coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Poloniex exchange

Poloniex

Centralized
7
Trust Score
Bắt đầu giao dịch
Thông báo về tiếp thị liên kết
Poloniex Futures is a derivative cryptocurrency exchange established in . Currently, there are 36 trading pairs available on the exchange. Poloniex Futures 24h trading volume is reported to be at 8.231.079 $, a change of -23.16% in the last 24 hours, and the 24h open interest is 7.262.991 $, a change of -0.0% as compared to the previous day.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Hợp đồng mở trong 24h
36
Ghép đôi
Bitcoin (Perpetual)
Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BTCUSDTPERP 24.003 $ -0.3% 23934,35 USDT +0,052% 0.01% 0,000% 3.995.905 $ 1.203.766 $ Gần đây
Ethereum (Perpetual)
Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
ETHUSDTPERP 1.896 $ 0.2% 1890,63 USDT +0,073% 0.13% 0,000% 1.023.383 $ 878.000 $ Gần đây
Khác (Perpetual)
Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
1000SHIBUSDTPERP 0 $ 0.5% 0,02 USDT +0,242% 0.36% 0,000% 442.100 $ 151.932 $ Gần đây
TRXUSDTPERP 0 $ 0.4% 0,07 USDT +0,116% 0.07% 0,000% 249.605 $ 683.715 $ Gần đây
XMRUSDTPERP 171 $ 3.4% 169,99 USDT -0,252% 0.19% 0,000% 241.408 $ 40.266 $ Gần đây
XRPUSDTPERP 0 $ 1.5% 0,37 USDT +0,080% 0.08% 0,000% 213.693 $ 100.845 $ Gần đây
LINKUSDTPERP 9 $ -0.2% 8,57 USDT +0,012% 0.14% 0,000% 209.631 $ 23.809 $ Gần đây
BNBUSDTPERP 317 $ 0.0% 316,02 USDT +0,068% 0.13% 0,000% 152.784 $ 509.845 $ Gần đây
SOLUSDTPERP 44 $ 0.1% 43,73 USDT +0,005% 0.26% 0,000% 127.528 $ 42.047 $ Gần đây
DOGEUSDTPERP 0 $ 15.9% 0,09 USDT -0,069% 0.16% 0,000% 117.723 $ 321.363 $ Gần đây
ADAUSDTPERP 1 $ 0.9% 0,56 USDT -0,056% 0.15% 0,000% 99.660 $ 79.240 $ Gần đây
LTCUSDTPERP 61 $ -0.2% 60,95 USDT +0,082% 0.07% 0,000% 90.202 $ 112.903 $ Gần đây
UNIUSDTPERP 8 $ -1.8% 8,41 USDT +0,083% 0.18% 0,000% 87.010 $ 36.158 $ Gần đây
YFIUSDTPERP 11.135 $ 0.4% 11105,4 USDT +0,067% 0.09% 0,000% 63.975 $ 19.533 $ Gần đây
DOTUSDTPERP 9 $ 0.4% 8,81 USDT +0,034% 0.12% 0,000% 60.058 $ 36.535 $ Gần đây
ICPUSDTPERP 8 $ 0.6% 7,76 USDT -0,129% 0.26% 0,000% 32.728 $ 15.272 $ Gần đây
FILUSDTPERP 9 $ 4.6% 8,5 USDT -0,235% 0.16% 0,000% 22.502 $ 15.205 $ Gần đây
BCHUSDTPERP 137 $ 1.7% 136,74 USDT +0,029% 0.07% 0,000% 8.133 $ 14.451 $ Gần đây
BSVUSDTPERP 62 $ -0.4% 61,36 USDT -0,065% 0.24% 0,000% 3.743 $ 16.105 $ Gần đây
HNTUSDTPERP 8 $ 1.7% 8,18 USDT +0,164% 0.38% 0,000% - 1.215.444 $ Gần đây
ETCUSDTPERP 41 $ 0.8% 41,09 USDT +0,002% 0.2% 0,000% - 518.023 $ Gần đây
NEARUSDTPERP 5 $ -0.7% 5,43 USDT -0,037% 0.18% 0,000% - 489.202 $ Gần đây
EGLDUSDTPERP 61 $ -0.8% 60,68 USDT +0,033% 0.16% 0,000% - 410.132 $ Gần đây
THETAUSDTPERP 1 $ -0.7% 1,48 USDT -0,055% 0.27% 0,000% - 319.507 $ Gần đây
ALGOUSDTPERP 0 $ -0.0% 0,35 USDT +0,028% 0.08% 0,000% - 220.993 $ Gần đây
FLOWUSDTPERP 3 $ -4.4% 2,71 USDT +0,037% 0.18% 0,000% - 196.333 $ Gần đây
OPUSDTPERP 1 $ 1.5% 1,47 USDT -0,061% 0.26% 0,000% - 178.826 $ Gần đây
MATICUSDTPERP 1 $ -0.0% 0,95 USDT +0,073% 0.13% 0,000% - 160.380 $ Gần đây
GMTUSDTPERP 1 $ 8.9% 1,09 USDT -0,017% 0.25% 0,000% - 152.055 $ Gần đây
AVAXUSDTPERP 28 $ 0.4% 27,69 USDT +0,043% 0.19% 0,000% - 58.989 $ Gần đây
AXSUSDTPERP 18 $ 0.9% 18,23 USDT +0,192% 0.23% -0,007% - 43.158 $ Gần đây
Unverified Tickers
Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
LUNA2USDTPERP 2 $ -0.4% 1,99 USDT -0,130% 0.27% - - 216.903 $ Gần đây
APEUSDTPERP 6 $ -0.5% 6,27 USDT +0,024% 0.1% - - 35.398 $ Gần đây
ATOMUSDTPERP 12 $ 1.4% 11,51 USDT -0,009% 0.13% - - 135.966 $ Gần đây
HBARUSDTPERP 0 $ -0.9% 0,08 USDT -0,052% 0.14% - - 95.396 $ Gần đây
XLMUSDTPERP 0 $ -0.1% 0,12 USDT +0,057% 0.16% - - 87.800 $ Gần đây

Poloniex Futures là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung. Có đồng tiền ảo và 36 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của Poloniex Futures trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 343 ₿ và hợp đồng mở là 303 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch Poloniex Futures là HNT/USDT. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Poloniex Futures tại https://poloniex.com/futures.

Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Năm thành lập
N/A
Sàn giao dịch có phí
N/A
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
0
Xếp hạng Alexa
#13981
Dữ liệu cộng đồng
N/A
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Open Interest (24h)
Exchange Trade Volume (24h)