DigiFinex exchange

DigiFinex

Centralized
Dữ liệu về dự trữ không khả dụng
8
Trust Score

DigiFinex là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung được thành lập vào năm 2018 và được đăng ký tại Seychelles. Hiện tại, sàn giao dịch cung cấp 390 loại tiền ảo và cặp giao dịch 551. Khối lượng giao dịch DigiFinex 24h được báo cáo là 1.157.475.927 $, thay đổi 24.0% trong 24 giờ qua. Cặp được giao dịch nhiều nhất là BTC/USDT với khối lượng giao dịch trong 24h là 408.290.840 $. Hiện không có Dữ liệu về dự trữ của sàn giao dịch đối với DigiFinex.


Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
390
Tiền ảo
551
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 Bitcoin / Tether
528.218.236.783 $
BTC/USDT
27.037 $
27043,77 USDT
0.02% 16.157.746 $ 13.929.306 $
$408.290.840
15101,184 BTC
35,25%
Gần đây
Traded gần đây
2 Ethereum / Tether
199.036.444.872 $
ETH/USDT
1.654 $
1654,36 USDT
0.01% 13.151.961 $ 12.406.332 $
$292.729.766
176988,664 ETH
25,27%
Gần đây
Traded gần đây
3 Bitcoin / USDC
528.218.236.783 $
BTC/USDC
27.091 $
27048 USDC
0.01% 1.655.909 $ 775.832 $
$97.355.850
3593,687 BTC
8,40%
Gần đây
Traded gần đây
4 Ethereum / USDC
199.036.444.872 $
ETH/USDC
1.657 $
1654,41 USDC
0.01% 2.824.640 $ 695.301 $
$52.618.399
31754,684 ETH
4,54%
Gần đây
Traded gần đây
5 XRP / Tether
27.059.962.143 $
XRP/USDT
1 $
0,50712 USDT
0.01% 3.683.031 $ 4.503.722 $
$35.755.454
70524521,000 XRP
3,09%
Gần đây
Traded gần đây
6 Ethereum / Bitcoin
199.036.444.872 $
ETH/BTC
1.657 $
0,06115 BTC
0.02% 8.183.363 $ 5.167.627 $
$34.294.192
20699,762 ETH
2,96%
Gần đây
Traded gần đây
7 Chainlink / Tether
4.384.511.689 $
LINK/USDT
8 $
7,8575 USDT
0.01% 627.797 $ 1.021.857 $
$18.167.713
2312727,550 LINK
1,57%
Gần đây
Traded gần đây
8 USDC / Tether
25.515.511.528 $
USDC/USDT
1 $
1,0005 USDT
0.02% 8.472.389 $ 2.207.798 $
$17.122.363
17118085,874 USDC
1,48%
Gần đây
Traded gần đây
9 TRON / Tether
7.689.945.161 $
TRX/USDT
0 $
0,086351 USDT
0.01% 1.017.701 $ 673.820 $
$12.061.001
139709065,400 TRX
1,04%
Gần đây
Traded gần đây
10 Arbitrum / Tether
1.131.893.279 $
ARB/USDT
1 $
0,8858 USDT
0.01% 799.876 $ 1.544.197 $
$11.306.917
12767831,700 ARB
0,98%
Gần đây
Traded gần đây
11 BNB / Tether
33.089.931.959 $
BNB/USDT
215 $
214,9001 USDT
0.01% 2.588.598 $ 2.235.213 $
$10.239.899
47661,497 BNB
0,88%
Gần đây
Traded gần đây
12 Solana / Tether
8.122.397.474 $
SOL/USDT
20 $
19,662 USDT
0.01% 1.791.151 $ 2.650.787 $
$9.355.334
475926,840 SOL
0,81%
Gần đây
Traded gần đây
13 Bitcoin Cash / Tether
4.651.212.994 $
BCH/USDT
238 $
237,95 USDT
0.02% 6.234.091 $ 3.647.250 $
$9.144.512
38440,007 BCH
0,79%
Gần đây
Traded gần đây
14 Terra / Tether
374.171.191 $
LUNC/USDT
1 $
0,5201 USDT
0.04% 274.355 $ 363.356 $
$8.254.850
15875628,660 LUNC
0,71%
Gần đây
Traded gần đây
-
15 Aave / Tether
961.831.394 $
AAVE/USDT
66 $
66,038 USDT
0.02% 2.476.053 $ 3.703.182 $
$5.871.658
88935,571 AAVE
0,51%
Gần đây
Traded gần đây
16 Linkflow / Tether
0 $
LF/USDT
110.769 $
110796,41 USDT
0.92% 69 $ 86 $
$5.759.704
51,998 LF
0,50%
Gần đây
Traded gần đây
-
17 Polygon / Tether
4.817.018.087 $
MATIC/USDT
1 $
0,517505 USDT
0.02% 614.053 $ 1.006.390 $
$5.751.666
11117002,700 MATIC
0,50%
Gần đây
Traded gần đây
18 OMG Network / Tether
69.271.772 $
OMG/USDT
0 $
0,4928 USDT
0.12% 49.059 $ 86.233 $
$4.823.210
9789806,000 OMG
0,42%
Gần đây
Traded gần đây
19 Filecoin / Tether
1.486.135.126 $
FIL/USDT
3 $
3,2875 USDT
0.02% 749.686 $ 907.270 $
$4.755.302
1446841,690 FIL
0,41%
Gần đây
Traded gần đây
20 Litecoin / Tether
4.794.667.280 $
LTC/USDT
65 $
65,06 USDT
0.02% 1.486.612 $ 1.199.900 $
$4.545.279
69880,352 LTC
0,39%
Gần đây
Traded gần đây
21 Flow / Tether
464.555.996 $
FLOW/USDT
0 $
0,447 USDT
0.04% 105.073 $ 92.144 $
$4.165.070
9320161,140 FLOW
0,36%
Gần đây
Traded gần đây
22 Biconomy / Tether
181.185.465 $
BICO/USDT
0 $
0,2742 USDT
0.44% 10.116 $ 14.977 $
$3.565.448
13006345,904 BICO
0,31%
Gần đây
Traded gần đây
23 Polkadot / Tether
5.214.306.456 $
DOT/USDT
4 $
4,0703 USDT
0.01% 480.991 $ 654.519 $
$3.307.157
812712,640 DOT
0,29%
Gần đây
Traded gần đây
24 Mask Network / Tether
217.400.288 $
MASK/USDT
3 $
2,6427 USDT
0.14% 58.969 $ 133.800 $
$3.051.624
1155026,172 MASK
0,26%
Gần đây
Traded gần đây
25 Dogecoin / Tether
8.667.198.884 $
DOGE/USDT
0 $
0,06133 USDT
0.02% 407.479 $ 791.166 $
$2.826.239
46094015,190 DOGE
0,24%
Gần đây
Traded gần đây
26 CCA / Tether
0 $
CCA/USDT
0 $
0,000151 USDT
18.42% - -
$2.741.534
18160399571,694 CCA
0,24%
Gần đây
Traded khoảng 4 giờ trước
-
27 Compound / Tether
334.264.308 $
COMP/USDT
49 $
48,72 USDT
0.02% 214.361 $ 285.917 $
$2.728.891
56025,745 COMP
0,24%
Gần đây
Traded gần đây
28 Aptos / Tether
1.268.955.063 $
APT/USDT
5 $
5,336 USDT
0.01% 1.684.473 $ 1.483.855 $
$2.634.331
493813,670 APT
0,23%
Gần đây
Traded gần đây
29 Maker / Tether
1.364.100.331 $
MKR/USDT
1.512 $
1512,78 USDT
0.12% 329.468 $ 117.742 $
$2.615.255
1729,207 MKR
0,23%
Gần đây
Traded gần đây
30 Sui / Tether
355.220.832 $
SUI/USDT
0 $
0,4475 USDT
0.02% 609.161 $ 899.421 $
$2.584.806
5777548,600 SUI
0,22%
Gần đây
Traded gần đây
31 Uniswap / Tether
3.330.555.564 $
UNI/USDT
4 $
4,4134 USDT
0.02% 580.578 $ 687.723 $
$2.359.955
534858,710 UNI
0,20%
Gần đây
Traded gần đây
32 AOK / Tether
37.794 $
AOK/USDT
0 $
0,000189 USDT
2.12% 61 $ 4 $
$2.331.827
12340799012,867 AOK
0,20%
Gần đây
Traded khoảng 2 giờ trước
33 Seiren Games Network / Tether
0 $
SERG/USDT
0 $
0,0011 USDT
8.33% - -
$2.267.944
2062283720,288 SERG
0,20%
Gần đây
Traded khoảng 4 giờ trước
-
34 NEAR Protocol / Tether
1.034.754.035 $
NEAR/USDT
1 $
1,0975 USDT
0.02% 533.804 $ 613.402 $
$2.260.030
2059768,400 NEAR
0,20%
Gần đây
Traded gần đây
35 Toncoin / Tether
7.737.770.267 $
TON/USDT
2 $
2,2429 USDT
0.01% 173.466 $ 320.862 $
$2.163.616
964892,690 TON
0,19%
Gần đây
Traded gần đây
36 ARTL / Tether
ARTL/USDT
0 $
0,0046 USDT
10.64% - -
$2.155.147
468627583,945 ARTL
0,19%
Gần đây
Traded khoảng 5 giờ trước
-
37 Adventure Gold / Tether
50.959.186 $
AGLD/USDT
1 $
0,6614 USDT
0.02% 49.339 $ 112.544 $
$2.141.591
3238776,700 AGLD
0,18%
Gần đây
Traded gần đây
38 Magic / Tether
134.188.304 $
MAGIC/USDT
1 $
0,5627 USDT
0.11% 68.113 $ 182.122 $
$1.785.229
3173406,900 MAGIC
0,15%
Gần đây
Traded gần đây
39 Hedera / Tether
1.653.043.505 $
HBAR/USDT
0 $
0,049532 USDT
0.05% 393.881 $ 375.312 $
$1.658.522
33492242,000 HBAR
0,14%
Gần đây
Traded gần đây
40 Optimism / Tether
1.052.130.919 $
OP/USDT
1 $
1,3161 USDT
0.08% 869.029 $ 1.184.158 $
$1.594.772
1212044,090 OP
0,14%
Gần đây
Traded gần đây
41 Ethereum Classic / Tether
2.265.882.112 $
ETC/USDT
16 $
15,8013 USDT
0.02% 843.555 $ 332.478 $
$1.591.376
100736,950 ETC
0,14%
Gần đây
Traded gần đây
42 Maverick Protocol / Tether
68.407.639 $
MAV/USDT
0 $
0,273 USDT
0.33% 63.635 $ 116.076 $
$1.554.209
5694499,000 MAV
0,13%
Gần đây
Traded gần đây
43 EOS / Tether
641.219.901 $
EOS/USDT
1 $
0,5712 USDT
0.03% 931.204 $ 1.269.663 $
$1.504.772
2635065,100 EOS
0,13%
Gần đây
Traded gần đây
44 Moonbeam / Tether
185.283.282 $
GLMR/USDT
0 $
0,2473 USDT
0.16% 63.525 $ 179.416 $
$1.320.057
5339212,800 GLMR
0,11%
Gần đây
Traded gần đây
45 Cardano / Tether
8.730.952.946 $
ADA/USDT
0 $
0,24908 USDT
0.02% 669.947 $ 1.238.542 $
$1.274.280
5117227,200 ADA
0,11%
Gần đây
Traded gần đây
46 ApeCoin / Tether
438.543.549 $
APE/USDT
1 $
1,1884 USDT
0.08% 143.160 $ 463.349 $
$1.253.361
1054926,460 APE
0,11%
Gần đây
Traded gần đây
47 BitTorrent / Tether
364.797.262 $
BTT/USDT
0 $
0,0000003833 USDT
0.18% 34.757 $ 65.986 $
$1.155.931
3016489002391,000 BTT
0,10%
Gần đây
Traded gần đây
48 Worldcoin / Tether
236.037.515 $
WLD/USDT
2 $
1,785 USDT
0.28% 273.122 $ 443.442 $
$1.110.150
622088,600 WLD
0,10%
Gần đây
Traded gần đây
49 Fantom / Tether
530.002.768 $
FTM/USDT
0 $
0,1887 USDT
0.02% 361.377 $ 526.029 $
$1.079.197
5720548,000 FTM
0,09%
Gần đây
Traded gần đây
50 Step App / Tether
10.567.314 $
FITFI/USDT
0 $
0,004972 USDT
0.02% 25.074 $ 45.975 $
$1.046.735
210578786,495 FITFI
0,09%
Gần đây
Traded gần đây
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 Fidance / Tether
0 $
FDC/USDT
4 $
3,5343 USDT
0.99% 123 $ 153 $
$2.751.237
778633,811 FDC
0,24%
Gần đây
Traded gần đây
2 ? MMVG/USDT
0 $
0,00000002196 USDT
1.72% 435 $ 927 $
$740.122
33711640084335,000 MMVG
0,06%
Gần đây
Traded gần đây
3 Radiant Capital / Tether
76.576.402 $
RDNT/USDT
0 $
0,2369 USDT
0.13% 96.618 $ 206.680 $
$663.154
2800000,000 RDNT
0,06%
Gần đây
Traded gần đây
4 ? MC/USDT
0 $
0,3454 USDT
0.17% 27.752 $ 83.493 $
$237.709
688386,320 MC
0,02%
Gần đây
Traded gần đây
5 SugarBounce / Tether
46.406 $
TIP/USDT
0 $
0,000329536 USDT
1.15% 224 $ 246 $
$224.237
680633338,780 TIP
0,02%
Gần đây
Traded gần đây
6 Hooked Protocol / Tether
43.037.829 $
HOOK/USDT
1 $
0,8583 USDT
0.1% 114.123 $ 149.297 $
$223.462
260419,800 HOOK
0,02%
Gần đây
Traded gần đây
7 Synapse / Tether
59.241.372 $
SYN/USDT
0 $
0,3116 USDT
0.13% 53.227 $ 68.195 $
$164.816
529069,500 SYN
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
8 ? CYBER/USDT
5 $
5,1641 USDT
0.07% 235.964 $ 464.707 $
$158.658
30731,120 CYBER
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
9 Multichain / Tether
46.181.874 $
MULTI/USDT
2 $
2,388 USDT
0.21% 58.952 $ 29.616 $
$157.043
65779,932 MULTI
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
10 ? GNI/USDT
1 $
1 USDT
68.05% - -
$143.964
144000,000 GNI
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
-
11 ? BLN/USDT
0 $
0,0133 USDT
1.49% 6 $ 8 $
$138.467
10413691,407 BLN
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
12 Abyss World / Tether
0 $
AWT/USDT
0 $
0,00294 USDT
3.01% 184 $ 287 $
$117.643
40024666,900 AWT
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
13 ? KETAIBI/USDT
0 $
0,0000000013712824 USDT
2.38% 165 $ 137 $
$92.196
67250396016671,000 KETAI
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
14 ? MOVE/USDT
0 $
0,01261 USDT
0.08% 403 $ 789 $
$91.207
7234779,966 MOVE
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
15 Bored Candy City / Tether
0 $
CANDY/USDT
0 $
0,0485 USDT
3.05% 203 $ 187 $
$88.819
1831797,517 CANDY
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
16 PondCoin / Tether
0 $
PNDC/USDT
0 $
0,0000017541 USDT
2.26% 205 $ 322 $
$82.316
46939834864,511 PNDC
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
17 ? META/USDT
0 $
0,0002667 USDT
7.2% - -
$80.856
303250715,770 META
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
-
18 ? MAKA/USDT
0 $
0,0876 USDT
0.06% 535 $ 1.503 $
$80.657
920980,410 MAKA
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
19 ? WDOGE/USDT
0 $
0,06111 USDT
0.41% 726 $ 889 $
$80.646
1320021,188 WDOGE
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
20 MobileCoin / Tether
0 $
MOB/USDT
1 $
0,505 USDT
0.4% 13.131 $ 36.161 $
$76.556
151635,240 MOB
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
21 ? TOLLS/USDT
0 $
0,0025 USDT
72.09% - -
$74.947
29986307,285 TOLLS
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
-
22 ? SUIA/USDT
0 $
0,0586 USDT
1.02% 207 $ 123 $
$72.200
1232398,153 SUIA
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
23 ? MRS/USDT
2 $
2,108 USDT
1.98% 58 $ 58 $
$70.327
33370,700 MRS
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
24 ? X/USDT
0 $
0,000002522648 USDT
0.49% 352 $ 586 $
$68.120
27010387592,000 X
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
25 ? FOOTBALL3S...
0 $
0,00061622 USDT
0.2% 382 $ 8.439 $
$52.644
85452584,366 FOOTB
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
26 ? FOOTBALL3L...
0 $
0,005412 USDT
0.22% 513 $ 8.622 $
$51.105
9445356,855 FOOTB
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
27 ? MLXV/USDT
0 $
0,08469 USDT
0.09% 40 $ 45 $
$50.837
600425,210 MLXV
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
28 ? LUK/USDT
3 $
2,8587 USDT
0.01% 1.534 $ 565 $
$46.064
16117,930 LUK
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
29 ? MTMN/USDT
0 $
0,003528 USDT
0.96% 8 $ 8 $
$43.068
12210592,164 MTMN
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
30 ? TBC/USDT
0 $
0,00807 USDT
0.98% 7 $ 32 $
$36.644
4541979,836 TBC
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-
31 HXAcoin / Tether
10.400 $
HXA/USDT
0 $
0,01273 USDT
2.62% 10 $ 10 $
$29.458
2314691,021 HXA
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
32 Ardor / Tether
69.828.792 $
ARDR/USDT
0 $
0,0698 USDT
0.29% 12.147 $ 16.233 $
$28.681
411011,000 ARDR
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
33 ? IBTC/USDT
3 $
2,525 USDT
0.08% 259 $ 253 $
$27.833
11025,890 IBTC
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
34 ? HCFW/USDT
0 $
0,316733 USDT
1.11% 143 $ 99 $
$27.333
86320,138 HCFW
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
35 ? GDSC/USDT
0 $
0,1305 USDT
0.46% 121 $ 368 $
$26.538
203411,750 GDSC
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
36 ? MAC/USDT
1 $
0,7137 USDT
0.08% 127 $ 125 $
$21.841
30610,456 MAC
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
37 ? CNVS/USDT
3 $
2,7782 USDT
0.09% 182 $ 178 $
$20.859
7510,007 CNVS
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
38 Meetple / Tether
0 $
MPT/USDT
2 $
2,1128 USDT
0.13% 711 $ 404 $
$20.265
9594,100 MPT
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
39 ? HUNTER/USDT
0 $
0,00000004228 USDT
0.02% 526 $ 197 $
$18.914
447483051188,900 HUNTE
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
40 Steem / Tether
77.062.140 $
STEEM/USDT
0 $
0,1724 USDT
0.17% 11.965 $ 18.839 $
$12.191
70735,700 STEEM
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
41 ? NKCLM/USDT
0 $
0,03473 USDT
0.9% 64 $ 61 $
$9.927
285931,097 NKCLM
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
42 ? MOI/USDT
0 $
0,00124 USDT
3.91% 30 $ 15 $
$7.083
5714022,916 MOI
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
43 ? ESD/USDT
1 $
0,642 USDT
0.12% 117 $ 164 $
$6.806
10604,665 ESD
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
44 Alliance Fan Token / Tether
316.162 $
ALL/USDT
0 $
0,00502 USDT
0.79% 1.203 $ 998 $
$6.622
1319547,491 ALL
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
45 ? RSGL/USDT
0 $
0,0303 USDT
7.26% - -
$6.065
200217,501 RSGL
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-
46 ? PINU/USDT
0 $
0,0000002819 USDT
3.05% 62 $ 588 $
$5.287
18760006302,642 PINU
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
47 OmegaNetwork / Tether
209.375 $
OMN/USDT
0 $
0,003426 USDT
1.62% 451 $ 1.268 $
$5.160
1506604,176 OMN
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
48 Suiswap / Tether
0 $
SSWP/USDT
0 $
0,000255 USDT
0.74% 3 $ 1.630 $
$3.897
15289258,745 SSWP
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
49 ? XMP/USDT
0 $
0,0063 USDT
20.0% - -
$3.511
557518,908 XMP
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-
50 ? CMX/USDT
0 $
0,000159 USDT
1.88% 9 $ 0 $
$2.928
18423525,000 CMX
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
Địa chỉ
Singapore
Phí
0.2%
Rút tiền
BTC: 0.0003 BTC ETH: 0.006 ETH LTC: 0.03 LTC XRP: 10 XRP EOS: 0.006 ET...Hiển thị thêm
Nạp tiền
0%
Ký gửi tiền pháp định
None
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Bank Transfe Debit/Credit Card Apple Pay
Giao dịch đòn bẩy
Không
Email
N/A
Năm thành lập
2018
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
Seychelles
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
11.546.148,0
Xếp hạng Alexa
#1922
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 171344

Dự trữ của sàn giao dịch

Hiện không có Dữ liệu về dự trữ cho sàn giao dịch này. Nếu bạn biết có bất kỳ dữ liệu nào bị thiếu, vui lòng chia sẻ với chúng tôi tại đây.

Digifinex has conducted a Proof of Reserve audit.

Users may self-serve (through auditor or independently) to verify that their account balance exists within the exchange.

Read more:

Link


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Chỉ những tài sản khả dụng/xác định mới được hiển thị và không có dữ liệu nào về các số liệu quan trọng khác như:
    • Tổng số tiền nạp của người dùng so với Tài sản khả dụng
    • Bất kỳ khoản nợ chưa trả nào khác có thể có
  2. Những dữ liệu này cũng do bên thứ ba cung cấp nên có thể không hoàn toàn chính xác. Chúng tôi đang dựa vào các sàn giao dịch để giúp minh bạch về các tài sản/khoản nợ mà họ nắm giữ.
  3. Một bức tranh toàn cảnh có thể cần được kiểm tra của bên thứ 3 độc lập, điều này có thể cần nhiều thời gian hơn. Chúng tôi muốn nhắc mọi người hãy thận trọng và giữ an toàn!
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của DigiFinex
8
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Sự cố PoR Tổng
2.0 1.0 2.0 0.5 0.5 1.0 0.5 8/10
Tính thanh khoản 2.0
Quy mô 1.0
An ninh mạng 2.0
Độ bao phủ API 0.5
Đội ngũ 0.5
Sự cố 1.0
PoR 0.5
Tổng 8/10
* Đây là một biểu mẫu dạng bảng để phân tích Trust Score. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc phương pháp tính toán đầy đủ của chúng tôi.
Tính thanh khoản
Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 0.82
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 1.896%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch
Quy mô
Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 99th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 98th
An ninh mạng
Cập nhật lần cuối: 2023-06-23
Dữ liệu được cung cấp bởi cer.live
Kiểm thử thâm nhập
Chứng minh tài chính
Săn lỗi nhận thưởng
Độ bao phủ API
Hạng: A
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng A
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-08-19
Đội ngũ
Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm [nguồn]
Sự cố công khai
Tuân thủ quy định
License & Authorization Sanctions Senior Public Figure Jurisdiction Risks KYC Procedures Negative News AML
Risk Cao Thấp Cao Trung bình Trung bình Trung bình Thấp
License & Authorization Cao
Sanctions Thấp
Senior Public Figure Cao
Jurisdiction Risks Trung bình
KYC Procedures Trung bình
Negative News Trung bình
AML Thấp
Cập nhật lần cuối: 2019-11-19

Trust Score của DigiFinex

Trust Score của DigiFinex
8
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Sự cố PoR Tổng
2.0 1.0 2.0 0.5 0.5 1.0 0.5 8/10
Tính thanh khoản 2.0
Quy mô 1.0
An ninh mạng 2.0
Độ bao phủ API 0.5
Đội ngũ 0.5
Sự cố 1.0
PoR 0.5
Tổng 8/10
* Đây là một biểu mẫu dạng bảng để phân tích Trust Score. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc phương pháp tính toán đầy đủ của chúng tôi.
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng