,400 PLAY
0,02%
Gần đây
Traded gần đây
7 ? RBE/USDT
0 $
0,00000243 USDT
2.06% 329 $ 314 $
$47.993
21434641328,000 RBE
0,02%
Gần đây
Traded gần đây
8 ? LBR/USDT
2 $
2,438 USDT
1.3% 439 $ 369 $
$47.162
21248,479 LBR
0,02%
Gần đây
Traded gần đây
9 ? ZZZ/USDT
0 $
0,2627 USDT
5.82% - -
$42.979
165980,850 ZZZ
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
-
10 SuiPad / Tether
0 $
SUIP/USDT
0 $
0,1981 USDT
2.23% 316 $ 22 $
$40.349
199633,420 SUIP
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
11 ? IRON/USDT
2 $
1,906 USDT
0.42% 75 $ 73 $
$39.305
20839,614 IRON
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
12 ? MEME/USDT
24 $
24,02 USDT
6.45% - -
$25.681
1045,630 MEME
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
-
13 ? ML/USDT
0 $
0,0736 USDT
0.54% 304 $ 14 $
$22.685
297380,760 ML
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
14 ? FOUR/USDT
0 $
0,00000296 USDT
1.67% 3 $ 57 $
$15.701
5147325132,000 FOUR
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
15 ? PIZABRC/USDT
0 $
0,0737 USDT
0.68% 77 $ 80 $
$15.120
210958,350 PIZAB
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
16 ? AGILITY/USDT
0 $
0,01673 USDT
0.36% 7 $ 10 $
$14.400
848802,599 AGILI
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
17 ? CLIPS/USDT
0 $
0,00000218 USDT
0.01% 1 $ 45 $
$10.146
4737290353,000 CLIPS
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
18 ? PEPEBRC/USDT
0 $
0,0624 USDT
6.43% - -
$8.842
148822,930 PEPEB
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-

Founded in 2018, BingX is a global digital asset, spot, and derivatives trading platform that provides a user-centric and open ecosystem with intuitive social trading features.
Created to enrich the entire cryptocurrency industry, BingX is a safe, reliable, and user-friendly venue for users to trade their favorite assets.

Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Năm thành lập
2018
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
British Virgin Islands
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
8.549.505,0
Xếp hạng Alexa
#3932
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 159677

Dự trữ của sàn giao dịch

Hiện không có Dữ liệu về dự trữ cho sàn giao dịch này. Nếu bạn biết có bất kỳ dữ liệu nào bị thiếu, vui lòng chia sẻ với chúng tôi tại đây.

Self-Published Proof of Reserve & Merkle Verification

BingX has conducted a Proof of Reserve audit.

Users may self-serve (through auditor or independently) to verify that their account balance exists within the exchange.

Read more here.

Proof Of Reserves
Wondering what Proof of Reserves are and why it is important? Read here!


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Chỉ những tài sản khả dụng/xác định mới được hiển thị và không có dữ liệu nào về các số liệu quan trọng khác như:
    • Tổng số tiền nạp của người dùng so với Tài sản khả dụng
    • Bất kỳ khoản nợ chưa trả nào khác có thể có
  2. Những dữ liệu này cũng do bên thứ ba cung cấp nên có thể không hoàn toàn chính xác. Chúng tôi đang dựa vào các sàn giao dịch để giúp minh bạch về các tài sản/khoản nợ mà họ nắm giữ.
  3. Một bức tranh toàn cảnh có thể cần được kiểm tra của bên thứ 3 độc lập, điều này có thể cần nhiều thời gian hơn. Chúng tôi muốn nhắc mọi người hãy thận trọng và giữ an toàn!
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của BingX
9
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Sự cố PoR Tổng
3.0 1.0 2.0 0.5 0.5 1.0 0.5 9/10
Tính thanh khoản 3.0
Quy mô 1.0
An ninh mạng 2.0
Độ bao phủ API 0.5
Đội ngũ 0.5
Sự cố 1.0
PoR 0.5
Tổng 9/10
* Đây là một biểu mẫu dạng bảng để phân tích Trust Score. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc phương pháp tính toán đầy đủ của chúng tôi.
Tính thanh khoản
Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 1.065%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch
Quy mô
Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 97th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 99th
An ninh mạng
Cập nhật lần cuối: 2022-11-23
Dữ liệu được cung cấp bởi cer.live
Kiểm thử thâm nhập
Chứng minh tài chính
Săn lỗi nhận thưởng
Độ bao phủ API
Hạng: A
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng A
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2022-06-23
Đội ngũ
Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm [nguồn]
Sự cố công khai
Tuân thủ quy định
Risk Rating Not Available

Trust Score của BingX

Trust Score của BingX
9
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Sự cố PoR Tổng
3.0 1.0 2.0 0.5 0.5 1.0 0.5 9/10
Tính thanh khoản 3.0
Quy mô 1.0
An ninh mạng 2.0
Độ bao phủ API 0.5
Đội ngũ 0.5
Sự cố 1.0
PoR 0.5
Tổng 9/10
* Đây là một biểu mẫu dạng bảng để phân tích Trust Score. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc phương pháp tính toán đầy đủ của chúng tôi.
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng