Tiền ảo: 14.775
Sàn giao dịch: 1.138
Giá trị vốn hóa thị trường: 2,464T $ 0.3%
Lưu lượng 24 giờ: 61,285B $
Gas: 5 GWEI
Không quảng cáo
Sàn giao dịch tập trung

XT.COM

BTC184.389,7599
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ 32.9%
BTC35.229,5261
Hợp đồng mở trong 24h
479
Ghép đôi

Thị trường Perpetuals

Biểu tượng Giá 24g Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Cập nhật lần cuối
BTC_USDT
$64.233,42 1.0% 64288 USDT +0,044% 0.01%
0,008%
$978.746.720 $4.140.792.134
Gần đây
ETH_USDT
$3.484,57 0.2% 3487,96 USDT +0,056% 0.01%
0,001%
$670.934.927 $2.595.204.594
Gần đây
SOL_USDT
$134,00 2.9% 134,14 USDT +0,060% 0.02%
0,008%
$82.251.964 $437.800.790
Gần đây
DOGE_USDT
$0,124118645120822350000000000000000 1.1% 0,12 USDT +0,040% 0.02%
0,002%
$57.470.357 $287.199.978
Gần đây
BTC_USD
$64.250,00 0.8% 64273,6 USD +0,037% 0.01%
0,010%
$44.137.200 $254.198.500
Gần đây
XRP_USDT
$0,48549912164921810000000000000000 0.3% 0,49 USDT +0,041% 0.02%
0,010%
$33.633.844 $239.208.048
Gần đây
LTC_USDT
$74,00 1.6% 74,03 USDT 0,000% 0.01%
0,010%
$19.391.086 $16.130.590
Gần đây
1000SHIB_USDT
$0,01796950205640110800000000000000000 1.3% 0,02 USDT +0,050% 0.02%
0,001%
$18.282.720 $1.826.852
Gần đây
BCH_USDT
$387,06 1.0% 387,64 USDT +0,108% 0.01%
-0,025%
$18.059.177 $12.577.127
Gần đây
LINK_USDT
$13,61 5.2% 13,63 USDT +0,073% 0.02%
-0,005%
$17.724.008 $13.861.242
Gần đây
ADA_USDT
$0,37834345798688296000000000000000 0.8% 0,38 USDT +0,053% 0.03%
0,010%
$16.201.522 $288.606.537
Gần đây
BNB_USDT
$585,01 0.5% 585,4 USDT +0,026% 0.01%
0,010%
$14.857.507 $37.942.768
Gần đây
1000BONK_USDT
$0,02056127638236885000000000000000000 2.8% 0,02 USDT +0,085% 0.01%
0,005%
$14.547.790 $35.744.594
Gần đây
ETH_USD
$3.486,20 0.2% 3487,81 USD +0,046% 0.01%
0,010%
$13.058.420 $346.511.090
Gần đây
DOT_USDT
$5,75 1.9% 5,75 USDT +0,070% 0.02%
-0,027%
$10.815.037 $12.318.884
Gần đây
TIA_USDT
$6,28 2.9% 6,28 USDT +0,048% 0.01%
-0,022%
$8.943.124 $6.338.944
Gần đây
MANA_USDT
$0,33096306192723110000000000000000 1.8% 0,33 USDT +0,091% 0.03%
0,003%
$8.034.386 $3.291.538
Gần đây
ATOM_USDT
$6,74 1.4% 6,75 USDT +0,089% 0.01%
-0,004%
$7.945.345 $5.013.009
Gần đây
NEAR_USDT
$5,19 0.6% 5,19 USDT +0,058% 0.02%
0,005%
$7.617.050 $20.600.418
Gần đây
ORDI_USDT
$41,71 4.6% 41,77 USDT +0,091% 0.01%
-0,035%
$6.469.972 $112.550.485
Gần đây
ETC_USDT
$23,43 0.8% 23,47 USDT +0,107% 0.01%
-0,027%
$6.458.755 $36.047.666
Gần đây
CRV_USDT
$0,33816008411350730000000000000000 2.0% 0,34 USDT +0,148% 0.32%
0,010%
$6.431.931 $17.104.063
Gần đây
EOS_USDT
$0,565765910754493500000000000000 1.2% 0,57 USDT -0,177% 0.18%
0,010%
$5.803.488 $35.748.650
Gần đây
WIF_USDT
$1,78 2.7% 1,78 USDT -0,006% 0.02%
0,005%
$4.974.620 $23.042.971
Gần đây
UNI_USDT
$9,89 1.9% 9,9 USDT +0,091% 0.01%
0,000%
$4.846.634 $20.851.741
Gần đây
RUNE_USDT
$4,18 0.2% 4,18 USDT +0,048% 0.02%
0,010%
$4.426.188 $3.669.582
Gần đây
ONDO_USDT
$1,17 3.2% 1,17 USDT -0,137% 0.02%
0,096%
$3.955.874 $21.470.008
Gần đây
XT_USDT
$3,51 0.3% 3,51 USDT 0,000% 0.02%
0,010%
$3.440.580 $97.741.312
Gần đây
GMT_USDT
$0,1635323374548323700000000000000 1.7% 0,16 USDT -0,367% 0.06%
0,381%
$3.314.671 $3.250.860
Gần đây
GALA_USDT
$0,028518200413119610000000000000000 1.5% 0,03 USDT +0,105% 0.04%
0,010%
$3.212.189 $8.157.259
Gần đây
NOT_USDT
$0,01460283370970475000000000000000000 1.5% 0,01 USDT +0,068% 0.02%
0,010%
$3.055.081 $72.743.567
Gần đây
POLYX_USDT
$0,3396293861244038500000000000000000 2.2% 0,34 USDT +0,085% 0.01%
-0,039%
$2.802.750 $3.117.977
Gần đây
1INCH_USDT
$0,40193369737523290000000000000000 1.5% 0,4 USDT +0,075% 0.02%
-0,029%
$2.766.876 $2.078.638
Gần đây
MEME_USDT
$0,01869615841389380000000000000000000 1.3% 0,02 USDT +0,086% 0.02%
0,001%
$2.675.618 $2.658.924
Gần đây
ICP_USDT
$8,25 0.9% 8,26 USDT +0,109% 0.02%
-0,005%
$2.512.235 $2.551.030
Gần đây
AXS_USDT
$5,97 0.3% 5,98 USDT +0,134% 0.07%
-0,058%
$2.484.657 $3.836.455
Gần đây
1000TURBO_USDT
$6,51 11.1% 6,52 USDT +0,100% 0.04%
-0,057%
$2.478.140 $24.884.659
Gần đây
JUP_USDT
$0,786321809696998700000000000000000 4.1% 0,79 USDT +0,107% 0.01%
-0,018%
$2.254.135 $62.076.159
Gần đây
NTRN_USDT
$0,47677452891886350000000000000000 5.7% 0,48 USDT +0,105% 0.02%
0,000%
$2.075.284 $1.547.323
Gần đây
TRX_USDT
$0,119720464895875760000000000000000 1.4% 0,12 USDT 0,000% 0.02%
0,010%
$2.036.165 $6.601.918
Gần đây
SAND_USDT
$0,3312629378516592000000000000000 0.1% 0,33 USDT +0,091% 0.03%
-0,006%
$1.983.078 $320.327
Gần đây
PYTH_USDT
$0,315750678585888840000000000000000 0.4% 0,32 USDT +0,095% 0.03%
0,004%
$1.838.244 $16.565.558
Gần đây
AAVE_USDT
$79,90 5.9% 79,99 USDT +0,075% 0.01%
-0,023%
$1.730.657 $6.627.541
Gần đây
1000RACA_USDT
$0,180814491156021830000000000000000 0.9% 0,18 USDT 0,000% 0.06%
0,010%
$1.581.471 $24.466,00
Gần đây
YGG_USDT
$0,6501267395769263000000000000000 0.6% 0,65 USDT +0,046% 0.03%
0,005%
$1.553.545 $5.983.267
Gần đây
JASMY_USDT
$0,02905783833390847000000000000000000 3.6% 0,03 USDT +0,086% 0.01%
-0,033%
$1.486.246 $51.535.079
Gần đây
AGLD_USDT
$1,07 2.3% 1,07 USDT -0,009% 0.04%
-0,002%
$1.464.199 $587.656
Gần đây
XTZ_USDT
$0,777678230683738300000000000000 0.6% 0,78 USDT 0,000% 0.13%
0,010%
$1.442.056 $829.272
Gần đây
TRB_USDT
$102,41 3.6% 102,38 USDT -0,069% 0.02%
0,005%
$1.395.300 $21.326.229
Gần đây
1000FLOKI_USDT
$0,1678106407970398300000000000000000 0.6% 0,17 USDT +0,113% 0.02%
-0,013%
$1.385.302 $14.817.746
Gần đây

Thị trường Futures

Biểu tượng Giá 24g Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Cập nhật lần cuối
ETH_USDT_240628
$3.491,55 0.2% - -0,897% 0.02% 6 ngày $110.702 $5.774.168
Gần đây
BTC_USD_240628
$64.353,50 1.0% - -7,729% 0.01% 6 ngày - $40.660.900
Gần đây
BTC_USD_240927
$66.217,50 0.8% - - 0.01% 3 tháng - $23.572.100
Gần đây
BTC_USDT_240628
$64.365,33 0.7% - -1,425% 0.01% 6 ngày - $19.984.484
Gần đây
BTC_USDT_240927
$66.264,06 0.7% - -4,908% 0.01% 3 tháng - $11.271.374
Gần đây
ETH_USD_240628
$3.491,71 0.2% - -4,986% 0.02% 6 ngày - $4.112.340
Gần đây
ETH_USD_240927
$3.595,56 0.2% - - 0.01% 3 tháng - $3.222.730
Gần đây
XRP_USD_240628
$0,48620000000000000000000000000000000000000000000000 0.3% - -6,030% 0.04% 6 ngày - $2.491.580
Gần đây
ADA_USD_240927
$0,39040000000000000000000000000000000000000000000000 1.3% - - 0.08% 3 tháng - $2.094.750
Gần đây
LINK_USD_240927
$14,07 5.5% - - 0.06% 3 tháng - $2.041.980
Gần đây
BCH_USD_240927
$396,89 0.8% - - 0.12% 3 tháng - $1.965.010
Gần đây
LTC_USD_240927
$76,41 1.4% - - 0.01% 3 tháng - $1.879.880
Gần đây
XRP_USD_240927
$0,5010000000000000000000000000000000000000000000000 0.7% - - 0.02% 3 tháng - $1.856.230
Gần đây
DOT_USD_240927
$5,78 1.4% - -1,771% 0.02% 3 tháng - $1.838.550
Gần đây
LTC_USD_240628
$74,27 1.5% - -4,600% 0.01% 6 ngày - $1.696.920
Gần đây
BCH_USD_240628
$387,65 1.0% - -10,618% 0.13% 6 ngày - $1.586.910
Gần đây
LINK_USD_240628
$13,66 5.1% - -11,632% 0.04% 6 ngày - $1.457.200
Gần đây
ADA_USD_240628
$0,37950000000000000000000000000000000000000000000000 0.8% - -41,620% 0.08% 6 ngày - $986.750
Gần đây
DOT_USD_240628
$5,76 1.9% - -0,385% 0.05% 6 ngày - $950.820
Gần đây

XT.COM (Derivatives) là gì?

XT.COM (Derivatives) là một sàn giao dịch tiền mã hóa phái sinh được thành lập vào năm -. Hiện tại, sàn giao dịch cung cấp 479 cặp giao dịch. Khối lượng giao dịch XT.COM (Derivatives) 24h được báo cáo ở mức 11.850.367.097 $, thay đổi -32.87468828334527% trong 24 giờ qua và hợp đồng mở 24h là 2.264.132.333 $, thay đổi 1.78% so với ngày trước đó. Hiện không có Dữ liệu về dự trữ của sàn giao dịch đối với XT.COM (Derivatives). Cặp được giao dịch nhiều nhất là BTC/USDT với khối lượng giao dịch trong 24h là 4.140.792.135 $.
Trang web
Cộng đồng
Địa chỉ
-
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
0
Dữ liệu cộng đồng
-

Phí

Giao dịch đòn bẩy
Không
Sàn giao dịch có phí
Không

Khối lượng theo Cặp thị trường

Khối lượng giao dịch theo tiền ảo

Hợp đồng mở của sàn giao dịch

Khối lượng giao dịch trên sàn

CSV Excel

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
-
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
-
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa
-
Mức chênh lệch giá mua-giá bán
0.051%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa
-
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp
-
Chọn loại tiền
Tiền tệ đề xuất
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Tiền định danh
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Tiền mã hóa
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Đơn vị Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Hàng hóa
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Chọn ngôn ngữ
Các ngôn ngữ phổ biến
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Tất cả các ngôn ngữ
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Đăng nhập để dễ dàng theo dõi tiền ảo bạn yêu thích 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Quên mật khẩu?
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Dễ dàng theo dõi tiền ảo yêu thích của bạn với CoinGecko 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Quên mật khẩu?
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu trong vài phút nữa.
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn xác nhận tài khoản trong vài phút nữa.
Tải ứng dụng CoinGecko.
Quét mã QR này để tải ứng dụng ngay App QR Code Hoặc truy cập trên các cửa hàng ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng