🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
Poloniex exchange

Poloniex

Centralized
8
Trust Score
Bắt đầu giao dịch
Thông báo về tiếp thị liên kết

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Hợp đồng mở trong 24h
13
Ghép đôi

Bitcoin (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BTCUSDTPERP 59.646 $ 1.1% 59564,07 USDT -0,214% 0.01% 0,101% 3.961.831 $ 4.730.212 $ Gần đây

Ethereum (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
ETHUSDTPERP 2.147 $ 2.2% 2142,56 USDT -0,288% 0.03% 0,158% 1.659.778 $ 2.580.628 $ Gần đây

Khác (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
XRPUSDTPERP 1 $ 9.4% 1,4 USDT +0,129% 0.11% 0,141% 321.348 $ 4.172.916 $ Gần đây
TRXUSDTPERP 0 $ 1.5% 0,12 USDT -0,383% 0.2% 0,086% 254.458 $ 1.476.720 $ Gần đây
LINKUSDTPERP 34 $ 7.8% 33,84 USDT -0,324% 0.14% 0,076% 93.600 $ 339.882 $ Gần đây
UNIUSDTPERP 30 $ 2.9% 30,39 USDT -0,174% 0.1% 0,058% 82.515 $ 235.591 $ Gần đây
YFIUSDTPERP 45.911 $ 4.8% 45819,5 USDT -0,277% 0.2% 0,000% 44.497 $ 78.371 $ Gần đây
BCHUSDTPERP 679 $ 3.4% 678,5 USDT -0,118% 0.01% 0,030% 21.284 $ 250.549 $ Gần đây
BSVUSDTPERP 270 $ 1.6% 269,74 USDT -0,299% 0.26% 0,063% 12.528 $ 213.915 $ Gần đây
LTCUSDTPERP 251 $ 3.4% 248,91 USDT -0,975% 0.1% 0,126% - 710.578 $ Gần đây
XMRUSDTPERP 325 $ 14.1% 322,55 USDT -0,751% 0.17% 0,062% - 217.347 $ Gần đây
Unverified Tickers
Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
DOGEUSDTPERP 0 $ 20.1% 0,08 USDT -0,249% 0.01% - - 1.337.319 $ Gần đây
DOTUSDTPERP 42 $ 2.6% 41,35 USDT -0,591% 0.49% - - 432.254 $ Gần đây

Poloniex Futures là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung. Có đồng tiền ảo và 13 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của Poloniex Futures trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 283 ₿ và hợp đồng mở là 108 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch Poloniex Futures là XBT/USDT. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Poloniex Futures tại .

Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Trang web
N/A
Email
N/A
Năm thành lập
N/A
Sàn giao dịch có phí
N/A
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
0
Xếp hạng Alexa
N/A
Dữ liệu cộng đồng
N/A
Exchange Trade Volume Distribution (24h)
Exchange Open Interest (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android