Gate.io exchange

Gate.io

Centralized
Dữ liệu về dự trữ khả dụng
9
Trust Score
Bắt đầu giao dịch
Thông báo về tiếp thị liên kết

Gate.io là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung được thành lập vào năm - và được đăng ký tại Cayman Islands. Hiện tại, sàn giao dịch cung cấp 1769 loại tiền ảo và cặp giao dịch 3020. Khối lượng giao dịch Gate.io 24h được báo cáo là 622.066.503 $, thay đổi 1.87% trong 24 giờ qua. Cặp được giao dịch nhiều nhất là BTC/USDT với khối lượng giao dịch trong 24h là 163.882.888 $. Gate.io có 1.778.632.388 $ trong Nguồn dự trữ của sàn giao dịch.


Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
1769
Tiền ảo
3020
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 Bitcoin / Tether
540.883.481.651 $
BTC/USDT
27.779 $
27819,1 USDT
0.01% 5.032.445 $ 5.812.001 $
$163.882.888
5980,479 BTC
26,36%
Gần đây
Traded gần đây
2 Ethereum / Tether
198.260.162.507 $
ETH/USDT
1.652 $
1653,9 USDT
0.01% 2.221.881 $ 4.884.934 $
$153.306.908
93434,523 ETH
24,66%
Gần đây
Traded gần đây
3 XRP / Tether
28.581.434.824 $
XRP/USDT
1 $
0,5367 USDT
0.01% 2.324.460 $ 2.412.950 $
$27.409.510
51582250,973 XRP
4,41%
Gần đây
Traded gần đây
4 Liquity / Tether
105.952.435 $
LQTY/USDT
1 $
1,1264 USDT
0.05% 751.573 $ 475.769 $
$19.527.106
17928787,143 LQTY
3,14%
Gần đây
Traded gần đây
5 Verasity / Tether
68.487.652 $
VRA/USDT
0 $
0,0067217 USDT
0.15% 27.511 $ 133.757 $
$9.051.825
1387860010,137 VRA
1,45%
Gần đây
Traded gần đây
6 tomiNet / Tether
213.245.088 $
TOMI/USDT
3 $
2,84808 USDT
0.31% 122.325 $ 145.817 $
$7.101.586
2487541,673 TOMI
1,14%
Gần đây
Traded gần đây
7 JasmyCoin / Tether
159.557.855 $
JASMY/USDT
0 $
0,0033196 USDT
0.05% 171.180 $ 159.629 $
$5.956.069
1811849490,304 JASMY
0,96%
Gần đây
Traded gần đây
8 Solana / Tether
9.446.559.304 $
SOL/USDT
23 $
23,252 USDT
0.01% 877.588 $ 896.970 $
$5.623.009
242426,340 SOL
0,90%
Gần đây
Traded gần đây
9 OAX / Tether
9.161.464 $
OAX/USDT
0 $
0,163716 USDT
0.07% 104.824 $ 102.555 $
$5.498.234
33429439,809 OAX
0,88%
Gần đây
Traded gần đây
10 Astra Protocol / Tether
0 $
ASTRA/USDT
0 $
0,00426 USDT
0.23% 110.419 $ 5.036 $
$5.461.262
1352309961,078 ASTRA
0,88%
Gần đây
Traded gần đây
11 GALA / Tether
414.538.646 $
GALA/USDT
0 $
0,015593 USDT
0.04% 792.050 $ 971.875 $
$5.364.661
345984243,735 GALA
0,86%
Gần đây
Traded gần đây
12 Chainlink / Tether
4.274.372.704 $
LINK/USDT
8 $
7,7018 USDT
0.02% 577.976 $ 823.975 $
$4.980.616
663242,670 LINK
0,80%
Gần đây
Traded gần đây
13 Shiba Inu / Tether
4.251.764.667 $
SHIB/USDT
0 $
0,0000072554 USDT
0.01% 509.811 $ 584.590 $
$3.878.599
538749473101,380 SHIB
0,62%
Gần đây
Traded gần đây
14 SPACE ID / Tether
54.545.172 $
ID/USDT
0 $
0,192063 USDT
0.02% 634.242 $ 620.361 $
$3.670.248
19239440,188 ID
0,59%
Gần đây
Traded gần đây
15 DODO / Tether
65.988.027 $
DODO/USDT
0 $
0,107226 USDT
0.14% 13.973 $ 27.622 $
$3.498.903
32114257,597 DODO
0,56%
Gần đây
Traded gần đây
16 Gifto / Tether
20.791.782 $
GFT/USDT
0 $
0,020939 USDT
0.06% 7.261 $ 27.080 $
$3.473.081
162039870,303 GFT
0,56%
Gần đây
Traded gần đây
17 FLOKI / Tether
175.267.773 $
FLOKI/USDT
0 $
0,0000177196 USDT
0.14% 155.503 $ 156.974 $
$3.296.535
187738202457,450 FLOKI
0,53%
Gần đây
Traded gần đây
18 Hedera / Tether
1.626.586.825 $
HBAR/USDT
0 $
0,048609 USDT
0.01% 144.168 $ 172.004 $
$2.966.525
60942566,035 HBAR
0,48%
Gần đây
Traded gần đây
19 Dogecoin / Tether
8.656.423.817 $
DOGE/USDT
0 $
0,061319 USDT
0.01% 823.091 $ 1.023.027 $
$2.821.655
46371117,424 DOGE
0,45%
Gần đây
Traded gần đây
20 SingularityNET / Tether
221.200.962 $
AGIX/USDT
0 $
0,18035 USDT
0.02% 302.422 $ 366.796 $
$2.725.408
15222482,160 AGIX
0,44%
Gần đây
Traded gần đây
21 Conflux / Tether
279.802.808 $
CFX/USDT
0 $
0,133905 USDT
0.02% 738.047 $ 742.949 $
$2.132.143
15976526,383 CFX
0,34%
Gần đây
Traded gần đây
22 TRON / Tether
7.907.720.073 $
TRX/USDT
0 $
0,08897 USDT
0.01% 821.913 $ 882.406 $
$2.057.728
23060923,745 TRX
0,33%
Gần đây
Traded gần đây
23 POGAI / Tether
0 $
POGAI/USDT
0 $
0,000290122 USDT
0.01% 4.089 $ 1.496 $
$1.988.716
7650311709,488 POGAI
0,32%
Gần đây
Traded gần đây
24 Cardano / Tether
9.008.591.564 $
ADA/USDT
0 $
0,2581 USDT
0.02% 944.767 $ 1.035.399 $
$1.965.507
7677821,946 ADA
0,32%
Gần đây
Traded gần đây
25 Serum / Tether
14.115.862 $
SRM/USDT
0 $
0,03794 USDT
0.32% 13.536 $ 16.717 $
$1.944.869
50894713,390 SRM
0,31%
Gần đây
Traded gần đây
26 Pepe / Tether
299.863.833 $
PEPE/USDT
0 $
0,00000072001 USDT
0.14% 468.156 $ 225.894 $
$1.926.536
2698562956145,300 PEPE
0,31%
Gần đây
Traded gần đây
27 Radix / Tether
544.953.782 $
XRD/USDT
0 $
0,053185 USDT
0.1% 43.535 $ 45.000 $
$1.917.416
34982303,473 XRD
0,31%
Gần đây
Traded gần đây
28 Litecoin / Tether
4.748.903.866 $
LTC/USDT
64 $
64,39 USDT
0.02% 940.448 $ 972.074 $
$1.855.667
28858,757 LTC
0,30%
Gần đây
Traded gần đây
29 Bitcoin SV / Tether
724.421.033 $
BSV/USDT
38 $
37,777 USDT
0.04% 28.125 $ 31.898 $
$1.803.082
48121,585 BSV
0,29%
Gần đây
Traded gần đây
30 FTX / Tether
0 $
FTT/USDT
1 $
1,1896 USDT
0.08% 10.680 $ 22.715 $
$1.799.595
1495136,553 FTT
0,29%
Gần đây
Traded gần đây
31 Superpower Squad / Tether
510.785 $
SQUAD/USDT
0 $
0,002552 USDT
0.16% 166.178 $ 365 $
$1.726.297
683744956,575 SQUAD
0,28%
Gần đây
Traded gần đây
32 Terra / Tether
170.631.841 $
LUNA/USDT
0 $
0,439 USDT
0.02% 34.320 $ 55.637 $
$1.714.578
3925663,250 LUNA
0,28%
Gần đây
Traded gần đây
33 Astar / Tether
240.238.030 $
ASTR/USDT
0 $
0,045757 USDT
0.04% 18.778 $ 43.618 $
$1.633.984
35419556,055 ASTR
0,26%
Gần đây
Traded gần đây
34 Origin Dollar / Tether
15.549.180 $
OUSD/USDT
1 $
0,99752 USDT
0.05% 35.717 $ 33.766 $
$1.622.132
1628001,449 OUSD
0,26%
Gần đây
Traded gần đây
35 Polygon / Tether
5.242.997.121 $
MATIC/USDT
1 $
0,56423 USDT
0.02% 836.010 $ 930.590 $
$1.582.182
2756466,380 MATIC
0,25%
Gần đây
Traded gần đây
36 Kaspa / Tether
1.051.332.535 $
KAS/USDT
0 $
0,050175 USDT
0.16% 157.069 $ 190.022 $
$1.578.631
31436323,923 KAS
0,25%
Gần đây
Traded gần đây
37 Polkadot / Tether
5.158.732.669 $
DOT/USDT
4 $
4,0579 USDT
0.01% 965.394 $ 822.265 $
$1.527.288
379521,835 DOT
0,25%
Gần đây
Traded gần đây
38 Worldcoin / Tether
202.469.783 $
WLD/USDT
2 $
1,5436 USDT
0.04% 250.070 $ 404.750 $
$1.470.782
963838,353 WLD
0,24%
Gần đây
Traded gần đây
39 Beldex / Tether
172.418.932 $
BDX/USDT
0 $
0,030813 USDT
0.24% 88.224 $ 105.589 $
$1.441.873
46692586,619 BDX
0,23%
Gần đây
Traded gần đây
40 Render / Tether
624.167.114 $
RNDR/USDT
2 $
1,6938 USDT
0.03% 861.210 $ 631.931 $
$1.422.800
852838,880 RNDR
0,23%
Gần đây
Traded gần đây
41 Sun Token / Tether
53.415.127 $
SUN/USDT
0 $
0,0055578 USDT
0.1% 8.723 $ 10.853 $
$1.404.752
253215145,387 SUN
0,23%
Gần đây
Traded gần đây
42 Gains Network / Tether
108.908.085 $
GNS/USDT
3 $
3,2777 USDT
0.06% 321.314 $ 259.501 $
$1.387.030
431430,633 GNS
0,22%
Gần đây
Traded gần đây
43 BNB / Tether
32.781.212.485 $
BNB/USDT
213 $
213,38 USDT
0.01% 844.864 $ 754.289 $
$1.369.697
6458,522 BNB
0,22%
Gần đây
Traded gần đây
44 Sui / Tether
375.430.357 $
SUI/USDT
0 $
0,4404 USDT
0.02% 271.198 $ 269.427 $
$1.327.234
3010621,554 SUI
0,21%
Gần đây
Traded gần đây
45 NADA Protocol Token / Tether
0 $
NADA/USDT
0 $
0,021751 USDT
1.18% 558 $ 2.438 $
$1.240.668
57900555,285 NADA
0,20%
Gần đây
Traded gần đây
46 Monero / Tether
2.703.764.497 $
XMR/USDT
149 $
149,67 USDT
0.03% 697.619 $ 555.933 $
$1.233.254
8337,826 XMR
0,20%
Gần đây
Traded gần đây
47 Bitcoin Cash / Tether
4.481.132.003 $
BCH/USDT
230 $
230,73 USDT
0.03% 126.555 $ 143.814 $
$1.232.201
5385,053 BCH
0,20%
Gần đây
Traded gần đây
48 Hifi Finance / Tether
67.467.486 $
HIFI/USDT
1 $
0,6381 USDT
0.02% 115.260 $ 286.769 $
$1.227.871
1934035,014 HIFI
0,20%
Gần đây
Traded gần đây
49 Fantom / Tether
565.770.918 $
FTM/USDT
0 $
0,20181 USDT
0.01% 661.511 $ 714.826 $
$1.160.192
5856938,164 FTM
0,19%
Gần đây
Traded gần đây
50 Getaverse / Tether
0 $
GETA/USDT
0 $
0,042861 USDT
0.87% 924 $ 6.021 $
$1.149.830
26420657,150 GETA
0,18%
Gần đây
Traded gần đây
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 ? VXT/USDT
0 $
0,031794 USDT
0.32% 4.129 $ 1.165 $
$229.275
7211972,983 VXT
0,04%
Gần đây
Traded gần đây
2 Rai Reflex Index / Ethereum
6.530.773 $
RAI/ETH
3 $
0,0016328 ETH
3.55% 217 $ 54 $
$21.880
8135,531 RAI
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
3 ? MATCH/USDT
0 $
0,000007873 USDT
3.21% 109 $ 15 $
$21.874
2770289256,321 MATCH
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
4 ? SHIB2/USDT
0 $
0,000000001796 USDT
1.49% 150 $ 397 $
$21.665
12196869256018,000 SHIB2
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
5 Rai Reflex Index / Tether
6.530.773 $
RAI/USDT
3 $
2,6846 USDT
1.28% 101 $ 57 $
$19.571
7303,188 RAI
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
6 ? TROSS/USDT
0 $
0,0003001 USDT
2.79% 436 $ 1 $
$16.721
52277989,266 TROSS
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
7 ? IBAYC/USDT
4 $
4,2718 USDT
1.99% 37 $ 202 $
$15.469
3612,360 IBAYC
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
8 ? EEG/USDT
0 $
0,05796 USDT
4.84% - -
$13.197
234533,727 EEG
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-
9 ? ITRUMP/USDT
0 $
0,0233 USDT
1.28% 127 $ 4 $
$3.062
130300,715 ITRUM
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 Chainlink (LINK) LINK5S/USDT
0 $
0,018105 USDT
0.07% 6.967 $ 5.452 $
$3.758.218
LINK5
0,60%
Gần đây
Traded gần đây
2 Chainlink (LINK) LINK5L/USDT
0 $
0,1631585 USDT
0.1% 8.618 $ 6.660 $
$2.724.899
LINK5
0,44%
Gần đây
Traded gần đây
3 Ethereum (ETH) ETH5L/USDT
0 $
0,0890781 USDT
0.11% 40.603 $ 55.783 $
$1.533.586
ETH5L
0,25%
Gần đây
Traded gần đây
4 XRP (XRP) XRP5L/USDT
1 $
0,64457409 USDT
0.23% 3.277 $ 7.143 $
$1.407.780
XRP5L
0,23%
Gần đây
Traded gần đây
5 Ethereum (ETH) ETH5S/USDT
0 $
0,029462 USDT
0.14% 21.646 $ 31.746 $
$1.317.032
ETH5S
0,21%
Gần đây
Traded gần đây
6 XRP (XRP) XRP5S/USDT
0 $
0,024885 USDT
0.32% 2.488 $ 1.577 $
$794.559
XRP5S
0,13%
Gần đây
Traded gần đây
7 GALA (GALA) GALA5S/USDT
2 $
2,499437 USDT
0.28% 933 $ 2.011 $
$747.605
GALA5
0,12%
Gần đây
Traded gần đây
8 Bitcoin (BTC) BTC5S/USDT
0 $
0,3267 USDT
0.18% 73.814 $ 108.394 $
$736.280
BTC5S
0,12%
Gần đây
Traded gần đây
9 GALA (GALA) GALA5L/USDT
0 $
0,374803 USDT
0.36% 1.170 $ 982 $
$580.783
GALA5
0,09%
Gần đây
Traded gần đây
10 Bitcoin (BTC) BTC5L/USDT
0 $
0,069634 USDT
0.49% 62.688 $ 62.681 $
$373.573
BTC5L
0,06%
Gần đây
Traded gần đây
11 Bitcoin Cash (BCH) BCH5S/USDT
0 $
0,009143 USDT
0.63% 664 $ 3.592 $
$369.889
BCH5S
0,06%
Gần đây
Traded gần đây
12 Bitcoin Cash (BCH) BCH5L/USDT
0 $
0,2036768 USDT
0.47% 4.258 $ 1.084 $
$356.696
BCH5L
0,06%
Gần đây
Traded gần đây
13 Uniswap (UNI) UNI5L/USDT
0 $
0,495254 USDT
0.76% 3.231 $ 1.294 $
$333.580
UNI5L
0,05%
Gần đây
Traded gần đây
14 Axie Infinity (AXS) AXS5L/USDT
0 $
0,171586 USDT
0.42% 3.899 $ 1.472 $
$326.646
AXS5L
0,05%
Gần đây
Traded gần đây
15 Shiba Inu (SHIB) SHIB5S/USDT
0 $
0,066612 USDT
0.25% 1.537 $ 1.221 $
$281.212
SHIB5
0,05%
Gần đây
Traded gần đây
16 Bitcoin SV (BSV) BSV5S/USDT
0 $
0,154727 USDT
0.78% 663 $ 2.408 $
$273.503
BSV5S
0,04%
Gần đây
Traded gần đây
17 Axie Infinity (AXS) AXS5S/USDT
0 $
0,288821 USDT
1.07% 1.260 $ 3.412 $
$257.933
AXS5S
0,04%
Gần đây
Traded gần đây
18 Bitcoin SV (BSV) BSV5L/USDT
0 $
0,25937815 USDT
0.01% 504 $ 1.067 $
$207.866
BSV5L
0,03%
Gần đây
Traded gần đây
19 Shiba Inu (SHIB) SHIB5L/USDT
1 $
0,81152 USDT
0.38% 3.438 $ 1.008 $
$199.485
SHIB5
0,03%
Gần đây
Traded gần đây
20 Litecoin (LTC) LTC5S/USDT
2 $
1,693559 USDT
0.41% 1.969 $ 2.930 $
$137.241
LTC5S
0,02%
Gần đây
Traded gần đây
21 EOS (EOS) EOS5L/USDT
0 $
0,29079761 USDT
0.48% 119 $ 1.109 $
$132.991
EOS5L
0,02%
Gần đây
Traded gần đây
22 Uniswap (UNI) UNI5S/USDT
1 $
1,171902 USDT
0.44% 580 $ 8.503 $
$123.881
UNI5S
0,02%
Gần đây
Traded gần đây
23 Litecoin (LTC) LTC5L/USDT
0 $
0,3164126 USDT
0.57% 1.033 $ 2.545 $
$94.602
LTC5L
0,02%
Gần đây
Traded gần đây
24 Polkadot (DOT) DOT5L/USDT
0 $
0,01218328 USDT
0.32% 2.632 $ 2.358 $
$93.249
DOT5L
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
25 Dogecoin (DOGE) DOGE5L/USDT
0 $
0,0579 USDT
0.45% 5.932 $ 1.895 $
$93.071
DOGE5
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
26 Dogecoin (DOGE) DOGE5S/USDT
1 $
0,626262 USDT
0.27% 3.533 $ 5.027 $
$78.786
DOGE5
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
27 (Turbo)
4.929.865 $
TURBO/USDT
0 $
0,00007224 USDT
0.44% 2.056 $ 4.863 $
$76.725
1071721379,990 TURBO
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
28 Polkadot (DOT) DOT5S/USDT
1 $
1,469473 USDT
0.33% 1.387 $ 3.850 $
$70.335
DOT5S
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
29 Smooth Love Potion (SLP) SLP3S/USDT
0 $
0,27353 USDT
1.18% 1.044 $ 1.685 $
$65.229
SLP3S
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
30 EOS (EOS) EOS5S/USDT
0 $
0,09764 USDT
1.07% 1.065 $ 1.341 $
$34.460
EOS5S
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
31 Bitcoin SV (BSV) BSV3L/USDT
0 $
0,06485 USDT
0.78% 2.684 $ 2.259 $
$26.354
BSV3L
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
32 (CyberConnect)
54.180.077 $
CYBER/USDT
1 $
0,5845 USDT
0.81% 6.107 $ 4.330 $
$19.542
CYBER
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 3 giờ trước
-
33 Bitcoin SV (BSV) BSV3S/USDT
0 $
0,08106 USDT
0.73% 2.342 $ 4.372 $
$18.443
BSV3S
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 3 giờ trước
34 Smooth Love Potion (SLP) SLP3L/USDT
1 $
0,5404 USDT
0.98% 690 $ 1.295 $
$13.375
SLP3L
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
35 FTX (FTT) FTT3L/USDT
1 $
0,69 USDT
2.21% 522 $ 153 $
$12.447
FTT3L
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
36 Solana (SOL) SOL3L/USDT
1 $
1,3236 USDT
0.94% 1.585 $ 1.256 $
$11.871
SOL3L
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
37 XRP (XRP) XRP3L/USDT
0 $
0,02847 USDT
0.63% 996 $ 2.731 $
$9.758
XRP3L
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
38 Maker (MKR) MKR3L/USDT
3 $
3,31 USDT
0.93% 560 $ 590 $
$9.573
MKR3L
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
39 Solana (SOL) SOL3S/USDT
1 $
0,849109 USDT
0.93% 705 $ 1.306 $
$9.478
SOL3S
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 1 giờ trước
40 (CyberConnect)
54.180.077 $
CYBER/USDT
1 $
1,10396 USDT
0.78% 5.492 $ 8.619 $
$8.982
CYBER
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 3 giờ trước
-
41 THORChain (RUNE) RUNE3S/USDT
0 $
0,03803 USDT
1.99% 471 $ 3.648 $
$8.059
RUNE3
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
42 Chainlink (LINK) LINK3S/USDT
0 $
0,23269 USDT
0.78% 1.762 $ 2.720 $
$7.432
LINK3
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
43 XRP (XRP) XLM3L/USDT
2 $
2,20034 USDT
0.93% 2.950 $ 1.507 $
$5.888
XLM3L
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
44 Chainlink (LINK) LINK3L/USDT
0 $
0,02455 USDT
0.79% 3.448 $ 3.294 $
$5.386
LINK3
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
45 XRP (XRP) XRP3S/USDT
0 $
0,21783 USDT
0.66% 2.658 $ 2.973 $
$5.380
XRP3S
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 2 giờ trước
46 API3 (API3) API33S/USDT
1 $
1,30615 USDT
1.37% 211 $ 692 $
$5.104
API33
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 3 giờ trước
47 Golem (GLM) GLMR3S/USDT
0 $
0,0625 USDT
2.23% 790 $ 440 $
$4.777
GLMR3
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
48 Loopring (LRC) LRC3S/USDT
1 $
0,805375 USDT
1.0% 428 $ 1.110 $
$4.717
LRC3S
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 3 giờ trước
49 Maker (MKR) MKR3S/USDT
0 $
0,08732 USDT
0.93% 744 $ 295 $
$3.851
MKR3S
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
50 Pepe (PEPE) PEPE3S/USDT
3 $
2,86662 USDT
0.16% 63 $ 118 $
$3.540
PEPE3
0,00%
Gần đây
Traded gần đây

Gate was established in 2013, and it is the top 10 exchanges in the world in terms of authentic trading volume. It is also the first choice of over 8 million registered customers, covering 130+ countries worldwide, as we are providing the most comprehensive digital asset solutions.

Địa chỉ
Phí
0.20%
Rút tiền
None
Nạp tiền
None
Ký gửi tiền pháp định
None
Phương thức thanh toán được chấp nhận
P2P, Debit/Credit Card, Apple Pay, Google Pay
Giao dịch đòn bẩy
Không
Năm thành lập
N/A
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
Cayman Islands
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
14.624.787,0
Xếp hạng Alexa
#2039
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 1382955

Giá trị nguồn dự trữ của sàn giao dịch

Tổng dự trữ được theo dõi: 1.778.632.388 $

Phân tích tổng dự trữ và phân tích tài sản token theo chuỗi

Phân tích chi tiết về giá trị nguồn dự trữ (theo chuỗi & danh sách token) và các Biểu đồ khả dụng tại GeckoTerminal.

Data sourced from GeckoTerminalDeFiLlama. Wondering what Proof of Reserves are and why it is important? Here's a handy guide!

Self-Published Proof of Reserve & Merkle Verification
Gate.io has conducted a Proof of Reserve audit, where users may self-serve (through auditor or independently) to verify that their account balance exists within the exchange. Read more here.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Chỉ những tài sản khả dụng/xác định mới được hiển thị và không có dữ liệu nào về các số liệu quan trọng khác như:
    • Tổng số tiền nạp của người dùng so với Tài sản khả dụng
    • Bất kỳ khoản nợ chưa trả nào khác có thể có
  2. Những dữ liệu này cũng do bên thứ ba cung cấp nên có thể không hoàn toàn chính xác. Chúng tôi đang dựa vào các sàn giao dịch để giúp minh bạch về các tài sản/khoản nợ mà họ nắm giữ.
  3. Một bức tranh toàn cảnh có thể cần được kiểm tra của bên thứ 3 độc lập, điều này có thể cần nhiều thời gian hơn. Chúng tôi muốn nhắc mọi người hãy thận trọng và giữ an toàn!

Nếu bạn có bất kỳ thông tin về nguồn dự trữ của sàn giao dịch nào hữu ích cho những người khác, vui lòng chia sẻ với chúng tôi tại đây.
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của Gate.io
9
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Sự cố PoR Tổng
3.0 1.0 2.0 0.5 0.5 1.0 1.0 9/10
Tính thanh khoản 3.0
Quy mô 1.0
An ninh mạng 2.0
Độ bao phủ API 0.5
Đội ngũ 0.5
Sự cố 1.0
PoR 1.0
Tổng 9/10
* Đây là một biểu mẫu dạng bảng để phân tích Trust Score. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc phương pháp tính toán đầy đủ của chúng tôi.
Tính thanh khoản
Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 1.776%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch
Quy mô
Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 99th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 96th
An ninh mạng
Cập nhật lần cuối: 2023-06-21
Dữ liệu được cung cấp bởi cer.live
Kiểm thử thâm nhập
Chứng minh tài chính
Săn lỗi nhận thưởng
Độ bao phủ API
Hạng: A
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng A
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-08-19
Đội ngũ
Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm [nguồn]
Sự cố công khai
Tuân thủ quy định
License & Authorization Sanctions Senior Public Figure Jurisdiction Risks KYC Procedures Negative News AML
Risk Cao Thấp Thấp Trung bình Cao Trung bình Trung bình
License & Authorization Cao
Sanctions Thấp
Senior Public Figure Thấp
Jurisdiction Risks Trung bình
KYC Procedures Cao
Negative News Trung bình
AML Trung bình
Cập nhật lần cuối: 2019-07-01

Trust Score của Gate.io

Trust Score của Gate.io
9
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Sự cố PoR Tổng
3.0 1.0 2.0 0.5 0.5 1.0 1.0 9/10
Tính thanh khoản 3.0
Quy mô 1.0
An ninh mạng 2.0
Độ bao phủ API 0.5
Đội ngũ 0.5
Sự cố 1.0
PoR 1.0
Tổng 9/10
* Đây là một biểu mẫu dạng bảng để phân tích Trust Score. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc phương pháp tính toán đầy đủ của chúng tôi.
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng