coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Sushiswap (Arbitrum One) exchange

Sushiswap (Arbitrum One)

Decentralized
Sushiswap (Arbitrum One) là một sàn giao dịch tiền mã hóa phi tập trung được thành lập vào năm . Hiện tại, sàn giao dịch cung cấp 101 loại tiền ảo và 1153 cặp giao dịch. Khối lượng giao dịch Sushiswap (Arbitrum One) trong 24h được báo cáo ở mức 18.049.969 $, thay đổi -44.24% trong 24 giờ qua. Cặp được giao dịch nhiều nhất là ARB/WETH với khối lượng giao dịch trong 24h là 4.588.721 $.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
101
Tiền ảo
1153
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 Arbitrum / WETH
1.605.556.445 $
ARB/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x912ce59144191c1204e64559fe8253a0e49e6548
1 $
0,0007160307875738 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 73.538 $ 73.317 $
$4.588.720
3624492,271 ARB
25,30% Gần đây
2 USD Coin / WETH
34.098.005.517 $
USDC/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xff970a61a04b1ca14834a43f5de4533ebddb5cc8
1 $
0,0005664672495185 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 478.131 $ 476.695 $
$3.451.647
3418428,345 USDC
19,03% Gần đây
3 Magic / WETH
315.857.512 $
MAGIC/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x539bde0d7dbd336b79148aa742883198bbf60342
1 $
0,0008389514637505 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 485.623 $ 484.164 $
$2.960.154
1979443,437 MAGIC
16,32% Gần đây
4 Brr Protocol / WETH
0 $
BRR/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xd6e7c8af05d2d06a76811d44917613bdd258b995
5 $
0,0029850252805916 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 16.660 $ 16.610 $
$2.013.887
431314,638 BRR
11,10% Gần đây
5 WETH / Tether
0 $
WETH/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x82af49447d8a07e3bd95bd0d56f35241523fbab1
1.775 $
1763,55543329272 0XFD086BC7CD5C481DCC9C85EBE478A1C0B69FCBB9
0.6% 254.200 $ 253.436 $
$1.720.564
978,811 WETH
9,49% Gần đây
6 Dopex Rebate / WETH
44.371.749 $
RDPX/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x32eb7902d4134bf98a28b963d26de779af92a212
33 $
0,018602577021371 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 145.825 $ 145.387 $
$504.589
15522,214 RDPX
2,78% Gần đây
7 Hamachi Finance / WETH
16.726.651 $
HAMI/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x02150e97271fdc0d6e3a16d9094a0948266f07dd
0 $
0,0000005187207765 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 38.659 $ 38.543 $
$431.374
535855532,764 HAMI
2,39% Gần đây
8 Dopex / WETH
78.232.384 $
DPX/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x6c2c06790b3e3e3c38e12ee22f8183b37a13ee55
314 $
0,176812658824999 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 218.079 $ 217.424 $
$373.425
1174,637 DPX
2,06% Gần đây
9 CyOp / WETH
0 $
CYOP/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xdf0301d1964559d1fb29e41b68e15acbfe896955
0 $
0,0000031284925975 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 3.903 $ 3.891 $
$248.736
100170518,602 CYOP
1,37% Gần đây
10 aEGGS / WETH
0 $
AEGGS/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x2e516ba5bf3b7ee47fb99b09eadb60bde80a82e0
0 $
0,0000000003770097 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 22.707 $ 22.639 $
$247.165
398934542345,395 AEGGS
1,36% Gần đây
11 PlutusDAO / WETH
10.070.041 $
PLS/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x51318b7d00db7acc4026c88c3952b66278b6a67f
1 $
0,0005341777917171 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 2.969 $ 2.960 $
$159.568
167903,555 PLS
0,88% Gần đây
12 Arbinu / WETH
0 $
ARBINU/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xdd8e557c8804d326c72074e987de02a23ae6ef84
0 $
0,0000024192835236 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 6.900 $ 6.879 $
$145.013
31945779,087 ARBINU
0,80% Gần đây
13 The Bet / WETH
0 $
BET/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x9eb6299e4bb6669e42cb295a254c8492f67ae2c6
0 $
0,0000726510396403 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 5.659 $ 5.642 $
$145.167
1033277,669 BET
0,80% Gần đây
14 Sharbi / WETH
0 $
$SHARBI/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xaa54e84a3e6e5a80288d2c2f8e36ea5ca3a3ca30
0 $
0,0000000034536225 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 9.733 $ 9.704 $
$100.998
15438889243,740 $SHARBI
0,56% Gần đây
15 Jones DAO / WETH
11.907.987 $
JONES/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x10393c20975cf177a3513071bc110f7962cd67da
3 $
0,0015509118828782 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 38.004 $ 37.890 $
$98.067
36404,656 JONES
0,54% Gần đây
16 Sushi / WETH
200.686.386 $
SUSHI/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xd4d42f0b6def4ce0383636770ef773390d85c61a
1 $
0,0005860456884262 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 5.583 $ 5.566 $
$97.626
90916,569 SUSHI
0,54% Gần đây
17 ArbiRoul Casino Chip / WETH
0 $
ROUL/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xc7831178793868a75122eaaff634ece07a2ecaaa
0 $
0,0000042530630878 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 4.727 $ 4.713 $
$95.335
12016108,354 ROUL
0,53% Gần đây
18 Liquid Finance / WETH
0 $
LIQD/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x93c15cd7de26f07265f0272e0b831c5d7fab174f
1.728 $
0,978942186700389 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 6.630 $ 6.610 $
$83.393
46,460 LIQD
0,46% Gần đây
19 My MetaTrader / WETH
0 $
MMT/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x27d8de4c30ffde34e982482ae504fc7f23061f61
1 $
0,0004129040918837 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 17.595 $ 17.542 $
$61.563
84506,577 MMT
0,34% Gần đây
20 Governance OHM / WETH
0 $
GOHM/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x8d9ba570d6cb60c7e3e0f31343efe75ab8e65fb1
2.712 $
1,53628449140249 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 99.186 $ 98.888 $
$53.304
19,413 GOHM
0,29% Gần đây
21 Wrapped Bitcoin / WETH
4.184.431.146 $
WBTC/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x2f2a2543b76a4166549f7aab2e75bef0aefc5b0f
27.683 $
15,6823859753004 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 33.737 $ 33.636 $
$46.342
1,663 WBTC
0,26% Gần đây -
22 Yieldification / WETH
8.952.508 $
YDF/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x30dcba0405004cf124045793e1933c798af9e66a
0 $
0,0000095105499773 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 15.996 $ 15.948 $
$40.726
2374795,377 YDF
0,22% Gần đây
23 NitroShiba / USD Coin
1.032.399 $
NISHIB/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x4dad357726b41bb8932764340ee9108cc5ad33a0
0 $
0,0010325703943685 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.6% 4.891 $ 4.877 $
$38.657
31518157,207 NISHIB
0,21% Gần đây
24 ArbiDoge / WETH
0 $
ADOGE/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x155f0dd04424939368972f4e1838687d6a831151
0 $
0,0000000000462124 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 2.463 $ 2.456 $
$36.770
416670798139,019 ADOGE
0,20% Gần đây
25 Dotlab / WETH
0 $
DTL/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x12f7cf4f2e3f87678ec5207fc920c815e31524df
0 $
0,0002767570103572 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 2.036 $ 2.030 $
$36.584
74154,395 DTL
0,20% Gần đây -
26 Cats / WETH
0 $
CATS/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xb1cd1d319f5363ed57fce58a85055ada0e15a957
0 $
0,0000000353247947 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 674 $ 672 $
$30.672
591361027,723 CATS
0,17% Gần đây
27 Atlas Aggregator / Tether
0 $
ATA/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x296a0b8847bd4ed9af71a9ef238fa5be0778b611
0 $
0,0058033247727087 0XFD086BC7CD5C481DCC9C85EBE478A1C0B69FCBB9
0.61% 2.648 $ 2.640 $
$25.108
4817971,786 ATA
0,14% Gần đây
28 Dai / WETH
5.255.503.455 $
DAI/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xda10009cbd5d07dd0cecc66161fc93d7c9000da1
1 $
0,0005675624395638 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 1.876 $ 1.870 $
$22.916
23139,866 DAI
0,13% Gần đây
29 Shiba Cartel / WETH
0 $
PESOS/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x17afc249db786fc300f2d26381fec5cf0c3913fb
0 $
0,0000000002168324 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 1.245 $ 1.241 $
$22.400
53025895072,032 PESOS
0,12% Gần đây
30 Spell / WETH
78.892.122 $
SPELL/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x3e6648c5a70a150a88bce65f4ad4d506fe15d2af
0 $
0,0000003924218627 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 8.557 $ 8.532 $
$19.990
29178043,683 SPELL
0,11% Gần đây
31 Vox Finance 2.0 / WETH
254.764 $
VOX2.0/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xa0eebb0e5c3859a1c5412c2380c074f2f6725e2e
125 $
0,0708518591406104 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 3.052 $ 3.043 $
$18.486
137,355 VOX2.0
0,10% Gần đây
32 Stake Goblin / USD Coin
0 $
GOBLIN/USDC Biểu đồ trực tuyến 0xfd559867b6d3445f9589074c3ac46418fdfffda4
42 $
41,7556414976317 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.61% 946 $ 943 $
$16.946
393,498 GOBLIN
0,09% Gần đây
33 CatKing / WETH
0 $
CKING/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x986a3db4317177b4f84b05127e9e39a7abd7187a
0 $
0,0000000000001085 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 2.080 $ 2.074 $
$15.954
71450031723682,880 CKING
0,09% Gần đây
34 ArbiNYAN / WETH
0 $
NYAN/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xed3fb761414da74b74f33e5c5a1f78104b188dfc
0 $
0,000003680682919 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 1.529 $ 1.524 $
$15.535
2431688,528 NYAN
0,09% Gần đây
35 Premia / WETH
54.334.565 $
PREMIA/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x51fc0f6660482ea73330e414efd7808811a57fa2
1 $
0,0004772633334899 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 13.935 $ 13.893 $
$15.344
18213,199 PREMIA
0,08% Gần đây
36 Honor World Token / WETH
0 $
HWT/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xbcc9c1763d54427bdf5efb6e9eb9494e5a1fbabf
0 $
0,0000196383582092 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 7.877 $ 7.853 $
$14.506
451774,176 HWT
0,08% Gần đây
37 AsgardX / WETH
0 $
ODIN/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xee9857de0e55d4a54d36a5a5a73a15e57435fdca
0 $
0,0000576216321424 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 12.839 $ 12.800 $
$13.962
134039,469 ODIN
0,08% Gần đây
38 YieldFarming Index / USD Coin
0 $
YFX/USDC Biểu đồ trực tuyến 0xaae0c3856e665ff9b3e2872b6d75939d810b7e40
1 $
0,886253879361757 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.6% 3.970 $ 3.958 $
$12.476
14280,734 YFX
0,07% Gần đây
39 Stargate Finance / WETH
104.020.797 $
STG/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x6694340fc020c5e6b96567843da2df01b2ce1eb6
1 $
0,0003759811687924 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.84% 34 $ 34 $
$12.107
17077,311 STG
0,07% Gần đây
40 CVI / WETH
7.333.286 $
GOVI/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x07e49d5de43dda6162fa28d24d5935c151875283
0 $
0,0002724876010748 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 11.003 $ 10.970 $
$9.676
20287,322 GOVI
0,05% Gần đây
41 Magic Internet Money / WETH
85.434.522 $
MIM/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xfea7a6a0b346362bf88a9e4a88416b77a57d6c2a
1 $
0,0005672001472699 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 4.558 $ 4.544 $
$9.261
9279,622 MIM
0,05% Gần đây
42 MetaCity / USD Coin
0 $
MTC/USDC Biểu đồ trực tuyến 0xd474e6c0930e3b1b999e7b093abcf1a38018d4f4
0 $
0,173666021550025 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.61% 1.460 $ 1.455 $
$8.391
41056,759 MTC
0,05% Gần đây
43 Chainlink / WETH
3.516.483.755 $
LINK/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xf97f4df75117a78c1a5a0dbb814af92458539fb4
7 $
0,0040746845275466 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 1.864 $ 1.858 $
$7.113
930,899 LINK
0,04% Gần đây
44 PoSH4D / WETH
21.432 $
P4D/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xefc43cf79f406d62960e34d3a62c729a0eebec4b
0 $
0,0000001307066476 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.63% 272 $ 271 $
$5.264
16725933,167 P4D
0,03% Gần đây
45 Crypto Volatility / USD Coin
0 $
CVI/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x8096ad3107715747361acefe685943bfb427c722
68 $
67,8838857501683 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.6% 7.686 $ 7.662 $
$4.096
59,228 CVI
0,02% Gần đây
46 GMX / USD Coin
602.398.009 $
GMX/USDC Biểu đồ trực tuyến 0xfc5a1a6eb076a2c7ad06ed22c90d7e710e35ad0a
70 $
70,0625931106098 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.61% 1.774 $ 1.768 $
$3.948
56,138 GMX
0,02% Gần đây
47 Jones DAO / USD Coin
11.907.987 $
JONES/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x10393c20975cf177a3513071bc110f7962cd67da
3 $
2,71300047938268 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.61% 661 $ 659 $
$3.850
1418,555 JONES
0,02% Gần đây
48 Tether / USD Coin
79.511.850.638 $
USDT/USDC Biểu đồ trực tuyến 0xfd086bc7cd5c481dcc9c85ebe478a1c0b69fcbb9
* 1 $
1,0033437426992 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.61% 711 $ 708 $
$3.606
3577,425 USDT
0,02% Gần đây -
49 ETHforestAI / WETH
90.897 $
ETHFAI/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x67c31056358b8977ea95a3a899dd380d4bced706
0 $
0,0000000035883072 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 1.955 $ 1.949 $
$3.252
503765771,589 ETHFAI
0,02% Gần đây
50 Arbi Wiz / WETH
0 $
AWIZ/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x2404572eaa937c5a64c84ee597faae4c13823782
0 $
0,0000001903204232 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.63% 254 $ 253 $
$2.843
8963411,323 AWIZ
0,02% Gần đây
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 ? 0XF6DA7FB5... Biểu đồ trực tuyến 0xf6da7fb548da5d4066e6fefbcef4c3f7b746b7f3
1 $
0,0006567580116975 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 21.766 $ 21.700 $
$103.237.528
61776848,829 0XF6D
569,25% Gần đây
2 ? 0X6C28E052... Biểu đồ trực tuyến 0x6c28e052ffdf1d9f46c284c2e2fe60c503246f2f
0 $
0,0000230515924064 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 7.629 $ 7.606 $
$18.520.445
3967374992,623 0X6C2
102,12% Gần đây
3 ? 0X6E3965EA... Biểu đồ trực tuyến 0x6e3965ea26a9fed20ba4290b38abafafc48a11dd
5 $
0,0021721472260853 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 4.019 $ 4.007 $
$8.144.007
1423538,254 0X6E3
44,91% Gần đây
4 ? 0X5F2702E4... Biểu đồ trực tuyến 0x5f2702e4c0e3075dbc49cae4d84a25159ccb2dd9
0 $
0,0010609448931388 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.61% 1.799 $ 1.794 $
$3.877.730
4765405607,631 0X5F2
21,38% Gần đây
5 ? 0X9A9BF77D... Biểu đồ trực tuyến 0x9a9bf77da4294360cd44edc40a439973838326be
0 $
0,0014660442345477 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.61% 2.035 $ 2.029 $
$2.249.722
4205102688,699 0X9A9
12,40% Gần đây
6 ? 0XB6D5C5B4... Biểu đồ trực tuyến 0xb6d5c5b4359e88081df2d866151a786d5c5d8222
1 $
0,963361039255862 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.61% 1.574 $ 1.569 $
$2.108.615
2496522,498 0XB6D
11,63% Gần đây
7 ? 0X40243828... Biểu đồ trực tuyến 0x402438284df94d28cb6af15b36b8587b22700eee
0 $
0,0000000883969241 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 5.683 $ 5.666 $
$1.322.835
21295513008,760 0X402
7,29% Gần đây
8 ? 0X42C36AFA... Biểu đồ trực tuyến 0x42c36afa435add8e47b34e03b64ce5e9a9348fb7
0 $
0,0000010010382001 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 2.594 $ 2.587 $
$1.114.247
657296622,991 0X42C
6,20% **8 giờ trước Traded 8 giờ trước
9 ? 0X6B09B6AB... Biểu đồ trực tuyến 0x6b09b6ab36b94ca64f5e4b2cd374d32377c6a601
0 $
0,0003290685751122 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.61% 769 $ 766 $
$1.029.614
2607349641,533 0X6B0
5,69% **2 giờ trước Traded 2 giờ trước
10 ? 0X7D174CB6... Biểu đồ trực tuyến 0x7d174cb69183f2befa5c1a0baddc3cedae9b0ebd
0 $
0,0000038289650522 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 4.883 $ 4.869 $
$979.684
185346119,241 0X7D1
5,44% **7 giờ trước Traded 7 giờ trước
11 ? 0X640018C9... Biểu đồ trực tuyến 0x640018c956fb823cc30479562d635969858e71f0
0 $
0,0000000007705064 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.62% 524 $ 522 $
$714.371
1637935917879,995 0X640
3,98% **7 giờ trước Traded 7 giờ trước
12 Radiant Capital / WETH
53.900.688 $
RDNT/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x0c4681e6c0235179ec3d4f4fc4df3d14fdd96017
0 $
0,0001889770777132 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 24.337 $ 24.264 $
$354.299
1097247,581 RDNT
1,95% Gần đây
13 ? 0XB9805864... Biểu đồ trực tuyến 0xb98058640970d8aa7bbce3b067b2d63c14143786
0 $
0,000001177082569 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 4.295 $ 4.283 $
$306.768
200366925,536 0XB98
1,69% Gần đây
14 ? 0X9B60A283... Biểu đồ trực tuyến 0x9b60a283750862f4366f6af57bf057a9c5534e0a
0 $
0,0000017465458651 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 899 $ 896 $
$125.559
40770709,900 0X9B6
0,69% Gần đây
15 ? 0X9B8FA56B... Biểu đồ trực tuyến 0x9b8fa56b5da36e46594af5b3d51e22761b842d0a
0 $
0,000000000437975 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.62% 462 $ 461 $
$105.553
199090265062,923 0X9B8
0,58% Gần đây
16 ? 0X83952C7B... Biểu đồ trực tuyến 0x83952c7b1b4b339f2c5e5bcb44ddfc31d5f6c902
0 $
0,0000021648702575 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.62% 425 $ 424 $
$99.102
29981114,269 0X839
0,55% Gần đây
17 ? 0X1C91234D... Biểu đồ trực tuyến 0x1c91234d38c93b294828d2ddb6313a0e09053d46
0 $
0,000000192382994 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 1.826 $ 1.820 $
$84.985
377244714,266 0X1C9
0,47% Gần đây
18 ? 0XC4C2165C... Biểu đồ trực tuyến 0xc4c2165cfaefd3c0a6dc3b0508575c807771f814
0 $
0,000000012228898 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 864 $ 862 $
$81.809
4941698327,680 0XC4C
0,45% Gần đây
19 ? 0X3A2FA9EB... Biểu đồ trực tuyến 0x3a2fa9eb74cdd30216252434d7485ec80956684f
0 $
0,0000004832195684 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.62% 468 $ 466 $
$76.112
201386243,544 0X3A2
0,42% Gần đây
20 ? 0XA6CB3B75... Biểu đồ trực tuyến 0xa6cb3b7510b5d66d6a78ad63fd62f375f8193a2a
0 $
0,0000000089434614 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.62% 474 $ 472 $
$71.808
2329576029,188 0XA6C
0,40% Gần đây
21 ? 0X8815FAB0... Biểu đồ trực tuyến 0x8815fab0bfbf9ae00f4ef844844c43018310cc15
0 $
0,0000000481995473 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.62% 614 $ 612 $
$69.286
557970958,290 0X881
0,38% Gần đây
22 ? 0X52CFE76D... Biểu đồ trực tuyến 0x52cfe76d9833fa8ce6bdd6c4e00986947491fd90
0 $
0,0000000470833569 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 1.087 $ 1.084 $
$67.797
1856888703,013 0X52C
0,38% **3 giờ trước Traded 3 giờ trước
23 ? 0X41DD8BC4... Biểu đồ trực tuyến 0x41dd8bc49eb6edbe1e81398608e88676f8e0cba3
0 $
0,0000000427048689 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 1.449 $ 1.445 $
$61.904
1482486470,274 0X41D
0,34% Gần đây
24 ? 0X36AE59DE... Biểu đồ trực tuyến 0x36ae59de6f0301555266f53f92feec9ef57bce68
0 $
0,0000000414969308 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 1.035 $ 1.032 $
$61.217
1895992209,493 0X36A
0,34% **5 giờ trước Traded 6 giờ trước
25 ? 0XC33DEF39... Biểu đồ trực tuyến 0xc33def39e337d5acb19e0a4b5f4681620c0c94fe
0 $
0,000000035286378 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 852 $ 850 $
$58.921
1927935790,999 0XC33
0,33% **7 giờ trước Traded 8 giờ trước
26 ? 0X4F35BE40... Biểu đồ trực tuyến 0x4f35be409b8d59dc9f0df64f6b84ca3d25520d22
0 $
0,000000042660848 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 1.033 $ 1.029 $
$55.181
1658195675,989 0X4F3
0,31% **6 giờ trước Traded 6 giờ trước
27 ? 0XD4F10F87... Biểu đồ trực tuyến 0xd4f10f875f69d5650441e63342cd6adfb2bf2f42
0 $
0,0000000390656908 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 981 $ 978 $
$53.817
1704065015,356 0XD4F
0,30% **7 giờ trước Traded 7 giờ trước
28 ? 0X19686E35... Biểu đồ trực tuyến 0x19686e3512f6accc97e69b630a641e8c0a93aeef
0 $
0,0000014471495266 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.65% 159 $ 159 $
$53.452
14190154,544 0X196
0,29% Gần đây
29 ? 0X2C7761FE... Biểu đồ trực tuyến 0x2c7761fe19dd3633da9b6860f6d2d2fc90f027b7
0 $
0,0000000353007256 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 1.277 $ 1.273 $
$51.590
1483398182,763 0X2C7
0,29% **4 giờ trước Traded 4 giờ trước
30 ? 0X5FA7EDFF... Biểu đồ trực tuyến 0x5fa7edffda82537a047f4be28f9cf4694b098930
0 $
0,0000000357619074 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 964 $ 961 $
$51.046
1804729188,886 0X5FA
0,28% **2 giờ trước Traded 2 giờ trước
31 ? 0X5495B264... Biểu đồ trực tuyến 0x5495b2642a3f231ab6fa37f8560c9be95d7657ee
0 $
0,0000000388588098 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 1.099 $ 1.096 $
$50.075
1617929397,659 0X549
0,28% **4 giờ trước Traded 4 giờ trước
32 ? 0XEB7CE3BF... Biểu đồ trực tuyến 0xeb7ce3bf532756ac33888fbe5c2c006c8c676b58
0 $
0,0000000444856306 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 1.278 $ 1.275 $
$48.643
1437564336,955 0XEB7
0,27% Gần đây
33 ? 0X2A35C341... Biểu đồ trực tuyến 0x2a35c341f4dcf2d18e0fb38e0df50e8a47af1368
0 $
0,0000008281972689 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 3.176 $ 3.166 $
$46.481
31333437,878 0X2A3
0,26% Gần đây
34 ? 0X0322C03D... Biểu đồ trực tuyến 0x0322c03dc75bfaacf61d8b3ba53c6a9669e60775
0 $
0,0000000280754008 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 1.284 $ 1.280 $
$43.355
1143456408,394 0X032
0,24% Gần đây
35 ? 0X0C9EE690... Biểu đồ trực tuyến 0x0c9ee690da02ef837112699b721ee5cb7be8af52
0 $
0,0000000342580823 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 1.238 $ 1.234 $
$42.808
1226641834,593 0X0C9
0,24% **8 giờ trước Traded 8 giờ trước
36 ? 0X1F34E02B... Biểu đồ trực tuyến 0x1f34e02b89a82217e120e9d47d03b41d9fd9c21b
0 $
0,0000000404338125 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 996 $ 993 $
$43.161
1517670035,309 0X1F3
0,24% Gần đây
37 ? 0XD64EBF12... Biểu đồ trực tuyến 0xd64ebf124d1858498e2103032d975ce88a020d58
0 $
0,0000000341420751 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 1.245 $ 1.241 $
$42.692
1291697245,574 0XD64
0,24% **2 giờ trước Traded 2 giờ trước
38 ? 0X204325EE... Biểu đồ trực tuyến 0x204325ee6199d030cc30f21e00da3effe6c841db
0 $
0,0000000394559845 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 1.001 $ 998 $
$42.391
1682557568,262 0X204
0,24% **3 giờ trước Traded 3 giờ trước
39 ? 0XA028F44C... Biểu đồ trực tuyến 0xa028f44c960fdd9bcdb4c1c37015c1bc515e4660
0 $
0,0000000400057187 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 1.253 $ 1.249 $
$42.246
1157604347,292 0XA02
0,23% **5 giờ trước Traded 5 giờ trước
40 ? 0XA93BC292... Biểu đồ trực tuyến 0xa93bc292123a30504352d312f897b9951a58c456
0 $
0,0000000344073372 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 1.247 $ 1.243 $
$41.611
1124713989,788 0XA93
0,23% **2 giờ trước Traded 2 giờ trước
41 ? 0X66018CD3... Biểu đồ trực tuyến 0x66018cd375f19362f8027684b7328e10465458f6
0 $
0,0000000305486607 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 867 $ 864 $
$41.345
1608990691,462 0X660
0,23% **7 giờ trước Traded 7 giờ trước
42 ? 0X98EF6DD8... Biểu đồ trực tuyến 0x98ef6dd8d4be9116c556f95cdf494975a4224ab8
0 $
0,0000000342425072 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 1.019 $ 1.016 $
$41.100
1410273008,368 0X98E
0,23% **6 giờ trước Traded 6 giờ trước
43 ? 0XC9176D54... Biểu đồ trực tuyến 0xc9176d5467f9c0579e66161b97811a0a377c780e
0 $
0,0000000312026509 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 1.116 $ 1.113 $
$40.615
1175496707,278 0XC91
0,22% Gần đây
44 ? 0X0D2E1611... Biểu đồ trực tuyến 0x0d2e1611fa678b39884681c9fb71b6d844a55bff
0 $
0,0000075583430145 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.63% 327 $ 326 $
$38.854
1427179,591 0X0D2
0,21% Gần đây
45 ? 0XE2231E4E... Biểu đồ trực tuyến 0xe2231e4eac55f8bf27c4fab771728b30ad501b47
0 $
0,0000018649754618 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.69% 93 $ 93 $
$38.475
1487747,998 0XE22
0,21% Gần đây
46 ? 0X88C5D993... Biểu đồ trực tuyến 0x88c5d993eb04ed83890ba986386cc89d64cc3a2c
0 $
0,0000000353015071 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 1.091 $ 1.088 $
$38.099
1309451202,793 0X88C
0,21% **5 giờ trước Traded 5 giờ trước
47 ? 0XFB0EDDC3... Biểu đồ trực tuyến 0xfb0eddc364b22bc84cd10150bca279c6e5e74a0d
0 $
0,0000000513790538 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.64% 246 $ 245 $
$38.261
275004684,689 0XFB0
0,21% Gần đây
48 ? 0XBCA52F48... Biểu đồ trực tuyến 0xbca52f48786ba5bb9481a0493e263952de21d585
0 $
0,000008894807938 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 1.776 $ 1.770 $
$38.105
1802294,527 0XBCA
0,21% Gần đây
49 ? 0X1D6213D1... Biểu đồ trực tuyến 0x1d6213d13538e4161c436203cfeb41124a5d3e1f
0 $
0,0000000336792551 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 1.070 $ 1.067 $
$37.627
1352755304,015 0X1D6
0,21% **1 giờ trước Traded 1 giờ trước
50 ? 0XA1F8A36E... Biểu đồ trực tuyến 0xa1f8a36eaf1b261e52ae5fd8153b48ac8b464fcb
0 $
0,0000048662056024 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.65% 158 $ 157 $
$36.869
5556893,189 0XA1F
0,20% Gần đây
Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Năm thành lập
N/A
Sàn giao dịch có phí
N/A
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
597.414,0
Xếp hạng Alexa
#26723
Dữ liệu cộng đồng
N/A
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Tính thanh khoản
Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.646%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch
Quy mô
Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 87th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 79th
An ninh mạng
Cybersecurity Metrics Not Available
Độ bao phủ API
Api Coverage Not Available
Đội ngũ
Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm
Sự cố công khai
Tuân thủ quy định
Risk Rating Not Available