Tiền ảo: 6153
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 208.414.709.115 $ -5,9%
Lưu lượng 24 giờ: 55.959.066.024 $
Ưu thế:
BTC 66,0%
ETH 8,37%
XRP 5,03%
stellar  (XLM)
Stellar (XLM)
$0,06033795 -5,8%
0,00000792 BTC 0,29%
17.638 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$1.218.034.553
KL giao dịch trong 24 giờ
$206.612.810
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,05827719 / $0,06409961
Cung lưu thông
20.214.265.147 / 103.966.327.161
XLM
USD

Stellar (XLM) là gì ?

Stellar (XLM) là một tiền ảo mã hóa hay một dạng tài sản kỹ thuật số.Giá Stellar (XLM) cho hôm nay là $0,06033795 với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là $206.612.810. Giá giảm -5,8% trong 24 giờ qua.Nó có nguồn cung lưu hành là 20 Tỷ đồng và nguồn cung tối đa là 100 Tỷ đồng. Sàn giao dịch sôi động nhất đang giao dịch Stellar là Binance. Khám phá địa chỉ và giao dịch của Stellar trên các trình khám phá khối nhưdashboard.stellar.org, stellar.expert, và steexp.com. Thông tin bổ sung về tiền ảo Stellar có thể được tìm thấy tại https://www.stellar.org/.
1h
24h
7d
14d
30d
1y
-0,14%
-5,8%
-18%
-19%
-3,7%
-71%
Hôm nay bạn cảm thấy thế nào về Stellar?
66%
34%
👍 👎

We're indexing our data. Come back later!

Thống kê nhanh
Giá Stellar $0,06033795
Giá trị vốn hóa thị trường $1.218.034.553
Thống trị vốn hóa thị trường 0,58%
Khối lượng giao dịch $206.612.810
Khối lượng / Vốn hóa thị trường 0.1693
Thấp trong 24h / Cao trong 24h $0,05827719 / $0,06409961
Thấp trong 7 ngày / Cao trong 7 ngày $0,06085222 / $0,07194598
Xếp hạng Vốn hóa thị trường #10
Cao nhất mọi thời điểm $0,875563 -93%
Jan 03, 2018 (gần 2 năm)
Thấp nhất mọi thời điểm $0,00047612 13000%
Mar 05, 2015 (hơn 4 năm)
Tỷ lệ Stellar/Bitcoin 1 BTC = 126220.55 XLM

# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,06032 USDT
0.05% 128.678 $ 148.786 $
4.759.323 $
78922768,484 XLM
2,30% Gần đây
2
0 $
0,00000793 BTC
0.13% 127.203 $ 149.367 $
2.465.923 $
40847759,318 XLM
1,19% Gần đây
3
0 $
0,060295 USD
0.2% 96.442 $ 154.262 $
2.706.806 $
44892703,000 XLM
1,31% Gần đây
4
0 $
71,1 KRW
0.14% 99.999 $ 109.732 $
1.255.194 $
20786256,123 XLM
0,61% Gần đây
5
0 $
71,3 KRW
0.28% 99.188 $ 124.012 $
849.696 $
14032371,454 XLM
0,41% Gần đây
6
0 $
0,00000793 BTC
0.25% 63.115 $ 108.378 $
473.033 $
7832449,000 XLM
0,23% Gần đây
7
ZB ZB
0 $
0,4263 QC
0.14% 49.426 $ 42.712 $
1.524.631 $
25300565,400 XLM
0,74% Gần đây
8
0 $
0,3465 TRY
0.37% 52.832 $ 105.047 $
441.897 $
7267900,125 XLM
0,21% Gần đây
9
0 $
0,0545 EUR
0.26% 68.116 $ 68.514 $
513.216 $
8511854,397 XLM
0,25% Gần đây
10
0 $
0,060307 USD
0.12% 48.383 $ 74.565 $
505.333 $
8379341,733 XLM
0,24% Gần đây
11
0 $
0,0604 USDT
0.12% 58.963 $ 91.895 $
85.739 $
1419314,250 XLM
0,04% Gần đây
12
0 $
0,00000792 XBT
0.13% 46.757 $ 75.981 $
162.855 $
2704551,194 XLM
0,08% Gần đây
13
0 $
0,054694 EUR
0.22% 25.624 $ 65.675 $
497.321 $
8218731,000 XLM
0,24% Gần đây
14
0 $
0,00000793 BTC
1.0% 44.923 $ 71.568 $
152.254 $
2522068,096 XLM
0,07% Gần đây
15
0 $
0,00000793 BTC
0.25% 45.580 $ 72.044 $
80.775 $
1337603,660 XLM
0,04% Gần đây
Show More
Anomaly BTC/USD Stale
Misc Info
Genesis Date -
Hashing Algorithm -
Hashrate N/A
Block Time phút
Available Supply 20 Tỷ / 100 Tỷ Supply Breakdown
2348
Sao
269
Người xem
744
Bản cập nhật
88
Người đóng góp
593
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
405
Sao
66
Người xem
203
Bản cập nhật
46
Người đóng góp
218
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
625
Sao
71
Người xem
342
Bản cập nhật
79
Người đóng góp
963
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề
218
Sao
84
Người xem
129
Bản cập nhật
49
Người đóng góp
224
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề

Disclaimer: Coin ratings are provided by third party services and are not influenced or endorsed by CoinGecko.

Sàn giao dịch Stellar

# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,06032 USDT
0.05% 128.678 $ 148.786 $
4.759.323 $
78922768,484 XLM
2,30% Gần đây
2
0 $
0,00000793 BTC
0.13% 127.203 $ 149.367 $
2.465.923 $
40847759,318 XLM
1,19% Gần đây
3
0 $
0,060295 USD
0.2% 96.442 $ 154.262 $
2.706.806 $
44892703,000 XLM
1,31% Gần đây
4
0 $
71,1 KRW
0.14% 99.999 $ 109.732 $
1.255.194 $
20786256,123 XLM
0,61% Gần đây
5
0 $
71,3 KRW
0.28% 99.411 $ 123.437 $
849.744 $
14032447,454 XLM
0,41% Gần đây
6
0 $
0,00000793 BTC
0.25% 63.115 $ 108.378 $
473.033 $
7832449,000 XLM
0,23% Gần đây
7
ZB ZB
0 $
0,4263 QC
0.14% 49.426 $ 42.712 $
1.524.631 $
25300565,400 XLM
0,74% Gần đây
8
0 $
0,3465 TRY
0.37% 52.832 $ 105.047 $
441.897 $
7267900,125 XLM
0,21% Gần đây
9
0 $
0,0545 EUR
0.26% 68.116 $ 68.514 $
513.216 $
8511854,397 XLM
0,25% Gần đây
10
0 $
0,060307 USD
0.12% 48.383 $ 74.565 $
505.333 $
8379341,733 XLM
0,24% Gần đây
11
0 $
0,0604 USDT
0.12% 58.963 $ 91.895 $
85.739 $
1419314,250 XLM
0,04% Gần đây
12
0 $
0,00000792 XBT
0.13% 46.757 $ 75.981 $
162.855 $
2704551,194 XLM
0,08% Gần đây
13
0 $
0,054694 EUR
0.22% 25.624 $ 65.675 $
497.321 $
8218731,000 XLM
0,24% Gần đây
14
0 $
0,00000793 BTC
1.0% 44.923 $ 71.568 $
152.254 $
2522068,096 XLM
0,07% Gần đây
15
0 $
0,00000793 BTC
0.25% 45.580 $ 72.044 $
80.775 $
1337603,660 XLM
0,04% Gần đây
16
0 $
0,00000791 BTC
0.25% 42.844 $ 71.411 $
80.568 $
1337522,888 XLM
0,04% Gần đây
17
0 $
0,00000793 BTC
0.13% 32.067 $ 48.495 $
209.849 $
3478138,421 STR
0,10% Gần đây
18
0 $
0,00000793 BTC
0.25% 45.580 $ 49.159 $
923 $
15270,260 XLM
0,00% Gần đây
19
0 $
0,06027 BUSD
0.18% 19.597 $ 48.837 $
39.501 $
655498,724 XLM
0,02% Gần đây
20
0 $
0,0604 USD
0.5% 15.406 $ 48.446 $
38.372 $
635303,419 XLM
0,02% Gần đây
21
0 $
0,00037566 ETH
0.24% 25.213 $ 24.590 $
226.342 $
3752808,622 XLM
0,11% Gần đây
22
0 $
0,060548 USD
0.66% 21.137 $ 32.072 $
102.782 $
1697527,434 XLM
0,05% Gần đây
23
0 $
0,003508 BNB
0.37% 27.972 $ 18.037 $
160.543 $
2670661,550 XLM
0,08% Gần đây
24
0 $
1,84 THB
0.54% 18.533 $ 21.542 $
107.687 $
1767937,923 XLM
0,05% Gần đây
25
0 $
71,6 KRW
1.96% 32.500 $ 12.847 $
37.868 $
622780,061 XLM
0,02% khoảng 1 giờ trước
26
0 $
0,0003747 ETH
0.61% 24.855 $ 18.306 $
11.744 $
195421,732 XLM
0,01% Gần đây
27
0 $
0,0003747 ETH
0.57% 24.004 $ 18.136 $
24.057 $
400320,256 XLM
0,01% Gần đây
28
0 $
0,0003747 ETH
0.11% 23.926 $ 18.154 $
11.760 $
195421,732 XLM
0,01% Gần đây
29
0 $
71,3 KRW
1.18% 13.906 $ 19.280 $
58.243 $
961927,279 XLM
0,03% khoảng 1 giờ trước
30
0 $
0,06044015 USDT
0.55% 578 $ 28.142 $
103.985 $
1721930,973 STR
0,05% Gần đây
31
0 $
0,0602 USDT
0.41% 9.717 $ 16.135 $
18.371 $
305248,587 XLM
0,01% Gần đây
32
0 $
0,00000791 BTC
0.38% 4.900 $ 10.371 $
159.248 $
2643764,000 XLM
0,08% Gần đây
33
0 $
0,347 TRY
1.98% 3.260 $ 5.242 $
256.621 $
4214498,993 XLM
0,12% khoảng 1 giờ trước
34
0 $
0,06019 USDC
0.58% 14.448 $ 7.269 $
53.300 $
883200,425 XLM
0,03% Gần đây
35
0 $
0,000375 ETH
0.53% 12.066 $ 11.181 $
24 $
398,769 XLM
0,00% Gần đây
36
0 $
0,061 USD
0.49% 6.803 $ 9.693 $
31.380 $
514434,345 XLM
0,02% Gần đây
37
0 $
0,00000793 BTC
0.12% 7.008 $ 8.171 $
20.240 $
335448,183 XLM
0,01% Gần đây
38
0 $
0,000378 ETH
0.54% 1.622 $ 5.173 $
97.997 $
1614250,000 XLM
0,05% Gần đây
39
0 $
0,06026 TUSD
0.41% 7.106 $ 3.347 $
30.562 $
506225,175 XLM
0,01% Gần đây
40
0 $
0,06046 USDT
0.49% 5.066 $ 4.984 $
9.024 $
149205,000 XLM
0,00% Gần đây
41
0 $
0,060396 USDT
0.03% 1.755 $ 5.331 $
26.600 $
440334,287 XLM
0,01% Gần đây
42
0 $
0,06036 USDT
0.25% 3.536 $ 3.278 $
8.991 $
148944,412 XLM
0,00% Gần đây
43
0 $
0,0904 AUD
3.49% 1.661 $ 6.851 $
7.393 $
120477,610 XLM
0,00% Gần đây
44
0 $
0,06318201 USD
0.12% 112 $ 534 $
66.535 $
1053060,857 XLM
0,03% Gần đây
45
0 $
0,0604 USDT
1.32% 575 $ 967 $
69.431 $
1149032,495 XLM
0,03% Gần đây
46
0 $
0,0000079 BTC
0.59% 279 $ 4.922 $
3.248 $
53969,019 XLM
0,00% Gần đây
47
0 $
0,00000794 BTC
0.47% 1.218 $ 244 $
52.166 $
862772,256 XLM
0,03% Gần đây
48
0 $
0,0553 EUR
0.73% 1.467 $ 3.026 $
9.982 $
163147,276 XLM
0,00% Gần đây
49
0 $
3,9911492 RUB
0.27% 136 $ 600 $
38.962 $
622193,668 XLM
0,02% Gần đây
50
0 $
0,00000794 BTC
0.63% 454 $ 468 $
37.380 $
618496,223 XLM
0,02% Gần đây
51
0 $
0,00037823 ETH
0.36% 128 $ 2.113 $
2.818 $
46401,019 XLM
0,00% Gần đây
52
0 $
1,5 UAH
1.1% 1.464 $ 12 $
3.029 $
48902,176 XLM
0,00% khoảng 2 giờ trước
53
0 $
0,00000792 BTC
0.38% 173 $ 249 $
3.311 $
54897,000 XLM
0,00% Gần đây
54
0 $
0,060267 USDT
0.57% 126 $ 168 $
2.194 $
36400,900 XLM
0,00% Gần đây
55
0 $
0,00000794 BTC
3.91% 0 $ 1.928 $
408 $
6745,332 XLM
0,00% Gần đây
56
0 $
0,994729 UQC
0.44% 41 $ 65 $
549 $
9159,190 XLM
0,00% Gần đây
57
0 $
0,06022479 USDT
0.98% 70 $ 65 $
9.195 $
152676,361 XLM
0,00% Gần đây
58
0 $
0,00000789 BTC
1.13% 86 $ 119 $
9.317 $
155057,668 XLM
0,00% Gần đây
59
0 $
0,34880429 TRY
0.7% 63 $ 63 $
3.134 $
51208,358 XLM
0,00% Gần đây
60
0 $
0,00037518 ETH
0.82% 22 $ 20 $
811 $
13468,716 XLM
0,00% Gần đây
61
0 $
0,06058207 USDC
0.9% 67 $ 66 $
235 $
3873,062 XLM
0,00% Gần đây
62
0 $
0,0603983 TUSD
1.25% 47 $ 44 $
141 $
2346,729 XLM
0,00% khoảng 1 giờ trước
63
0 $
0,060531 USD
0.19% 263.751 $ 255.884 $
1.265.250 $
20902515,000 XLM
0,61% Gần đây
64
0 $
0,000007928 BTC
0.19% 232.077 $ 216.621 $
2.019.652 $
33506827,700 XLM
0,98% Gần đây
65
0 $
0,000007936 BTC
0.39% 164.734 $ 186.699 $
2.032.921 $
33649667,600 XLM
0,98% Gần đây
66
0 $
0,060348 USD
0.18% 183.611 $ 178.660 $
1.262.994 $
20928519,500 XLM
0,61% Gần đây
67
0 $
0,00037547 ETH
0.15% 161.800 $ 155.058 $
109.526 $
1819635,200 XLM
0,05% Gần đây
68
0 $
0,06033001 USDT
0.19% 15.281 $ 15.986 $
3.751.288 $
62167299,501 XLM
1,82% Gần đây
69
0 $
0,060302 USDT
0.41% 18.623 $ 16.191 $
3.515.676 $
58276038,720 XLM
1,70% Gần đây
70
0 $
0,06045963 USD
0.27% 12.070 $ 15.348 $
3.528.943 $
58368582,586 XLM
1,71% Gần đây
71
0 $
0,00000792 BTC
0.12% 38.818 $ 56.669 $
2.504.324 $
41563247,938 XLM
1,21% Gần đây
72
0 $
0,060384 USDT
0.12% 90.388 $ 123.607 $
683.824 $
11322919,930 XLM
0,33% Gần đây
73
0 $
0,00037602 ETH
0.54% 131.020 $ 123.195 $
109.640 $
1816117,400 XLM
0,05% Gần đây
74
0 $
0,0603 USDT
0.05% 74.227 $ 66.049 $
1.512.382 $
25087811,000 XLM
0,73% Gần đây
75
0 $
0,00000793 BTC
0.5% 16.126 $ 13.147 $
2.823.889 $
46807849,668 XLM
1,37% Gần đây
76
AEX AEX
0 $
0,4264 CNC
0.56% 26.840 $ 40.241 $
1.934.276 $
32142243,701 XLM
0,94% Gần đây
77
0 $
0,06037 USDT
0.17% 5.369 $ 14.752 $
2.557.477 $
42374933,990 XLM
1,24% Gần đây
78
0 $
0,00000792 BTC
0.13% 60.545 $ 71.111 $
821.045 $
13617699,000 XLM
0,40% Gần đây
79
0 $
0,06034 USD
0.14% 77.987 $ 54.663 $
622.384 $
10314619,600 XLM
0,30% Gần đây
80
0 $
0,060268 USDT
0.27% 9.512 $ 11.075 $
2.147.707 $
35645658,744 XLM
1,04% Gần đây
81
0 $
0,0604 USDT
0.33% 66.172 $ 77.729 $
328.976 $
5446390,244 XLM
0,16% Gần đây
82
0 $
0,0604 USDT
0.27% 65.344 $ 87.292 $
8.258 $
136608,560 XLM
0,00% Gần đây
83
0 $
0,00000794 BTC
0.24% 1.181 $ 648 $
1.894.125 $
31354667,722 XLM
0,92% Gần đây
84
0 $
0,0602 USDT
0.5% 1.100 $ 1.453 $
1.863.567 $
30939114,505 XLM
0,90% Gần đây
85
0 $
0,00000792 BTC
0.13% 35.163 $ 55.335 $
456.450 $
7568213,865 XLM
0,22% Gần đây
86
0 $
0,00037568 ETH
0.51% 511 $ 857 $
1.633.248 $
27066795,915 XLM
0,79% Gần đây
87
0 $
0,00000791 BTC
0.5% 2.944 $ 5.065 $
1.481.008 $
24549729,194 XLM
0,72% Gần đây
88
0 $
0,00000793 BTC
0.25% 45.535 $ 50.051 $
207.311 $
3432645,433 XLM
0,10% Gần đây
89
0 $
0,24937 XRP
0.19% 29.191 $ 44.539 $
440.108 $
7278035,000 XLM
0,21% Gần đây
90
XT XT
0 $
0,06028 USDT
0.38% 13.371 $ 22.466 $
972.878 $
16143712,800 XLM
0,47% Gần đây
91
XT XT
0 $
0,00000794 BTC
0.35% 16.703 $ 22.601 $
913.603 $
15114683,400 XLM
0,44% Gần đây
92
0 $
0,00000792 BTC
0.12% 37.821 $ 54.210 $
30.322 $
502986,849 XLM
0,01% Gần đây
93
XT XT
0 $
0,4266 SXC
0.37% 15.302 $ 18.643 $
829.111 $
13786484,200 XLM
0,40% Gần đây
94
0 $
0,00037566 ETH
0.34% 18.616 $ 10.690 $
837.179 $
13880612,530 XLM
0,41% Gần đây
95
0 $
0,00000793 BTC
0.25% 504 $ 3.078 $
1.129.965 $
18711461,397 XLM
0,55% Gần đây
96
0 $
0,060374 USDT
0.11% 2.311 $ 1.442 $
1.018.943 $
16860699,339 XLM
0,49% Gần đây
97
0 $
0,00037587 ETH
0.14% 10.898 $ 9.293 $
738.466 $
12232981,013 XLM
0,36% Gần đây
98
0 $
0,06037 USDT
0.32% 1.791 $ 1.759 $
876.945 $
14525573,300 XLM
0,42% Gần đây
99
0 $
0,06025 USDT
0.31% 1.509 $ 3.165 $
817.062 $
13559537,660 XLM
0,40% Gần đây
100
0 $
0,0605 USD
0.82% 18.061 $ 32.017 $
138.785 $
2293966,942 XLM
0,07% khoảng 1 giờ trước
Show More
Anomaly BTC/USD Stale