coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
CoinEx exchange

CoinEx

Centralized
8
Trust Score
Bắt đầu giao dịch
Thông báo về tiếp thị liên kết

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
592
Tiền ảo
908
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Bitcoin / Tether
458.803.983.398 $
BTC/USDT
23.983 $
23945,19 USDT
0.01% 395.085 $ 334.496 $
$7.840.586
322,435 BTC
24,90% Gần đây
2 Ethereum / Tether
227.542.658.687 $
ETH/USDT
1.893 $
1889,78 USDT
0.01% 425.798 $ 426.634 $
$4.309.211
2269,394 ETH
13,68% Gần đây
3 Ethereum Classic / Tether
5.807.929.029 $
ETC/USDT
42 $
42,2483 USDT
0.1% 181.581 $ 202.306 $
$1.701.976
39921,346 ETC
5,40% Gần đây
4 Shiba Inu / Tether
7.343.415.591 $
SHIB/USDT
0 $
0,0000124296 USDT
0.04% 145.575 $ 165.696 $
$1.542.067
123312462458,961 SHIB
4,90% Gần đây
5 Dogecoin / Tether
9.484.000.306 $
DOGE/USDT
0 $
0,07126 USDT
0.01% 92.287 $ 84.058 $
$834.836
11534130,628 DOGE
2,65% Gần đây
6 BNB / Tether
53.064.054.325 $
BNB/USDT
325 $
324,15 USDT
0.06% 81.374 $ 92.343 $
$609.367
1856,301 BNB
1,93% Gần đây
7 Solana / Tether
15.172.795.257 $
SOL/USDT
43 $
43,34 USDT
0.05% 174.069 $ 173.411 $
$606.057
13798,838 SOL
1,92% Gần đây
8 Cardano / Tether
18.108.105.860 $
ADA/USDT
1 $
0,5334 USDT
0.06% 118.350 $ 113.986 $
$501.933
935241,709 ADA
1,59% Gần đây
9 Avalanche / Tether
8.250.199.076 $
AVAX/USDT
29 $
28,882 USDT
0.13% 82.001 $ 87.091 $
$377.709
12990,743 AVAX
1,20% Gần đây
10 Bitcoin Cash / Tether
2.721.640.999 $
BCH/USDT
142 $
141,84 USDT
0.18% 30.732 $ 33.247 $
$272.731
1884,271 BCH
0,87% Gần đây
11 TRON / Tether
6.517.096.038 $
TRX/USDT
0 $
0,070198 USDT
0.04% 63.803 $ 50.741 $
$248.586
3517990,524 TRX
0,79% Gần đây
12 Monero / Tether
2.949.063.531 $
XMR/USDT
162 $
161,63 USDT
0.18% 18.747 $ 46.581 $
$248.126
1536,933 XMR
0,79% Gần đây
13 Bread / Tether
1.546.760 $
BRD/USDT
0 $
0,018219 USDT
1.0% 2.423 $ 963 $
$243.823
11516160,283 BRD
0,77% Gần đây
14 CoinEx / Tether
116.230.408 $
CET/USDT
0 $
0,034394 USDT
0.02% 11.952 $ 10.322 $
$235.500
6808933,782 CET
0,75% Gần đây
15 Polkadot / Tether
10.578.272.961 $
DOT/USDT
9 $
9,27 USDT
0.33% 38.887 $ 48.173 $
$222.493
23931,766 DOT
0,71% Gần đây
16 XRP / Tether
18.569.945.872 $
XRP/USDT
0 $
0,3769 USDT
0.05% 45.732 $ 48.484 $
$198.544
523193,416 XRP
0,63% Gần đây
17 USD Coin / Tether
53.848.345.096 $
USDC/USDT
1 $
0,9987 USDT
0.02% 873.494 $ 687.234 $
$196.386
196296,588 USDC
0,62% Gần đây
18 Polygon / Tether
6.911.362.433 $
MATIC/USDT
1 $
0,9276 USDT
0.03% 148.506 $ 153.527 $
$196.375
210636,398 MATIC
0,62% Gần đây
19 Ankr / Tether
406.385.509 $
ANKR/USDT
0 $
0,048963 USDT
0.66% 7.183 $ 4.176 $
$193.504
3957705,106 ANKR
0,61% Gần đây
20 Filecoin / Tether
2.208.013.386 $
FIL/USDT
9 $
8,5009 USDT
0.26% 142.798 $ 155.439 $
$182.671
21405,189 FIL
0,58% Gần đây
21 Ergo / Tether
149.881.842 $
ERG/USDT
3 $
2,5612 USDT
0.1% 5.999 $ 1.826 $
$182.311
71124,731 ERG
0,58% Gần đây
22 Fantom / Tether
1.010.670.870 $
FTM/USDT
0 $
0,397745 USDT
0.12% 85.476 $ 97.581 $
$177.290
446480,071 FTM
0,56% Gần đây
23 Kadena / Tether
396.561.919 $
KDA/USDT
2 $
2,1403 USDT
0.1% 9.168 $ 32.546 $
$173.711
80612,466 KDA
0,55% Gần đây
24 Litecoin / Tether
4.391.612.871 $
LTC/USDT
62 $
61,83 USDT
0.05% 44.546 $ 38.131 $
$161.948
2596,502 LTC
0,51% Gần đây
25 Unifi Protocol DAO / Tether
63.610.361 $
UNFI/USDT
11 $
10,7516 USDT
0.2% 2.452 $ 4.105 $
$159.815
14638,196 UNFI
0,51% Gần đây
26 Baby Doge Coin / Tether
242.461.720 $
BABYDOGE/USDT
0 $
0,000000001621 USDT
0.25% 4.761 $ 3.251 $
$157.073
97582742321898,170 BABYDOGE
0,50% Gần đây
27 Decentraland / Tether
1.925.697.737 $
MANA/USDT
1 $
1,0578 USDT
0.11% 37.650 $ 39.878 $
$149.046
140018,036 MANA
0,47% Gần đây
28 Gala / Tether
472.986.808 $
GALA/USDT
0 $
0,062603 USDT
0.08% 63.544 $ 56.292 $
$133.873
2118267,387 GALA
0,43% Gần đây
29 Smooth Love Potion / Tether
217.589.100 $
SLP/USDT
0 $
0,005377 USDT
0.32% 1.974 $ 7.342 $
$132.607
25707758,098 SLP
0,42% Gần đây
30 Zilliqa / Tether
698.511.136 $
ZIL/USDT
0 $
0,047189 USDT
0.52% 29.261 $ 30.177 $
$127.454
2711354,978 ZIL
0,40% Gần đây
31 Chainlink / Tether
4.259.237.568 $
LINK/USDT
9 $
9,1353 USDT
0.07% 51.792 $ 49.893 $
$103.825
11478,942 LINK
0,33% Gần đây
32 Cosmos Hub / Tether
3.446.195.740 $
ATOM/USDT
12 $
11,7533 USDT
0.03% 59.445 $ 62.983 $
$101.724
8530,253 ATOM
0,32% Gần đây
33 Uniswap / Tether
4.141.706.715 $
UNI/USDT
9 $
9,0501 USDT
0.26% 34.461 $ 32.459 $
$90.569
9942,878 UNI
0,29% Gần đây
34 Optimism / Tether
338.986.110 $
OP/USDT
2 $
1,5755 USDT
0.72% 1.418 $ 5.053 $
$81.401
51272,326 OP
0,26% Gần đây
35 TomoChain / Tether
59.221.275 $
TOMO/USDT
1 $
0,6624 USDT
0.51% 4.978 $ 7.205 $
$81.065
106023,781 TOMO
0,26% Gần đây
36 NEAR Protocol / Tether
4.459.989.707 $
NEAR/USDT
6 $
5,8665 USDT
0.27% 74.082 $ 95.641 $
$80.099
13712,827 NEAR
0,25% Gần đây
37 Proton / Tether
62.121.549 $
XPR/USDT
0 $
0,00446347 USDT
1.0% 521 $ 202 $
$77.633
15184616,621 XPR
0,25% Gần đây
38 Harmony / Tether
359.610.885 $
ONE/USDT
0 $
0,029176 USDT
0.6% 18.707 $ 21.097 $
$77.073
2785669,030 ONE
0,24% Gần đây
39 Internet Computer / Tether
2.075.823.614 $
ICP/USDT
8 $
8,1863 USDT
0.28% 20.932 $ 30.130 $
$76.864
9267,384 ICP
0,24% Gần đây
40 StormX / Tether
93.015.121 $
STMX/USDT
0 $
0,010045 USDT
1.06% 5.474 $ 6.321 $
$74.519
5798192,185 STMX
0,24% Gần đây
41 Algorand / Tether
2.509.219.921 $
ALGO/USDT
0 $
0,362527 USDT
0.32% 21.019 $ 30.728 $
$68.902
189717,664 ALGO
0,22% Gần đây
42 OneLedger / Tether
4.460.557 $
OLT/USDT
0 $
0,010096 USDT
0.7% 110 $ 230 $
$68.896
6880029,140 OLT
0,22% Gần đây
43 Aave / Tether
1.554.599.943 $
AAVE/USDT
111 $
110,62 USDT
0.19% 50.929 $ 56.973 $
$68.823
629,606 AAVE
0,22% Gần đây
44 ApeCoin / Tether
2.123.162.507 $
APE/USDT
7 $
6,9128 USDT
0.12% 9.604 $ 17.456 $
$67.674
9675,902 APE
0,21% Gần đây
45 Dash / Tether
600.915.520 $
DASH/USDT
55 $
55,26 USDT
0.09% 22.143 $ 19.581 $
$65.149
1165,716 DASH
0,21% Gần đây
46 Oasis Network / Tether
498.950.397 $
ROSE/USDT
0 $
0,099435 USDT
0.1% 44.824 $ 51.094 $
$61.148
612679,514 ROSE
0,19% Gần đây
47 VeChain / Tether
2.439.036.017 $
VET/USDT
0 $
0,033597 USDT
0.18% 29.132 $ 35.120 $
$60.865
1842632,905 VET
0,19% Gần đây
48 Bastion Protocol / Tether
4.632.127 $
BSTN/USDT
0 $
0,004969 USDT
1.0% 1.102 $ 151 $
$60.731
11652271,789 BSTN
0,19% Gần đây
49 Chiliz / Tether
805.611.750 $
CHZ/USDT
0 $
0,150203 USDT
0.1% 32.647 $ 32.565 $
$58.349
383628,515 CHZ
0,19% Gần đây
50 The Sandbox / Tether
1.701.503.812 $
SAND/USDT
1 $
1,3203 USDT
0.11% 26.382 $ 40.499 $
$58.087
43590,962 SAND
0,18% Gần đây
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 ? LUNA/USDT
* 2 $
1,9975 USDT
0.16% 6.897 $ 7.636 $
$33.270
16514,565 LUNA
0,11% Gần đây -
2 Evmos / Tether
491.098.099 $
EVMOS/USDT
2 $
1,8499 USDT
1.1% 183 $ 50 $
$16.292
8618,376 EVMOS
0,05% Gần đây
3 Ellipsis X / Tether
0 $
EPX/USDT
0 $
0,0006917 USDT
0.65% 1.592 $ 4.007 $
$8.303
12159556,894 EPX
0,03% Gần đây
4 BurgerCities / Tether
0 $
BURGER/USDT
2 $
1,5883 USDT
0.66% 2.395 $ 5.569 $
$6.874
4288,815 BURGER
0,02% Gần đây
5 ? JRT/USDT
0 $
0,018252 USDT
2.01% 27 $ 2 $
$6.293
326933,392 JRT
0,02% Gần đây
6 CoW Protocol / Tether
16.187.743 $
COW/USDT
0 $
0,148595 USDT
0.77% 541 $ 52 $
$5.252
35120,575 COW
0,02% Gần đây
7 ? HOP/USDT
0 $
0,184867 USDT
0.49% 256 $ 65 $
$4.693
25789,236 HOP
0,01% Gần đây
8 Evmos / Bitcoin
491.098.099 $
EVMOS/BTC
2 $
0,00007704 BTC
1.98% 1 $ 1 $
$3.898
2102,330 EVMOS
0,01% Gần đây
9 ? RPL/USDT
28 $
27,93 USDT
0.97% 53 $ 99 $
$3.179
111,482 RPL
0,01% Gần đây
10 Muse DAO / Tether
10.451.985 $
MUSE/USDT
11 $
10,6704 USDT
1.91% 1.017 $ 460 $
$2.728
250,260 MUSE
0,01% Gần đây
11 SideShift / Tether
10.961.233 $
XAI/USDT
0 $
0,119919 USDT
1.5% 331 $ 12 $
$2.501
21108,344 XAI
0,01% Gần đây
12 ? LUMI/USDT
0 $
0,208821 USDT
1.0% 63 $ 32 $
$2.232
10692,332 LUMI
0,01% Gần đây

CoinEx là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại United Kingdom. Có 592 đồng tiền ảo và 908 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của CoinEx trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 1.313 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch CoinEx là BTC/USDT. CoinEx được thành lập năm 2017. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch CoinEx tại https://www.coinex.com/register?refer_code=mdw67.

Địa chỉ
Phí
0.1%
Rút tiền
BCH FREE BTC 0.0001 USDT 1 BTM 5 BTV 0.00...Hiển thị thêm
Nạp tiền
Free
Ký gửi tiền pháp định
None
Phương thức thanh toán được chấp nhận
BTC BCH USDT
Giao dịch đòn bẩy
Không
Năm thành lập
2017
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
United Kingdom
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
2.288.261,0
Xếp hạng Alexa
#9457
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 219022
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của CoinEx
8
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Sự cố Tổng
3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8/10
Tính thanh khoản 3.0
Quy mô 1.0
An ninh mạng 1.0
Độ bao phủ API 1.0
Đội ngũ 1.0
Sự cố 1.0
Estimated Reserves -
Tổng 8/10
* Đây là biểu mẫu được lập bảng để phân tích Điểm tin cậy. Để có phương pháp luận đầy đủ, vui lòng tham khảo bài đăng trên blog của chúng tôi.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.935%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 78th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 79th

An ninh mạng

Cập nhật lần cuối: 2022-07-09
Dữ liệu được cung cấp bởi cer.live
Kiểm thử thâm nhập
Chứng minh tài chính
Săn lỗi nhận thưởng

Độ bao phủ API

Hạng: A
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng A
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2021-06-18

Đội ngũ

Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm [nguồn]

Sự cố công khai

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available