KuCoin exchange

KuCoin

Centralized
10
Trust Score
Bắt đầu giao dịch
Thông báo về tiếp thị liên kết

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Hợp đồng mở trong 24h
101
Ghép đôi

Bitcoin (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
XBTUSDTM 42.869 $ -1.0% 42939,45 USDT +0,052% 0.01% -0,004% 338.471.523 $ 517.410.986 $ Gần đây
XBTUSDM 42.933 $ -1.1% 42951,2 USD +0,042% 0.02% 0,010% 52.347.717 $ 13.510.146 $ Gần đây

Ethereum (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
ETHUSDTM 3.333 $ -0.1% 3338,33 USDT +0,043% 0.01% 0,010% 171.156.849 $ 306.050.914 $ Gần đây
ETHUSDM 3.338 $ -0.0% 3339,18 USD +0,029% 0.01% 0,004% 30.647.077 $ 8.308.710 $ Gần đây

Khác (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
DOTUSDM 28 $ -1.6% 27,81 USD +0,148% 0.05% -0,003% 103.641.735 $ 1.292.613 $ Gần đây
FTMUSDTM 3 $ 12.9% 3,28 USDT +0,052% 0.01% 0,010% 91.896.494 $ 202.549.309 $ Gần đây
LUNAUSDTM 85 $ -0.6% 85,68 USDT +0,116% 0.01% 0,010% 74.897.823 $ 90.974.597 $ Gần đây
ADAUSDTM 1 $ 9.6% 1,41 USDT +0,058% 0.01% 0,010% 64.850.307 $ 107.999.669 $ Gần đây
SOLUSDTM 148 $ 0.4% 148,42 USDT +0,018% 0.01% 0,010% 58.298.266 $ 39.428.717 $ Gần đây
XRPUSDM 1 $ -0.6% 0,78 USD +0,206% 0.03% 0,010% 54.261.978 $ 3.768.512 $ Gần đây
LINKUSDTM 26 $ 1.2% 25,71 USDT +0,043% 0.02% 0,010% 50.158.580 $ 65.219.070 $ Gần đây
MATICUSDTM 2 $ -2.4% 2,32 USDT -0,030% 0.01% -0,005% 48.726.812 $ 37.142.492 $ Gần đây
XRPUSDTM 1 $ -0.7% 0,78 USDT +0,013% 0.01% 0,010% 45.323.732 $ 20.302.429 $ Gần đây
DOTUSDTM 28 $ -1.4% 27,79 USDT +0,032% 0.01% 0,010% 40.957.765 $ 56.474.534 $ Gần đây
AVAXUSDTM 93 $ -0.3% 92,97 USDT -0,075% 0.01% 0,010% 34.618.013 $ 17.905.888 $ Gần đây
DOGEUSDTM 0 $ -5.6% 0,18 USDT 0,000% 0.01% 0,010% 34.003.374 $ 50.529.996 $ Gần đây
NEARUSDTM 20 $ 3.2% 20,06 USDT +0,030% 0.01% 0,010% 29.543.073 $ 44.890.504 $ Gần đây
VETUSDTM 0 $ -0.3% 0,08 USDT -0,025% 0.01% 0,010% 28.384.690 $ 4.855.199 $ Gần đây
LTCUSDTM 146 $ -1.5% 146,23 USDT +0,041% 0.03% 0,010% 28.070.872 $ 12.506.009 $ Gần đây
EOSUSDTM 3 $ -0.3% 2,92 USDT +0,103% 0.03% 0,010% 27.501.559 $ 8.364.100 $ Gần đây
SUSHIUSDTM 7 $ -1.5% 6,96 USDT -0,057% 0.01% 0,010% 25.717.238 $ 10.483.260 $ Gần đây
ONEUSDTM 0 $ 2.5% 0,35 USDT +0,109% 0.01% 0,010% 24.700.790 $ 35.382.305 $ Gần đây
SANDUSDTM 5 $ 0.9% 4,91 USDT -0,020% 0.01% 0,010% 24.260.161 $ 25.191.014 $ Gần đây
ATOMUSDTM 43 $ 7.2% 42,91 USDT -0,002% 0.01% 0,010% 22.991.927 $ 56.145.927 $ Gần đây
SHIBUSDTM 0 $ -2.7% 0,0000303 USDT 0,000% 0.03% 0,010% 19.640.590 $ 26.673.152 $ Gần đây
MANAUSDTM 3 $ 2.5% 3,09 USDT +0,032% 0.03% 0,010% 19.288.696 $ 18.407.400 $ Gần đây
BNBUSDTM 497 $ -0.1% 498,99 USDT +0,267% 0.01% -0,059% 14.619.264 $ 16.129.677 $ Gần đây
GALAUSDTM 0 $ -3.3% 0,33 USDT -0,067% 0.08% 0,010% 11.992.209 $ 14.045.282 $ Gần đây
AXSUSDTM 79 $ 5.5% 79,74 USDT +0,204% 0.06% -0,032% 11.796.530 $ 14.639.193 $ Gần đây
CRVUSDTM 5 $ -4.8% 5,1 USDT +0,039% 0.02% 0,010% 11.396.525 $ 18.620.419 $ Gần đây
ALGOUSDTM 1 $ 1.1% 1,41 USDT -0,071% 0.07% 0,010% 9.957.640 $ 7.222.300 $ Gần đây
VRAUSDTM 0 $ -3.8% 0,03 USDT -0,192% 0.05% 0,010% 9.936.945 $ 10.789.424 $ Gần đây
LRCUSDTM 1 $ -5.8% 1,35 USDT -0,104% 0.07% 0,010% 8.048.295 $ 12.866.968 $ Gần đây
ENJUSDTM 2 $ -0.2% 2,49 USDT +0,120% 0.04% 0,010% 7.359.623 $ 5.009.601 $ Gần đây
UNIUSDTM 18 $ 9.4% 18,05 USDT +0,061% 0.02% 0,010% 7.235.100 $ 7.703.499 $ Gần đây
AAVEUSDTM 236 $ -2.1% 236,42 USDT +0,047% 0.02% 0,010% 7.027.352 $ 12.403.897 $ Gần đây
FILUSDTM 31 $ 1.4% 30,63 USDT +0,098% 0.03% 0,010% 6.783.794 $ 5.190.541 $ Gần đây
ICPUSDTM 31 $ -6.6% 31 USDT 0,000% 0.32% 0,010% 6.360.874 $ 8.282.483 $ Gần đây
EGLDUSDTM 196 $ -3.9% 196,18 USDT -0,071% 0.02% 0,010% 5.714.212 $ 3.035.941 $ Gần đây
THETAUSDTM 4 $ 2.5% 4,2 USDT +0,024% 0.07% 0,010% 5.589.484 $ 7.002.590 $ Gần đây
BCHUSDTM 387 $ -0.9% 388,15 USDT +0,116% 0.01% 0,010% 5.478.345 $ 2.850.522 $ Gần đây
ETCUSDTM 32 $ -2.5% 32,22 USDT +0,034% 0.08% 0,010% 5.443.372 $ 1.244.087 $ Gần đây
DYDXUSDTM 8 $ -2.9% 7,63 USDT +0,039% 0.04% 0,010% 5.364.795 $ 4.001.765 $ Gần đây
ALICEUSDTM 11 $ -1.3% 11,24 USDT +0,027% 0.04% 0,010% 4.973.764 $ 4.605.575 $ Gần đây
YFIUSDTM 33.818 $ 1.3% 33861,9 USDT +0,017% 0.01% 0,010% 4.407.941 $ 6.397.801 $ Gần đây
XLMUSDTM 0 $ -1.3% 0,26 USDT +0,109% 0.02% 0,010% 4.339.416 $ 4.072.045 $ Gần đây
1INCHUSDTM 2 $ 1.6% 2,42 USDT +0,165% 0.04% 0,010% 4.292.879 $ 5.641.649 $ Gần đây
HBARUSDTM 0 $ -1.3% 0,28 USDT -0,050% 0.09% 0,010% 4.207.773 $ 949.979 $ Gần đây
XMRUSDTM 221 $ 1.5% 220,96 USDT -0,054% 0.03% -0,023% 4.069.633 $ 1.667.442 $ Gần đây
TRXUSDTM 0 $ 0.8% 0,07 USDT +0,087% 0.01% 0,008% 3.936.433 $ 3.407.779 $ Gần đây
KSMUSDTM 277 $ -3.1% 277,47 USDT +0,124% 0.04% 0,010% 3.781.739 $ 2.078.036 $ Gần đây
XTZUSDTM 4 $ -0.1% 4,29 USDT -0,093% 0.02% 0,010% 3.429.853 $ 2.432.519 $ Gần đây
SXPUSDTM 2 $ -5.0% 1,72 USDT +0,058% 0.12% 0,010% 2.912.152 $ 1.096.765 $ Gần đây
OCEANUSDTM 1 $ 2.1% 0,83 USDT +0,365% 0.24% 0,010% 2.828.408 $ 1.727.321 $ Gần đây
GRTUSDTM 1 $ -0.7% 0,59 USDT +0,002% 0.07% 0,010% 2.550.073 $ 1.397.133 $ Gần đây
DASHUSDTM 138 $ -2.2% 137,9 USDT +0,036% 0.02% 0,010% 2.544.635 $ 2.464.269 $ Gần đây
BATUSDTM 1 $ -1.4% 1,06 USDT +0,047% 0.05% 0,010% 2.528.360 $ 1.191.043 $ Gần đây
CHRUSDTM 1 $ 2.8% 0,88 USDT -0,057% 0.03% 0,007% 2.471.596 $ 9.551.151 $ Gần đây
CHZUSDTM 0 $ 1.0% 0,27 USDT -0,037% 0.04% 0,010% 2.198.041 $ 2.255.057 $ Gần đây
WAVESUSDTM 14 $ -1.4% 14,42 USDT +0,021% 0.1% 0,010% 2.171.625 $ 2.587.042 $ Gần đây
YGGUSDTM 5 $ -2.3% 4,6 USDT +0,002% 0.06% 0,010% 2.156.447 $ 1.023.710 $ Gần đây
MKRUSDTM 2.231 $ 0.4% 2235,5 USDT +0,072% 0.04% 0,010% 1.944.180 $ 705.052 $ Gần đây
ZECUSDTM 140 $ -3.1% 140,73 USDT +0,107% 0.04% 0,010% 1.860.544 $ 1.664.852 $ Gần đây
ONTUSDTM 1 $ -0.1% 0,65 USDT -0,031% 0.02% 0,010% 1.854.236 $ 1.252.257 $ Gần đây
TLMUSDTM 0 $ -3.5% 0,18 USDT +0,061% 0.09% 0,010% 1.788.511 $ 2.403.605 $ Gần đây
BSVUSDTM 113 $ -1.1% 112,75 USDT +0,089% 0.04% 0,010% 1.628.808 $ 569.156 $ Gần đây
BANDUSDTM 6 $ 2.1% 5,79 USDT +0,017% 0.05% 0,094% 1.528.213 $ 1.094.321 $ Gần đây
DENTUSDTM 0 $ -1.1% 0,003719 USDT +0,216% 0.08% 0,010% 1.375.205 $ 1.569.216 $ Gần đây
XEMUSDTM 0 $ 0.2% 0,12 USDT +0,166% 0.08% 0,010% 1.356.035 $ 672.307 $ Gần đây
QTUMUSDTM 8 $ -2.9% 8,02 USDT 0,000% 0.01% 0,010% 1.246.934 $ 1.737.501 $ Gần đây
FLOWUSDTM 8 $ -1.3% 7,65 USDT +0,111% 0.21% 0,010% 1.216.563 $ 302.496 $ Gần đây
NEOUSDTM 25 $ -0.3% 25,24 USDT +0,119% 0.08% 0,010% 1.177.907 $ 555.634 $ Gần đây
RVNUSDTM 0 $ -3.0% 0,1 USDT +0,083% 0.05% 0,010% 1.113.968 $ 1.058.787 $ Gần đây
C98USDTM 2 $ 0.4% 2,43 USDT +0,086% 0.08% 0,010% 1.099.868 $ 1.099.661 $ Gần đây
SNXUSDTM 5 $ 0.8% 5,39 USDT +0,037% 0.06% 0,010% 1.012.357 $ 905.967 $ Gần đây
IOSTUSDTM 0 $ 0.2% 0,03 USDT +0,067% 0.03% 0,010% 897.600 $ 460.448 $ Gần đây
DGBUSDTM 0 $ -2.2% 0,03 USDT +0,034% 0.1% 0,010% 750.034 $ 683.084 $ Gần đây
KEEPUSDTM 1 $ -2.4% 0,65 USDT +0,144% 0.18% 0,010% 376.046 $ 353.005 $ Gần đây
Unverified Tickers
Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
XBTMH22 43.456 $ -1.2% 42949,73 USD -1,165% 0.03% 2 tháng 3.814.758 $ 1.586.795 $ Gần đây
CROUSDTM 0 $ -1.0% 0,46 USDT +0,156% 0.05% - - 2.284.037 $ Gần đây
IOTXUSDTM 0 $ -3.4% 0,11 USDT +0,018% 0.05% - - 3.881.493 $ Gần đây
LINAUSDTM 0 $ -1.9% 0,04 USDT +0,011% 0.06% - - 712.650 $ Gần đây
ENSUSDTM 27 $ 1.9% 27,24 USDT +0,103% 0.06% - - 2.134.726 $ Gần đây
PEOPLEUSDTM 0 $ 1.2% 0,08 USDT -0,064% 0.06% - - 6.385.531 $ Gần đây
IMXUSDTM 4 $ 15.2% 4,19 USDT -0,119% 0.02% - - 9.075.960 $ Gần đây
RNDRUSDTM 4 $ -1.3% 3,66 USDT -0,093% 0.04% - - 2.000.981 $ Gần đây
OMGUSDTM 7 $ -0.4% 6,57 USDT 0,000% 0.07% - - 3.995.944 $ Gần đây
CELRUSDTM 0 $ 4.0% 0,09 USDT +0,104% 0.13% - - 10.402.581 $ Gần đây
WAXPUSDTM 0 $ 0.1% 0,41 USDT -0,024% 0.04% - - 218.355 $ Gần đây
NFTUSDTM 0 $ 1.3% 0,00000283 USDT +0,035% 0.14% - - 1.833.282 $ Gần đây

KuCoin Futures là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung. Có đồng tiền ảo và 101 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của KuCoin Futures trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 46.638 ₿ và hợp đồng mở là 41.240 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch KuCoin Futures là XBT/USDT. KuCoin Futures được thành lập năm 2019. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch KuCoin Futures tại https://futures.kucoin.com/trade.

Địa chỉ
Phí
Trading Commission = Transaction Value * Floating Fee Rate + Quantity * Fixed Fee; If the total commission is positive, traders need to pay the trading fees; If negative, traders will receive a rebate. Floating Fee Rate; Maker -0.025...Hiển thị thêm
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Năm thành lập
2019
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
140.000,0
Xếp hạng Alexa
#1564
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 32079
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Open Interest (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android