Tiền ảo: 5185
Sàn giao dịch: 355
Giá trị vốn hóa thị trường: 259.552.291.041 $ -10%
Lưu lượng 24 giờ: 84.394.927.790 $
Ưu thế:
BTC 65,8%
ETH 8,34%
XRP 4,94%

Bitmex

Rank #2 Tập trung
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
11 Cặp giao dịch Tiền ảo
# Tiền ảo Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1
Bitcoin (BTC)
XBT/USD (Perpetual)
9.522 $
9522 USD
0.01% 385.494.610.396 $ 242.705.581.571 $
6.435.147.903 $
675818,935 XBT
87,67% Gần đây
2
Ethereum (ETH)
ETH/USD (Perpetual)
201 $
201,5 USD
0.02% 398.482.419 $ 546.209.676 $
462.021.345 $
2292909,903 ETH
6,29% Gần đây
3
Bitcoin (BTC)
XBT/USD (Quarterly)
9.507 $
9506,5 USD
0.01% 334.879.267.282 $ 254.517.694.902 $
204.678.582 $
21530,383 XBT
2,79% Gần đây
4
Bitcoin (BTC)
XBT/USD (Biquarterly)
9.547 $
9547 USD
0.01% 421.855.220.313 $ 221.832.913.304 $
118.292.305 $
12390,521 XBT
1,61% Gần đây
5
XRP (XRP)
XRP/XBT (Quarterly)
0 $
0,00003144 XBT
0.03% 1.006.731 $ 1.474.019 $
23.214.898 $
77071636,000 XRP
0,32% Gần đây
6
Ethereum (ETH)
ETH/XBT (Quarterly)
203 $
0,0212 XBT
0.02% 0 $ 41.201.534.198.590 $
13.503.182 $
66483,000 ETH
0,18% Gần đây
7
Litecoin (LTC)
LTC/XBT (Quarterly)
80 $
0,008355 XBT
0.06% 1.117.057 $ 2.081.446 $
12.473.707 $
155833,000 LTC
0,17% Gần đây
8
EOS (EOS)
EOS/XBT (Quarterly)
4 $
0,0003891 XBT
0.03% 997.528 $ 1.199.979 $
12.097.398 $
3245197,000 EOS
0,16% Gần đây
9
Bitcoin Cash (BCH)
BCH/XBT (Quarterly)
290 $
0,03025 XBT
0.03% 905.720 $ 1.377.363 $
7.565.229 $
26104,000 BCH
0,10% Gần đây
10
TRON (TRX)
TRX/XBT (Quarterly)
0 $
0,00000228 XBT
0.44% 782.292 $ 523.553 $
7.384.293 $
338052690,000 TRX
0,10% Gần đây
11
Cardano (ADA)
ADA/XBT (Quarterly)
0 $
0,0000056 XBT
0.18% 560.568 $ 651.175 $
7.053.187 $
131464265,000 ADA
0,10% Gần đây
Anomaly BTC/USD Stale

Bitmex là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại Seychelles. Nó hiện có khối lượng giao dịch trong 24 giờ là từ 8 tiền ảo và11 cặp giao dịch.Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch Bitmex là XBT/USD. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Bitmex tại https://www.bitmex.com/.

Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
Email
N/A