🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
Stormgain Futures exchange

Stormgain Futures

Centralized

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Hợp đồng mở trong 24h
33
Ghép đôi

Bitcoin (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BTC-PERPUSDT 63.240 $ -1.4% 63218 USDT 0,000% 0.04% 0,004% - 621.189.648 $ Gần đây

Ethereum (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
ETH-PERPUSDT 2.476 $ 4.6% 2475,43 USDT 0,000% 0.11% 0,004% - 24.961.941 $ Gần đây
ETH-PERPBTC 2.472 $ 6.0% 0,04 BTC 0,000% 0.31% 0,004% - 1.204.858 $ Gần đây

Khác (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
XRP-PERPUSDT 2 $ -8.4% 1,76 USDT 0,000% 0.18% 0,004% - 31.989.971 $ Gần đây
LTC-PERPUSDT 275 $ -0.9% 275,34 USDT 0,000% 0.08% 0,004% - 19.506.277 $ Gần đây
ADA-PERPUSDT 1 $ -3.5% 1,45 USDT 0,000% 0.4% 0,004% - 9.516.896 $ Gần đây
BCH-PERPUSDT 818 $ 0.3% 817,88 USDT 0,000% 0.39% 0,004% - 6.511.943 $ Gần đây
VET-PERPUSDT 0 $ 17.1% 0,19 USDT 0,000% 0.2% 0,004% - 4.371.810 $ Gần đây
UMA-PERPUSDT 27 $ 2.8% 26,61 USDT 0,000% 0.18% 0,004% - 3.323.354 $ Gần đây
XLM-PERPUSDT 1 $ -7.3% 0,63 USDT 0,000% 0.31% 0,004% - 2.897.310 $ Gần đây
LINK-PERPUSDT 40 $ 9.7% 40,27 USDT 0,000% 0.08% 0,004% - 2.304.154 $ Gần đây
EOS-PERPUSDT 8 $ -1.9% 7,65 USDT 0,000% 0.2% 0,004% - 1.954.004 $ Gần đây
ZEC-PERPUSDT 247 $ 7.8% 247,23 USDT 0,000% 0.41% 0,004% - 1.774.608 $ Gần đây
ATOM-PERPUSDT 27 $ 10.5% 26,91 USDT 0,000% 0.16% 0,004% - 1.648.091 $ Gần đây
MKR-PERPUSDT 2.925 $ 12.1% 2923,62 USDT 0,000% 0.2% 0,004% - 1.562.445 $ Gần đây
UNI-PERPUSDT 38 $ 5.4% 38,04 USDT 0,000% 0.06% 0,004% - 1.365.731 $ Gần đây
DOT-PERPUSDT 43 $ -2.0% 42,74 USDT 0,000% 0.09% 0,004% - 1.241.821 $ Gần đây
XMR-PERPUSDT 326 $ 0.8% 325,31 USDT 0,000% 0.3% 0,004% - 1.047.772 $ Gần đây
YFI-PERPUSDT 49.526 $ 11.3% 49497 USDT 0,000% 0.04% 0,004% - 884.029 $ Gần đây
ONT-PERPUSDT 2 $ -3.7% 1,92 USDT 0,000% 0.05% 0,004% - 866.500 $ Gần đây
XTZ-PERPUSDT 7 $ -3.0% 6,51 USDT 0,000% 0.11% 0,004% - 764.715 $ Gần đây
ETC-PERPUSDT 22 $ -0.9% 22,03 USDT 0,000% 0.4% 0,004% - 691.421 $ Gần đây
TRX-PERPUSDT 0 $ -5.6% 0,14 USDT 0,000% 0.3% 0,004% - 614.954 $ Gần đây
IOTA-PERPUSDT 2 $ -1.4% 2,13 USDT 0,000% 0.41% 0,004% - 570.367 $ Gần đây
DASH-PERPUSDT 305 $ -1.9% 305,31 USDT 0,000% 0.07% 0,004% - 569.058 $ Gần đây
SNX-PERPUSDT 21 $ 4.9% 20,51 USDT 0,000% 0.09% 0,004% - 463.290 $ Gần đây
QTUM-PERPUSDT 16 $ -3.3% 15,51 USDT 0,000% 0.41% 0,004% - 332.573 $ Gần đây
BCH-PERPUSDT 805 $ -0.2% 0,01 BTC 0,000% 0.3% 0,004% - 218.081 $ Gần đây
BSV-PERPUSDT 328 $ 4.3% 327,87 USDT 0,000% 0.23% 0,004% - 210.199 $ Gần đây
ZRX-PERPUSDT 2 $ -3.1% 2,14 USDT 0,000% 0.07% 0,004% - 150.625 $ Gần đây
COMP-PERPUSDT 505 $ 5.2% 504,44 USDT 0,000% 0.08% 0,004% - 146.776 $ Gần đây
NEO-PERPUSDT 69 $ -1.3% 68,61 USDT 0,000% 0.2% 0,004% - 145.810 $ Gần đây
LTC-PERPBTC 273 $ 0.5% 0,00434 BTC 0,000% 0.23% 0,004% - 120.403 $ Gần đây

StormGain is a crypto trading platform for everyone. It’s a convenient solution for those who want to profit from either the growth or decline of the cryptocurrency market and from long-term investments in crypto assets.
Available on any device, StormGain allows you to start trading the most popular and most capitalised coins with a multiplier of up to 200x, or you can just buy and hodl crypto.

Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Năm thành lập
N/A
Sàn giao dịch có phí
N/A
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
0
Xếp hạng Alexa
N/A
Dữ liệu cộng đồng
N/A
Exchange Trade Volume Distribution (24h)
Exchange Open Interest (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android