Netswap exchange

Netswap

Decentralized
Netswap là một sàn giao dịch tiền mã hóa phi tập trung được thành lập vào năm . Hiện tại, sàn giao dịch cung cấp 15 loại tiền ảo và 31 cặp giao dịch. Khối lượng giao dịch Netswap trong 24h được báo cáo ở mức 54.416 $, thay đổi -8.01% trong 24 giờ qua. Cặp được giao dịch nhiều nhất là WETH/METIS với khối lượng giao dịch trong 24h là 14.150 $.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
15
Tiền ảo
31
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 WETH / Metis
0 $
WETH/METIS Biểu đồ trực tuyến 0x420000000000000000000000000000000000000a
1.850 $
84,4814908238661 0XDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEAD0000
0.6% 21.343 $ 21.279 $
$14.149
7,531 WETH
26,00%
Gần đây
Traded gần đây
2 Tether / Metis
83.153.613.898 $
USDT/METIS Biểu đồ trực tuyến 0xbb06dca3ae6887fabf931640f67cab3e3a16f4dc
1 $
0,045843420250312 0XDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEAD0000
0.6% 9.626 $ 9.598 $
$12.409
12224,535 USDT
22,80%
Gần đây
Traded gần đây
3 WETH / USD Coin
0 $
WETH/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x420000000000000000000000000000000000000a
* 1.850 $
1849,78734471581 0XEA32A96608495E54156AE48931A7C20F0DCC1A21
0.6% 10.295 $ 10.265 $
$9.687
5,233 WETH
17,80%
Gần đây
Traded gần đây
-
4 USD Coin / Metis
29.070.139.799 $
USDC/METIS Biểu đồ trực tuyến 0xea32a96608495e54156ae48931a7c20f0dcc1a21
1 $
0,0459568544145823 0XDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEAD0000
0.6% 8.978 $ 8.951 $
$9.663
9599,252 USDC
17,76%
Gần đây
Traded gần đây
5 Netswap / Metis
1.033.459 $
NETT/METIS Biểu đồ trực tuyến 0x90fe084f877c65e1b577c7b2ea64b8d8dd1ab278
0 $
0,0063906007485913 0XDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEAD0000
0.6% 3.702 $ 3.691 $
$2.655
18978,757 NETT
4,88%
Gần đây
Traded gần đây
6 Hera Finance / USD Coin
8.129.996 $
HERA/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x6f05709bc91bad933346f9e159f0d3fdbc2c9dce
2 $
2,38908552534119 0XEA32A96608495E54156AE48931A7C20F0DCC1A21
0.6% 14.618 $ 14.574 $
$2.307
964,404 HERA
4,24%
Gần đây
Traded gần đây
7 Vela Exchange / USD Coin
21.692.922 $
DXP/USDC Biểu đồ trực tuyến 0xa31848aa61f784cdbb6f74260d224a4356295799
2 $
2,47978036666667 0XEA32A96608495E54156AE48931A7C20F0DCC1A21
0.61% 824 $ 822 $
$830
337,096 DXP
1,53%
Gần đây
Traded 2 giờ trước
8 Peak Finance Prometheus / Metis
0 $
PRO/METIS Biểu đồ trực tuyến 0x259ef6776648500d7f1a8aba3651e38b1121e65e
0 $
0,0015835963348187 0XDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEAD0000
0.62% 646 $ 644 $
$501
14542,848 PRO
0,92%
Gần đây
Traded 3 giờ trước
9 Netswap / Tether
1.033.459 $
NETT/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x90fe084f877c65e1b577c7b2ea64b8d8dd1ab278
0 $
0,139149413807807 0XBB06DCA3AE6887FABF931640F67CAB3E3A16F4DC
0.61% 861 $ 858 $
$470
3426,757 NETT
0,86%
Gần đây
Traded 3 giờ trước
10 Tether / USD Coin
83.153.613.898 $
USDT/USDC Biểu đồ trực tuyến 0xbb06dca3ae6887fabf931640f67cab3e3a16f4dc
1 $
0,997804822696107 0XEA32A96608495E54156AE48931A7C20F0DCC1A21
0.6% 13.381 $ 13.341 $
$383
383,997 USDT
0,70%
Gần đây
Traded 1 giờ trước
11 WETH / Tether
0 $
WETH/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x420000000000000000000000000000000000000a
1.830 $
1834,5257454424 0XBB06DCA3AE6887FABF931640F67CAB3E3A16F4DC
0.61% 840 $ 837 $
$332
0,180 WETH
0,61%
Gần đây
Traded 2 giờ trước
12 Netswap / USD Coin
1.033.459 $
NETT/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x90fe084f877c65e1b577c7b2ea64b8d8dd1ab278
0 $
0,139069949272156 0XEA32A96608495E54156AE48931A7C20F0DCC1A21
0.62% 596 $ 594 $
$313
2275,652 NETT
0,58%
Gần đây
Traded 4 giờ trước
13 Hummus / Metis
1.804.713 $
HUM/METIS Biểu đồ trực tuyến 0x4aac94985cd83be30164dfe7e9af7c054d7d2121
0 $
0,0009559819687976 0XDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEAD0000
0.7% 85 $ 84 $
$307
16119,303 HUM
0,57%
Gần đây
Traded gần đây
14 Relay Chain / Metis
953.101 $
RELAY/METIS Biểu đồ trực tuyến 0xfe282af5f9eb59c30a3f78789eeffa704188bdd4
0 $
0,0133802412939688 0XDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEAD0000
0.67% 114 $ 114 $
$209
742,700 RELAY
0,38%
Gần đây
Traded 4 giờ trước
15 Netswap / WETH
1.033.459 $
NETT/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x90fe084f877c65e1b577c7b2ea64b8d8dd1ab278
0 $
0,0000753899214747 0X420000000000000000000000000000000000000A
0.64% 249 $ 248 $
$120
874,383 NETT
0,22%
Gần đây
Traded gần đây
16 Monkex / Metis
0 $
MONKEX/METIS Biểu đồ trực tuyến 0x186573b175adf5801cf95fb06b232ccab123c6f4
0 $
0,0008051007197383 0XDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEAD0000
0.76% 51 $ 51 $
$39
2238,299 MONKEX
0,07%
Gần đây
Traded 6 giờ trước
17 Relay Chain / USD Coin
953.101 $
RELAY/USDC Biểu đồ trực tuyến 0xfe282af5f9eb59c30a3f78789eeffa704188bdd4
0 $
0,283881052320486 0XEA32A96608495E54156AE48931A7C20F0DCC1A21
0.92% 25 $ 25 $
$30
112,619 RELAY
0,06%
Gần đây
Traded 7 giờ trước
18 Peak Finance / Metis
0 $
PEAK/METIS Biểu đồ trực tuyến 0x1f5550a0f5f659e07506088a7919a88dff37218f
8 $
0,387758386425293 0XDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEAD0000
0.6% 4.210 $ 4.197 $
$390
46,466 PEAK
-
** 9 giờ trước
Traded 18 giờ trước
19 WOWswap / Metis
79.919 $
WOW/METIS Biểu đồ trực tuyến 0x5ce34d9abe4bf239cbc08b89287c87f4cd6d80b7
0 $
0,0043885030224065 0XDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEAD0000
0.67% 115 $ 114 $
$4
44,987 WOW
-
Gần đây
Traded 10 giờ trước
20 BinaryDAO / USD Coin
0 $
BYTE/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x721532bc0da5ffaeb0a6a45fb24271e8098629a7
3 $
2,60223707802796 0XEA32A96608495E54156AE48931A7C20F0DCC1A21
0.61% 1.427 $ 1.423 $
$0
0,058 BYTE
-
Gần đây
Traded 19 giờ trước
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 ? 0X2692BE44... Biểu đồ trực tuyến 0x2692be44a6e38b698731fddf417d060f0d20a0cb
* 307 $
14,1301805521299 0XDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEAD0000
0.61% 3.269 $ 3.259 $
$1.728
5,564 0X269
3,18%
Gần đây
Traded 4 giờ trước
-
2 ? 0X2692BE44... Biểu đồ trực tuyến 0x2692be44a6e38b698731fddf417d060f0d20a0cb
* 307 $
2213,3623461409 0X90FE084F877C65E1B577C7B2EA64B8D8DD1AB278
0.61% 2.033 $ 2.026 $
$400
1,296 0X269
0,74%
Gần đây
Traded 4 giờ trước
-
3 Wrapped Bitcoin / Tether
4.266.463.662 $
WBTC/USDT Biểu đồ trực tuyến 0xa5b55ab1daf0f8e1efc0eb1931a957fd89b918f4
* 20.988 $
21035,5170642202 0XBB06DCA3AE6887FABF931640F67CAB3E3A16F4DC
0.66% 146 $ 146 $
$31
0,001 WBTC
0,06%
Gần đây
Traded 3 giờ trước
-
4 ? 0X8C5F5FAC... Biểu đồ trực tuyến 0x8c5f5fac50a0a952b2fc084780fc04abc8201f0b
0 $
0,0007665986595891 0XDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEAD0000
0.76% 52 $ 52 $
$16
1012,011 0X8C5
0,03%
Gần đây
Traded 3 giờ trước
5 ? 0X535C49AD... Biểu đồ trực tuyến 0x535c49ad178c3b532fa9855380fc2277c6afe324
* 0 $
0,0059214347872576 0X8C5F5FAC50A0A952B2FC084780FC04ABC8201F0B
0.64% 196 $ 195 $
$6
61803,686 0X535
0,01%
Gần đây
Traded 4 giờ trước
-
6 Beefy.Finance / Metis
34.413.331 $
BIFI/METIS Biểu đồ trực tuyến 0xe6801928061cdbe32ac5ad0634427e140efd05f9
433 $
19,9200106791357 0XDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEAD0000
0.63% 293 $ 292 $
$5
0,013 BIFI
0,01%
Gần đây
Traded 5 giờ trước
7 ? 0X2692BE44... Biểu đồ trực tuyến 0x2692be44a6e38b698731fddf417d060f0d20a0cb
* 302 $
16729635248,177 0XF2D7E8FC6A5DC0BEABE4BA0F5C8FC4B5BDB32DE3
0.75% 53 $ 53 $
$9
0,032 0X269
-
** 3 ngày trước
Traded 4 ngày trước
-
8 ? 0XF2D7E8FC... Biểu đồ trực tuyến 0xf2d7e8fc6a5dc0beabe4ba0f5c8fc4b5bdb32de3
0 $
0,0000000008434493 0XDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEAD0000
0.67% 122 $ 122 $
$9
535511348,944 0XF2D
-
** 3 ngày trước
Traded 4 ngày trước
9 ? 0XEE980166... Biểu đồ trực tuyến 0xee9801669c6138e84bd50deb500827b776777d28
0 $
0,0389617507634411 0XEA32A96608495E54156AE48931A7C20F0DCC1A21
0.84% 33 $ 33 $
$7
203,975 0XEE9
-
** 3 ngày trước
Traded 4 ngày trước
10 Wrapped Bitcoin / Metis
4.266.463.662 $
WBTC/METIS Biểu đồ trực tuyến 0xa5b55ab1daf0f8e1efc0eb1931a957fd89b918f4
* 20.703 $
969,148427825464 0XDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEAD0000
0.63% 355 $ 354 $
$1
0,000 WBTC
-
** 1 ngày trước
Traded 1 ngày trước
-
11 ? 0X12D84F1C... Biểu đồ trực tuyến 0x12d84f1cfe870ca9c9df9785f8954341d7fbb249
* 1 $
1,00719868291593 0XEA32A96608495E54156AE48931A7C20F0DCC1A21
0.61% 828 $ 825 $
$0
0,247 0X12D
-
** 2 ngày trước
Traded 2 ngày trước
-
Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Năm thành lập
N/A
Sàn giao dịch có phí
N/A
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
4.618,0
Xếp hạng Alexa
#795405
Dữ liệu cộng đồng
N/A
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Tính thanh khoản
Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.619%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch
Quy mô
Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 51th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 52th
An ninh mạng
Cybersecurity Metrics Not Available
Độ bao phủ API
Api Coverage Not Available
Đội ngũ
Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm
Sự cố công khai
Tuân thủ quy định
Risk Rating Not Available
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng