🔥 Báo Cáo Tháng 10 của CoinGecko! Sự tăng trưởng của BTC, tổng vốn hóa thị trường hàng năm và nhiều thông tin giá trị khác!"🔥
FTX exchange

FTX

Centralized
8
Trust Score
Bắt đầu giao dịch
Thông báo về tiếp thị liên kết

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Hợp đồng mở trong 24h
748
Ghép đôi

Bitcoin (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BTC-PERP 18.941 $ 1.0% 18860,59 USD -0,422% 0.1% 0,444% 347.500.927 $ 1.158.614.647 $ Gần đây

Bitcoin (Futures)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BTC-0326 19.669 $ 1.5% 18866,23 USD -4,079% 0.17% 4 tháng 94.380.409 $ 50.432.597 $ Gần đây
BTC-1225 19.230 $ 1.1% 18813,36 USD -2,164% 0.15% khoảng 1 tháng 66.722.256 $ 58.882.639 $ Gần đây

Ethereum (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
ETH-PERP 601 $ 1.1% 599,44 USD -0,302% 0.11% 0,101% 179.368.677 $ 876.386.699 $ Gần đây

Ethereum (Futures)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
ETH-1225 609 $ 1.2% 599,18 USD -1,541% 0.16% khoảng 1 tháng 33.632.238 $ 46.601.236 $ Gần đây

Chỉ số (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
ALT-PERP 1.082 $ 7.4% 1083,62 USD +0,150% 0.13% -0,070% 8.911.084 $ 40.310.406 $ Gần đây
EXCH-PERP 1.502 $ -0.6% 1501,15 USD -0,030% 0.22% 0,079% 6.928.917 $ 1.979.356 $ Gần đây
SHIT-PERP 1.271 $ 2.0% 1266,42 USD -0,345% 0.31% 0,281% 3.825.796 $ 2.900.741 $ Gần đây
DEFI-PERP 2.469 $ -2.9% 2476,69 USD +0,319% 0.31% -0,192% 3.228.410 $ 8.831.137 $ Gần đây
MID-PERP 985 $ 5.4% 976,65 USD -0,868% 0.36% 0,684% 1.330.390 $ 6.204.571 $ Gần đây
PRIV-PERP 1.024 $ 5.5% 1022,19 USD -0,158% 0.29% 0,026% - 1.135.381 $ Gần đây
DRGN-PERP 1.194 $ 1.5% 1193,47 USD -0,045% 0.33% 0,055% - 490.380 $ Gần đây

Chỉ số (Futures)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
DEFI-1225 2.583 $ -2.9% 2473,31 USD -4,246% 0.22% khoảng 1 tháng - 1.289.028 $ Gần đây
PRIV-1225 1.020 $ 6.9% 1016,67 USD -0,336% 0.3% khoảng 1 tháng - 11.514 $ khoảng 3 giờ trước

Khác (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
XRP-PERP 1 $ 31.1% 0,59 USD -1,773% 0.17% 0,394% 117.045.328 $ 823.218.514 $ Gần đây
EOS-PERP 3 $ 5.9% 3,41 USD -0,059% 0.13% 0,187% 37.691.625 $ 98.072.314 $ Gần đây
BCH-PERP 337 $ 11.3% 335,74 USD -0,314% 0.11% -0,002% 27.411.171 $ 111.157.872 $ Gần đây
BSV-PERP 201 $ 7.3% 199,97 USD -0,662% 0.12% 0,360% 20.069.087 $ 58.859.638 $ Gần đây
LTC-PERP 88 $ -0.2% 87,8 USD -0,339% 0.17% 0,247% 16.064.411 $ 103.352.557 $ Gần đây
BNB-PERP 32 $ 4.7% 32,34 USD +0,096% 0.17% 0,216% 14.359.889 $ 39.066.964 $ Gần đây
TRX-PERP 0 $ 9.4% 0,03 USD -0,714% 0.12% 0,286% 10.405.646 $ 45.162.805 $ Gần đây
UNI-PERP 4 $ 4.5% 4,05 USD -0,366% 0.17% 0,228% 6.531.625 $ 45.369.955 $ Gần đây
ALGO-PERP 0 $ 3.8% 0,33 USD -0,641% 0.15% 0,197% 6.379.935 $ 16.386.573 $ Gần đây
USDT-PERP 1 $ 0.0% 1 USD -0,041% 0.16% -0,002% 5.626.532 $ 686.279 $ Gần đây
FIL-PERP 29 $ 0.5% 29,47 USD +0,008% 0.15% 0,031% 3.240.453 $ 13.531.367 $ Gần đây
OKB-PERP 6 $ -6.7% 6,12 USD +0,082% 0.14% -0,161% 3.005.427 $ 2.811.140 $ Gần đây
THETA-PERP 1 $ 1.3% 0,68 USD -0,137% 0.17% 0,144% 2.497.099 $ 8.588.923 $ Gần đây
ETC-PERP 7 $ 8.0% 6,89 USD -0,188% 0.19% 0,413% 2.494.088 $ 8.092.486 $ Gần đây
HT-PERP 4 $ -0.9% 4,31 USD -0,112% 0.15% 0,245% 2.350.812 $ 1.540.442 $ Gần đây
AMPL-PERP 1 $ -1.4% 2,33 USD +2,633% 0.51% -0,088% 1.939.895 $ 694.567 $ Gần đây
MTA-PERP 2 $ 11.1% 5,39 USD +0,371% 0.96% 0,039% 1.164.178 $ 696.680 $ Gần đây
SOL-PERP 2 $ -4.9% 1,63 USD -1,066% 0.3% 0,035% 1.047.599 $ 7.020.790 $ Gần đây
KNC-PERP 1 $ 1.0% 1,09 USD -0,118% 0.18% 0,302% 758.881 $ 2.425.468 $ Gần đây
LEO-PERP 1 $ -1.1% 1,3 USD +0,887% 0.87% -0,754% 232.504 $ 33.449 $ Gần đây
LINK-PERP 15 $ 1.5% 15,27 USD -0,145% 0.2% 0,218% - 110.737.401 $ Gần đây
ADA-PERP 0 $ 1.3% 0,16 USD -0,740% 0.11% 0,310% - 75.336.588 $ Gần đây
DOT-PERP 6 $ -0.2% 5,71 USD -0,364% 0.14% 0,214% - 40.277.444 $ Gần đây
SXP-PERP 1 $ -0.3% 1,07 USD -0,320% 0.15% 0,386% - 30.967.916 $ Gần đây
XTZ-PERP 3 $ -0.9% 2,52 USD -0,263% 0.18% 0,238% - 16.233.273 $ Gần đây
ZEC-PERP 77 $ 5.7% 77,22 USD -0,252% 0.18% 0,125% - 15.293.829 $ Gần đây
ATOM-PERP 6 $ 1.3% 5,79 USD -0,299% 0.21% 0,211% - 11.319.218 $ Gần đây
COMP-PERP 123 $ -1.5% 123,41 USD +0,168% 0.19% -0,026% - 7.283.021 $ Gần đây
SNX-PERP 5 $ -2.9% 5,3 USD +0,058% 0.48% 0,197% - 6.471.604 $ Gần đây
DOGE-PERP 0 $ 3.6% 0,00357372 USD -0,537% 0.25% 0,206% - 6.213.080 $ Gần đây
WAVES-PERP 8 $ -3.7% 7,9 USD +0,910% 0.36% -0,144% - 6.097.288 $ Gần đây
MATIC-PERP 0 $ -2.2% 0,02 USD -0,372% 0.16% 0,120% - 5.432.247 $ Gần đây
RUNE-PERP 1 $ -5.7% 0,86 USD +1,427% 0.23% -1,174% - 5.422.940 $ Gần đây
VET-PERP 0 $ -3.4% 0,02 USD -0,318% 0.35% 0,338% - 3.512.529 $ Gần đây
TOMO-PERP 1 $ -6.0% 0,8 USD -0,416% 0.24% 0,439% - 3.251.699 $ Gần đây
AVAX-PERP 4 $ -5.7% 3,91 USD -0,300% 0.15% 0,149% - 2.528.273 $ Gần đây
BAL-PERP 16 $ -5.0% 16,41 USD +1,003% 0.18% -0,492% - 1.802.857 $ Gần đây
PRIV-PERP 1.024 $ 5.5% 1022,19 USD -0,158% 0.29% 0,026% - 1.135.381 $ Gần đây
DMG-PERP 0 $ 5.0% 0,36 USD +0,029% 0.56% -0,074% - 762.798 $ Gần đây
XAUT-PERP 1.841 $ -3.0% 1850,09 USD +0,505% 0.79% -0,511% - 284.676 $ Gần đây
PAXG-PERP 1.838 $ -2.4% 1832,53 USD -0,281% 0.15% 0,182% - 207.816 $ Gần đây
MKR-PERP 589 $ -0.8% 587,14 USD -0,232% 0.42% -0,041% - 201.576 $ Gần đây
TRYB-PERP 0 $ -2.7% 0,12 USD +0,169% 0.26% -0,329% - 118.195 $ Gần đây
CHZ-PERP 0 $ -3.6% 0,01 USD +1,713% 0.28% -0,055% - 88.046 $ Gần đây
BTMX-PERP 0 $ 0.7% 0,04 USD -0,328% 0.3% 0,509% - 55.289 $ Gần đây
CUSDT-PERP 0 $ 0.1% 0,02 USD -0,080% 0.17% 0,019% - 21.275 $ Gần đây

Khác (Futures)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BNB-1225 33 $ 5.4% 32,19 USD -1,725% 0.59% khoảng 1 tháng 7.960.875 $ 1.701.581 $ Gần đây
XRP-1225 1 $ 27.7% 0,59 USD -1,531% 0.24% khoảng 1 tháng 5.083.813 $ 25.018.877 $ Gần đây
FIL-1225 29 $ 0.7% 29,44 USD +1,372% 0.38% khoảng 1 tháng 4.397.834 $ 1.868.534 $ Gần đây
LTC-1225 89 $ 0.2% 87,8 USD -1,734% 0.11% khoảng 1 tháng 3.029.969 $ 9.117.480 $ Gần đây
BCH-1225 340 $ 11.4% 335,74 USD -1,354% 0.24% khoảng 1 tháng 2.870.865 $ 8.947.121 $ Gần đây
UNI-1225 4 $ 3.9% 4,05 USD -1,454% 0.9% khoảng 1 tháng 1.527.228 $ 858.323 $ Gần đây
ETC-1225 7 $ 7.3% 6,87 USD +0,030% 0.91% khoảng 1 tháng 1.062.486 $ 370.442 $ Gần đây
BSV-1225 203 $ 7.3% 199,71 USD -1,660% 0.11% khoảng 1 tháng 999.625 $ 2.105.500 $ Gần đây
TRX-1225 0 $ 9.8% 0,03 USD -1,891% 0.15% khoảng 1 tháng 925.397 $ 1.193.228 $ Gần đây
OKB-1225 6 $ -7.2% 6,12 USD +2,299% 0.3% khoảng 1 tháng 916.404 $ 398.483 $ Gần đây
EOS-1225 3 $ 6.5% 3,41 USD -1,554% 0.21% khoảng 1 tháng 624.840 $ 4.330.210 $ Gần đây
ALGO-1225 0 $ 5.2% 0,33 USD -0,617% 0.62% khoảng 1 tháng 518.918 $ 369.863 $ Gần đây
HT-1225 4 $ -1.1% 4,31 USD -1,284% 0.35% khoảng 1 tháng 339.826 $ 160.062 $ Gần đây
THETA-1225 1 $ 3.1% 0,68 USD +0,613% 1.06% khoảng 1 tháng 247.393 $ 340.757 $ Gần đây
LINK-1225 15 $ 2.0% 15,26 USD -1,149% 0.2% khoảng 1 tháng - 4.093.227 $ Gần đây
XTZ-1225 3 $ -0.3% 2,53 USD -1,506% 0.21% khoảng 1 tháng - 1.539.884 $ Gần đây
DOT-1225 6 $ -0.6% 5,71 USD -1,810% 0.79% khoảng 1 tháng - 1.095.222 $ Gần đây
ATOM-1225 6 $ 2.4% 5,81 USD -1,247% 0.36% khoảng 1 tháng - 901.416 $ Gần đây
ADA-1225 0 $ 0.6% 0,16 USD -1,130% 0.49% khoảng 1 tháng - 564.013 $ Gần đây
SXP-1225 1 $ 0.5% 1,08 USD -2,657% 0.27% khoảng 1 tháng - 383.428 $ Gần đây
DOGE-1225 0 $ 4.9% 0,00357415 USD -2,279% 0.58% khoảng 1 tháng - 302.783 $ Gần đây
AVAX-1225 4 $ -5.7% 3,9 USD +1,068% 0.54% khoảng 1 tháng - 293.632 $ Gần đây
COMP-1225 129 $ 0.4% 123,35 USD -4,581% 1.53% khoảng 1 tháng - 243.710 $ Gần đây
MATIC-1225 0 $ -0.6% 0,02 USD -0,938% 0.44% khoảng 1 tháng - 180.990 $ Gần đây
RUNE-1225 1 $ -1.3% 0,87 USD -2,942% 2.04% khoảng 1 tháng - 120.982 $ Gần đây
BAL-1225 16 $ -3.1% 16,41 USD -0,573% 2.9% khoảng 1 tháng - 51.255 $ Gần đây
DMG-1225 0 $ 4.0% 0,36 USD -2,431% 0.54% khoảng 1 tháng - 49.214 $ Gần đây
TOMO-1225 1 $ -5.9% 0,8 USD -1,039% 0.69% khoảng 1 tháng - 43.846 $ Gần đây
TRYB-1225 0 $ -2.7% 0,12 USD +0,257% 1.27% khoảng 1 tháng - 30.550 $ Gần đây
USDT-1225 1 $ 0.0% 1 USD +0,119% 0.11% khoảng 1 tháng 2.821.856 $ 1 $ khoảng 18 giờ trước
BTMX-1225 0 $ 0.6% 0,04 USD -0,243% 0.86% khoảng 1 tháng - 28.113 $ khoảng 3 giờ trước
PRIV-1225 1.020 $ 6.9% 1016,67 USD -0,336% 0.3% khoảng 1 tháng - 11.514 $ khoảng 3 giờ trước
XAUT-1225 1.850 $ -1.9% 1850,63 USD +0,034% 0.71% khoảng 1 tháng - 2.303 $ khoảng 4 giờ trước
PAXG-1225 1.853 $ -1.7% 1832,53 USD -1,083% 1.02% khoảng 1 tháng - 2.042 $ khoảng 18 giờ trước
Unverified Tickers
Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
OIL100-0928 139 $ 0.0% 139,91 USD +0,510% 0.79% - 584.640 $ khoảng 2 tháng trước
DRGN-0925 1.108 $ 0.0% 1111,01 USD +0,280% 0.28% - 17.831 $ khoảng 2 tháng trước
OIL100-0727 140 $ 0.0% 139,97 USD -0,257% 0.26% - 210 $ 4 tháng trước
OIL100-0525 134 $ 0.0% 133,84 USD 0,000% 0.34% - 254 $ 6 tháng trước
MID-0925 774 $ 0.0% 778,4 USD +0,529% 0.3% 0 $ 157.868 $ khoảng 2 tháng trước
OIL100-0427 112 $ 0.0% 112,24 USD 0,000% 0.25% - 45 $ 7 tháng trước
BRZ-0626 0 $ 0.0% 0,18 USD -1,953% 0.29% - 20.724 $ 5 tháng trước
CREAM-0925 92 $ 0.0% 94,25 USD +2,165% 2.39% - 1.439 $ khoảng 2 tháng trước
OIL100-0629 139 $ 0.0% 139,49 USD 0,000% 0.24% - 251 $ 5 tháng trước
BRZ-0925 0 $ 0.0% 0,18 USD +0,746% 0.17% - 94.257 $ khoảng 2 tháng trước
YFI-0925 25.080 $ 0.0% 24716,63 USD -1,449% 0.56% - 6.029 $ khoảng 2 tháng trước
BTC-HASH-2020Q3 17 $ 0.0% 17,12 USD 0,000% 0.16% - 78 $ khoảng 2 tháng trước
OIL100-0831 140 $ 0.0% 139,4 USD -0,172% 0.56% - 98 $ 3 tháng trước
SHIT-0925 1.047 $ 0.0% 1047,13 USD -0,016% 2.76% 0 $ 180.586 $ khoảng 2 tháng trước
OIL100-1026 136 $ 0.0% 134,99 USD -0,917% 0.81% - 681 $ 23 ngày trước
LEND-0925 1 $ 0.0% 0,51 USD -0,246% 0.78% - 3.962 $ khoảng 2 tháng trước
ALT-0925 635 $ 0.0% 635,39 USD +0,085% 0.14% 0 $ 92.467 $ khoảng 2 tháng trước
EXCH-0925 1.390 $ 0.0% 1392,01 USD +0,116% 2.85% 0 $ 480.570 $ khoảng 2 tháng trước
SUSHI-0925 1 $ 0.0% 1,39 USD +0,691% 0.36% - 48.818 $ khoảng 2 tháng trước
HNT-0925 2 $ 0.0% 2,11 USD -4,955% 0.91% - 222 $ khoảng 2 tháng trước
AAPL-1225 115 $ -2.9% 114,72 USD -0,009% 0.39% khoảng 1 tháng - 225.740 $ Gần đây
CREAM-1225 42 $ -6.8% 41,74 USD -1,547% 0.12% khoảng 1 tháng - 39.866 $ Gần đây
BERNIE 0 $ 0.0% 0,001 USD 0,000% 50.0% - 0 $ 18 ngày trước
BLOOMBERG 0 $ 0.0% 0,001 USD 0,000% 50.0% - 0 $ 18 ngày trước
WARREN 0 $ -50.0% 0,001 USD 0,000% 50.0% - 1 $ 16 ngày trước
PETE 0 $ 0.0% 0,002 USD 0,000% 50.0% - 2 $ 17 ngày trước
TRUMP 0 $ 0.0% 0,03 USD 0,000% 12.0% - 2.296 $ 16 ngày trước
TRUMP 0 $ 0.0% 0,03 USD 0,000% 8.33% - 2.296 $ 16 ngày trước
BIDEN 1 $ 0.6% 0,99 USD -0,704% 0.1% - 7.093 $ 16 ngày trước
FLM-1225 0 $ 5.2% 0,21 USD -4,216% 1.21% khoảng 1 tháng - 21.417 $ Gần đây
BRZ-PERP 0 $ -1.4% 0,18 USD +0,863% 0.11% - - 6.101 $ Gần đây
ZM-1225 431 $ -2.4% 425,46 USD -1,354% 1.7% khoảng 1 tháng - 225.428 $ khoảng 9 giờ trước
HNT-PERP 2 $ -3.1% 1,61 USD -0,605% 1.14% - - 293.143 $ Gần đây
OMG-PERP 4 $ 1.5% 4,11 USD -0,300% 0.31% - - 6.525.464 $ Gần đây
DRGN-1225 1.236 $ 5.4% 1193,47 USD -3,457% 0.32% khoảng 1 tháng - 55.748 $ Gần đây
FB-1225 270 $ -0.7% 269,62 USD -0,100% 0.45% khoảng 1 tháng - 119.866 $ khoảng 3 giờ trước
NVDA-1225 526 $ -1.0% 526,75 USD +0,047% 0.69% khoảng 1 tháng - 225.879 $ khoảng 13 giờ trước
ALT-1225 1.102 $ 9.1% 1088,84 USD -1,154% 0.19% khoảng 1 tháng 1.972.619 $ 4.746.938 $ Gần đây
YFI-PERP 24.135 $ -2.7% 24111,84 USD -0,096% 0.12% - - 73.935.591 $ Gần đây
NEO-1225 19 $ 5.1% 18,82 USD +0,235% 0.8% khoảng 1 tháng - 436.609 $ Gần đây
NEO-PERP 19 $ 4.0% 18,82 USD -0,402% 0.21% - - 3.349.381 $ Gần đây
SUSHI-1225 1 $ -16.8% 1,33 USD +0,537% 0.61% khoảng 1 tháng - 482.205 $ Gần đây
TSLA-1225 536 $ 7.9% 533,5 USD -0,559% 0.98% khoảng 1 tháng - 647.591 $ Gần đây
TRUMPFEB 0 $ -17.3% 0,13 USD -0,746% 1.49% 2 tháng - 644.550 $ Gần đây
CREAM-PERP 42 $ -7.7% 41,94 USD -0,151% 0.36% - - 1.252.423 $ Gần đây
HNT-1225 2 $ -0.8% 1,61 USD -6,269% 1.35% khoảng 1 tháng - 40.098 $ Gần đây
SHIT-1225 1.258 $ 1.9% 1271,46 USD +1,038% 0.25% khoảng 1 tháng 2.310.266 $ 640.069 $ Gần đây
BILI-1225 65 $ 5.8% 63,91 USD -1,419% 0.67% khoảng 1 tháng - 15.629 $ Gần đây
EXCH-1225 1.502 $ -0.8% 1501,06 USD -0,076% 0.35% khoảng 1 tháng 517.487 $ 1.003.549 $ Gần đây
AAVE-PERP 67 $ -9.1% 67,27 USD +0,148% 0.16% - - 12.333.601 $ Gần đây
BABA-1225 272 $ -0.6% 272,1 USD -0,073% 2.59% khoảng 1 tháng - 78.496 $ khoảng 2 giờ trước
UBER-1225 50 $ 1.8% 50,38 USD +0,659% 0.44% khoảng 1 tháng - 134.501 $ khoảng 13 giờ trước
MID-1225 979 $ 5.0% 971,96 USD -0,739% 0.29% khoảng 1 tháng 861.806 $ 1.385.206 $ Gần đây
SUSHI-PERP 1 $ -16.9% 1,33 USD +0,150% 0.15% - - 35.419.824 $ Gần đây
PFE-1225 37 $ -2.6% 36,45 USD -0,627% 0.49% khoảng 1 tháng - 59.319 $ Gần đây
AAVE-1225 68 $ -8.5% 67,23 USD -1,010% 0.18% khoảng 1 tháng - 205.050 $ Gần đây
FLM-PERP 0 $ -2.3% 0,21 USD +0,204% 0.47% - - 888.624 $ Gần đây
GOOGL-1225 1.730 $ 0.0% 1738,7 USD +0,509% 0.34% khoảng 1 tháng - 35.514 $ khoảng 3 giờ trước
YFI-1225 24.475 $ -3.4% 24111,33 USD -1,486% 0.31% khoảng 1 tháng - 572.224 $ Gần đây
BTC-HASH-2020Q4 20 $ -1.3% 20,38 USD +1,267% 0.34% khoảng 1 tháng - 5.818 $ Gần đây
BTC-HASH-2021Q1 25 $ -0.1% 25,39 USD +0,746% 1.36% 4 tháng - 252 $ khoảng 13 giờ trước
BNTX-1225 103 $ -6.7% 106,44 USD +3,030% 4.18% khoảng 1 tháng - 20.295 $ Gần đây
MSTR-1225 222 $ -0.2% 224 USD +0,821% 0.35% khoảng 1 tháng - 36.763 $ khoảng 14 giờ trước
NIO-1225 56 $ 11.5% 56 USD -0,382% 1.42% khoảng 1 tháng - 221.925 $ Gần đây
DEMSENATE 0 $ 9.3% 0,26 USD 0,000% 7.34% 2 tháng - 165 $ khoảng 8 giờ trước
SPY-1225 360 $ 0.8% 359,82 USD +0,047% 0.15% khoảng 1 tháng - 129.878 $ Gần đây
PYPL-1225 202 $ 4.0% 201,43 USD -0,494% 0.42% khoảng 1 tháng - 202.444 $ khoảng 5 giờ trước
NFLX-1225 480 $ -2.1% 479,4 USD -0,165% 0.24% khoảng 1 tháng - 36.254 $ khoảng 1 giờ trước
MRNA-1225 101 $ -0.7% 100,9 USD -0,227% 0.32% khoảng 1 tháng - 202.726 $ khoảng 14 giờ trước
SQ-1225 208 $ 2.2% 210,7 USD +1,335% 0.46% khoảng 1 tháng - 209.833 $ khoảng 13 giờ trước
BYND-1225 141 $ 3.5% 139,71 USD -0,753% 1.91% khoảng 1 tháng - 55.840 $ khoảng 1 giờ trước
AMZN-1225 3.124 $ 0.1% 3111,7 USD -0,391% 0.35% khoảng 1 tháng - 63.352 $ khoảng 3 giờ trước
BRZ-1225 0 $ 0.0% 0,18 USD +0,350% 0.83% khoảng 1 tháng - 957 $ khoảng 9 giờ trước
LEND-PERP 1 $ 0.0% 0,67 USD +32,996% 0.41% - - 81 $ khoảng 1 tháng trước
TWTR-1225 45 $ -0.5% 45,23 USD +0,299% 0.25% khoảng 1 tháng - 146.129 $ khoảng 13 giờ trước
LEND-1225 1 $ 0.0% 0,67 USD +31,035% 0.24% khoảng 1 tháng - 14 $ khoảng 1 tháng trước

FTX (Derivatives) là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại Antigua and Barbuda. Có đồng tiền ảo và 748 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của FTX (Derivatives) trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 222.661 ₿ và hợp đồng mở là 57.240 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch FTX (Derivatives) là BTC/USD. FTX (Derivatives) được thành lập năm 2019. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch FTX (Derivatives) tại https://ftx.com/#a=coingecko.

Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Năm thành lập
2019
Sàn giao dịch có phí
N/A
Mã quốc gia thành lập
Antigua and Barbuda
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
1.794.045
Xếp hạng Alexa
#5253
Dữ liệu cộng đồng
N/A
Exchange Trade Volume Distribution (24h)
Exchange Open Interest (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android