Sushiswap (xDai) exchange

Sushiswap (xDai)

Decentralized

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
4
Tiền ảo
14
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 WETH (WETH)
0 $
WETH/0XE91... 0x6a023ccd1ff6f2045c3309768ead9e68f978f6e1
2.685 $
2698,19458154011 0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D
0.6% 39.162 $ 39.044 $
$65.976
25,743 0X6A0
76,19% Gần đây
2 WETH (WETH)
0 $
WETH/0X8E5... 0x6a023ccd1ff6f2045c3309768ead9e68f978f6e1
2.685 $
0,067074766703573 0X8E5BBBB09ED1EBDE8674CDA39A0C169401DB4252
0.6% 59.270 $ 59.092 $
$20.469
7,700 0X6A0
23,64% Gần đây
3 WETH (WETH)
0 $
WETH/0X82D... 0x6a023ccd1ff6f2045c3309768ead9e68f978f6e1
2.682 $
3260882,41370192 0X82DFE19164729949FD66DA1A37BC70DD6C4746CE
0.74% 61 $ 60 $
$83
0,032 0X6A0
0,10% **khoảng 4 giờ trước Updated gần đây
4 WETH (WETH)
0 $
WETH/0XDDA... 0x6a023ccd1ff6f2045c3309768ead9e68f978f6e1
2.691 $
2694,45076111822 0XDDAFBB505AD214D7B80B1F830FCCC89B60FB7A83
1.04% 18 $ 18 $
$35
0,014 0X6A0
0,04% **khoảng 4 giờ trước Updated gần đây
5 WETH (WETH)
0 $
WETH/0XB7D... 0x6a023ccd1ff6f2045c3309768ead9e68f978f6e1
2.697 $
382,637894592323 0XB7D311E2EB55F2F68A9440DA38E7989210B9A05E
1.03% 19 $ 19 $
$26
0,010 0X6A0
0,03% **khoảng 2 giờ trước Updated gần đây
6 Sushi (SUSHI)
1.656.502.821 $
SUSHI/0X6A... 0x2995d1317dcd4f0ab89f4ae60f3f020a4f17c7ce
* 8 $
0,0030656051228955 0X6A023CCD1FF6F2045C3309768EAD9E68F978F6E1
35.52% 0 $ 0 $
$0
0,098 0X299
0,00% **khoảng 4 giờ trước Updated gần đây
7 Wrapped Bitcoin (WBTC)
7.614.719.141 $
WBTC/0XD51... 0x8e5bbbb09ed1ebde8674cda39a0c169401db4252
* NaN $
1084114,96043367 0XD51E1DDD116FFF9A71C1B8FEEB58113AFA2B4D93
6.36% 1 $ 1 $
$0
0,000 0X8E5
0,00% **khoảng 3 giờ trước Updated gần đây -
8 WETH (WETH)
0 $
WETH/0XD51... 0x6a023ccd1ff6f2045c3309768ead9e68f978f6e1
* 2.504 $
71977,1309390081 0XD51E1DDD116FFF9A71C1B8FEEB58113AFA2B4D93
39.18% 0 $ 0 $
$0
0,000 0X6A0
- **khoảng 15 giờ trước Updated gần đây -
9 Wrapped Bitcoin (WBTC)
7.614.719.141 $
WBTC/0XDDA... 0x8e5bbbb09ed1ebde8674cda39a0c169401db4252
* NaN $
39973,0825217222 0XDDAFBB505AD214D7B80B1F830FCCC89B60FB7A83
8.48% 1 $ 1 $
$0
0,000 0X8E5
- **khoảng 8 giờ trước Updated gần đây -
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 ? 0X82DFE191... 0x82dfe19164729949fd66da1a37bc70dd6c4746ce
* NaN $
0,0008187170548034 0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D
4.32% 2 $ 2 $
$0
2070,791 0X82D
0,00% **khoảng 5 giờ trước Updated gần đây -
2 ? 0X82DFE191... 0x82dfe19164729949fd66da1a37bc70dd6c4746ce
* NaN $
0,0008084331851033 0XDDAFBB505AD214D7B80B1F830FCCC89B60FB7A83
15.44% 1 $ 1 $
$0
96,365 0X82D
0,00% **khoảng 5 giờ trước Updated gần đây -
3 ? 0X0905AB80... 0x0905ab807f8fd040255f0cf8fa14756c1d824931
1 $
0,0004627467109915 0X6A023CCD1FF6F2045C3309768EAD9E68F978F6E1
-201.87% 0 $ 0 $
$0
0,000 0X090
- **1 ngày trước Updated gần đây -
4 JPYC (JPYC)
0 $
JPYC/0X6A0... 0x417602f4fbdd471a431ae29fb5fe0a681964c11b
* 0 $
0,000003494811599 0X6A023CCD1FF6F2045C3309768EAD9E68F978F6E1
89.61% 0 $ 0 $
$0
0,000 0X417
- **3 ngày trước Updated gần đây -
5 ? 0X82DFE191... 0x82dfe19164729949fd66da1a37bc70dd6c4746ce
* NaN $
0,0000000246490074 0XBF65BFCB5DA067446CEE6A706BA3FE2FB1A9FDFD
42.18% 0 $ 0 $
$0
142,358 0X82D
- **khoảng 11 giờ trước Updated gần đây -

Sushiswap on xDai is a DeFi protocol providing services such as swap, earn, yield, launchpad, and more!

Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Năm thành lập
N/A
Sàn giao dịch có phí
N/A
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
1.882.022,0
Xếp hạng Alexa
#5495
Dữ liệu cộng đồng
N/A
Exchange Trade Volume Distribution (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.603%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 35th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 23th

An ninh mạng

Cybersecurity Metrics Not Available

Độ bao phủ API

Api Coverage Not Available

Đội ngũ

Team is public
Team profile page

Public Incidents

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android