🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
dos network  (DOS)
DOS Network (DOS)
₪0,00509543 -0.1%
0,00000982 ETH -4.6%
61 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
₪673.356
KL giao dịch trong 24 giờ
₪11.558,57
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
₪0,00490891 / ₪0,00517577
Cung lưu thông
132.036.278 / 1.000.000.000
DOS
ILS

DOS Network - Israeli New Shekel Biểu đồ (DOS/ILS)

Tỷ lệ chuyển đổi từ DOS Network sang ILS cho ngày hôm nay là ₪0,00509543. Nó có nguồn cung lưu hành là 100 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là ₪11.558,57

1h
24h
7d
14d
30d
1y
-0.2%
-0.1%
9.8%
42.7%
-47.0%
-94.8%

We're indexing our data. Come back later!

CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android