YoBit exchange

YoBit

Centralized
4
Trust Score

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
449
Tiền ảo
3581
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Ethereum (ETH)
264.450.576.841 $
ETH/BTC
2.270 $
0,0634 BTC
0.16% 405.400 $ 22.587 $
$90.047.724
39662,141 ETH
41,53% Gần đây
2 Dash (DASH)
1.579.049.034 $
DASH/BTC
157 $
0,00438587 BTC
1.96% 14 $ 3.028 $
$49.268.099
313287,704 DASH
22,70% Gần đây
3 Zcash (ZEC)
1.479.177.953 $
ZEC/BTC
132 $
0,00368914 BTC
2.44% 6 $ 463 $
$41.316.851
312701,185 ZEC
19,05% Gần đây
4 Waves (WAVES)
1.796.111.318 $
WAVES/BTC
18 $
0,00049826 BTC
1.32% 2.095 $ 2.792 $
$23.387.349
1308124,311 WAVES
10,77% Gần đây
5 Litecoin (LTC)
10.424.316.606 $
LTC/BTC
156 $
0,0043689 BTC
0.21% 3.433 $ 2.376 $
$8.148.219
52068,052 LTC
3,76% Gần đây
6 Ethereum Classic (ETC)
6.566.304.411 $
ETC/BTC
51 $
0,00142158 BTC
0.1% 1 $ 1.695 $
$4.599.328
90333,852 ETC
2,12% Gần đây
7 Bitcoin Cash (BCH)
10.472.318.760 $
BCHABC/BTC
29 $
0,00079701 BTC
18.74% 0 $ 0 $
$585.358
20506,209 BCHAB
0,27% Gần đây
8 Bitcoin (BTC)
671.856.435.504 $
BTC/RUR
35.738 $
2600000 RUR
0.38% 23.961 $ 20.878 $
$184.935
5,175 BTC
0,08% Gần đây
9 Bitcoin (BTC)
671.856.435.504 $
BTC/USD
36.978 $
36977,60004003 USD
0.92% 19.995 $ 83.728 $
$175.877
4,756 BTC
0,08% Gần đây
10 Ethereum (ETH)
264.450.576.841 $
ETH/USD
2.340 $
2339,73221854 USD
0.62% 10.349 $ 69.743 $
$86.902
37,142 ETH
0,04% Gần đây
11 Ethereum (ETH)
264.450.576.841 $
ETH/RUR
2.238 $
162700 RUR
0.02% 5.934 $ 6 $
$52.028
23,251 ETH
0,02% Gần đây
12 Bitcoin (BTC)
671.856.435.504 $
BTC/USDT
35.904 $
35860,97481043 USDT
3.02% 3.795 $ 95.759 $
$49.463
1,378 BTC
0,02% **khoảng 1 giờ trước Updated gần đây
13 Yobit Token (YO)
0 $
YO/BTC
2.301 $
0,06401 BTC
1.03% 578 $ 4.094 $
$42.410
18,433 YO
0,02% Gần đây
14 Tether (USDT)
62.834.918.522 $
USDT/USD
1 $
1,04468999 USD
0.84% 26.306 $ 122.314 $
$32.781
31379,599 USDT
0,02% Gần đây
15 Litecoin (LTC)
10.424.316.606 $
LTC/RUR
155 $
11301,22002676 RUR
1.2% 915 $ 1.409 $
$30.681
197,389 LTC
0,01% Gần đây
16 XRP (XRP)
36.000.701.294 $
XRP/USD
1 $
0,80040023 USD
0.73% 132 $ 295 $
$28.771
35946,937 XRP
0,01% Gần đây -
17 Litecoin (LTC)
10.424.316.606 $
LTC/USD
163 $
163,241 USD
1.14% 1.367 $ 2.760 $
$24.009
147,078 LTC
0,01% Gần đây -
18 XRP (XRP)
36.000.701.294 $
XRP/BTC
1 $
0,00002172 BTC
0.82% 43 $ 553 $
$22.397
28792,091 XRP
0,01% Gần đây
19 NEM (XEM)
1.290.753.204 $
XEM/USD
0 $
0,15608443 USD
4.09% 0 $ 0 $
$12.088
77447,985 XEM
0,01% Gần đây
20 Yobit Token (YO)
0 $
YO/USD
2.391 $
2390,74882381 USD
3.02% 162 $ 138 $
$11.862
4,962 YO
0,01% Gần đây
21 NEXO (NEXO)
943.085.937 $
NEXO/ETH
* 2 $
0,00074945 ETH
8.7% 0 $ 0 $
$11.056
6820,248 NEXO
0,01% **khoảng 3 giờ trước Updated gần đây
22 Roobee (ROOBEE)
5.929.504 $
ROOBEE/BTC
0 $
0,00000014 BTC
13.33% 0 $ 97 $
$6.780
1352244,601 ROOBE
0,00% Gần đây
23 Litecoin (LTC)
10.424.316.606 $
LTC/USDT
154 $
153,59800452 USDT
3.5% 15 $ 51 $
$6.768
44,015 LTC
0,00% **khoảng 1 giờ trước Updated gần đây
24 TRON (TRX)
4.870.977.457 $
TRX/USD
0 $
0,07126548 USD
1.94% 563 $ 3 $
$6.594
92529,667 TRX
0,00% Gần đây
25 TRON (TRX)
4.870.977.457 $
TRX/BTC
0 $
0,00000188 BTC
1.04% 204 $ 211 $
$6.119
90717,186 TRX
0,00% Gần đây
26 TRON (TRX)
4.870.977.457 $
TRX/RUR
0 $
4,91 RUR
0.47% 789 $ 321 $
$5.693
84306,714 TRX
0,00% Gần đây
27 Waves (WAVES)
1.796.111.318 $
WAVES/USD
* 19 $
18,69999766 USD
1.84% 529 $ 255 $
$5.668
303,148 WAVES
0,00% **khoảng 1 giờ trước Updated khoảng 1 giờ trước
28 Waves (WAVES)
1.796.111.318 $
WAVES/RUR
18 $
1296 RUR
0.85% 444 $ 2 $
$4.725
265,129 WAVES
0,00% Gần đây
29 Litecoin (LTC)
10.424.316.606 $
LTC/ETH
157 $
0,069 ETH
2.68% 341 $ 61 $
$3.858
24,638 LTC
0,00% Gần đây
30 Waves (WAVES)
1.796.111.318 $
WAVES/ETH
18 $
0,0079395 ETH
1.74% 74 $ 391 $
$3.720
207,131 WAVES
0,00% Gần đây
31 Huobi Token (HT)
2.050.797.005 $
HT/WAVES
* 234 $
13,17 WAVES
65.31% 0 $ 0 $
$3.528
15,073 HT
0,00% **khoảng 5 giờ trước Updated gần đây -
32 Ethereum Classic (ETC)
6.566.304.411 $
ETC/RUR
52 $
3769,73091803 RUR
3.62% 66 $ 5.212 $
$3.322
64,075 ETC
0,00% Gần đây
33 HEX (HEX)
0 $
HEX/BTC
0 $
0,0000026 BTC
2.3% 1.213 $ 163 $
$3.120
33562,746 HEX
0,00% **khoảng 1 giờ trước Updated gần đây
34 TRON (TRX)
4.870.977.457 $
TRX/ETH
0 $
0,00003039 ETH
0.49% 79 $ 18 $
$2.620
37925,897 TRX
0,00% Gần đây
35 Ethereum Classic (ETC)
6.566.304.411 $
ETC/USD
* 54 $
53,94141221 USD
1.75% 3.292 $ 105 $
$2.409
44,675 ETC
0,00% Gần đây -
36 Dash (DASH)
1.579.049.034 $
DASH/USD
* 164 $
163,86226662 USD
2.71% 926 $ 77 $
$2.269
13,850 DASH
0,00% Gần đây -
37 BitTorrent (BTT)
1.942.255.288 $
BTT/USD
0 $
0,00311676 USD
3.59% 0 $ 60 $
$1.979
635198,096 BTT
0,00% Gần đây
38 Ethereum (ETH)
264.450.576.841 $
ETH/USDT
2.253 $
2250 USDT
0.6% 1 $ 109 $
$1.929
0,856 ETH
0,00% **khoảng 1 giờ trước Updated gần đây
39 Tether (USDT)
62.834.918.522 $
USDT/BTC
1 $
0,00002841 BTC
1.72% 51 $ 4 $
$1.674
1642,546 USDT
0,00% Gần đây
40 XRP (XRP)
36.000.701.294 $
XRP/USDT
* 1 $
0,74332296 USDT
9.83% 0 $ 0 $
$1.647
2181,535 XRP
0,00% **khoảng 2 giờ trước Updated gần đây
41 DigiByte (DGB)
722.085.014 $
DGB/BTC
0 $
0,00000141 BTC
2.13% 132 $ 24 $
$1.639
32750,482 DGB
0,00% **khoảng 2 giờ trước Updated gần đây
42 iEthereum (IETH)
0 $
IETH/USD
0 $
0,1068 USD
2.45% 6 $ 0 $
$1.608
15062,042 IETH
0,00% Gần đây
43 Dash (DASH)
1.579.049.034 $
DASH/RUR
* 161 $
11672,41556162 RUR
2.51% 5 $ 23 $
$1.390
8,663 DASH
0,00% Gần đây
44 NEM (XEM)
1.290.753.204 $
XEM/BTC
0 $
0,000004 BTC
2.87% 3 $ 0 $
$1.356
9479,295 XEM
0,00% Gần đây
45 Kin (KIN)
71.814.771 $
KIN/ETH
0 $
0,00000002 ETH
33.33% 3.956 $ 5.908 $
$1.309
30594011,939 KIN
0,00% **khoảng 4 giờ trước Updated gần đây
46 HEX (HEX)
0 $
HEX/ETH
0 $
0,00004143 ETH
7.65% 0 $ 0 $
$1.236
13117,485 HEX
0,00% Gần đây
47 Yobit Token (YO)
0 $
YO/RUR
2.345 $
170526,491115 RUR
3.56% 13 $ 106 $
$1.194
0,509 YO
0,00% Gần đây
48 iEthereum (IETH)
0 $
IETH/BTC
0 $
0,00000286 BTC
11.19% 0 $ 0 $
$1.035
10125,688 IETH
0,00% **khoảng 1 giờ trước Updated gần đây
49 TRON (TRX)
4.870.977.457 $
TRX/USDT
0 $
0,06571934 USDT
1.82% 0 $ 21 $
$768
11668,569 TRX
0,00% Gần đây
50 Ethereum Classic (ETC)
6.566.304.411 $
ETC/ETH
52 $
0,02270576 ETH
0.71% 29 $ 2.045 $
$730
14,150 ETC
0,00% Gần đây
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 ? MINEX2/BTC
0 $
0,00000425 BTC
0.23% 1.253 $ 174.126 $
$461.120
3018598,428 MINEX
0,21% Gần đây
2 ? DOGE/USD
0 $
0,2939412 USD
0.01% 2.096 $ 123 $
$76.405
259934,692 DOGE
0,04% **khoảng 1 giờ trước Updated khoảng 1 giờ trước
3 ? DOGE/BTC
0 $
0,00000803 BTC
1.13% 1.689 $ 715 $
$60.932
211473,713 DOGE
0,03% Gần đây
4 XRP (XRP)
36.000.701.294 $
XRP/RUR
1 $
56,86290973 RUR
1.01% 1.118 $ 4.432 $
$27.197
34775,700 XRP
0,01% Gần đây
5 ? YOTRA/BTC
1 $
0,000024 BTC
12.61% 0 $ 0 $
$20.138
23401,237 YOTRA
0,01% Gần đây
6 ? DOGE/RUR
0 $
20,48657936 RUR
0.42% 598 $ 2.132 $
$18.224
64679,474 DOGE
0,01% Gần đây
7 Tether (USDT)
62.834.918.522 $
USDT/RUR
1 $
73,49826415 RUR
0.54% 7.294 $ 12.441 $
$6.441
6372,028 USDT
0,00% Gần đây
8 ? MZK/USD
0 $
0,0486756 USD
55.78% 0 $ 0 $
$4.994
102611,522 MZK
0,00% **khoảng 3 giờ trước Updated gần đây
9 ? DOGE/USDT
0 $
0,285 USDT
4.37% 0 $ 0 $
$3.966
13865,649 DOGE
0,00% Gần đây
10 ? DOGE/ETH
0 $
0,00012642 ETH
2.51% 1 $ 0 $
$3.313
11517,749 DOGE
0,00% Gần đây
11 ? MINEX2/RUR
0 $
10,8000043 RUR
9.24% 0 $ 0 $
$2.683
18066,644 MINEX
0,00% Gần đây
12 ? 777/RUR
0 $
0,00386849 RUR
4.6% 0 $ 0 $
$1.994
37486286,408 777
0,00% Gần đây
13 ? XCH/USD
376 $
375,9505 USD
14.9% 0 $ 0 $
$1.544
4,108 XCH
0,00% **khoảng 1 giờ trước Updated khoảng 1 giờ trước
14 ? MINEX2/USD
0 $
0,1547566 USD
2.9% 133 $ 15 $
$861
5564,489 MINEX
0,00% Gần đây
15 ? XCH/RUR
364 $
26500,07950009 RUR
8.78% 0 $ 0 $
$734
2,017 XCH
0,00% **khoảng 2 giờ trước Updated gần đây
16 iEthereum (IETH)
0 $
IETH/RUR
0 $
7,43113021 RUR
6.97% 0 $ 0 $
$643
6294,200 IETH
0,00% Gần đây
17 ? 777/USD
0 $
0,00006842 USD
48.83% 0 $ 0 $
$609
8912857,872 777
0,00% **khoảng 1 giờ trước Updated khoảng 1 giờ trước
18 ? MATIC/USD
1 $
1,32680177 USD
19.18% 0 $ 0 $
$481
362,536 MATIC
0,00% Gần đây
19 ? SQL/USD
0 $
0,26912506 USD
55.83% 0 $ 0 $
$460
1710,209 SQL
0,00% Gần đây
20 ? RUR/USDT
0 $
0,01363502 USDT
0.39% 41 $ 26 $
$408
29856,868 RUR
0,00% **khoảng 1 giờ trước Updated gần đây
21 ? TKTX/WAVES
* 0 $
0,00237 WAVES
86.92% 0 $ 0 $
$378
8983,382 TKTX
0,00% **khoảng 5 giờ trước Updated gần đây -
22 ? YOTRA/RUR
1 $
62 RUR
24.19% 0 $ 0 $
$392
460,097 YOTRA
0,00% Gần đây
23 ? MATIC/BTC
1 $
0,0000333 BTC
10.4% 0 $ 0 $
$392
327,374 MATIC
0,00% **khoảng 1 giờ trước Updated gần đây
24 Polybius (PLBT)
0 $
PLBT/RUR
4 $
265 RUR
1.85% 0 $ 57 $
$281
77,110 PLBT
0,00% Gần đây
25 ? MINEX2/USDT
0 $
0,15000019 USDT
10.72% 0 $ 0 $
$270
1796,588 MINEX
0,00% **khoảng 2 giờ trước Updated gần đây
26 ? YODEFI/BTC
0 $
0,00000006 BTC
14.29% 23 $ 192 $
$262
122547,093 YODEF
0,00% **khoảng 1 giờ trước Updated gần đây
27 ? CS/BTC
0 $
0,00000022 BTC
4.35% 59 $ 16 $
$249
32625,000 CS
0,00% **khoảng 4 giờ trước Updated gần đây
28 ? DICE/RUR
0 $
0,00000068 RUR
1.47% 151 $ 0 $
$253
27054260295,978 DICE
0,00% Gần đây
29 ? XVG/USD
0 $
0,00753481 USD
1.79% 1 $ 30 $
$192
25538,078 XVG
0,00% **khoảng 1 giờ trước Updated gần đây
30 Chainlink (LINK)
9.521.195.443 $
LINK/RUR
20 $
1481,50213576 RUR
3.78% 1 $ 19 $
$183
9,007 LINK
0,00% Gần đây
31 ? XVG/BTC
0 $
0,00000021 BTC
4.76% 278 $ 537 $
$162
22321,307 XVG
0,00% **khoảng 6 giờ trước Updated gần đây
32 ? X10/RUR
0 $
0,00000021 RUR
4.55% 0 $ 0 $
$164
56955107561,481 X10
0,00% **khoảng 2 giờ trước Updated khoảng 2 giờ trước
33 ? FUN/RUR
0 $
1,38684307 RUR
11.95% 0 $ 0 $
$162
8526,352 FUN
0,00% **khoảng 1 giờ trước Updated gần đây
34 ? TCR/RUR
0 $
0,02421435 RUR
3.15% 8 $ 0 $
$147
442417,621 TCR
0,00% Gần đây
35 ? DICE/USD
0 $
0,00000001 USD
50.0% 0 $ 0 $
$126
12625243760,539 DICE
0,00% Gần đây
36 ? DOGE/WAVES
0 $
0,01603857 WAVES
5.42% 0 $ 0 $
$111
383,827 DOGE
0,00% Gần đây
37 ? AIR/BTC
0 $
0,00000144 BTC
13.19% 0 $ 0 $
$108
2091,975 AIR
0,00% **khoảng 1 giờ trước Updated khoảng 1 giờ trước
38 ? SHIBA2/BTC
0 $
0,00000026 BTC
3.85% 165 $ 213.823 $
$102
11330,368 SHIBA
0,00% **khoảng 4 giờ trước Updated gần đây
39 ? LAMBO/RUR
0 $
0,0000001 RUR
10.0% 0 $ 0 $
$104
75703128063,424 LAMBO
0,00% **khoảng 1 giờ trước Updated gần đây
40 ? LIZA/RUR
0 $
0,00000031 RUR
3.23% 1 $ 1 $
$103
24241859241,959 LIZA
0,00% Gần đây
41 ? ARTA/ETH
0 $
0,00000002 ETH
66.67% 35 $ 0 $
$73
1734174,925 ARTA
0,00% **khoảng 5 giờ trước Updated gần đây
42 ? XVG/RUR
0 $
0,55146 RUR
0.23% 5 $ 0 $
$67
8879,993 XVG
0,00% Gần đây
43 ? IOST/ETH
0 $
0,00000966 ETH
6.04% 0 $ 0 $
$62
2993,068 IOST
0,00% **khoảng 4 giờ trước Updated gần đây
44 ? 404/BTC
0 $
0,00000001 BTC
- - -
$57
168649,601 404
0,00% **khoảng 7 giờ trước Updated gần đây -
45 ? COINV/RUR
0 $
9,02000022 RUR
35.11% 0 $ 0 $
$57
460,969 COINV
0,00% **khoảng 2 giờ trước Updated khoảng 2 giờ trước
46 Robo Token (ROBO)
0 $
ROBO/RUR
0 $
1,21 RUR
6.92% 0 $ 0 $
$57
3452,799 ROBO
0,00% Gần đây
47 HEX (HEX)
0 $
HEX/RUR
0 $
7,11254532 RUR
9.79% 0 $ 0 $
$52
540,815 HEX
0,00% Gần đây
48 ? MICRO/RUR
0 $
0,00265 RUR
6.74% 0 $ 0 $
$50
1398974,104 MICRO
0,00% **khoảng 1 giờ trước Updated khoảng 1 giờ trước
49 ? 1INCH/BTC
3 $
0,00008713 BTC
10.09% 0 $ 0 $
$48
16,234 1INCH
0,00% **khoảng 5 giờ trước Updated khoảng 1 giờ trước
50 ? MATIC/RUR
1 $
85,9828 RUR
10.45% 0 $ 0 $
$47
40,553 MATIC
0,00% Gần đây

YoBit là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại Russia. Có 449 đồng tiền ảo và 3581 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của YoBit trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 6.054 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch YoBit là ETH/BTC. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch YoBit tại https://yobit.net/en/.

Địa chỉ
Phí
0.2%
Rút tiền
Coins - 0.0005 QIWI - Free RUR OKPay - 5% USD Perfect Money - 5% USD Payeer - 5% US...Hiển thị thêm
Nạp tiền
Coins - Free QIWI - 5% RUR OKPay - Free Perfect Money - Free Payeer - Fre...Hiển thị thêm
Ký gửi tiền pháp định
USD RUR
Phương thức thanh toán được chấp nhận
QIWI OKPay Perfect Money Payeer AdvCas...Hiển thị thêm
Giao dịch đòn bẩy
Không
Email
N/A
Năm thành lập
N/A
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
Russia
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
3.400.755,0
Xếp hạng Alexa
#8012
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 169477
Exchange Trade Volume Distribution (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của YoBit
4
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Incident Tổng
1.5 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 4/10
Tính thanh khoản 1.5
Quy mô 0.5
An ninh mạng 0.0
Độ bao phủ API 0.5
Đội ngũ 0.0
Incident 1.0
Estimated Reserves -
Tổng 4/10
* Đây là biểu mẫu được lập bảng để phân tích Điểm tin cậy. Để có phương pháp luận đầy đủ, vui lòng tham khảo bài đăng trên blog của chúng tôi.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 15.188%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 83th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 29th

An ninh mạng

Cập nhật lần cuối: 2021-02-16
Dữ liệu được cung cấp bởi cer.live
Kiểm thử thâm nhập
Chứng minh tài chính
Săn lỗi nhận thưởng

Độ bao phủ API

Hạng: C
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng C
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-08-23

Đội ngũ

Team is public
Team profile page

Public Incidents

Tuân thủ quy định

License & Authorization Sanctions Senior Public Figure Jurisdiction Risks KYC Procedures Negative News AML
Risk Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao
License & Authorization Cao
Sanctions Cao
Senior Public Figure Cao
Jurisdiction Risks Cao
KYC Procedures Cao
Negative News Cao
AML Cao
Cập nhật lần cuối: 2019-11-19
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android