New! Learn about the current market dynamics. Download the exclusive 2017 Year-in-Review Cryptocurrency Report

Tiện ích Theo dõi Giá

Bạn đang tìm kiếm một ứng dụn theo dõi biến động giá của những đồng tiền ảo như Bitcoin, Litecoinm Dogecoin, Darkcoin…? CoinGecko sẽ cung cấp cho bạn 1 widget mà có thể nhúng miễn phí vào các blog hoặc trang web của bạn

Đây là widget đầu tiên mà được chúng tôi thử nghiệm, bao gồm tất cả loại tiền ảo đã được hỗ trợ. Widget này sẽ hiển thị giá của đồng tiền ảo với biên độ 24h cao và 24h thấp

<iframe id='widget-ticker-preview' src='//www.coingecko.com/vi/ti%E1%BB%87n_%C3%ADch_widget/b%E1%BA%A3ng_%C4%91i%E1%BB%87n_b%C3%A1o/bitcoin/usd?id=bitcoin' style='border:none; height:125px; width: 275px;' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true'></iframe>

Hoặc

<a href='https://www.coingecko.com/vi/b%E1%BA%A3ng_gi%C3%A1/bitcoin/usd?id=bitcoin' target='_blank'><img alt='bitcoin price' src='https://www.coingecko.com/vi/ti%E1%BB%87n_%C3%ADch_widget/b%E1%BA%A3ng_%C4%91i%E1%BB%87n_b%C3%A1o/bitcoin/usd.jpg'></a>

[url=https://www.coingecko.com/vi/b%E1%BA%A3ng_gi%C3%A1/bitcoin/usd?id=bitcoin][img alt="bitcoin price"]https://www.coingecko.com/vi/ti%E1%BB%87n_%C3%ADch_widget/b%E1%BA%A3ng_%C4%91i%E1%BB%87n_b%C3%A1o/bitcoin/usd.jpg[/img][/url]

Preview