coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
KuCoin exchange

KuCoin

Centralized
10
Trust Score
Bắt đầu giao dịch
Thông báo về tiếp thị liên kết

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
704
Tiền ảo
1264
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Bitcoin / Tether
362.060.447.742 $
BTC/USDT
18.954 $
18929,1 USDT
0.01% 848.254 $ 995.135 $
$374.890.547
19778,759 BTC
24,66% Gần đây
2 Ethereum / Tether
123.290.561.796 $
ETH/USDT
1.015 $
1013,62 USDT
0.01% 439.304 $ 950.308 $
$233.210.353
229772,041 ETH
15,34% Gần đây
3 TerraClassicUSD / Tether
509.051.910 $
USTC/USDT
0 $
0,05098 USDT
0.18% 15.061 $ 83.160 $
$93.127.168
1824320303,857 USTC
6,13% Gần đây
4 Terra / Tether
0 $
LUNC/USDT
0 $
0,0001237 USDT
0.17% 46.228 $ 124.299 $
$86.739.663
700150594669,185 LUNC
5,70% Gần đây
5 USD Coin / Tether
55.714.538.456 $
USDC/USDT
1 $
1,00168 USDT
0.01% 2.504.276 $ 10.507.581 $
$47.071.571
46911715,074 USDC
3,10% Gần đây
6 Solana / Tether
10.753.821.266 $
SOL/USDT
31 $
31,384 USDT
0.01% 131.652 $ 406.207 $
$43.593.809
1386654,115 SOL
2,87% Gần đây
7 XRP / Tether
15.045.216.063 $
XRP/USDT
0 $
0,30948 USDT
0.02% 264.169 $ 343.501 $
$38.745.856
125030856,842 XRP
2,55% Gần đây
8 TRON / Tether
5.818.974.856 $
TRX/USDT
0 $
0,062931 USDT
0.05% 163.711 $ 173.305 $
$26.519.232
420843718,821 TRX
1,74% Gần đây
9 Polygon / Tether
3.520.296.848 $
MATIC/USDT
0 $
0,4387 USDT
0.05% 289.486 $ 374.710 $
$19.931.717
45355369,428 MATIC
1,31% Gần đây
10 Bitcoin / USD Coin
362.060.447.742 $
BTC/USDC
18.940 $
18908,5 USDC
0.02% 108.763 $ 182.081 $
$19.037.895
1005,178 BTC
1,25% Gần đây
11 Shiba Inu / Tether
5.883.544.622 $
SHIB/USDT
0 $
0,00001003 USDT
0.1% 201.825 $ 309.951 $
$18.267.833
1818183589388,671 SHIB
1,20% Gần đây
12 Cardano / Tether
14.861.241.863 $
ADA/USDT
0 $
0,437802 USDT
0.03% 136.129 $ 185.041 $
$17.728.635
40441018,804 ADA
1,17% Gần đây
13 Tether / USD Coin
66.487.760.283 $
USDT/USDC
1 $
0,9985 USDC
0.01% 1.862.928 $ 819.805 $
$17.237.630
17234975,614 USDT
1,13% Gần đây
14 Ethereum / Bitcoin
123.290.561.796 $
ETH/BTC
1.015 $
0,053545 BTC
0.01% 152.656 $ 171.801 $
$16.275.105
16029,182 ETH
1,07% Gần đây
15 ApeCoin / Tether
1.287.496.279 $
APE/USDT
4 $
4,2741 USDT
0.05% 287.649 $ 171.378 $
$15.562.552
3636308,125 APE
1,02% Gần đây
16 Avalanche / Tether
4.535.056.085 $
AVAX/USDT
16 $
16,074 USDT
0.04% 246.657 $ 253.590 $
$15.195.120
943695,295 AVAX
1,00% Gần đây
17 Dogecoin / Tether
8.456.068.750 $
DOGE/USDT
0 $
0,06367 USDT
0.02% 215.542 $ 231.489 $
$12.481.526
195697141,974 DOGE
0,82% Gần đây
18 Chainlink / Tether
2.793.951.787 $
LINK/USDT
6 $
6,0031 USDT
0.02% 53.280 $ 181.281 $
$12.232.406
2034173,293 LINK
0,80% Gần đây
19 BNB / Tether
34.162.235.346 $
BNB/USDT
209 $
209,125 USDT
0.01% 147.819 $ 267.496 $
$11.253.213
53739,688 BNB
0,74% Gần đây
20 Numeraire / Tether
182.906.536 $
NMR/USDT
31 $
30,99 USDT
0.42% 17.307 $ 2.389 $
$10.071.538
324562,810 NMR
0,66% Gần đây
21 Terra / Tether
269.928.485 $
LUNA/USDT
2 $
2,0958 USDT
0.12% 36.437 $ 121.409 $
$9.271.833
4416389,613 LUNA
0,61% Gần đây
22 Polkadot / Tether
7.588.144.257 $
DOT/USDT
7 $
6,746 USDT
0.04% 147.102 $ 177.410 $
$9.199.633
1361368,888 DOT
0,60% Gần đây
23 STEPN / Tether
467.904.210 $
GMT/USDT
1 $
0,7781 USDT
0.04% 169.430 $ 166.649 $
$9.008.343
11562029,442 GMT
0,59% Gần đây
24 Fantom / Tether
610.601.381 $
FTM/USDT
0 $
0,24089 USDT
0.02% 123.514 $ 142.235 $
$8.946.876
37076973,706 FTM
0,59% Gần đây
25 Cosmos Hub / Tether
2.061.758.824 $
ATOM/USDT
7 $
7,0361 USDT
0.04% 132.811 $ 174.651 $
$8.878.787
1260219,454 ATOM
0,58% Gần đây
26 Anchor Protocol / Tether
49.045.428 $
ANC/USDT
0 $
0,1398 USDT
0.14% 22.940 $ 79.566 $
$8.233.533
58793688,089 ANC
0,54% Gần đây
27 Ethereum / USD Coin
123.290.561.796 $
ETH/USDC
1.015 $
1013 USDC
0.02% 118.485 $ 116.710 $
$7.876.475
7762,536 ETH
0,52% Gần đây
28 NEAR Protocol / Tether
2.298.840.134 $
NEAR/USDT
3 $
3,18 USDT
0.02% 162.926 $ 197.928 $
$6.811.847
2138402,264 NEAR
0,45% Gần đây
29 The Sandbox / Tether
1.244.301.695 $
SAND/USDT
1 $
0,98678 USDT
0.04% 97.577 $ 124.860 $
$6.310.763
6384298,872 SAND
0,42% Gần đây
30 Request / Tether
96.951.886 $
REQ/USDT
0 $
0,1228 USDT
0.33% 6.177 $ 13.688 $
$6.165.078
50129203,290 REQ
0,41% Gần đây
31 Litecoin / Tether
3.576.449.509 $
LTC/USDT
51 $
50,623 USDT
0.03% 134.301 $ 123.998 $
$6.110.476
120545,709 LTC
0,40% Gần đây
32 Chain / Tether
1.825.881.691 $
XCN/USDT
0 $
0,08523 USDT
0.21% 134.626 $ 48.635 $
$6.049.440
70982589,177 XCN
0,40% Gần đây
33 Gala / Tether
390.519.752 $
GALA/USDT
0 $
0,05171 USDT
0.02% 48.728 $ 77.262 $
$5.876.405
113471753,698 GALA
0,39% Gần đây
34 Verasity / Tether
50.591.942 $
VRA/USDT
0 $
0,00488627 USDT
0.05% 13.589 $ 30.146 $
$5.176.590
1057591615,665 VRA
0,34% Gần đây
35 ICON / Tether
204.152.545 $
ICX/USDT
0 $
0,2605 USDT
0.34% 9.102 $ 9.605 $
$4.673.092
17915180,157 ICX
0,31% Gần đây
36 Stellar / Tether
2.651.644.366 $
XLM/USDT
0 $
0,106513 USDT
0.05% 51.940 $ 75.266 $
$4.332.106
40618229,686 XLM
0,28% Gần đây
37 Terra / USD Coin
0 $
LUNC/USDC
0 $
0,00012245 USDC
0.22% 5.233 $ 12.221 $
$4.305.964
35106924535,449 LUNC
0,28% Gần đây
38 Immutable X / Tether
216.057.763 $
IMX/USDT
1 $
0,9172 USDT
0.15% 79.060 $ 61.699 $
$3.374.188
3673295,816 IMX
0,22% Gần đây
39 Algorand / Tether
2.000.592.615 $
ALGO/USDT
0 $
0,2893 USDT
0.07% 82.296 $ 133.827 $
$3.232.882
11160046,759 ALGO
0,21% Gần đây
40 Theta Network / Tether
1.133.058.821 $
THETA/USDT
1 $
1,1316 USDT
0.06% 76.229 $ 81.098 $
$3.075.831
2713445,926 THETA
0,20% Gần đây
41 Waves / Tether
488.236.481 $
WAVES/USDT
5 $
4,853 USDT
0.06% 105.797 $ 171.980 $
$3.072.249
631971,851 WAVES
0,20% Gần đây
42 Decentraland / Tether
1.229.813.927 $
MANA/USDT
1 $
0,81878 USDT
0.04% 95.625 $ 109.641 $
$3.044.180
3711546,087 MANA
0,20% Gần đây
43 Harmony / Tether
211.659.700 $
ONE/USDT
0 $
0,017197 USDT
0.1% 46.552 $ 109.384 $
$2.993.888
173863128,057 ONE
0,20% Gần đây
44 THORChain / Tether
529.988.288 $
RUNE/USDT
2 $
1,7644 USDT
0.09% 34.591 $ 98.188 $
$2.926.402
1656103,834 RUNE
0,19% Gần đây
45 KOK / Tether
0 $
KOK/USDT
1 $
0,647 USDT
0.02% 17.887 $ 11.094 $
$2.872.680
4432356,793 KOK
0,19% Gần đây
46 Klever / Tether
65.409.590 $
KLV/USDT
0 $
0,01218 USDT
0.16% 15.127 $ 52.076 $
$2.872.375
235421223,421 KLV
0,19% Gần đây
47 TerraClassicUSD / USD Coin
509.051.910 $
USTC/USDC
0 $
0,05092 USDC
0.59% 4.462 $ 27.515 $
$2.779.736
54499988,824 USTC
0,18% Gần đây
48 Kadena / Tether
282.021.465 $
KDA/USDT
2 $
1,5286 USDT
0.06% 47.014 $ 65.989 $
$2.610.067
1704548,745 KDA
0,17% Gần đây
49 Zilliqa / Tether
531.283.303 $
ZIL/USDT
0 $
0,03595 USDT
0.08% 115.007 $ 126.337 $
$2.582.294
71834709,293 ZIL
0,17% Gần đây
50 XRP / USD Coin
15.045.216.063 $
XRP/USDC
0 $
0,30985 USDC
0.04% 55.257 $ 120.917 $
$2.554.619
8227787,011 XRP
0,17% Gần đây
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Solana (SOL) SOL3S/USDT
2 $
1,64 USDT
0.03% 11.871 $ 14.819 $
$2.050.844
1248361,844 SOL3S
0,13% Gần đây
2 Ethereum (ETH) ETH3S/USDT
0 $
0,044197 USDT
0.57% 4.140 $ 9.034 $
$2.002.453
45229452,317 ETH3S
0,13% Gần đây
3 Bitcoin (BTC) BTC3S/USDT
4 $
3,6518 USDT
0.25% 13.454 $ 4.943 $
$1.977.594
540607,157 BTC3S
0,13% Gần đây
4 Solana (SOL) SOL3L/USDT
0 $
0,000501 USDT
0.6% 5.930 $ 3.062 $
$1.805.887
3598359342,058 SOL3L
0,12% Gần đây
5 Polygon (MATIC) MATIC3S/USDT
0 $
0,4879 USDT
0.82% 937 $ 4.402 $
$1.550.165
3172472,987 MATIC
0,10% Gần đây
6 Fantom (FTM) FTM3S/USDT
0 $
0,1955 USDT
0.86% 5.463 $ 11.796 $
$1.113.744
5688391,402 FTM3S
0,07% Gần đây
7 The Sandbox (SAND) SAND3S/USDT
0 $
0,036044 USDT
0.83% 778 $ 18.374 $
$820.032
22716872,937 SAND3
0,05% Gần đây
8 Ethereum (ETH) ETH3L/USDT
* 0 $
0,002234 USDT
0.04% 9.138 $ 2.278 $
$772.542
345215829,951 ETH3L
0,05% Gần đây -
9 ApeCoin (APE) APE3S/USDT
6 $
5,7929 USDT
0.48% 42 $ 3.929 $
$703.533
121286,723 APE3S
0,05% Gần đây
10 Polygon (MATIC) MATIC3L/USDT
0 $
0,003291 USDT
2.04% 3.945 $ 997 $
$608.172
184522529,615 MATIC
0,04% Gần đây
11 Bitcoin (BTC) BTC3L/USDT
0 $
0,003963 USDT
0.58% 11.704 $ 2.343 $
$537.433
135379245,955 BTC3L
0,04% Gần đây
12 Aave (AAVE) AAVE3S/USDT
2 $
1,9761 USDT
0.67% 929 $ 909 $
$474.528
239774,959 AAVE3
0,03% Gần đây
13 Cardano (ADA) ADA3S/USDT
1 $
0,6547 USDT
0.4% 4.679 $ 18.601 $
$465.986
710530,578 ADA3S
0,03% Gần đây
14 STEPN (GMT) GMT3S/USDT
2 $
2,1616 USDT
1.22% 571 $ 565 $
$461.962
213430,109 GMT3S
0,03% Gần đây
15 Cosmos Hub (ATOM) ATOM3S/USDT
2 $
1,6816 USDT
0.82% 2.877 $ 4.858 $
$417.947
248169,947 ATOM3
0,03% Gần đây
16 Fantom (FTM) FTM3L/USDT
0 $
0,253761 USDT
0.3% 2.175 $ 2.135 $
$404.606
1592054,878 FTM3L
0,03% Gần đây
17 NEAR Protocol (NEAR) NEAR3S/USDT
1 $
0,91594 USDT
0.86% 4.623 $ 5.727 $
$402.907
439226,746 NEAR3
0,03% Gần đây
18 Dogecoin (DOGE) DOGE3S/USDT
3 $
2,9024 USDT
0.42% 1.017 $ 1.248 $
$370.833
127577,051 DOGE3
0,02% Gần đây
19 ApeCoin (APE) APE3L/USDT
1 $
0,5394 USDT
0.6% 3.370 $ 6.870 $
$254.823
471795,083 APE3L
0,02% Gần đây
20 NEAR Protocol (NEAR) NEAR3L/USDT
0 $
0,001794 USDT
1.11% 5.677 $ 3.227 $
$224.044
124698941,659 NEAR3
0,01% Gần đây
21 The Sandbox (SAND) SAND3L/USDT
0 $
0,00411 USDT
0.68% 1.719 $ 1.654 $
$214.997
52222952,718 SAND3
0,01% Gần đây
22 Gala (GALA) GALAX3S/USDT
3 $
3,1771 USDT
0.59% 2.648 $ 1.579 $
$202.715
63709,883 GALAX
0,01% Gần đây
23 Aave (AAVE) AAVE3L/USDT
0 $
0,000439 USDT
0.68% 100 $ 5.913 $
$201.196
457620586,119 AAVE3
0,01% Gần đây
24 Cosmos Hub (ATOM) ATOM3L/USDT
0 $
0,000535 USDT
0.75% 2.121 $ 2.387 $
$201.098
375322501,466 ATOM3
0,01% Gần đây
25 Polkadot (DOT) DOT3S/USDT
3 $
2,8917 USDT
0.91% 2.649 $ 2.326 $
$196.455
67836,087 DOT3S
0,01% Gần đây
26 Cardano (ADA) ADA3L/USDT
3 $
3,399279 USDT
0.7% 1.587 $ 2.164 $
$172.646
50701,704 ADA3L
0,01% Gần đây
27 Uniswap (UNI) UNI3S/USDT
9 $
8,673 USDT
0.76% 595 $ 1.730 $
$172.556
19866,045 UNI3S
0,01% Gần đây
28 Gala (GALA) GALAX3L/USDT
0 $
0,186859 USDT
0.74% 2.138 $ 6.121 $
$157.250
840287,206 GALAX
0,01% Gần đây
29 Chainlink (LINK) LINK3S/USDT
3 $
2,8989 USDT
0.74% 1.008 $ 3.549 $
$154.268
53136,567 LINK3
0,01% Gần đây
30 Chainlink (LINK) LINK3L/USDT
0 $
0,002102 USDT
0.71% 537 $ 5.004 $
$151.687
72055781,810 LINK3
0,01% Gần đây
31 Axie Infinity (AXS) AXS3S/USDT
0 $
0,4838 USDT
1.1% 1.732 $ 2.985 $
$147.114
303626,088 AXS3S
0,01% Gần đây
32 STEPN (GMT) GMT3L/USDT
1 $
0,6195 USDT
2.32% 2.937 $ 977 $
$144.654
233193,238 GMT3L
0,01% Gần đây
33 Sushi (SUSHI) SUSHI3S/USDT
9 $
9,1803 USDT
1.08% 2.478 $ 1.931 $
$129.807
14118,684 SUSHI
0,01% Gần đây
34 XRP (XRP) XRP3S/USDT
* 34 $
33,5663 USDT
0.6% 1.969 $ 2.424 $
$123.821
3683,362 XRP3S
0,01% Gần đây -
35 Polkadot (DOT) DOT3L/USDT
0 $
0,001919 USDT
0.63% 2.273 $ 1.472 $
$115.278
59992776,785 DOT3L
0,01% Gần đây
36 BNB (BNB) BNB3S/USDT
7 $
7,2429 USDT
0.57% 1.764 $ 4.648 $
$111.285
15341,867 BNB3S
0,01% Gần đây
37 Axie Infinity (AXS) AXS3L/USDT
0 $
0,001642 USDT
1.57% 2 $ 1.828 $
$101.929
61983811,714 AXS3L
0,01% Gần đây
38 Dogecoin (DOGE) DOGE3L/USDT
0 $
0,002385 USDT
1.13% 90 $ 5.088 $
$98.245
41131626,808 DOGE3
0,01% Gần đây
39 XRP (XRP) XRP3L/USDT
* 0 $
0,002395 USDT
0.83% 3.112 $ 3.599 $
$95.580
39855304,502 XRP3L
0,01% Gần đây -
40 Bitcoin Cash (BCH) BCH3S/USDT
22 $
21,8285 USDT
1.21% 2.179 $ 8.152 $
$90.702
4148,094 BCH3S
0,01% Gần đây
41 VeChain (VET) VET3S/USDT
1 $
1,2966 USDT
1.03% 467 $ 3.480 $
$84.178
64811,056 VET3S
0,01% Gần đây
42 Bitcoin Cash (BCH) BCH3L/USDT
0 $
0,000171 USDT
1.75% 1.038 $ 2.220 $
$83.220
485828903,413 BCH3L
0,01% Gần đây
43 Litecoin (LTC) LTC3S/USDT
2 $
1,8348 USDT
0.36% 4.061 $ 5.281 $
$60.707
33029,488 LTC3S
0,00% Gần đây
44 Uniswap (UNI) UNI3L/USDT
0 $
0,000918 USDT
1.42% 142 $ 2.418 $
$54.503
59283324,685 UNI3L
0,00% Gần đây
45 VeChain (VET) VET3L/USDT
0 $
0,017464 USDT
1.76% 15 $ 55 $
$38.253
2186639,210 VET3L
0,00% Gần đây
46 EOS (EOS) EOS3S/USDT
6 $
6,1316 USDT
0.2% 283 $ 54 $
$36.607
5959,978 EOS3S
0,00% Gần đây
47 Litecoin (LTC) LTC3L/USDT
0 $
0,002493 USDT
0.88% 1.368 $ 1.698 $
$24.160
9674484,853 LTC3L
0,00% Gần đây
48 BNB (BNB) BNB3L/USDT
0 $
0,1264 USDT
0.39% 455 $ 3.413 $
$23.386
184746,948 BNB3L
0,00% Gần đây
49 Sushi (SUSHI) SUSHI3L/USDT
0 $
0,319388 USDT
1.32% 155 $ 6.550 $
$20.457
63954,946 SUSHI
0,00% Gần đây
50 JasmyCoin (JASMY) JASMY3L/USDT
2 $
2,0751 USDT
0.94% 50 $ 3.421 $
$18.030
8675,919 JASMY
0,00% Gần đây

KuCoin là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại Seychelles. Có 704 đồng tiền ảo và 1264 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của KuCoin trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 80.161 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch KuCoin là BTC/USDT. KuCoin được thành lập năm 2014. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch KuCoin tại https://www.kucoin.com/?rcode=e21sNJ.

Địa chỉ
Phí
0.1%
Rút tiền
" KCS 2 BTC 0.0005 USDT 10 ETH 0.005 LTC 0.00...Hiển thị thêm
Nạp tiền
Free
Ký gửi tiền pháp định
None
Phương thức thanh toán được chấp nhận
BTC ETH NEO USDT KC...Hiển thị thêm
Giao dịch đòn bẩy
Email
N/A
Năm thành lập
2014
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
Seychelles
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
16.375.970,0
Xếp hạng Alexa
#1088
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 1969338
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của KuCoin
10
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Sự cố Tổng
4.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 10/10
Tính thanh khoản 4.0
Quy mô 1.0
An ninh mạng 2.0
Độ bao phủ API 1.0
Đội ngũ 1.0
Sự cố 1.0
Estimated Reserves -
Tổng 10/10
* Đây là biểu mẫu được lập bảng để phân tích Điểm tin cậy. Để có phương pháp luận đầy đủ, vui lòng tham khảo bài đăng trên blog của chúng tôi.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.805%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 96th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 90th

An ninh mạng

Cập nhật lần cuối: 2022-04-05
Dữ liệu được cung cấp bởi cer.live
Kiểm thử thâm nhập
Chứng minh tài chính
Săn lỗi nhận thưởng

Độ bao phủ API

Hạng: A
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng A
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-08-19

Đội ngũ

Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm [nguồn]

Sự cố công khai

Tuân thủ quy định

License & Authorization Sanctions Senior Public Figure Jurisdiction Risks KYC Procedures Negative News AML
Risk Cao Thấp Thấp Trung bình Cao Trung bình Thấp
License & Authorization Cao
Sanctions Thấp
Senior Public Figure Thấp
Jurisdiction Risks Trung bình
KYC Procedures Cao
Negative News Trung bình
AML Thấp
Cập nhật lần cuối: 2019-11-19