BitMEX exchange

BitMEX

Centralized
Bắt đầu giao dịch
Thông báo về tiếp thị liên kết

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Hợp đồng mở trong 24h
112
Ghép đôi

Bitcoin (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
XBTUSD 41.960 $ 1.4% 41996,44 USD +0,087% 0.01% 0,010% 645.685.200 $ 943.718.245 $ Gần đây

Bitcoin (Futures)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
XBTU21 42.341 $ 1.3% 41996,05 USD -0,814% 0.03% khoảng 2 tháng 150.314.500 $ 14.924.090 $ Gần đây
XBTZ21 43.328 $ 1.6% 41996,44 USD -3,073% 0.06% 5 tháng 62.716.400 $ 10.298.166 $ Gần đây

Ethereum (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
ETHUSD 2.541 $ 3.8% 2538,78 USD -0,076% 0.01% 0,010% 155.282.360 $ 260.708.735 $ Gần đây

Ethereum (Futures)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
ETHUSDU21 2.839 $ 4.2% 2538,78 USD -10,583% 0.23% khoảng 2 tháng 54.006.093 $ 5.355.264 $ Gần đây
ETHU21 2.522 $ 2.4% 0,06 XBT +0,199% 0.12% khoảng 2 tháng 15.348.981 $ 2.660.349 $ Gần đây

Khác (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
XRPUSD 1 $ 0.9% 0,76 USD -0,026% 0.01% 0,010% 15.955.203 $ 16.230.603 $ Gần đây
LTCUSD 146 $ 0.9% 145,73 USD +0,021% 0.05% 0,050% 6.141.399 $ 3.365.331 $ Gần đây
BCHUSD 550 $ 0.5% 550,08 USD -0,031% 0.02% 0,017% 5.685.333 $ 11.325.330 $ Gần đây
XBTEUR 42.037 $ 1.5% 35479,58 EUR +0,158% 0.16% 0,010% - 9.898.313 $ Gần đây
DOGEUSDT 0 $ 1.1% 0,21 USDT -0,172% 0.05% 0,069% - 7.565.519 $ Gần đây
SOLUSDT 36 $ 11.6% 36,04 USDT -0,612% 0.25% 0,043% - 4.557.252 $ Gần đây
UNIUSDT 22 $ 5.3% 21,87 USDT -0,046% 0.02% 0,053% - 4.213.410 $ Gần đây
DOTUSDT 17 $ 8.9% 16,99 USDT +0,036% 0.09% 0,010% - 2.307.134 $ Gần đây
ADAUSDT 1 $ 0.9% 1,32 USDT +0,087% 0.02% 0,042% - 1.457.139 $ Gần đây
BNBUSDT 339 $ 5.5% 337,34 USDT -0,213% 0.2% 0,076% - 1.278.747 $ Gần đây
EOSUSDT 4 $ 2.6% 4,1 USDT -0,071% 0.12% 0,013% - 1.113.547 $ Gần đây
TRXUSDT 0 $ 3.4% 0,06 USDT -0,093% 0.19% 0,010% - 720.336 $ Gần đây
VETUSDT 0 $ 6.4% 0,09 USDT -0,100% 0.13% 0,010% - 683.421 $ Gần đây
XLMUSDT 0 $ 3.5% 0,29 USDT -0,177% 0.28% 0,058% - 631.266 $ Gần đây
FILUSDT 52 $ 2.3% 52,04 USDT -0,230% 0.29% 0,010% - 522.658 $ Gần đây

Khác (Futures)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
ADAU21 1 $ -0.1% 0,0000315 XBT +4,651% 0.23% khoảng 2 tháng 126.907.872 $ 24.218.651 $ Gần đây
EOSU21 4 $ 1.5% 0,00009773 XBT +1,993% 0.41% khoảng 2 tháng 17.280.382 $ 1.567.388 $ Gần đây
LTCU21 144 $ 0.1% 0,003471 XBT +1,166% 0.32% khoảng 2 tháng 4.688.151 $ 80.876 $ Gần đây
BCHU21 548 $ -0.8% 0,01 XBT +0,214% 0.89% khoảng 2 tháng 2.844.381 $ 133.594 $ Gần đây
XRPU21 1 $ 0.1% 0,00001801 XBT +0,446% 0.06% khoảng 2 tháng 2.330.322 $ 306.144 $ Gần đây
XBTEURU21 42.302 $ 1.9% 35479,58 EUR -0,468% 0.26% khoảng 2 tháng - 648.103 $ Gần đây
Unverified Tickers
Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
XTZUSDTZ20 2 $ 0.0% 2,1 USDT 0,000% 0.24% 0 $ 1.187.965 $ 7 tháng trước
YFIUSDTZ20 24.284 $ 0.0% 24289,8 USDT 0,000% 0.14% 0 $ 1.770.186 $ 7 tháng trước
BNBUSDTZ20 33 $ -1.3% 33,26 USDT 0,000% 2.64% 0 $ 237.852 $ 7 tháng trước
DOTUSDTZ20 5 $ 0.0% 5,24 USDT 0,000% 1.74% 0 $ 1.023.528 $ 7 tháng trước
LINKUSDTZ20 12 $ 0.6% 11,74 USDT 0,000% 2.4% 0 $ 2.432.517 $ 7 tháng trước
ALTMEXUSD 109 $ 2.8% 109,7 USD +1,031% 0.02% - - 27.865 $ Gần đây
AAVEUSDT 330 $ 4.4% 326,7 USDT -0,790% 0.33% - - 198.162 $ Gần đây
SUSHIUSDT 9 $ 6.7% 8,9 USDT -0,202% 0.31% - - 74.293 $ Gần đây
LINKUSDT 23 $ 4.3% 23,27 USDT -0,095% 0.12% - 4.244.726 $ 9.877.171 $ Gần đây
MATICUSDT 1 $ 1.5% 1,06 USDT -0,290% 0.11% - - 506.424 $ Gần đây
DEFIMEXUSD 115 $ 3.1% 116,52 USD +1,304% 0.02% - - 77.475 $ Gần đây

BitMEX là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại Seychelles. Có đồng tiền ảo và 112 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của BitMEX trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 31.789 ₿ và hợp đồng mở là 30.349 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch BitMEX là XBT/USD. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch BitMEX tại https://www.bitmex.com/register/yjSwrC.

Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
Email
N/A
Năm thành lập
N/A
Sàn giao dịch có phí
N/A
Mã quốc gia thành lập
Seychelles
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
8.238.000,0
Xếp hạng Alexa
#10200
Dữ liệu cộng đồng
N/A
Exchange Trade Volume Distribution (24h)
Exchange Open Interest (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android