CEX.IO exchange

CEX.IO

Centralized
9
Trust Score

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
80
Tiền ảo
202
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Bitcoin (BTC)
736.096.543.247 $
BTC/USD
39.148 $
39148,1 USD
0.01% 604.025 $ 1.436.829 $
$13.962.674
356,663 BTC
18,30% Gần đây
2 Ethereum (ETH)
276.752.296.083 $
ETH/USD
2.365 $
2364,52 USD
0.02% 1.655.249 $ 1.745.045 $
$9.702.300
4103,285 ETH
12,72% Gần đây
3 Bitcoin (BTC)
736.096.543.247 $
BTC/EUR
39.174 $
33164,4 EUR
0.07% 356.282 $ 342.038 $
$4.516.984
115,305 BTC
5,92% Gần đây
4 Bitcoin (BTC)
736.096.543.247 $
BTC/USDT
39.150 $
39174,2 USDT
0.01% 269.156 $ 245.802 $
$3.682.444
94,060 BTC
4,83% Gần đây
5 Polygon (MATIC)
7.018.297.741 $
MATIC/USD
1 $
1,09107 USD
0.01% 180.872 $ 152.859 $
$3.081.411
2824210,943 MATIC
4,04% Gần đây
6 Bitcoin (BTC)
736.096.543.247 $
BTC/GBP
39.115 $
28298,4 GBP
0.02% 263.680 $ 247.543 $
$2.719.496
69,525 BTC
3,56% Gần đây
7 Ethereum (ETH)
276.752.296.083 $
ETH/BTC
2.365 $
0,060371 BTC
0.02% 1.163.328 $ 326.335 $
$2.152.145
910,090 ETH
2,82% Gần đây
8 Ethereum (ETH)
276.752.296.083 $
ETH/EUR
2.368 $
2004,71 EUR
0.02% 502.566 $ 525.670 $
$2.104.120
888,571 ETH
2,76% Gần đây
9 XRP (XRP)
30.707.866.700 $
XRP/USD
1 $
0,6606 USD
0.02% 133.286 $ 141.690 $
$2.017.599
3054191,764 XRP
2,64% Gần đây
10 Cardano (ADA)
43.164.143.505 $
ADA/USD
1 $
1,342797 USD
0.02% 122.346 $ 145.616 $
$1.844.862
1373895,529 ADA
2,42% Gần đây
11 Tether (USDT)
61.839.436.878 $
USDT/USD
1 $
0,9964 USD
0.02% 1.852.259 $ 664.334 $
$1.841.641
1848295,726 USDT
2,41% Gần đây
12 Litecoin (LTC)
9.220.238.626 $
LTC/USD
138 $
137,893 USD
0.02% 127.158 $ 111.060 $
$1.729.169
12539,935 LTC
2,27% Gần đây
13 Ethereum (ETH)
276.752.296.083 $
ETH/USDT
2.363 $
2364,33 USDT
0.01% 408.543 $ 188.807 $
$1.362.018
576,426 ETH
1,79% Gần đây
14 Zilliqa (ZIL)
992.789.298 $
ZIL/USD
0 $
0,080433 USD
0.02% 45.446 $ 48.330 $
$1.007.995
12532107,503 ZIL
1,32% Gần đây
15 Polkadot (DOT)
14.938.380.486 $
DOT/USD
15 $
14,723 USD
0.02% 56.131 $ 51.727 $
$1.006.393
68355,214 DOT
1,32% Gần đây
16 Ethereum (ETH)
276.752.296.083 $
ETH/GBP
2.360 $
1707,62 GBP
0.02% 446.271 $ 414.182 $
$1.003.986
425,355 ETH
1,32% Gần đây
17 Litecoin (LTC)
9.220.238.626 $
LTC/BTC
138 $
0,00352641 BTC
0.02% 112.450 $ 126.525 $
$992.873
7187,897 LTC
1,30% Gần đây
18 Polygon (MATIC)
7.018.297.741 $
MATIC/EUR
1 $
0,92669 EUR
0.02% 45.143 $ 10.882 $
$952.919
870552,700 MATIC
1,25% Gần đây
19 Chainlink (LINK)
8.708.971.041 $
LINK/USD
20 $
19,579 USD
0.03% 50.534 $ 48.761 $
$840.080
42907,242 LINK
1,10% Gần đây
20 Bitcoin Cash (BCH)
9.526.397.830 $
BCH/USD
504 $
504,23 USD
0.02% 99.079 $ 91.059 $
$807.654
1601,758 BCH
1,06% Gần đây
21 Tether (USDT)
61.839.436.878 $
USDT/RUB
1 $
74,28 RUB
0.04% 97.886 $ 96.941 $
$803.123
796915,637 USDT
1,05% Gần đây
22 Bitcoin (BTC)
736.096.543.247 $
BTC/RUB
39.336 $
2899318,8 RUB
0.02% 51.889 $ 52.375 $
$748.927
19,039 BTC
0,98% Gần đây
23 Gas (GAS)
123.000.989 $
GAS/USD
9 $
8,7991 USD
0.02% 7.650 $ 7.577 $
$748.645
85082,090 GAS
0,98% Gần đây
24 Cardano (ADA)
43.164.143.505 $
ADA/USDT
1 $
1,342752 USDT
0.01% 35.822 $ 23.950 $
$676.480
504113,269 ADA
0,89% Gần đây
25 Polygon (MATIC)
7.018.297.741 $
MATIC/USDT
1 $
1,09434 USDT
0.02% 44.107 $ 8.747 $
$609.331
557146,588 MATIC
0,80% Gần đây
26 Polygon (MATIC)
7.018.297.741 $
MATIC/GBP
1 $
0,79003 GBP
0.02% 27.849 $ 11.120 $
$544.093
498246,871 MATIC
0,71% Gần đây
27 Stellar (XLM)
6.453.767.311 $
XLM/USD
0 $
0,27541 USD
0.01% 43.591 $ 37.445 $
$538.259
1954395,000 XLM
0,71% Gần đây
28 Cardano (ADA)
43.164.143.505 $
ADA/EUR
1 $
1,137014 EUR
0.02% 11.762 $ 22.904 $
$521.556
388336,621 ADA
0,68% Gần đây
29 Tezos (XTZ)
2.520.022.884 $
XTZ/EUR
3 $
2,5302 EUR
0.41% 8.492 $ 8.603 $
$482.459
161428,179 XTZ
0,63% Gần đây
30 Bitcoin Cash (BCH)
9.526.397.830 $
BCH/USDT
505 $
505,15 USDT
0.02% 21.006 $ 21.461 $
$471.255
933,480 BCH
0,62% Gần đây
31 TRON (TRX)
4.500.646.162 $
TRX/USD
0 $
0,062233 USD
0.02% 53.553 $ 53.767 $
$451.944
7262132,966 TRX
0,59% Gần đây
32 Litecoin (LTC)
9.220.238.626 $
LTC/EUR
138 $
116,944 EUR
0.02% 25.702 $ 55.823 $
$424.314
3071,733 LTC
0,56% Gần đây
33 BitTorrent (BTT)
1.940.099.192 $
BTT/USD
0 $
0,0029019 USD
0.02% 19.278 $ 21.406 $
$368.127
126857315,581 BTT
0,48% Gần đây
34 XRP (XRP)
30.707.866.700 $
XRP/USDT
1 $
0,6621 USDT
0.02% 27.273 $ 12.966 $
$341.100
515497,961 XRP
0,45% Gần đây
35 Cardano (ADA)
43.164.143.505 $
ADA/GBP
1 $
0,968168 GBP
0.01% 14.466 $ 18.904 $
$340.590
254505,343 ADA
0,45% Gần đây
36 XRP (XRP)
30.707.866.700 $
XRP/EUR
1 $
0,56062 EUR
0.02% 22.053 $ 22.064 $
$337.653
509889,610 XRP
0,44% Gần đây
37 Tezos (XTZ)
2.520.022.884 $
XTZ/USD
3 $
2,9733 USD
0.09% 32.394 $ 30.070 $
$334.582
112529,005 XTZ
0,44% Gần đây
38 Bitcoin Cash (BCH)
9.526.397.830 $
BCH/EUR
506 $
428,39 EUR
0.02% 12.652 $ 12.389 $
$325.027
642,323 BCH
0,43% Gần đây
39 Synthetix Network Token (SNX)
1.724.576.626 $
SNX/USD
10 $
10,096 USD
0.03% 6.932 $ 6.595 $
$321.439
31838,319 SNX
0,42% Gần đây
40 NEO (NEO)
2.480.222.564 $
NEO/USD
35 $
35,0869 USD
0.02% 12.129 $ 10.564 $
$293.279
8358,672 NEO
0,38% Gần đây
41 Uniswap (UNI)
10.269.253.202 $
UNI/USD
20 $
19,6412 USD
0.02% 53.612 $ 29.594 $
$280.567
14284,632 UNI
0,37% Gần đây
42 Kava.io (KAVA)
377.914.601 $
KAVA/USD
5 $
5,3773 USD
0.02% 8.934 $ 8.856 $
$277.366
51581,041 KAVA
0,37% Gần đây
43 Zilliqa (ZIL)
992.789.298 $
ZIL/USDT
0 $
0,080578 USDT
0.02% 9.675 $ 8.449 $
$273.332
3394248,513 ZIL
0,36% Gần đây
44 TRON (TRX)
4.500.646.162 $
TRX/USDT
0 $
0,06239 USDT
0.03% 10.485 $ 8.809 $
$268.353
4303883,149 TRX
0,35% Gần đây
45 Litecoin (LTC)
9.220.238.626 $
LTC/USDT
138 $
137,903 USDT
0.02% 25.539 $ 36.125 $
$263.492
1911,891 LTC
0,35% Gần đây
46 Tezos (XTZ)
2.520.022.884 $
XTZ/GBP
3 $
2,1506 GBP
0.21% 8.759 $ 9.921 $
$247.906
83395,540 XTZ
0,32% Gần đây
47 Dash (DASH)
1.578.447.370 $
DASH/USD
153 $
153,449 USD
0.09% 23.783 $ 36.021 $
$247.727
1614,395 DASH
0,32% Gần đây
48 Storj (STORJ)
131.521.470 $
STORJ/USDT
1 $
0,9088 USDT
0.01% 6.632 $ 6.330 $
$242.446
266941,517 STORJ
0,32% Gần đây
49 TRON (TRX)
4.500.646.162 $
TRX/GBP
0 $
0,04492 GBP
0.02% 24.843 $ 26.551 $
$239.817
3862389,124 TRX
0,31% Gần đây
50 TRON (TRX)
4.500.646.162 $
TRX/EUR
0 $
0,052725 EUR
0.02% 22.276 $ 24.044 $
$239.269
3841877,239 TRX
0,31% Gần đây
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 ? DOGE/USD
* 0 $
0,22206 USD
1.37% 2.623 $ 2.310 $
$94.503
425575,107 DOGE
0,12% Gần đây -

CEX.IO là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại United Kingdom. Có 80 đồng tiền ảo và 202 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của CEX.IO trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 1.948 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch CEX.IO là BTC/USD. CEX.IO được thành lập năm 2013. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch CEX.IO tại https://cex.io/.

Địa chỉ
Phí
Maker: 0.0% - 0.16% Taker: 0.10% - 0.25%
Rút tiền
Cryptocurrencies ETH: ETH 0.01 BCH: 0.001 ZEC: 0.001 DASH: 0.0...Hiển thị thêm
Nạp tiền
Cryptocurrencies - Free USD Credit card: 3.5% + USD0.25 Bank transfer: Free...Hiển thị thêm
Ký gửi tiền pháp định
USD EUR RUB GBP
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Credit card Bank Transfer
Giao dịch đòn bẩy
Email
N/A
Năm thành lập
2013
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
United Kingdom
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
1.620.163,0
Xếp hạng Alexa
#6684
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 99439
Exchange Trade Volume Distribution (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của CEX.IO
9
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Incident Tổng
4.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 9/10
Tính thanh khoản 4.0
Quy mô 0.5
An ninh mạng 1.0
Độ bao phủ API 1.0
Đội ngũ 1.0
Incident 1.0
Estimated Reserves -
Tổng 9/10
* Đây là biểu mẫu được lập bảng để phân tích Điểm tin cậy. Để có phương pháp luận đầy đủ, vui lòng tham khảo bài đăng trên blog của chúng tôi.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 1.263%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 74th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 76th

An ninh mạng

Cập nhật lần cuối: 2021-03-27
Dữ liệu được cung cấp bởi cer.live
Kiểm thử thâm nhập
Chứng minh tài chính
Săn lỗi nhận thưởng

Độ bao phủ API

Hạng: A
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng A
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-08-19

Đội ngũ

Team is public
Team profile page [source]

Public Incidents

Tuân thủ quy định

License & Authorization Sanctions Senior Public Figure Jurisdiction Risks KYC Procedures Negative News AML
Risk Thấp Thấp Thấp Trung bình Thấp Thấp Thấp
License & Authorization Thấp
Sanctions Thấp
Senior Public Figure Thấp
Jurisdiction Risks Trung bình
KYC Procedures Thấp
Negative News Thấp
AML Thấp
Cập nhật lần cuối: 2021-01-31
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android