🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
KuCoin exchange

KuCoin

Centralized
9
Trust Score
Bắt đầu giao dịch
Thông báo về tiếp thị liên kết

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Hợp đồng mở trong 24h
56
Ghép đôi

Bitcoin (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
XBTUSDTM 60.136 $ 0.8% 60070,42 USDT -0,096% 0.01% 0,106% 169.912.044 $ 359.998.896 $ Gần đây
XBTUSDM 60.087 $ 0.8% 60033,92 USD -0,088% 0.01% 0,112% 118.062.001 $ 45.671.813 $ Gần đây

Bitcoin (Futures)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
XBTMM21 65.259 $ 0.2% 60032,52 USD -8,009% 0.06% 2 tháng 4.062.773 $ 5.159.668 $ Gần đây

Ethereum (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
ETHUSDM 2.136 $ -0.2% 2138,72 USD +0,137% 0.06% 0,194% 956.257.356 $ 11.019.360 $ Gần đây
ETHUSDTM 2.139 $ -0.2% 2139,87 USDT +0,052% 0.01% 0,247% 78.716.943 $ 148.846.932 $ Gần đây

Khác (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
DOTUSDM 40 $ -1.8% 40,34 USD -0,168% 0.06% 0,010% 508.101.329 $ 1.656.750 $ Gần đây
XRPUSDM 1 $ 3.0% 1,4 USD -0,064% 0.05% 0,224% 260.590.173 $ 10.879.681 $ Gần đây
XRPUSDTM 1 $ 2.9% 1,4 USDT -0,129% 0.06% 0,378% 72.444.275 $ 51.851.947 $ Gần đây
TRXUSDTM 0 $ 12.6% 0,14 USDT -0,749% 0.1% 0,265% 41.949.128 $ 27.391.346 $ Gần đây
ADAUSDTM 1 $ 2.7% 1,3 USDT -0,028% 0.12% 0,259% 36.073.502 $ 18.701.776 $ Gần đây
DOTUSDTM 40 $ -1.7% 40,37 USDT -0,072% 0.02% 0,280% 21.475.337 $ 2.832.867 $ Gần đây
LTCUSDTM 244 $ -2.3% 244,07 USDT -0,041% 0.01% 0,256% 20.798.061 $ 14.033.844 $ Gần đây
LINKUSDTM 33 $ -2.8% 32,81 USDT -0,231% 0.11% 0,224% 15.087.773 $ 7.317.624 $ Gần đây
BCHUSDTM 672 $ -1.3% 671,27 USDT -0,123% 0.11% 0,157% 10.284.129 $ 4.871.604 $ Gần đây
GRTUSDTM 2 $ 13.8% 2,12 USDT +0,063% 0.13% 0,286% 10.154.243 $ 9.638.319 $ Gần đây
UNIUSDTM 37 $ 21.3% 36,68 USDT +0,074% 0.05% 0,211% 9.944.549 $ 12.459.272 $ Gần đây
XLMUSDTM 1 $ -4.1% 0,57 USDT -0,090% 0.24% 0,247% 9.319.981 $ 4.077.578 $ Gần đây
SUSHIUSDTM 16 $ 14.4% 16,18 USDT +0,049% 0.15% 0,265% 6.749.809 $ 6.035.005 $ Gần đây
ZECUSDTM 219 $ 0.0% 218,52 USDT -0,201% 0.25% 0,107% 6.122.189 $ 779.254 $ Gần đây
BSVUSDTM 258 $ -4.6% 257,89 USDT -0,178% 0.1% 0,168% 5.094.946 $ 1.534.823 $ Gần đây
EOSUSDTM 6 $ -3.4% 6,47 USDT +0,015% 0.06% 0,069% 4.355.713 $ 2.561.896 $ Gần đây
1INCHUSDTM 6 $ -3.4% 5,55 USDT -0,072% 0.14% 0,137% 3.723.592 $ 2.077.935 $ Gần đây
DASHUSDTM 279 $ -0.5% 278,2 USDT -0,262% 0.19% 0,107% 2.942.044 $ 793.392 $ Gần đây
YFIUSDTM 43.014 $ -6.8% 43117,9 USDT +0,223% 0.11% 0,126% 2.303.932 $ 1.137.487 $ Gần đây
BNBUSDTM 580 $ 16.3% 580 USDT +0,069% 0.01% 0,367% - 81.527.210 $ Gần đây
DOGEUSDTM 0 $ -3.7% 0,07 USDT -0,084% 0.06% 0,263% - 13.039.266 $ Gần đây
FILUSDTM 166 $ -6.2% 166,56 USDT +0,120% 0.04% 0,248% - 13.007.686 $ Gần đây
ALGOUSDTM 1 $ 1.9% 1,47 USDT +0,068% 0.07% 0,202% - 8.355.996 $ Gần đây
MATICUSDTM 0 $ -2.4% 0,35 USDT +0,028% 0.06% 0,294% - 5.256.203 $ Gần đây
ENJUSDTM 3 $ -8.4% 3 USDT +0,133% 0.13% 0,391% - 5.071.667 $ Gần đây
MANAUSDTM 1 $ 4.1% 1,11 USDT -0,181% 0.09% 0,283% - 5.038.351 $ Gần đây
VETUSDTM 0 $ -6.9% 0,13 USDT +0,076% 0.21% 0,500% - 4.970.636 $ Gần đây
AVAXUSDTM 33 $ 3.3% 32,92 USDT -0,061% 0.09% 0,309% - 4.722.114 $ Gần đây
BTTUSDTM 0 $ -4.2% 0,00813 USDT -0,245% 0.28% 0,256% - 3.893.671 $ Gần đây
ATOMUSDTM 22 $ 2.7% 22,21 USDT -0,144% 0.11% 0,216% - 3.560.614 $ Gần đây
CHZUSDTM 0 $ 5.6% 0,49 USDT -0,202% 0.2% 0,216% - 3.473.363 $ Gần đây
FTMUSDTM 0 $ -2.0% 0,43 USDT +0,023% 0.14% 0,409% - 3.324.978 $ Gần đây
LUNAUSDTM 15 $ -4.4% 14,56 USDT -0,103% 0.06% 0,307% - 3.244.651 $ Gần đây
CRVUSDTM 3 $ -3.3% 3,03 USDT -0,132% 0.16% 0,197% - 3.036.297 $ Gần đây
AAVEUSDTM 404 $ 8.8% 403,49 USDT -0,012% 0.21% 0,199% - 2.932.632 $ Gần đây
SXPUSDTM 5 $ -7.6% 4,67 USDT -0,342% 0.32% 0,308% - 2.524.607 $ Gần đây
SOLUSDTM 28 $ -1.5% 27,61 USDT -0,264% 0.22% 0,121% - 2.475.020 $ Gần đây
DENTUSDTM 0 $ -8.0% 0,01 USDT -0,402% 0.17% 0,366% - 2.151.446 $ Gần đây
OCEANUSDTM 2 $ -5.2% 1,66 USDT -0,241% 0.06% 0,273% - 2.055.081 $ Gần đây
THETAUSDTM 12 $ -2.8% 12,13 USDT 0,000% 0.25% 0,371% - 1.951.944 $ Gần đây
IOSTUSDTM 0 $ 6.4% 0,06 USDT 0,000% 0.17% 0,216% - 1.834.358 $ Gần đây
XTZUSDTM 6 $ -3.0% 6,28 USDT -0,222% 0.17% 0,295% - 1.595.667 $ Gần đây
XEMUSDTM 0 $ -4.5% 0,42 USDT -0,119% 0.02% 0,322% - 1.482.578 $ Gần đây
KSMUSDTM 429 $ -2.8% 428,6 USDT -0,013% 0.15% 0,256% - 1.374.010 $ Gần đây
BATUSDTM 1 $ -4.8% 1,41 USDT -0,234% 0.07% 0,194% - 886.756 $ Gần đây
QTUMUSDTM 15 $ -2.8% 14,57 USDT -0,144% 0.22% 0,157% - 730.248 $ Gần đây

KuCoin Futures là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung. Có đồng tiền ảo và 56 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của KuCoin Futures trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 15.597 ₿ và hợp đồng mở là 39.528 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch KuCoin Futures là XBT/USDT. KuCoin Futures được thành lập năm 2019. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch KuCoin Futures tại https://futures.kucoin.com/trade.

Địa chỉ
Phí
Trading Commission = Transaction Value * Floating Fee Rate + Quantity * Fixed Fee; If the total commission is positive, traders need to pay the trading fees; If negative, traders will receive a rebate. Floating Fee Rate; Maker -0.025...Hiển thị thêm
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Năm thành lập
2019
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
140.000
Xếp hạng Alexa
#6437
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 22858
Exchange Trade Volume Distribution (24h)
Exchange Open Interest (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android