🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
HBTC exchange

HBTC

Centralized
5
Trust Score

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Hợp đồng mở trong 24h
28
Ghép đôi

Bitcoin (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BTC-PERP-REV 63.327 $ 0.1% 63119,55 USDT -0,112% 0.01% 0,040% - 962.341.458 $ Gần đây
BTC-PERP-BUSDT 63.328 $ 0.1% 63119,55 USDT -0,114% 0.01% 0,072% - 246.295.100 $ Gần đây
BTC-SWAP 63.324 $ 0.0% 63119,55 USDT -0,108% 0.01% 0,040% - 11.158.122 $ Gần đây
BTC-SWAP-USDT 63.324 $ 0.0% 63127,38 USDT -0,096% 0.01% 0,073% - 9.409.888 $ Gần đây

Ethereum (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
ETH-SWAP 2.507 $ 1.4% 2500,19 USDT -0,044% 0.02% 0,029% - 6.807.221 $ Gần đây
ETH-SWAP-USDT 2.508 $ 1.4% 2500,01 USDT -0,116% 0.08% 0,074% - 5.255.759 $ Gần đây

Khác (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BSV-SWAP-USDT 388 $ 19.8% 386,75 USDT -0,147% 0.19% 0,006% - 12.660.335 $ Gần đây
ADA-SWAP-USDT 1 $ 1.4% 1,46 USDT -0,247% 0.04% 0,125% - 6.095.550 $ Gần đây
XRP-SWAP-USDT 2 $ -1.6% 1,73 USDT -0,125% 0.73% 0,159% - 1.721.469 $ Gần đây
UNI-SWAP-USDT 38 $ -2.0% 37,45 USDT -0,061% 0.01% 0,104% - 1.505.818 $ Gần đây
EOS-SWAP 8 $ 8.6% 8,21 USDT -0,068% 0.1% 0,124% - 1.356.591 $ Gần đây
LTC-SWAP-USDT 296 $ 7.1% 295,51 USDT +0,079% 0.16% -0,011% - 1.254.524 $ Gần đây
TRX-SWAP-USDT 0 $ 14.4% 0,16 USDT -0,296% 0.07% 0,113% - 1.019.285 $ Gần đây
LTC-SWAP 296 $ 7.0% 295,51 USDT +0,072% 0.01% 0,053% - 794.366 $ Gần đây
XRP-SWAP 2 $ -1.6% 1,73 USDT -0,091% 0.05% 0,094% - 472.093 $ Gần đây
BCH-SWAP-USDT 962 $ 18.7% 959,1 USDT -0,091% 0.15% 0,055% - 462.182 $ Gần đây
EOS-SWAP-USDT 8 $ 8.7% 8,21 USDT -0,202% 0.1% 0,139% - 386.098 $ Gần đây
LINK-SWAP-USDT 42 $ 1.7% 41,39 USDT -0,251% 0.07% 0,087% - 354.419 $ Gần đây
SUSHI-SWAP-USDT 17 $ -5.8% 17,05 USDT -0,265% 0.13% 0,152% - 277.426 $ Gần đây
FIL-SWAP-USDT 175 $ 1.2% 173,83 USDT -0,208% 0.06% 0,227% - 202.795 $ Gần đây
ZEC-SWAP-USDT 262 $ 8.1% 260,86 USDT -0,261% 0.09% 0,174% - 104.027 $ Gần đây
XMR-SWAP-USDT 342 $ 5.2% 340,18 USDT -0,198% 0.07% 0,137% - 99.749 $ Gần đây
YFI-SWAP-USDT 49.408 $ -0.9% 49255,92 USDT -0,094% 0.2% 0,019% - 96.041 $ Gần đây
Unverified Tickers
Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
NEO-SWAP-USDT 84 $ 20.5% 83,4 USDT +0,082% 0.1% - - 212.952 $ Gần đây
ATOM-SWAP-USDT 27 $ -4.0% 26,67 USDT -0,077% 0.27% - - 368.822 $ Gần đây
DOT-SWAP-USDT 43 $ -0.1% 42,76 USDT -0,267% 0.08% - - 538.784 $ Gần đây

HBTC is the next generation digital asset trading platform, with top grade performance of matching system which designed for million level of concurrent transactions. It further evolves to a globally distributed multi-nodes system and provides decentralized custody and clearing services of digital assets to institutional and retail investors transparently.

Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Năm thành lập
2018
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
Malta
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
0
Xếp hạng Alexa
#25531
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 22
Exchange Trade Volume Distribution (24h)
Exchange Open Interest (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android