P2PB2B exchange

P2PB2B

Centralized
9
Trust Score
Bắt đầu giao dịch
Thông báo về tiếp thị liên kết

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
146
Tiền ảo
319
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Bitcoin (BTC)
727.008.112.827 $
BTC/USDT
38.793 $
38664,83 USDT
0.18% 1.239.603 $ 1.245.405 $
$205.670.434
5301,707 BTC
15,53% Gần đây
2 Bitcoin (BTC)
727.008.112.827 $
BTC/USD
38.674 $
38673,97 USD
0.14% 1.154.042 $ 1.355.671 $
$204.509.797
5288,048 BTC
15,44% Gần đây
3 Ethereum (ETH)
296.759.222.156 $
ETH/USDT
2.548 $
2539,12 USDT
0.18% 889.987 $ 736.961 $
$203.389.823
79837,316 ETH
15,35% Gần đây
4 Ethereum (ETH)
296.759.222.156 $
ETH/USD
2.540 $
2540 USD
0.19% 800.926 $ 882.296 $
$200.205.852
78821,202 ETH
15,11% Gần đây
5 Bitcoin (BTC)
727.008.112.827 $
BTC/BUSD
38.734 $
38657,79 BUSD
0.13% 298.893 $ 291.725 $
$58.926.879
1521,317 BTC
4,45% Gần đây
6 Ethereum (ETH)
296.759.222.156 $
ETH/BUSD
2.544 $
2539 BUSD
0.18% 218.382 $ 131.773 $
$57.419.278
22570,347 ETH
4,33% Gần đây
7 Binance USD (BUSD)
12.120.877.642 $
BUSD/USDT
1 $
0,9999 USDT
0.31% 49.690 $ 59.418 $
$56.932.944
56750149,560 BUSD
4,30% Gần đây
8 Ethereum (ETH)
296.759.222.156 $
ETH/BTC
2.534 $
0,065675 BTC
0.36% 282.949 $ 113.176 $
$34.820.950
13742,310 ETH
2,63% Gần đây
9 Binance Coin (BNB)
50.225.660.051 $
BNB/USD
325 $
324,67 USD
0.32% 1.590.533 $ 2.042.975 $
$32.934.677
101440,470 BNB
2,49% Gần đây
10 Binance Coin (BNB)
50.225.660.051 $
BNB/USDT
326 $
324,67 USDT
0.27% 1.904.290 $ 1.850.084 $
$32.441.659
99591,170 BNB
2,45% Gần đây
11 Chainlink (LINK)
10.367.503.567 $
LINK/USDT
23 $
23,41 USDT
0.32% 171.444 $ 248.557 $
$20.363.200
866971,000 LINK
1,54% Gần đây
12 Chainlink (LINK)
10.367.503.567 $
LINK/USD
23 $
23,433 USD
0.32% 149.361 $ 149.887 $
$19.746.751
842689,840 LINK
1,49% Gần đây
13 Bitcoin (BTC)
727.008.112.827 $
BTC/EUR
39.020 $
32882,84 EUR
0.14% 375.327 $ 390.956 $
$12.432.785
318,626 BTC
0,94% Gần đây
14 Ethereum (ETH)
296.759.222.156 $
ETH/EUR
2.562 $
2159,01 EUR
0.23% 241.905 $ 224.811 $
$11.615.386
4533,783 ETH
0,88% Gần đây
15 Litecoin (LTC)
9.367.419.082 $
LTC/USDT
141 $
140,28 USDT
0.24% 929.732 $ 1.106.007 $
$8.967.142
63711,560 LTC
0,68% Gần đây
16 EduMetrix Coin (EMC)
0 $
EMC/USDT
5 $
5,31 USDT
0.04% 2.540 $ 444 $
$7.833.770
1470402,530 EMC
0,59% Gần đây
17 Litecoin (LTC)
9.367.419.082 $
LTC/USD
140 $
140,23 USD
0.24% 818.503 $ 1.065.154 $
$7.663.761
54651,372 LTC
0,58% Gần đây
18 Ethereum Classic (ETC)
6.448.047.262 $
ETC/USDT
50 $
49,941 USDT
0.5% 186.532 $ 164.340 $
$7.594.914
151574,300 ETC
0,57% Gần đây
19 Ethereum Classic (ETC)
6.448.047.262 $
ETC/USD
50 $
49,936 USD
0.52% 183.008 $ 200.757 $
$7.548.830
151170,110 ETC
0,57% Gần đây
20 Bitcoin Cash (BCH)
10.122.830.606 $
BCH/USDT
540 $
538,25 USDT
0.21% 119.034 $ 99.295 $
$5.582.983
10338,137 BCH
0,42% Gần đây
21 Bitcoin Cash (BCH)
10.122.830.606 $
BCH/USD
538 $
538,33 USD
0.19% 125.364 $ 106.664 $
$5.342.043
9923,362 BCH
0,40% Gần đây
22 Qtum (QTUM)
821.456.093 $
QTUM/USD
8 $
7,942 USD
0.55% 17.223 $ 13.507 $
$4.078.618
513550,540 QTUM
0,31% Gần đây
23 Qtum (QTUM)
821.456.093 $
QTUM/USDT
8 $
7,899 USDT
0.61% 19.453 $ 17.358 $
$4.011.776
506386,340 QTUM
0,30% Gần đây
24 TRON (TRX)
4.644.406.594 $
TRX/USD
0 $
0,06467 USD
1.14% 1.327 $ 206 $
$3.909.194
60448351,400 TRX
0,30% Gần đây
25 Stellar (XLM)
6.446.221.505 $
XLM/USDT
0 $
0,27379 USDT
0.38% 18.803 $ 42.727 $
$3.548.743
12918643,500 XLM
0,27% Gần đây
26 Stellar (XLM)
6.446.221.505 $
XLM/USD
0 $
0,27382 USD
0.28% 15.485 $ 48.031 $
$3.470.021
12672635,800 XLM
0,26% Gần đây
27 Swipe (SXP)
188.631.926 $
SXP/USDT
2 $
2,173 USDT
0.37% 37.761 $ 37.055 $
$3.398.354
1558723,000 SXP
0,26% Gần đây
28 Swipe (SXP)
188.631.926 $
SXP/USD
2 $
2,173 USD
0.4% 29.019 $ 37.329 $
$3.376.868
1554012,200 SXP
0,25% Gần đây
29 NEO (NEO)
2.965.070.639 $
NEO/USD
42 $
42,042 USD
0.62% 287.918 $ 376.014 $
$3.317.354
78905,737 NEO
0,25% Gần đây
30 NEO (NEO)
2.965.070.639 $
NEO/USDT
42 $
42,042 USDT
0.41% 272.723 $ 396.146 $
$3.307.348
78407,304 NEO
0,25% Gần đây
31 Binance Coin (BNB)
50.225.660.051 $
BNB/BTC
324 $
0,008398 BTC
0.09% 63.936 $ 61.627 $
$3.119.228
9626,990 BNB
0,24% Gần đây
32 Chainlink (LINK)
10.367.503.567 $
LINK/BTC
23 $
0,00060586 BTC
0.33% 393.290 $ 362.551 $
$3.047.056
130354,900 LINK
0,23% Gần đây
33 Numeraire (NMR)
252.424.261 $
NMR/USDT
40 $
40,245 USDT
0.42% 6.553 $ 6.071 $
$2.736.048
67759,747 NMR
0,21% Gần đây
34 DFI.money (YFII)
164.469.237 $
YFII/USD
4.124 $
4124,27 USD
0.49% 87.318 $ 103.180 $
$2.688.494
651,872 YFII
0,20% Gần đây
35 DFI.money (YFII)
164.469.237 $
YFII/USDT
4.130 $
4118,18 USDT
0.38% 74.675 $ 113.724 $
$2.655.283
642,870 YFII
0,20% Gần đây
36 Numeraire (NMR)
252.424.261 $
NMR/USD
40 $
40,174 USD
0.4% 6.690 $ 6.276 $
$2.603.464
64804,706 NMR
0,20% Gần đây
37 Waves (WAVES)
1.614.735.664 $
WAVES/USDT
16 $
16,076 USDT
0.13% 187.176 $ 176.860 $
$2.475.576
153482,310 WAVES
0,19% Gần đây
38 Binance Coin (BNB)
50.225.660.051 $
BNB/ETH
323 $
0,1279 ETH
0.24% 869.035 $ 1.188.143 $
$2.063.992
6382,880 BNB
0,16% Gần đây
39 Enjin Coin (ENJ)
1.290.053.029 $
ENJ/USDT
1 $
1,3774 USDT
0.41% 21.161 $ 1.303 $
$2.062.819
1492660,700 ENJ
0,16% Gần đây
40 Enjin Coin (ENJ)
1.290.053.029 $
ENJ/USD
1 $
1,3767 USD
0.4% 19.956 $ 3.739 $
$2.050.989
1489786,800 ENJ
0,15% Gần đây
41 Compound (COMP)
2.162.711.153 $
COMP/USD
399 $
399,47 USD
0.65% 15.447 $ 15.178 $
$2.044.908
5119,055 COMP
0,15% Gần đây
42 DFI.money (YFII)
164.469.237 $
YFII/BTC
4.112 $
0,10657 BTC
0.29% 302.745 $ 489.212 $
$2.029.315
493,553 YFII
0,15% Gần đây
43 ABBC (ABBC)
0 $
ABBC/BTC
0 $
0,00000432 BTC
3.45% 4 $ 0 $
$2.006.590
12039107,100 ABBC
0,15% Gần đây
44 Compound (COMP)
2.162.711.153 $
COMP/USDT
401 $
399,34 USDT
0.68% 16.626 $ 17.235 $
$1.986.452
4957,873 COMP
0,15% Gần đây
45 Tezos (XTZ)
2.583.547.133 $
XTZ/USD
3 $
3,0738 USD
0.85% 89.260 $ 77.466 $
$1.883.543
612773,640 XTZ
0,14% Gần đây
46 Tezos (XTZ)
2.583.547.133 $
XTZ/USDT
3 $
3,0738 USDT
0.87% 14.210 $ 13.179 $
$1.850.585
600058,300 XTZ
0,14% Gần đây
47 Dash (DASH)
1.631.443.416 $
DASH/USDT
159 $
158,35 USDT
0.23% 203.890 $ 191.859 $
$1.631.391
10268,336 DASH
0,12% Gần đây
48 Dash (DASH)
1.631.443.416 $
DASH/USD
158 $
158,46 USD
0.23% 210.250 $ 129.625 $
$1.616.949
10204,148 DASH
0,12% Gần đây
49 OMG Network (OMG)
593.980.601 $
OMG/USDT
4 $
4,2248 USDT
0.61% 36.350 $ 4.259 $
$1.578.000
372272,580 OMG
0,12% Gần đây
50 Waves (WAVES)
1.614.735.664 $
WAVES/USD
16 $
16,076 USD
0.19% 61.444 $ 73.827 $
$1.551.914
96536,100 WAVES
0,12% Gần đây
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 ? BCMC1/USDT
0 $
0,01399991 USDT
0.27% 243 $ 194 $
$188.460
13421821,900 BCMC1
0,01% Gần đây
2 ? BCMC1/ETH
0 $
0,00000562 ETH
1.06% 234 $ 74 $
$165.526
11649602,000 BCMC1
0,01% Gần đây
3 ? EFD/USDT
2 $
2,1098 USDT
0.02% 17 $ 1 $
$155.574
73545,590 EFD
0,01% Gần đây
4 Gera Coin (GERA)
0 $
GERA/USDT
1 $
1,0311 USDT
2.58% 153 $ 47 $
$109.689
106029,000 GERA
0,01% Gần đây
5 Gera Coin (GERA)
0 $
GERA/BTC
1 $
0,0000267 BTC
4.4% 0 $ 0 $
$107.182
104047,300 GERA
0,01% Gần đây
6 Gera Coin (GERA)
0 $
GERA/USD
1 $
1,0312 USD
3.59% 356 $ 38 $
$105.213
102030,000 GERA
0,01% Gần đây
7 ? BCMC1/BTC
0 $
0,00000037 BTC
5.41% 0 $ 0 $
$90.467
6337352,600 BCMC1
0,01% Gần đây
8 ? SHC/USDT
0 $
0,04397727 USDT
0.56% 108 $ 59 $
$81.203
1840385,700 SHC
0,01% Gần đây
9 ? YFIC/USDT
4 $
4,27 USDT
4.3% 0 $ 0 $
$52.572
12271,320 YFIC
0,00% Gần đây
10 ? DEVIL/USDT
0 $
0,000529 USDT
0.75% 4 $ 2 $
$31.111
58618123,200 DEVIL
0,00% Gần đây
11 ? BGR/BTC
1 $
0,0000375 BTC
2.11% 3 $ 4 $
$23.695
16378,040 BGR
0,00% Gần đây
12 ? CED/BTC
0 $
0,00000256 BTC
3.85% 26 $ 0 $
$18.887
191230,400 CED
0,00% Gần đây
13 ? CED/USDT
0 $
0,09981 USDT
1.0% 152 $ 0 $
$17.267
172430,800 CED
0,00% Gần đây
14 ? BGR/USDT
1 $
1,4254 USDT
10.88% 0 $ 0 $
$15.024
10505,410 BGR
0,00% Gần đây
15 ? CAP/USDT
9 $
8,6959 USDT
0.05% 309 $ 449 $
$14.965
1715,250 CAP
0,00% Gần đây
16 PlutoPepe (PLUTO)
0 $
PLUTO/USDP
* 0 $
0,8515 USDP
0.16% 37.511.054 $ 366.252.756 $
$13.754
161003518848,800 PLUTO
0,00% Gần đây -
17 Student Coin (STC)
0 $
STC/USDT
0 $
0,00842 USDT
1.64% 22 $ 40 $
$6.371
754207,000 STC
0,00% Gần đây
18 ? MNSHT/USDP
* 0 $
0,0492 USDP
0.61% 24.198.749 $ 24.766.255 $
$4.552
922303715322,710 MNSHT
0,00% Gần đây -
19 ? DRONE/USDT
0 $
0,20789 USDT
18.28% 0 $ 0 $
$4.303
20633,000 DRONE
0,00% Gần đây
20 Tether (USDT)
62.397.113.422 $
USDT/USDP
1 $
10000000 USDP
0.01% 0 $ 894.790.367.711 $
$41
41,200 USDT
0,00% **khoảng 2 giờ trước Updated gần đây
21 ? LOVELY/USDP
* 0 $
0,14 USDP
12.93% 0 $ 0 $
$36
2613891504,800 LOVEL
0,00% Gần đây -
22 ? SPACE/BTC
0 $
0,00000144 BTC
2.08% 43 $ 26 $
$14
267,600 SPACE
0,00% Gần đây
23 ? SPACE/USDT
0 $
0,05669995 USDT
6.6% 0 $ 0 $
$11
200,000 SPACE
0,00% Gần đây
24 ? SPACE/BNB
0 $
0,00016437 BNB
5.08% 0 $ 0 $
$3
63,600 SPACE
0,00% Gần đây
25 Celeb (CELEB)
0 $
CELEB/BTC
4 $
0,000091 BTC
1.1% 2 $ 2 $
$2
0,780 CELEB
0,00% **khoảng 5 giờ trước Updated gần đây
26 PlutoPepe (PLUTO)
0 $
PLUTO/BNBP
* NaN $
0,00264 BNBP
0.45% - -
$0
153096099990,800 PLUTO
0,00% Gần đây -
27 ? HBXT/BTC
0 $
0,00000001 BTC
50.0% 12.430 $ 0 $
$2.706
6947465,600 HBXT
- **6 ngày trước Updated 6 ngày trước
28 Product Protocol (PPO)
PPO/USDT
0 $
0,00074102 USDT
19.11% 0 $ 0 $
$1.774
2408000,000 PPO
- **5 ngày trước Updated 5 ngày trước
29 Netrum (NTR)
6.581 $
NTR/USDT
1 $
0,92 USDT
62.77% 0 $ 0 $
$251
273,460 NTR
- **6 ngày trước Updated 6 ngày trước
30 ? PHTG/USDT
0 $
0,00061 USDT
87.32% 0 $ 0 $
$242
396763,000 PHTG
- **1 ngày trước Updated 1 ngày trước
31 Netrum (NTR)
6.581 $
NTR/BTC
2 $
0,00006 BTC
97.6% 0 $ 0 $
$181
79,370 NTR
- **7 ngày trước Updated 6 ngày trước
32 Netrum (NTR)
6.581 $
NTR/ETH
4 $
0,0017 ETH
98.33% 0 $ 0 $
$54
14,450 NTR
- **7 ngày trước Updated 6 ngày trước
33 ? USF/USDT
0 $
0,0112 USDT
99.62% 0 $ 0 $
$0
30,000 USF
- **4 ngày trước Updated 3 ngày trước
34 ? ELNDUCK/USDT
0 $
0,00000001 USDT
- - -
$0
23314912,100 ELNDU
- **khoảng 14 giờ trước Updated gần đây -
35 ? AVEX/USDT
0 $
0,4397 USDT
49.99% 0 $ 0 $
$0
0,200 AVEX
- **7 ngày trước Updated 6 ngày trước
36 ? XBOND/USDT
0 $
0,0037 USDT
70.27% 0 $ 0 $
$0
24,320 XBOND
- **5 ngày trước Updated 5 ngày trước
37 Woodcoin (LOG)
0 $
LOG/USDT
0 $
0 USDT
- - -
$0
0,000 LOG
- **6 ngày trước Updated 6 ngày trước -
38 ? ARTDECO/USD
0 $
0 USD
- - -
$0
0,000 ARTDE
- **1 ngày trước Updated 1 ngày trước -
39 ? MICHI/USDT
0 $
0 USDT
98.63% 0 $ 0 $
$0
0,000 MICHI
- **5 ngày trước Updated 5 ngày trước -
40 Woodcoin (LOG)
0 $
LOG/BTC
0 $
0 BTC
- - -
$0
0,000 LOG
- **6 ngày trước Updated 6 ngày trước -
41 ? MICHI/BTC
0 $
0 BTC
- - -
$0
0,000 MICHI
- **5 ngày trước Updated 5 ngày trước -
42 ? SCX/BTC
0 $
0 BTC
- - -
$0
0,000 SCX
- **1 ngày trước Updated 1 ngày trước -
43 ? SCX/ETH
0 $
0 ETH
- - -
$0
0,000 SCX
- **1 ngày trước Updated 1 ngày trước -
44 ? SCX/USDT
0 $
0 USDT
- - -
$0
0,000 SCX
- **1 ngày trước Updated 1 ngày trước -
45 ? ARTDECO/USDT
0 $
0 USDT
99.86% 0 $ 0 $
$0
0,000 ARTDE
- **1 ngày trước Updated 1 ngày trước -
46 ? ARTDECO/TRX
0 $
0 TRX
- - -
$0
0,000 ARTDE
- **1 ngày trước Updated 1 ngày trước -

P2PB2B Exchange is not just a cryptocurrency exchange platform but also a trusted partner for crypto projects. Our Crypto Startup Partner initiative provides trading consulting and helps our clients develop their community, support liquidity, create growth strategies.

P2PB2B runs token sales of the promising crypto assets, enabling users to easily invest in new currencies. There are also available services for users such as the earning deposit program, regular gamification events - airdrop, trading competitions, referral program games.

The platform is compliant with OWASP TOP 10 security requirements and is recognized as the world's 12th most Trust Core secure crypto exchanges according to CER rating.

P2PB2B utilizes the high processing speed with the ability to handle up to 10,000 trades per second, scaling to 1,000,000 TCP connections. Our KYC identity verification process leverages AI-powered technology which speeds up the authentication process. 24/7 live support is an essential advantage for users.

Địa chỉ
P2PB2B Finance Partida Services OÜ. Address - Laki 30, 12915, Tallinn
Phí
0.20%
Rút tiền
BTC - 0.0012 BTC, ETH - 0.01 ETH, USD - 4% (minimum USD10) Minimum Withdrawal: BTC - 0.002 BTC, ETH - 0.02 ETH, USD - USD15 ...Hiển thị thêm
Nạp tiền
BTC & ETH - free USD - 4% (minimum USD10)
Ký gửi tiền pháp định
USD
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
Năm thành lập
2018
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
Estonia
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
828.154,0
Xếp hạng Alexa
#14419
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 49087
Exchange Trade Volume Distribution (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của P2PB2B
9
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Incident Tổng
2.5 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 9/10
Tính thanh khoản 2.5
Quy mô 1.0
An ninh mạng 2.0
Độ bao phủ API 1.0
Đội ngũ 1.0
Incident 1.0
Estimated Reserves -
Tổng 9/10
* Đây là biểu mẫu được lập bảng để phân tích Điểm tin cậy. Để có phương pháp luận đầy đủ, vui lòng tham khảo bài đăng trên blog của chúng tôi.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 2.627%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 97th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 83th

An ninh mạng

Cập nhật lần cuối: 2021-02-16
Dữ liệu được cung cấp bởi cer.live
Kiểm thử thâm nhập
Chứng minh tài chính
Săn lỗi nhận thưởng

Độ bao phủ API

Hạng: A
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng A
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-09-06

Đội ngũ

Team is public
Team profile page [source]

Public Incidents

Tuân thủ quy định

License & Authorization Sanctions Senior Public Figure Jurisdiction Risks KYC Procedures Negative News AML
Risk Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp
License & Authorization Thấp
Sanctions Thấp
Senior Public Figure Thấp
Jurisdiction Risks Thấp
KYC Procedures Thấp
Negative News Thấp
AML Thấp
Cập nhật lần cuối: 2019-11-19
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android