KuCoin exchange

KuCoin

Centralized Dữ liệu về dự trữ khả dụng
10
Trust Score
Bắt đầu giao dịch
Thông báo về tiếp thị liên kết
KuCoin là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung được thành lập vào năm 2014 và được đăng ký tại Seychelles. Hiện tại, sàn giao dịch cung cấp 764 loại tiền ảo và cặp giao dịch 1349. Khối lượng giao dịch KuCoin 24h được báo cáo là 430.116.457 $, thay đổi 41.84% trong 24 giờ qua. Cặp được giao dịch nhiều nhất là BTC/USDT với khối lượng giao dịch trong 24h là 94.575.746 $. KuCoin có 2.668.747.005 $ trong Nguồn dự trữ của sàn giao dịch.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
764
Tiền ảo
1349
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 Bitcoin / Tether
544.127.425.934 $
BTC/USDT
28.101 $
28076,4 USDT
0.01% 2.039.600 $ 381.883 $
$94.575.746
3365,590 BTC
21,97%
Gần đây
Traded gần đây
2 Ethereum / Tether
229.359.694.511 $
ETH/USDT
1.907 $
1906,97 USDT
0.01% 1.085.486 $ 462.318 $
$44.804.665
23494,826 ETH
10,42%
Gần đây
Traded gần đây
3 XRP / Tether
25.061.903.470 $
XRP/USDT
0 $
0,4817 USDT
0.01% 951.979 $ 729.407 $
$16.496.995
34246885,156 XRP
3,84%
Gần đây
Traded gần đây
4 Ethereum / Bitcoin
229.359.694.511 $
ETH/BTC
1.908 $
0,067944 BTC
0.01% 228.707 $ 285.453 $
$15.177.666
7955,080 ETH
3,53%
Gần đây
Traded gần đây
5 Pepe / Tether
617.218.280 $
PEPE/USDT
0 $
0,000001462 USDT
0.07% 91.401 $ 240.541 $
$10.084.517
6896656668526,373 PEPE
2,34%
Gần đây
Traded gần đây
6 Monero / Tether
2.820.590.834 $
XMR/USDT
156 $
155,51 USDT
0.02% 171.989 $ 236.923 $
$9.885.287
63565,847 XMR
2,30%
Gần đây
Traded gần đây
7 Solana / Tether
8.273.088.048 $
SOL/USDT
21 $
20,887 USDT
0.01% 301.186 $ 319.201 $
$8.072.099
386129,826 SOL
1,88%
Gần đây
Traded gần đây
8 Verasity / Tether
51.788.448 $
VRA/USDT
0 $
0,00501688 USDT
0.12% 14.681 $ 4.785 $
$6.721.055
1339666280,734 VRA
1,56%
Gần đây
Traded gần đây
9 Render / Tether
980.667.102 $
RNDR/USDT
3 $
2,6716 USDT
0.01% 106.169 $ 128.031 $
$5.897.710
2207521,120 RNDR
1,37%
Gần đây
Traded gần đây
10 Litecoin / Tether
6.639.445.944 $
LTC/USDT
91 $
90,94 USDT
0.02% 218.859 $ 142.861 $
$5.875.232
64549,516 LTC
1,36%
Gần đây
Traded gần đây
11 Arbitrum / Tether
1.588.826.341 $
ARB/USDT
1 $
1,2437 USDT
0.02% 278.121 $ 318.779 $
$5.300.785
4261431,193 ARB
1,23%
Gần đây
Traded gần đây
12 FLOKI / Tether
337.687.507 $
FLOKI/USDT
0 $
0,00003368 USDT
0.07% 30.760 $ 130.317 $
$4.956.919
147150116766,470 FLOKI
1,15%
Gần đây
Traded gần đây
13 SingularityNET / Tether
384.179.991 $
AGIX/USDT
0 $
0,31391 USDT
0.06% 108.997 $ 90.521 $
$4.869.522
15499014,249 AGIX
1,13%
Gần đây
Traded gần đây
14 Injective / Tether
564.930.417 $
INJ/USDT
7 $
7,063 USDT
0.01% 67.511 $ 116.577 $
$4.579.050
648304,545 INJ
1,06%
Gần đây
Traded gần đây
15 ARPA / Tether
77.105.217 $
ARPA/USDT
0 $
0,077779 USDT
0.08% 59.568 $ 64.495 $
$4.455.543
57283720,006 ARPA
1,04%
Gần đây
Traded gần đây
16 Fantom / Tether
962.461.876 $
FTM/USDT
0 $
0,34438 USDT
0.02% 185.280 $ 132.011 $
$4.167.230
12100476,104 FTM
0,97%
Gần đây
Traded gần đây
17 Cardano / Tether
13.374.211.796 $
ADA/USDT
0 $
0,381264 USDT
0.01% 215.447 $ 59.438 $
$3.918.711
10278040,145 ADA
0,91%
Gần đây
Traded gần đây
18 BNB / Tether
49.815.999.647 $
BNB/USDT
315 $
315,303 USDT
0.01% 212.517 $ 219.862 $
$3.708.184
11760,509 BNB
0,86%
Gần đây
Traded gần đây
19 Toncoin / Tether
2.819.750.494 $
TON/USDT
2 $
1,9129 USDT
0.03% 34.903 $ 39.310 $
$3.657.170
1911497,516 TON
0,85%
Gần đây
Traded gần đây
20 Monero / Bitcoin
2.820.590.834 $
XMR/BTC
156 $
0,00554 BTC
0.02% 119.309 $ 159.009 $
$3.654.095
23488,798 XMR
0,85%
Gần đây
Traded gần đây
21 Velo / Tether
16.514.239 $
VELO/USDT
0 $
0,003302 USDT
0.39% 15.579 $ 23.637 $
$3.642.611
1103134868,761 VELO
0,85%
Gần đây
Traded gần đây
22 Shiba Inu / Tether
5.191.026.862 $
SHIB/USDT
0 $
0,00000879 USDT
0.01% 177.519 $ 248.424 $
$3.592.119
408305131404,342 SHIB
0,83%
Gần đây
Traded gần đây
23 Mask Network / Tether
381.170.571 $
MASK/USDT
5 $
4,7397 USDT
0.02% 68.515 $ 76.176 $
$3.534.017
745608,200 MASK
0,82%
Gần đây
Traded gần đây
24 Polygon / Tether
8.684.340.874 $
MATIC/USDT
1 $
0,936 USDT
0.01% 291.775 $ 435.338 $
$3.486.815
3721996,576 MATIC
0,81%
Gần đây
Traded gần đây
25 Bitcoin / USD Coin
544.127.425.934 $
BTC/USDC
28.043 $
28079 USDC
0.01% 678.089 $ 326.771 $
$3.335.995
118,958 BTC
0,78%
Gần đây
Traded gần đây
26 Ethereum / USD Coin
229.359.694.511 $
ETH/USDC
1.907 $
1908,22 USDC
0.01% 661.490 $ 381.159 $
$3.222.418
1689,410 ETH
0,75%
Gần đây
Traded gần đây
27 Sui / Tether
551.353.567 $
SUI/USDT
1 $
1,04151 USDT
0.01% 213.885 $ 179.487 $
$3.102.170
2978057,509 SUI
0,72%
Gần đây
Traded gần đây
28 Conflux / Tether
686.807.808 $
CFX/USDT
0 $
0,326283 USDT
0.05% 174.816 $ 73.566 $
$3.017.526
9246503,847 CFX
0,70%
Gần đây
Traded gần đây
29 Dogecoin / Tether
10.250.415.627 $
DOGE/USDT
0 $
0,07336 USDT
0.01% 600.837 $ 581.206 $
$2.971.597
40506392,190 DOGE
0,69%
Gần đây
Traded gần đây
30 ZoidPay / Tether
21.871.103 $
ZPAY/USDT
0 $
0,0557 USDT
0.18% 7.353 $ 6.953 $
$2.853.362
51219173,073 ZPAY
0,66%
Gần đây
Traded gần đây
31 Monero / Ethereum
2.820.590.834 $
XMR/ETH
156 $
0,08152 ETH
0.02% 74.648 $ 62.775 $
$2.669.710
17168,368 XMR
0,62%
Gần đây
Traded gần đây
32 The Sandbox / Tether
1.022.321.920 $
SAND/USDT
1 $
0,54992 USDT
0.04% 59.814 $ 72.768 $
$2.327.281
4231966,675 SAND
0,54%
Gần đây
Traded gần đây
33 Propel / Tether
727.499 $
PEL/USDT
0 $
0,017779 USDT
0.56% 1.296 $ 128 $
$2.281.651
128331939,098 PEL
0,53%
Gần đây
Traded gần đây
34 TENET / Tether
10.588.426 $
TENET/USDT
0 $
0,2217 USDT
0.66% 1.100 $ 1.286 $
$2.107.225
9503336,444 TENET
0,49%
Gần đây
Traded gần đây
35 Fetch.ai / Tether
277.321.663 $
FET/USDT
0 $
0,2633 USDT
0.04% 72.687 $ 155.908 $
$1.810.990
6876953,506 FET
0,42%
Gần đây
Traded gần đây
36 BOB Token / Tether
22.119.777 $
BOB/USDT
0 $
0,00003205 USDT
0.25% 3.380 $ 14.515 $
$1.631.522
50897438123,499 BOB
0,38%
Gần đây
Traded gần đây
37 USD Coin / Tether
29.030.374.964 $
USDC/USDT
1 $
0,99971 USDT
0.01% 1.953.627 $ 952.953 $
$1.625.065
1625509,857 USDC
0,38%
Gần đây
Traded gần đây
38 TRON / Tether
7.015.452.433 $
TRX/USDT
0 $
0,077689 USDT
0.01% 124.164 $ 141.235 $
$1.622.630
20868102,539 TRX
0,38%
Gần đây
Traded gần đây
39 Avalanche / Tether
4.948.313.337 $
AVAX/USDT
15 $
14,787 USDT
0.01% 239.001 $ 221.626 $
$1.618.730
109468,016 AVAX
0,38%
Gần đây
Traded gần đây
40 Astra Protocol / Tether
0 $
ASTRA/USDT
0 $
0,0772 USDT
0.64% 614 $ 3.429 $
$1.602.266
20750970,119 ASTRA
0,37%
Gần đây
Traded gần đây
41 GALA / Tether
742.690.998 $
GALA/USDT
0 $
0,03088 USDT
0.06% 76.757 $ 167.857 $
$1.533.851
49628241,254 GALA
0,36%
Gần đây
Traded gần đây
42 Linear / Tether
82.660.563 $
LINA/USDT
0 $
0,01579 USDT
0.25% 1.478 $ 27.949 $
$1.440.498
91211937,518 LINA
0,33%
Gần đây
Traded gần đây
43 Tether / USD Coin
83.126.021.398 $
USDT/USDC
1 $
1,00033 USDC
0.01% 670.274 $ 877.536 $
$1.381.351
1381473,923 USDT
0,32%
Gần đây
Traded gần đây
44 Blur / Tether
252.159.646 $
BLUR/USDT
1 $
0,5244 USDT
0.02% 129.071 $ 138.469 $
$1.290.017
2459538,949 BLUR
0,30%
Gần đây
Traded gần đây
45 Algorand / Tether
1.108.965.919 $
ALGO/USDT
0 $
0,1525 USDT
0.07% 110.711 $ 182.523 $
$1.161.151
7613985,886 ALGO
0,27%
Gần đây
Traded gần đây
46 Cosmos Hub / Tether
3.187.275.079 $
ATOM/USDT
11 $
10,8931 USDT
0.01% 91.059 $ 70.845 $
$1.142.139
104848,133 ATOM
0,27%
Gần đây
Traded gần đây
47 Polkadot / Tether
6.779.785.714 $
DOT/USDT
5 $
5,4767 USDT
0.03% 222.235 $ 120.072 $
$1.135.665
207359,632 DOT
0,26%
Gần đây
Traded gần đây
48 Hawksight / Tether
0 $
HAWK/USDT
0 $
0,002094 USDT
0.66% 558 $ 4.061 $
$1.064.773
508394982,917 HAWK
0,25%
Gần đây
Traded gần đây
49 Akash Network / Tether
126.941.457 $
AKT/USDT
1 $
0,5984 USDT
0.33% 10.833 $ 2.620 $
$1.044.020
1744367,993 AKT
0,24%
Gần đây
Traded gần đây
50 Quant / Tether
1.550.240.766 $
QNT/USDT
107 $
106,572 USDT
0.05% 54.115 $ 28.593 $
$1.022.621
9595,435 QNT
0,24%
Gần đây
Traded gần đây
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 ? HIBAKC/USDT
0 $
0,061776 USDT
0.24% 2.448 $ 1.479 $
$3.081.888
49844811,558 HIBAK
0,72%
Gần đây
Traded gần đây
2 ? CLUB/USDT
0 $
0,009636 USDT
0.52% 225 $ 65 $
$12.113
1256828,163 CLUB
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 Bitcoin (BTC) BTC3S/USDT
0 $
0,1347 USDT
0.59% 10.641 $ 8.160 $
$528.782
3925568,904 BTC3S
0,12%
Gần đây
Traded gần đây
2 Fantom (FTM) FTM3L/USDT
0 $
0,015656 USDT
0.58% 13.101 $ 5.495 $
$409.264
26140632,686 FTM3L
0,10%
Gần đây
Traded gần đây
3 Linear (LINA) LINADOWN/USDT
2 $
2,0796 USDT
1.25% 1.209 $ 13.248 $
$349.866
168210,559 LINAD
0,08%
Gần đây
Traded gần đây
4 Bitcoin (BTC) BTC3L/USDT
0 $
0,002923 USDT
0.1% 27.092 $ 37.230 $
$348.319
119163076,198 BTC3L
0,08%
Gần đây
Traded gần đây
5 XRP (XRP) XRP3L/USDT
* 0 $
0,001198 USDT
0.17% 5.655 $ 22.695 $
$247.286
206412947,154 XRP3L
0,06%
Gần đây
Traded gần đây
-
6 Fantom (FTM) FTM3S/USDT
0 $
0,00007854 USDT
0.74% 2.552 $ 16.281 $
$236.613
3012605854,548 FTM3S
0,06%
Gần đây
Traded gần đây
7 Linear (LINA) LINAUP/USDT
6 $
5,7336 USDT
1.91% 1.648 $ 6.698 $
$212.012
36971,317 LINAU
0,05%
Gần đây
Traded gần đây
8 Ethereum (ETH) ETH3S/USDT
0 $
0,00018799 USDT
0.89% 3.922 $ 53.850 $
$195.679
1040885810,704 ETH3S
0,05%
Gần đây
Traded gần đây
9 Pepe (PEPE) PEPEDOWN/USDT
5 $
5,1732 USDT
1.28% 2.187 $ 15.849 $
$188.562
36444,071 PEPED
0,04%
Gần đây
Traded gần đây
10 Ethereum (ETH) ETH3L/USDT
* 0 $
0,001811 USDT
0.22% 9.357 $ 43.405 $
$130.800
72224637,545 ETH3L
0,03%
Gần đây
Traded gần đây
-
11 Solana (SOL) SOL3S/USDT
0 $
0,010546 USDT
0.63% 3.241 $ 3.202 $
$127.487
12088552,043 SOL3S
0,03%
Gần đây
Traded gần đây
12 Pepe (PEPE) PEPEUP/USDT
1 $
0,6463 USDT
0.69% 3.736 $ 13.174 $
$118.675
183462,960 PEPEU
0,03%
Gần đây
Traded gần đây
13 Solana (SOL) SOL3L/USDT
2 $
1,59633001 USDT
0.92% 7.994 $ 20.348 $
$81.710
51185,482 SOL3L
0,02%
Gần đây
Traded gần đây
14 Polygon (MATIC) MATIC3L/USDT
0 $
0,001017 USDT
0.49% 12.271 $ 15.295 $
$81.325
79965025,897 MATIC
0,02%
Gần đây
Traded gần đây
15 The Sandbox (SAND) SAND3L/USDT
0 $
0,00003716 USDT
0.32% 10.980 $ 16.481 $
$68.222
1835894135,807 SAND3
0,02%
Gần đây
Traded gần đây
16 Litecoin (LTC) LTC3L/USDT
0 $
0,001326 USDT
0.45% 12.056 $ 3.743 $
$66.633
50208095,505 LTC3L
0,02%
Gần đây
Traded gần đây
17 Cardano (ADA) ADA3L/USDT
0 $
0,400041 USDT
0.48% 11.919 $ 21.062 $
$66.074
165026,430 ADA3L
0,02%
Gần đây
Traded gần đây
18 XRP (XRP) XRP3S/USDT
* 0 $
0,4458 USDT
0.34% 626 $ 13.057 $
$65.864
147741,070 XRP3S
0,02%
Gần đây
Traded gần đây
-
19 GALA (GALA) GALAX3S/USDT
0 $
0,012564 USDT
0.62% 5.226 $ 9.944 $
$65.828
5239404,564 GALAX
0,02%
Gần đây
Traded gần đây
20 The Sandbox (SAND) SAND3S/USDT
0 $
0,001487 USDT
0.6% 7.970 $ 27.721 $
$64.471
43356040,643 SAND3
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
21 Render (RNDR) RNDRDOWN/USDT
1 $
0,697 USDT
0.8% 5.506 $ 6.923 $
$60.308
86512,252 RNDRD
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
22 SPACE ID (ID) ID3S/USDT
1 $
1,3241 USDT
1.39% 1.887 $ 14.395 $
$59.651
45043,628 ID3S
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
23 Conflux (CFX) CFX2L/USDT
4 $
4,4188 USDT
1.0% 809 $ 2.199 $
$53.613
12131,089 CFX2L
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
24 Arbitrum (ARB) ARB3L/USDT
6 $
6,3649 USDT
0.31% 8.760 $ 8.195 $
$52.139
8190,396 ARB3L
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
25 SingularityNET (AGIX) AGIX2S/USDT
2 $
2,3536 USDT
3.27% 1.873 $ 978 $
$50.444
21429,622 AGIX2
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
26 JasmyCoin (JASMY) JASMY3L/USDT
0 $
0,005669 USDT
0.79% 1.240 $ 22.783 $
$49.454
8722018,384 JASMY
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
27 SingularityNET (AGIX) AGIX2L/USDT
3 $
2,8032 USDT
1.14% 834 $ 794 $
$49.203
17549,478 AGIX2
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
28 Dogecoin (DOGE) DOGE3L/USDT
0 $
0,00019302 USDT
0.32% 12.070 $ 31.979 $
$49.020
253963180,510 DOGE3
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
29 GALA (GALA) GALAX3L/USDT
0 $
0,000409 USDT
0.49% 4.264 $ 11.492 $
$48.432
118413805,641 GALAX
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
30 Mask Network (MASK) MASKDOWN/USDT
6 $
5,5995 USDT
1.58% 412 $ 11.018 $
$45.547
8132,935 MASKD
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
31 Render (RNDR) RNDRUP/USDT
22 $
22,3941 USDT
1.18% 2.570 $ 8.415 $
$43.367
1936,271 RNDRU
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
32 Polygon (MATIC) MATIC3S/USDT
0 $
0,00026854 USDT
0.77% 1.896 $ 32.207 $
$43.131
160611535,901 MATIC
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
33 Injective (INJ) INJUP/USDT
4 $
3,7778 USDT
2.33% 1.748 $ 9.277 $
$39.349
10414,271 INJUP
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
34 Sui (SUI) SUI3L/USDT
4 $
4,3985 USDT
0.78% 5.434 $ 8.315 $
$35.267
8016,807 SUI3L
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
35 STEPN (GMT) GMT3S/USDT
0 $
0,022533 USDT
1.41% 292 $ 12.399 $
$33.195
1472920,228 GMT3S
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
36 Mask Network (MASK) MASKUP/USDT
5 $
4,519 USDT
1.08% 1.413 $ 4.670 $
$32.964
7293,386 MASKU
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
37 Cardano (ADA) ADA3S/USDT
0 $
0,0622 USDT
0.79% 9.800 $ 6.813 $
$32.340
519490,567 ADA3S
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
38 FLOKI (FLOKI) FLOKIUP/USDT
8 $
7,6676 USDT
1.94% 1.231 $ 16.015 $
$30.840
4018,711 FLOKI
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
39 SPACE ID (ID) ID3L/USDT
5 $
4,8614 USDT
0.88% 2.864 $ 6.929 $
$28.963
5956,849 ID3L
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
40 JasmyCoin (JASMY) JASMY3S/USDT
0 $
0,1385 USDT
0.43% 725 $ 8.541 $
$25.392
183307,667 JASMY
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
41 Kava (KAVA) KAVAUP/USDT
14 $
14,0868 USDT
0.81% 3.306 $ 6.435 $
$25.122
1783,098 KAVAU
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
42 STEPN (GMT) GMT3L/USDT
0 $
0,00036258 USDT
0.94% 2.480 $ 10.842 $
$24.613
67872072,307 GMT3L
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
43 Litecoin (LTC) LTC3S/USDT
0 $
0,011204 USDT
1.78% 3.630 $ 752 $
$24.042
2143992,851 LTC3S
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
44 Bitcoin (BTC) BTCUP/USDT
10 $
9,9929 USDT
2.63% 2.309 $ 6.523 $
$23.473
2348,612 BTCUP
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
45 Dogecoin (DOGE) DOGE3S/USDT
0 $
0,008537 USDT
0.75% 1.610 $ 26.607 $
$21.179
2480889,578 DOGE3
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
46 Injective (INJ) INJDOWN/USDT
11 $
10,7084 USDT
1.4% 3.724 $ 1.461 $
$20.718
1934,478 INJDO
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
47 Cosmos Hub (ATOM) ATOM3L/USDT
0 $
0,00014148 USDT
0.55% 6.008 $ 21.943 $
$19.677
139083005,226 ATOM3
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
48 Aave (AAVE) AAVE3L/USDT
0 $
0,00004751 USDT
0.59% 8.863 $ 14.012 $
$19.408
408503529,161 AAVE3
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
49 Axie Infinity (AXS) AXS3S/USDT
0 $
0,000523 USDT
0.76% 6.489 $ 12.839 $
$18.860
36060923,510 AXS3S
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
50 Chainlink (LINK) LINK3L/USDT
0 $
0,00025754 USDT
0.67% 8.949 $ 7.793 $
$18.153
70486182,009 LINK3
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
Địa chỉ
Phí
0.1%
Rút tiền
" KCS 2 BTC 0.0005 USDT 10 ETH 0.005 LTC 0.00...Hiển thị thêm
Nạp tiền
Free
Ký gửi tiền pháp định
None
Phương thức thanh toán được chấp nhận
BTC ETH NEO USDT KC...Hiển thị thêm
Giao dịch đòn bẩy
Email
N/A
Năm thành lập
2014
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
Seychelles
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
9.367.692,0
Xếp hạng Alexa
#1209
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 2514140

Giá trị nguồn dự trữ của sàn giao dịch

Tổng dự trữ được theo dõi: 2.668.747.005 $

Phân tích tổng dự trữ và phân tích tài sản token theo chuỗi

Phân tích chi tiết về giá trị nguồn dự trữ (theo chuỗi & danh sách token) và các Biểu đồ khả dụng tại GeckoTerminal.

Self Reported Proof of Reserves
Kucoin's Work Report on Asset Transparency

Data sourced from GeckoTerminalDeFiLlama. Wondering what Proof of Reserves are and why it is important? Here's a handy guide!

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Chỉ những tài sản khả dụng/xác định mới được hiển thị và không có dữ liệu nào về các số liệu quan trọng khác như:
    • Tổng số tiền nạp của người dùng so với Tài sản khả dụng
    • Bất kỳ khoản nợ chưa trả nào khác có thể có
  2. Những dữ liệu này cũng do bên thứ ba cung cấp nên có thể không hoàn toàn chính xác. Chúng tôi đang dựa vào các sàn giao dịch để giúp minh bạch về các tài sản/khoản nợ mà họ nắm giữ.
  3. Một bức tranh toàn cảnh có thể cần được kiểm tra của bên thứ 3 độc lập, điều này có thể cần nhiều thời gian hơn. Chúng tôi muốn nhắc mọi người hãy thận trọng và giữ an toàn!

Nếu bạn có bất kỳ thông tin về nguồn dự trữ của sàn giao dịch nào hữu ích cho những người khác, vui lòng chia sẻ với chúng tôi tại đây.
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của KuCoin
10
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Sự cố PoR Tổng
4.0 1.0 2.0 0.5 0.5 1.0 1.0 10/10
Tính thanh khoản 4.0
Quy mô 1.0
An ninh mạng 2.0
Độ bao phủ API 0.5
Đội ngũ 0.5
Sự cố 1.0
PoR 1.0
Tổng 10/10
* Đây là một biểu mẫu dạng bảng để phân tích Trust Score. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc phương pháp tính toán đầy đủ của chúng tôi.
Tính thanh khoản
Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 0.99
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.746%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch
Quy mô
Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 98th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 93th
An ninh mạng
Cập nhật lần cuối: 2022-12-10
Dữ liệu được cung cấp bởi cer.live
Kiểm thử thâm nhập
Chứng minh tài chính
Săn lỗi nhận thưởng
Độ bao phủ API
Hạng: A
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng A
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-08-19
Đội ngũ
Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm [nguồn]
Sự cố công khai
Tuân thủ quy định
License & Authorization Sanctions Senior Public Figure Jurisdiction Risks KYC Procedures Negative News AML
Risk Cao Thấp Thấp Trung bình Cao Trung bình Thấp
License & Authorization Cao
Sanctions Thấp
Senior Public Figure Thấp
Jurisdiction Risks Trung bình
KYC Procedures Cao
Negative News Trung bình
AML Thấp
Cập nhật lần cuối: 2019-11-19

Trust Score của KuCoin

Trust Score của KuCoin
10
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Sự cố PoR Tổng
4.0 1.0 2.0 0.5 0.5 1.0 1.0 10/10
Tính thanh khoản 4.0
Quy mô 1.0
An ninh mạng 2.0
Độ bao phủ API 0.5
Đội ngũ 0.5
Sự cố 1.0
PoR 1.0
Tổng 10/10
* Đây là một biểu mẫu dạng bảng để phân tích Trust Score. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc phương pháp tính toán đầy đủ của chúng tôi.
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng