🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
Prime XBT exchange

Prime XBT

Centralized
Bắt đầu giao dịch
Thông báo về tiếp thị liên kết

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Hợp đồng mở trong 24h
13
Ghép đôi

Bitcoin (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BTC/USD 59.648 $ 0.6% - - 0.02% - 267.698.078 $ 1.069.492.233 $ Gần đây

Ethereum (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
ETH/USD 2.145 $ 1.3% - - 0.05% - 41.793.607 $ 106.317.599 $ Gần đây
ETH/BTC 2.144 $ 0.5% - - 0.28% - 7.419.951 $ 1.668.191 $ Gần đây

Khác (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
LTC/USD 250 $ 3.8% - - 0.4% - 6.448.814 $ 10.759.828 $ Gần đây
LTC/BTC 249 $ 3.6% - - 2.33% - 4.551.227 $ 726.203 $ Gần đây
EOS/USD 7 $ 4.4% - - 1.47% - 1.113.153 $ 1.133.963 $ Gần đây
EOS/BTC 7 $ 4.8% - - 8.33% - 944.466 $ 31.601 $ Gần đây
Unverified Tickers
Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
USDC/USD 1 $ 0.0% - - - - - 0 $ khoảng 1 tháng trước
USDT/USD 1 $ 0.0% - - - - - 0 $ khoảng 1 tháng trước

PrimeXBT is a technologically advanced Bitcoin-based trading platform suitable for both beginners and professional traders. PrimeXBT allows its users to actively trade most popular cryptocurrencies such as Bitcoin, Ethereum, Ripple, and more with 100x leverage, profit from market rallies and declines, or hedge existing holdings. The company provides access to real-time market data and a wide range of trading tools, enabling a safe and efficient trading environment for everyone.

Địa chỉ
Suite 1, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str., Victoria, Made, Seychelles
Phí
https://primexbt.com/fees
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
USD EUR
Phương thức thanh toán được chấp nhận
BTC Cryptocurrencies Credit Card
Giao dịch đòn bẩy
Năm thành lập
N/A
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
Seychelles
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
435.802
Xếp hạng Alexa
#8324
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 38068
Exchange Trade Volume Distribution (24h)
Exchange Open Interest (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android