BitMEX exchange

BitMEX

Centralized

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
24h Open Interest
41
Pairs

Bitcoin (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
XBTUSD 9.287 $ 0.1% 9284,9 USD -0,023% 0.11% 0,010% 644.043.617 $ 874.897.968 $ Gần đây

Bitcoin (Futures)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
XBTU20 9.364 $ 0.0% 9284,9 USD -0,845% 0.11% 2 tháng 174.175.363 $ 21.633.791 $ Gần đây
XBTZ20 9.451 $ 0.2% 9284,9 USD -1,752% 0.11% 6 tháng 46.780.039 $ 19.944.278 $ Gần đây

Ethereum (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
ETHUSD 242 $ 0.6% 241,91 USD -0,120% 0.12% 0,010% 114.360.688 $ 193.130.071 $ Gần đây

Ethereum (Futures)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
ETHU20 244 $ 0.6% 0,03 XBT -1,026% 0.14% 2 tháng 24.595.056 $ 2.700.406 $ Gần đây
ETHUSDU20 261 $ 0.6% 241,91 USD -7,296% 0.12% 2 tháng - 3.040.376 $ Gần đây

Khác (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
XRPUSD 0 $ -1.0% 0,2 USD -0,150% 0.15% 0,034% 12.236.078 $ 14.399.368 $ Gần đây
BCHUSD 237 $ -0.6% 237,13 USD -0,114% 0.12% 0,011% - 7.324.213 $ Gần đây

Khác (Futures)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
ADAU20 0 $ 5.4% 0,00001424 XBT +4,937% 0.15% 2 tháng 17.117.610 $ 7.912.755 $ Gần đây
XRPU20 0 $ -0.8% 0,00002152 XBT +1,414% 0.15% 2 tháng 12.576.341 $ 1.040.337 $ Gần đây
LTCU20 45 $ -1.4% 0,004807 XBT +0,250% 0.1% 2 tháng 9.497.387 $ 2.759.931 $ Gần đây
EOSU20 3 $ -1.1% 0,0002817 XBT +0,751% 0.14% 2 tháng 6.033.134 $ 663.234 $ Gần đây
TRXU20 0 $ -1.5% 0,00000195 XBT -0,510% 0.51% 2 tháng 4.109.584 $ 1.365.950 $ Gần đây
BCHU20 237 $ -0.4% 0,03 XBT +0,078% 0.14% 2 tháng 3.180.327 $ 843.645 $ Gần đây

BitMEX là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại Seychelles. Có đồng tiền ảo và 41 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của BitMEX trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 124.034 ₿ và hợp đồng mở là 115.113 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch BitMEX là XBT/USD. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch BitMEX tại https://www.bitmex.com//register/yjSwrC.

Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
Email
N/A
Exchange Open Interest (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android