Rank #986
Giá DeepBrain Chain (DBC)
DeepBrain Chain DBC
$0,002843787953 0.7%
0,00000011 BTC -0.5%
Trên danh sách theo dõi 11.359
$0,002773460017
Phạm vi 24H
$0,002923454703
Giá trị vốn hóa thị trường $9.117.844
Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 0.32
KL giao dịch trong 24 giờ $660.807
Định giá pha loãng hoàn toàn $28.493.263
Cung lưu thông 3.200.000.000
Tổng cung 10.000.000.000
Xem thêm thông tin
Ẩn thông tin

DeepBrain Chain USD (Dữ liệu cũ)

-
Ngày Giá trị vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2023-06-08 9.193.485 $ 625.616 $ 0,00287193 $ N/A
2023-06-07 9.332.006 $ 769.443 $ 0,00291247 $ 0,00287193 $
2023-06-06 10.157.299 $ 648.423 $ 0,00317173 $ 0,00291247 $
2023-06-05 11.871.215 $ 638.305 $ 0,00370764 $ 0,00317173 $
2023-06-04 11.514.008 $ 690.838 $ 0,00359734 $ 0,00370764 $
2023-06-03 10.268.566 $ 652.269 $ 0,00320915 $ 0,00359734 $
2023-06-02 9.464.984 $ 690.639 $ 0,00296030 $ 0,00320915 $
2023-06-01 10.065.724 $ 656.387 $ 0,00316040 $ 0,00296030 $
2023-05-31 10.898.176 $ 678.490 $ 0,00340379 $ 0,00316040 $
2023-05-30 11.983.948 $ 647.588 $ 0,00374357 $ 0,00340379 $
2023-05-29 13.151.552 $ 718.236 $ 0,00416996 $ 0,00374357 $
2023-05-28 11.307.686 $ 673.982 $ 0,00353425 $ 0,00416996 $
2023-05-27 11.346.425 $ 661.533 $ 0,00354454 $ 0,00353425 $
2023-05-26 11.041.964 $ 691.610 $ 0,00345043 $ 0,00354454 $
2023-05-25 12.699.879 $ 752.896 $ 0,00396951 $ 0,00345043 $
2023-05-24 12.531.044 $ 729.504 $ 0,00392538 $ 0,00396951 $
2023-05-23 11.399.995 $ 698.958 $ 0,00354888 $ 0,00392538 $
2023-05-22 11.086.232 $ 862.172 $ 0,00337814 $ 0,00354888 $
2023-05-21 9.968.211 $ 727.151 $ 0,00312610 $ 0,00337814 $
2023-05-20 8.078.210 $ 599.057 $ 0,00250666 $ 0,00312610 $
2023-05-19 7.427.697 $ 637.980 $ 0,00232386 $ 0,00250666 $
2023-05-18 7.496.648 $ 624.381 $ 0,00236801 $ 0,00232386 $
2023-05-17 6.515.330 $ 623.409 $ 0,00203952 $ 0,00236801 $
2023-05-16 6.776.436 $ 612.937 $ 0,00211282 $ 0,00203952 $
2023-05-15 6.637.473 $ 583.105 $ 0,00210709 $ 0,00211282 $
2023-05-14 6.675.720 $ 614.691 $ 0,00207370 $ 0,00210709 $
2023-05-13 6.992.230 $ 628.724 $ 0,00221515 $ 0,00207370 $
2023-05-12 7.317.156 $ 630.773 $ 0,00229454 $ 0,00221515 $
2023-05-11 7.779.937 $ 660.829 $ 0,00239877 $ 0,00229454 $
2023-05-10 6.164.822 $ 626.458 $ 0,00192761 $ 0,00239877 $
2023-05-09 6.196.285 $ 633.494 $ 0,00193074 $ 0,00192761 $
Bạn muốn hiển thị dữ liệu bằng loại tiền tệ khác? Hãy sử dụng API của chúng tôi

API dữ liệu tiền mã hóa của CoinGecko

Tự hào cung cấp dữ liệu chính xác, cập nhật và độc lập cho hàng nghìn
Metamask Metamask
Etherscan Etherscan
Trezor Trezor
AAVE AAVE
Chainlink Chainlink
Theo dõi tất cả các loại tiền mã hóa yêu thích của bạn trong một danh sách duy nhất
MIỄN PHÍ! Bạn có thể truy cập danh sách theo dõi qua máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại và theo dõi tài sản và hiệu suất danh mục đầu tư ở bất kỳ nơi đâu

Bạn muốn tìm Alpha mới nhất?
Hãy truy cập các báo cáo độc quyền của chuyên viên phân tích của CoinGecko!
CoinGecko Premium

Bạn muốn tìm hiểu thêm về tiền mã hoá?
Đọc các bài viết và hướng dẫn đơn giản dành cho người mới bắt đầu.
Tìm hiểu về tiền mã hóa

Bạn cần trợ giúp?
Tìm câu trả lời bạn cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm trợ giúp


coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng