YoBit exchange

YoBit

Centralized
Dữ liệu về dự trữ không khả dụng
4
Trust Score

YoBit là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung được thành lập vào năm - và được đăng ký tại Russia. Hiện tại, sàn giao dịch cung cấp 404 loại tiền ảo và cặp giao dịch 2636. Khối lượng giao dịch YoBit 24h được báo cáo là 128.513.203 $, thay đổi -2.67% trong 24 giờ qua. Cặp được giao dịch nhiều nhất là ETH/BTC với khối lượng giao dịch trong 24h là 77.357.859 $. Hiện không có Dữ liệu về dự trữ của sàn giao dịch đối với YoBit.


Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
404
Tiền ảo
2636
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 Ethereum / Bitcoin
191.642.823.279 $
ETH/BTC
1.600 $
0,06105361 BTC
0.91% 646 $ 970 $
$77.357.858
48342,755 ETH
60,32%
Gần đây
Traded gần đây
2 Zcash / Bitcoin
203.240.142 $
ZEC/BTC
27 $
0,001018 BTC
3.41% 32 $ 3 $
$23.728.699
888733,269 ZEC
18,49%
Gần đây
Traded gần đây
3 Dash / Bitcoin
303.917.444 $
DASH/BTC
27 $
0,00103119 BTC
1.35% 54 $ 9 $
$18.842.600
696702,602 DASH
14,68%
Gần đây
Traded gần đây
4 Litecoin / Bitcoin
4.660.182.509 $
LTC/BTC
64 $
0,00244975 BTC
0.99% 2.003 $ 1.248 $
$4.592.466
71477,524 LTC
3,58%
Gần đây
Traded gần đây
-
5 Ethereum Classic / Bitcoin
2.193.753.197 $
ETC/BTC
15 $
0,000556 BTC
1.79% 294 $ 52 $
$3.048.359
208750,152 ETC
2,37%
Gần đây
Traded gần đây
-
6 Bitcoin Cash / Bitcoin
4.432.540.590 $
BCH/BTC
9 $
0,00032759 BTC
2.42% 28 $ 3 $
$751.686
87365,833 BCH
0,58%
Gần đây
Traded gần đây
-
7 Tether (USDT)
83.215.153.540 $
USDT/USD
1 $
1,0401 USD
0.41% 11.163 $ 15.656 $
$19.669
18911,494 USDT
0,02%
Gần đây
Traded gần đây
8 Bitcoin (BTC)
512.009.754.572 $
BTC/RUR
27.128 $
2625998,99999995 RUR
0.61% 1.993 $ 8.765 $
$13.142
0,484 BTC
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
-
9 Litecoin (LTC)
4.660.182.509 $
LTC/RUR
66 $
6408 RUR
0.27% 555 $ 1.539 $
$7.658
115,686 LTC
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
-
10 Bitcoin / Tether
512.009.754.572 $
BTC/USDT
26.275 $
26304,458339 USDT
0.61% 2.085 $ 367 $
$4.997
0,190 BTC
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
11 Ethereum (ETH)
191.642.823.279 $
ETH/USD
1.670 $
1670,00000001 USD
1.75% 4.613 $ 671 $
$2.548
1,526 ETH
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
12 Bitcoin (BTC)
512.009.754.572 $
BTC/USDTTRC20
26.264 $
26995,21791355 USDTTRC20
5.04% - -
$2.290
0,087 BTC
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-
13 Ethereum (ETH)
191.642.823.279 $
ETH/RUR
1.640 $
158762,18093862 RUR
0.98% 2.582 $ 730 $
$2.204
1,344 ETH
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
14 TRON (TRX)
7.566.319.477 $
TRX/RUR
0 $
8,48 RUR
1.1% 365 $ 176 $
$1.981
22616,412 TRX
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-
15 Bitcoin (BTC)
512.009.754.572 $
BTC/USD
27.480 $
27480 USD
1.02% 73 $ 762 $
$1.860
0,068 BTC
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
16 Litecoin (LTC)
4.660.182.509 $
LTC/USD
67 $
67,0998 USD
1.18% 1.665 $ 671 $
$1.470
21,918 LTC
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-
17 Litecoin / Ethereum
4.660.182.509 $
LTC/ETH
64 $
0,04 ETH
1.35% 0 $ 10 $
$821
12,856 LTC
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-
18 Waves / Bitcoin
151.284.550 $
WAVES/BTC
2 $
0,00005836 BTC
0.98% 53 $ 820 $
$822
536,596 WAVES
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
19 TRON / Bitcoin
7.566.319.477 $
TRX/BTC
0 $
0,00000324 BTC
1.23% 368 $ 1.284 $
$581
6837,044 TRX
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 2 giờ trước
20 Waves (WAVES)
151.284.550 $
WAVES/RUR
2 $
153,76988895 RUR
0.19% 216 $ 315 $
$491
309,304 WAVES
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
21 Dash (DASH)
303.917.444 $
DASH/RUR
28 $
2700 RUR
0.44% 292 $ 24 $
$470
16,864 DASH
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-
22 Waves (WAVES)
151.284.550 $
WAVES/USD
2 $
1,63 USD
2.76% 5 $ 31 $
$398
244,539 WAVES
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 1 giờ trước
-
23 Ethereum Classic (ETC)
2.193.753.197 $
ETC/RUR
15 $
1434,29431051 RUR
1.98% 0 $ 636 $
$312
21,094 ETC
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-
24 Litecoin / Tether
4.660.182.509 $
LTC/USDT
65 $
64,9868 USDT
1.98% 27 $ 3 $
$295
4,559 LTC
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-
25 Dash (DASH)
303.917.444 $
DASH/USD
28 $
28,4335999 USD
5.02% 0 $ 0 $
$201
7,094 DASH
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-
26 TRON (TRX)
7.566.319.477 $
TRX/USD
0 $
0,08995361 USD
1.6% 277 $ 6 $
$195
2178,720 TRX
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-
27 Ethereum / Tether
191.642.823.279 $
ETH/USDT
1.609 $
1610,45351736 USDT
1.14% 746 $ 201 $
$184
0,115 ETH
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
28 Zcash (ZEC)
203.240.142 $
ZEC/RUR
26 $
2526,32581987 RUR
6.19% 0 $ 0 $
$166
6,378 ZEC
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
29 XRP / Bitcoin
26.593.316.777 $
XRP/BTC
1 $
0,00001937 BTC
0.97% 504 $ 245 $
$157
310,456 XRP
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 1 giờ trước
-
30 Bitcoin (BTC)
512.009.754.572 $
BTC/USDTBEP20
26.264 $
25925,86451337 USDTBEP20
4.85% - -
$87
0,003 BTC
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-
31 XRP (XRP)
26.593.316.777 $
XRP/USD
1 $
0,54099999 USD
1.11% 40 $ 787 $
$60
112,037 XRP
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 2 giờ trước
-
32 Tether / Bitcoin
83.215.153.540 $
USDT/BTC
1 $
0,00003796 BTC
2.62% 645 $ 233 $
$51
51,172 USDT
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 6 giờ trước
33 EOS / Bitcoin
625.121.721 $
EOS/BTC
0 $
0,00001006 BTC
16.79% - -
$39
148,202 EOS
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 6 giờ trước
-
34 Litecoin / Waves
4.660.182.509 $
LTC/WAVES
64 $
41,84000002 WAVES
0.89% 9 $ 2 $
$37
0,585 LTC
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-
35 LiteCoin Ultra / Bitcoin
0 $
LTCU/BTC
0 $
0,00000008 BTC
27.27% - -
$32
15671,949 LTCU
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-
36 TVT (TVT)
0 $
TVT/USD
0 $
0,00000006 USD
16.67% 0 $ 0 $
$31
523763047,603 TVT
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
37 Ethereum Classic / Waves
2.193.753.197 $
ETC/WAVES
14 $
9,38649902 WAVES
0.59% 0 $ 1 $
$31
2,174 ETC
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
38 TRON / Tether
7.566.319.477 $
TRX/USDT
0 $
0,08678376 USDT
1.91% 257 $ 14 $
$29
344,490 TRX
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-
39 Waves / Tether
151.284.550 $
WAVES/USDT
2 $
1,5712 USDT
1.98% 5 $ 0 $
$28
18,051 WAVES
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
40 XRP / Ethereum
26.593.316.777 $
XRP/ETH
1 $
0,00032168 ETH
2.16% 0 $ 2 $
$24
47,463 XRP
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 3 giờ trước
-
41 Zcash (ZEC)
203.240.142 $
ZEC/USD
27 $
27,11 USD
3.63% 2 $ 2 $
$22
0,833 ZEC
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-
42 Yobit / Tether
0 $
YO/USDT
434 $
434,55539705 USDT
2.74% 15 $ 144 $
$17
0,040 YO
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 8 giờ trước
43 XRP / Tether
26.593.316.777 $
XRP/USDT
1 $
0,51452818 USDT
0.31% 8 $ 4 $
$15
29,807 XRP
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-
44 Waves / Ethereum
151.284.550 $
WAVES/ETH
2 $
0,00096434 ETH
3.02% 35 $ 1 $
$14
9,617 WAVES
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
45 Maxcoin / Bitcoin
33.226 $
MAX/BTC
0 $
0,0000001 BTC
14.29% - -
$14
5421,264 MAX
0,00%
khoảng 4 giờ trước
Traded khoảng 4 giờ trước
-
46 FLOKI / Tether
154.752.260 $
FLOKI/USDT
0 $
0,0000156 USDT
2.28% 0 $ 0 $
$14
909982,533 FLOKI
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
47 Franko / Ethereum
0 $
FRK/ETH
0 $
0,000013 ETH
67.57% - -
$13
667,150 FRK
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-
48 SJWCoin (SJW)
0 $
SJW/USD
0 $
0,00001 USD
10.0% 0 $ 0 $
$12
1299468,664 SJW
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
49 EOS (EOS)
625.121.721 $
EOS/RUR
0 $
30,20692053 RUR
2.93% 0 $ 0 $
$11
37,853 EOS
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-
50 iEthereum / Bitcoin
0 $
IETH/BTC
0 $
0,00000044 BTC
30.77% - -
$11
1000,000 IETH
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 3 giờ trước
-
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 ? WRUB/BTC
0 $
0,00000039 BTC
2.5% 145 $ 2.347 $
$26.262
2564016,062 WRUB
0,02%
Gần đây
Traded gần đây
2 ? DOGE/USDT
0 $
0,06091993 USDT
1.35% 86 $ 33 $
$3.248
53391,576 DOGE
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
3 Tether (USDT)
83.215.153.540 $
USDT/RUR
1 $
99,4985 RUR
0.65% 2.017 $ 6.277 $
$2.222
2161,770 USDT
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
4 ? DOGE/BTC
0 $
0,00000232 BTC
0.86% 127 $ 349 $
$1.999
32811,251 DOGE
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
5 ? WRUB/RUR
0 $
1,02970297 RUR
0.03% 4 $ 2.265 $
$1.587
149229,872 WRUB
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
6 ? TONCOIN/BTC
2 $
0,000083 BTC
1.04% 519 $ 41 $
$1.273
584,156 TONCO
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
7 ? DOGE/ETH
0 $
0,00003784 ETH
1.15% 28 $ 24 $
$982
16231,979 DOGE
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 3 giờ trước
8 ? DOGE/RUR
0 $
6,04 RUR
0.42% 1.943 $ 51 $
$555
8903,417 DOGE
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
9 ? LIZA/RUR
0 $
0,00000015 RUR
6.25% 0 $ 0 $
$368
237619339945,091 LIZA
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
10 ? DOGE/USD
0 $
0,06343793 USD
0.88% 30 $ 34 $
$310
4899,276 DOGE
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
11 ? RUR/USDT
0 $
0,01011035 USDT
0.87% 1 $ 21 $
$166
16526,177 RUR
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
12 XRP (XRP)
26.593.316.777 $
XRP/RUR
1 $
50,7 RUR
0.78% 242 $ 60 $
$99
190,261 XRP
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
13 ? BUSD/USDT
1 $
1,00000003 USDT
0.94% 684 $ 154 $
$79
79,334 BUSD
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 1 giờ trước
14 ? LAMBO/RUR
0 $
0,00000006 RUR
33.33% 0 $ 0 $
$79
127731458714,868 LAMBO
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 7 giờ trước
15 ? LUNA/USDT
0 $
0,0000624 USDT
2.71% 3 $ 197 $
$73
1179611,165 LUNA
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
16 ? WRUB/WAVES
0 $
0,0066 WAVES
3.03% 0 $ 0 $
$43
4284,267 WRUB
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
17 ? RUBLIX/RUR
0 $
0,00045499 RUR
0.01% 0 $ 1 $
$38
8166503,952 RUBLI
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
18 ? BUSD/USD
1 $
1,06075 USD
0.99% 175 $ 448 $
$37
35,808 BUSD
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
19 ? VERI/USD
8 $
8,20590327 USD
2.51% 0 $ 0 $
$36
4,499 VERI
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
20 ? WRUB/USD
0 $
0,01069999 USD
4.67% 0 $ 0 $
$36
3377,437 WRUB
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
21 ? VERI/RUR
8 $
803,01905778 RUR
2.12% 0 $ 99 $
$34
4,149 VERI
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
22 ? YOTRA/RUR
0 $
0,02180001 RUR
1.13% 0 $ 25 $
$32
145934,709 YOTRA
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
23 ? BUDDY/RUR
0 $
0,00226881 RUR
2.93% 0 $ 0 $
$26
1143922,596 BUDDY
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
24 ? YOSTEP/USDT
0 $
0,0180699 USDT
2.81% 6 $ 115 $
$26
1476,600 YOSTE
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
25 ? SHIB/RUR
0 $
0,00071912 RUR
0.43% 13 $ 17 $
$26
3579737,353 SHIB
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
26 ? KISS/ETH
0 $
0,00000019 ETH
10.53% - -
$23
77369,016 KISS
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-
27 ? WRUB/USDT
0 $
0,0099022 USDT
3.86% 6 $ 3.198 $
$23
2348,219 WRUB
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
28 ? TKN/ETH
0 $
0,000077 ETH
54.53% - -
$22
186,971 TKN
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-
29 FLOKI (FLOKI)
154.752.260 $
FLOKI/RUR
0 $
0,00153729 RUR
2.19% 0 $ 0 $
$22
1435661,339 FLOKI
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
30 ? WORK/USD
0 $
0,00000555 USD
51.81% 0 $ 0 $
$21
3857281,551 WORK
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
31 ? KISS/USD
0 $
0,00018591 USD
35.09% 0 $ 0 $
$19
106914,528 KISS
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 4 giờ trước
32 ? BUSD/RUR
1 $
97,00000001 RUR
2.02% 0 $ 1.009 $
$19
19,253 BUSD
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
33 ? DICE/RUR
0 $
0,00000136 RUR
1.45% 12 $ 10 $
$18
1307606576,935 DICE
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
34 ? MKR/BTC
1.391 $
0,05308431 BTC
4.56% - -
$18
0,013 MKR
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-
35 ? KISS/RUR
0 $
0,02933551 RUR
2.93% 0 $ 0 $
$16
53625,642 KISS
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 4 giờ trước
36 ? TONCOIN/USD
2 $
2,22412318 USD
5.17% 0 $ 0 $
$16
7,227 TONCO
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 2 giờ trước
37 ? TAM/ETH
0 $
0,0001524 ETH
98.82% - -
$13
56,811 TAM
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-
38 ? RUBLIX/USDT
0 $
0,00000457 USDT
2.77% 12 $ 45 $
$13
3023361,132 RUBLI
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
39 ? X10/RUR
0 $
0,00000004 RUR
20.0% 0 $ 0 $
$13
32654867329,321 X10
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 2 giờ trước
40 ? SHIB/USD
0 $
0,0000076 USD
1.94% 0 $ 5 $
$12
1641356,669 SHIB
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
41 ? LIMX/ETH
0 $
0,0000245 ETH
98.6% - -
$12
315,994 LIMX
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-
42 ? BNBX/RUR
0 $
6,1 RUR
2.57% 22 $ 0 $
$11
187,596 BNBX
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
43 ? WAM/RUR
0 $
0,00045002 RUR
1.96% 0 $ 0 $
$11
2530169,372 WAM
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
44 ? SSH/RUR
0 $
0,09754276 RUR
0.99% 3 $ 0 $
$11
11622,384 SSH
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 2 giờ trước
45 ? BUDDY/WAVES
0 $
0,00001753 WAVES
73.05% - -
$11
429350,992 BUDDY
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 2 giờ trước
-
46 ? CCL/USD
0 $
0,00000415 USD
58.65% 0 $ 0 $
$11
2761231,195 CCL
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 3 giờ trước
47 ? MDZ/ETH
0 $
0,00000022 ETH
75.86% - -
$11
32140,557 MDZ
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 2 giờ trước
-
48 ? YOCHAT/RUR
0 $
0,00000075 RUR
1.35% 0 $ 0 $
$10
1410989765,290 YOCHA
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
49 ? CCL/WAVES
0 $
0,00000242 WAVES
32.01% - -
$9
2663149,425 CCL
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 5 giờ trước
-
50 ? NUBIS/ETH
0 $
0,0000581 ETH
61.61% - -
$9
102,846 NUBIS
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-
Địa chỉ
Phí
0.2%
Rút tiền
Coins - 0.0005 QIWI - Free RUR OKPay - 5% USD Perfect Money - 5% USD Payeer - 5% US...Hiển thị thêm
Nạp tiền
Coins - Free QIWI - 5% RUR OKPay - Free Perfect Money - Free Payeer - Fre...Hiển thị thêm
Ký gửi tiền pháp định
USD RUR
Phương thức thanh toán được chấp nhận
QIWI OKPay Perfect Money Payeer AdvCas...Hiển thị thêm
Giao dịch đòn bẩy
Không
Email
N/A
Năm thành lập
N/A
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
Russia
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
1.781.377,0
Xếp hạng Alexa
#8751
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 165787

Dự trữ của sàn giao dịch

Hiện không có Dữ liệu về dự trữ cho sàn giao dịch này. Nếu bạn biết có bất kỳ dữ liệu nào bị thiếu, vui lòng chia sẻ với chúng tôi tại đây.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Chỉ những tài sản khả dụng/xác định mới được hiển thị và không có dữ liệu nào về các số liệu quan trọng khác như:
    • Tổng số tiền nạp của người dùng so với Tài sản khả dụng
    • Bất kỳ khoản nợ chưa trả nào khác có thể có
  2. Những dữ liệu này cũng do bên thứ ba cung cấp nên có thể không hoàn toàn chính xác. Chúng tôi đang dựa vào các sàn giao dịch để giúp minh bạch về các tài sản/khoản nợ mà họ nắm giữ.
  3. Một bức tranh toàn cảnh có thể cần được kiểm tra của bên thứ 3 độc lập, điều này có thể cần nhiều thời gian hơn. Chúng tôi muốn nhắc mọi người hãy thận trọng và giữ an toàn!
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của YoBit
4
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Sự cố PoR Tổng
2.5 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4/10
Tính thanh khoản 2.5
Quy mô 0.5
An ninh mạng 0.0
Độ bao phủ API 0.0
Đội ngũ 0.0
Sự cố 1.0
PoR 0.0
Tổng 4/10
* Đây là một biểu mẫu dạng bảng để phân tích Trust Score. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc phương pháp tính toán đầy đủ của chúng tôi.
Tính thanh khoản
Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 0.88
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 7.143%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch
Quy mô
Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 95th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 47th
An ninh mạng
Cập nhật lần cuối: 2022-04-05
Dữ liệu được cung cấp bởi cer.live
Kiểm thử thâm nhập
Chứng minh tài chính
Săn lỗi nhận thưởng
Độ bao phủ API
Hạng: C
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng C
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-08-23
Đội ngũ
Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm
Sự cố công khai
Tuân thủ quy định
License & Authorization Sanctions Senior Public Figure Jurisdiction Risks KYC Procedures Negative News AML
Risk Cao Cao Cao Cao Cao Cao Cao
License & Authorization Cao
Sanctions Cao
Senior Public Figure Cao
Jurisdiction Risks Cao
KYC Procedures Cao
Negative News Cao
AML Cao
Cập nhật lần cuối: 2019-11-19

Trust Score của YoBit

Trust Score của YoBit
4
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Sự cố PoR Tổng
2.5 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4/10
Tính thanh khoản 2.5
Quy mô 0.5
An ninh mạng 0.0
Độ bao phủ API 0.0
Đội ngũ 0.0
Sự cố 1.0
PoR 0.0
Tổng 4/10
* Đây là một biểu mẫu dạng bảng để phân tích Trust Score. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc phương pháp tính toán đầy đủ của chúng tôi.
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng