coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Gate.io exchange

Gate.io

Centralized
10
Trust Score
Bắt đầu giao dịch
Thông báo về tiếp thị liên kết

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
1418
Tiền ảo
2631
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Ethereum / Tether
141.657.446.978 $
ETH/USDT
1.183 $
1182,33 USDT
0.01% 1.918.190 $ 2.423.491 $
$185.619.903
156925,362 ETH
22,83% Gần đây
2 Bitcoin / Tether
391.478.845.812 $
BTC/USDT
20.516 $
20505,51 USDT
0.01% 1.922.558 $ 3.339.451 $
$134.266.958
6544,447 BTC
16,52% Gần đây
3 Gari Network / Tether
0 $
GARI/USDT
0 $
0,13324 USDT
0.46% 12.360 $ 30.759 $
$24.135.434
181062205,058 GARI
2,97% Gần đây
4 Avalanche / Tether
5.470.835.565 $
AVAX/USDT
19 $
19,231 USDT
0.04% 274.661 $ 338.472 $
$23.827.813
1238338,370 AVAX
2,93% Gần đây
5 Solana / Tether
12.811.933.404 $
SOL/USDT
37 $
37,10886 USDT
0.07% 432.858 $ 528.645 $
$19.967.570
537714,431 SOL
2,46% Gần đây
6 STEPN / Tether
587.383.988 $
GMT/USDT
1 $
0,97699 USDT
0.01% 127.913 $ 217.085 $
$14.347.142
14678530,917 GMT
1,76% Gần đây
7 Chain / Tether
1.891.385.616 $
XCN/USDT
0 $
0,088081 USDT
0.25% 137.943 $ 90.800 $
$14.139.579
160469646,045 XCN
1,74% Gần đây
8 Ethereum (ETH)
141.657.446.978 $
ETH/USD
1.180 $
1180,47 USD
0.03% 129.726 $ 194.684 $
$13.330.045
11292,151 ETH
1,64% Gần đây
9 CEEK Smart VR / Tether
258.090.423 $
CEEK/USDT
0 $
0,3246 USDT
0.13% 19.767 $ 5.032 $
$12.891.737
39698146,564 CEEK
1,59% Gần đây
10 Bitcoin (BTC)
391.478.845.812 $
BTC/USD
20.477 $
20477,47 USD
0.03% 117.345 $ 454.723 $
$10.017.173
489,180 BTC
1,23% Gần đây
11 USDD / Tether
718.148.347 $
USDD/USDT
1 $
0,99247 USDT
0.06% 43.081 $ 35.650 $
$9.636.927
9704612,282 USDD
1,19% Gần đây
12 AIOZ Network / Tether
52.724.098 $
AIOZ/USDT
0 $
0,087022 USDT
0.23% 2.640 $ 2.911 $
$9.301.130
106842805,181 AIOZ
1,14% Gần đây
13 ApeCoin / Tether
1.521.011.053 $
APE/USDT
5 $
5,0726 USDT
0.07% 138.987 $ 359.092 $
$9.039.093
1781154,434 APE
1,11% Gần đây
14 BNB / Tether
38.856.798.362 $
BNB/USDT
238 $
237,7598 USDT
0.05% 365.487 $ 407.463 $
$8.864.553
37267,114 BNB
1,09% Gần đây
15 Dogecoin / Tether
9.181.264.580 $
DOGE/USDT
0 $
0,069093 USDT
0.01% 247.925 $ 380.499 $
$8.644.726
125061750,742 DOGE
1,06% Gần đây
16 Shiba Inu / Tether
6.204.202.908 $
SHIB/USDT
0 $
0,0000105156 USDT
0.08% 166.429 $ 202.169 $
$8.628.397
820228219249,850 SHIB
1,06% Gần đây
17 JasmyCoin / Tether
49.703.511 $
JASMY/USDT
0 $
0,0104972 USDT
0.16% 332.512 $ 148.832 $
$7.607.549
724345386,167 JASMY
0,94% Gần đây
18 Polkadot / Tether
7.868.746.332 $
DOT/USDT
7 $
6,975116 USDT
0.05% 252.170 $ 211.268 $
$7.295.112
1045164,527 DOT
0,90% Gần đây
19 NEAR Protocol / Tether
2.568.838.129 $
NEAR/USDT
4 $
3,5342 USDT
0.01% 313.712 $ 475.165 $
$6.949.977
1965471,046 NEAR
0,85% Gần đây
20 Cardano / Tether
15.776.838.732 $
ADA/USDT
0 $
0,46594 USDT
0.01% 346.537 $ 344.283 $
$6.759.552
14500910,915 ADA
0,83% Gần đây
21 Immutable X / Tether
237.957.358 $
IMX/USDT
1 $
1,00892 USDT
0.09% 32.834 $ 85.871 $
$5.675.791
5622688,967 IMX
0,70% Gần đây
22 Flow / Tether
1.654.979.219 $
FLOW/USDT
2 $
1,5941 USDT
0.16% 70.400 $ 178.457 $
$5.196.890
3258384,691 FLOW
0,64% Gần đây
23 LooksRare / Tether
162.555.941 $
LOOKS/USDT
0 $
0,34253 USDT
0.32% 39.731 $ 110.860 $
$4.981.574
14537016,373 LOOKS
0,61% Gần đây
24 The Virtua Kolect / Tether
20.251.390 $
TVK/USDT
0 $
0,049455 USDT
0.35% 1.931 $ 337 $
$4.886.813
98769497,560 TVK
0,60% Gần đây
25 Radio Caca / Tether
129.875.743 $
RACA/USDT
0 $
0,0004054 USDT
0.17% 38.328 $ 26.094 $
$4.654.738
11475417735,530 RACA
0,57% Gần đây
26 XRP / Tether
16.110.812.624 $
XRP/USDT
0 $
0,33235 USDT
0.04% 256.676 $ 1.017.545 $
$4.454.209
13396220,265 XRP
0,55% Gần đây
27 TerraClassicUSD / Tether
509.437.212 $
USTC/USDT
0 $
0,052656 USDT
0.29% 21.958 $ 74.114 $
$4.261.281
80881527,098 USTC
0,52% Gần đây
28 Curve DAO / Tether
377.717.621 $
CRV/USDT
1 $
0,9542 USDT
0.07% 67.825 $ 58.221 $
$4.077.949
4270773,118 CRV
0,50% Gần đây
29 The Sandbox / Tether
1.622.861.918 $
SAND/USDT
1 $
1,2849 USDT
0.07% 338.181 $ 273.259 $
$3.823.818
2974420,495 SAND
0,47% Gần đây
30 BitTorrent / Tether
818.212.055 $
BTT/USDT
0 $
0,000000875 USDT
0.11% 56.604 $ 63.187 $
$3.793.637
4333662115539,500 BTT
0,47% Gần đây
31 TRON / Tether
6.244.746.439 $
TRX/USDT
0 $
0,0674 USDT
0.01% 277.301 $ 268.305 $
$3.769.213
55898237,131 TRX
0,46% Gần đây
32 ConstitutionDAO / Tether
126.049.417 $
PEOPLE/USDT
0 $
0,02488 USDT
0.08% 42.140 $ 159.953 $
$3.221.464
129422663,197 PEOPLE
0,40% Gần đây
33 Cosmos Hub / Tether
2.592.608.421 $
ATOM/USDT
9 $
8,8429 USDT
0.05% 198.928 $ 173.944 $
$3.144.038
355386,102 ATOM
0,39% Gần đây
34 Gala / Tether
414.345.985 $
GALA/USDT
0 $
0,054739 USDT
0.05% 94.953 $ 152.906 $
$3.062.778
55921110,522 GALA
0,38% Gần đây
35 Polygon / Tether
4.237.872.248 $
MATIC/USDT
1 $
0,52997 USDT
0.06% 237.673 $ 218.154 $
$2.897.304
5464082,571 MATIC
0,36% Gần đây
36 Terra / Tether
279.255.780 $
LUNA/USDT
2 $
2,1531 USDT
0.01% 116.125 $ 113.076 $
$2.827.368
1312479,957 LUNA
0,35% Gần đây
37 Petals / Tether
624.958 $
PTS/USDT
0 $
0,00125 USDT
0.02% 884 $ 1.235 $
$2.798.612
2237637498,725 PTS
0,34% Gần đây
38 Unifi Protocol DAO / Tether
35.468.761 $
UNFI/USDT
6 $
6,1243 USDT
0.13% 28.150 $ 85.028 $
$2.393.863
390676,501 UNFI
0,29% Gần đây
39 Tari World / Tether
0 $
TARI/USDT
19 $
19,378 USDT
0.34% 77 $ 105 $
$2.305.285
118897,489 TARI
0,28% Gần đây
40 Undead Blocks / Tether
16.596.510 $
UNDEAD/USDT
1 $
1,1063 USDT
0.01% 12.641 $ 9.512 $
$2.291.236
2069922,193 UNDEAD
0,28% Gần đây
41 WINkLink / Tether
109.503.031 $
WIN/USDT
0 $
0,00011398 USDT
0.18% 14.180 $ 34.072 $
$2.137.632
18741675951,380 WIN
0,26% Gần đây
42 Metis / Tether
86.587.820 $
METIS/USDT
20 $
19,919 USDT
0.13% 15.123 $ 18.542 $
$2.096.664
105200,666 METIS
0,26% Gần đây
43 Celo / Tether
419.603.319 $
CELO/USDT
1 $
0,92744 USDT
0.06% 32.644 $ 40.461 $
$2.077.758
2238790,233 CELO
0,26% Gần đây
44 Synthetix Network / Tether
596.897.433 $
SNX/USDT
3 $
2,592 USDT
0.12% 35.036 $ 51.454 $
$2.064.956
796122,749 SNX
0,25% Gần đây
45 Decentraland / Tether
1.392.001.250 $
MANA/USDT
1 $
0,91994 USDT
0.06% 90.162 $ 134.831 $
$2.024.719
2199949,460 MANA
0,25% Gần đây
46 Uniswap / Tether
2.444.895.463 $
UNI/USDT
5 $
5,3503 USDT
0.19% 175.973 $ 115.299 $
$2.024.130
378109,354 UNI
0,25% Gần đây
47 Internet Computer / Tether
1.365.097.874 $
ICP/USDT
6 $
5,631 USDT
0.14% 54.372 $ 65.688 $
$1.950.512
346194,561 ICP
0,24% Gần đây
48 Terra / Tether
0 $
LUNC/USDT
0 $
0,0001115 USDT
0.27% 24.916 $ 93.657 $
$1.937.683
17368604302,133 LUNC
0,24% Gần đây
49 Smooth Love Potion / Tether
166.884.397 $
SLP/USDT
0 $
0,0041822 USDT
0.16% 29.024 $ 42.291 $
$1.862.499
445090615,759 SLP
0,23% Gần đây
50 APENFT / Tether
185.501.929 $
NFT/USDT
0 $
0,00000066849 USDT
0.33% 17.536 $ 39.469 $
$1.858.267
2778243021565,900 NFT
0,23% Gần đây
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Saitama / Tether
0 $
SAITAMA/USDT
* 0 $
0,00288 USDT
1.18% 1.805 $ 5.186 $
$72.178
25047965,506 SAITAMA
0,01% Gần đây -
2 PoolTogether / Tether
1.869.418 $
POOL/USDT
* 1 $
1,28689 USDT
2.68% 160 $ 88 $
$2.821
2191,472 POOL
0,00% Gần đây -
3 PoolTogether / Ethereum
1.869.418 $
POOL/ETH
* 1 $
0,001023 ETH
5.8% 0 $ 0 $
$391
322,730 POOL
0,00% Gần đây -
4 Aeron / Tether
0 $
ARNX/USDT
* 0 $
0,0078525 USDT
3.74% 2 $ 208 $
$174
22203,720 ARNX
0,00% **1 giờ trước Updated gần đây -
5 KIMCHI.finance / Tether
0 $
KIMCHI/USDT
* 0 $
0,0094129 USDT
5.19% 0 $ 0 $
$49
5269,882 KIMCHI
0,00% Gần đây -
6 Aeron / Ethereum
0 $
ARNX/ETH
* 0 $
0,0000067 ETH
4.03% 0 $ 0 $
$11
1424,700 ARNX
0,00% **1 giờ trước Updated gần đây -
7 KIMCHI.finance / Ethereum
0 $
KIMCHI/ETH
* 0 $
0,00000719 ETH
7.88% 0 $ 0 $
$8
1043,250 KIMCHI
- **18 giờ trước Updated gần đây -
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Polkadot (DOT) DOT5L/USDT
2 $
1,51878961 USDT
1.27% 112 $ 120 $
$19.914.262
13105119,765 DOT5L
2,45% Gần đây
2 Ethereum (ETH) ETH5S/USDT
0 $
0,067487 USDT
0.84% 7.825 $ 6.947 $
$4.018.633
59515848,203 ETH5S
0,49% Gần đây
3 Ethereum (ETH) ETH5L/USDT
0 $
0,0815168 USDT
0.45% 4.253 $ 13.291 $
$2.865.525
35134324,626 ETH5L
0,35% Gần đây
4 Chainlink (LINK) LINK5L/USDT
0 $
0,0278728 USDT
0.89% 2.868 $ 3.484 $
$2.673.047
95859122,913 LINK5
0,33% Gần đây
5 Chainlink (LINK) LINK5S/USDT
0 $
0,038512 USDT
0.95% 1.575 $ 9.342 $
$2.498.858
64856407,238 LINK5
0,31% Gần đây
6 Uniswap (UNI) UNI5L/USDT
2 $
2,095753 USDT
1.7% 1.449 $ 967 $
$2.298.896
1096444,562 UNI5L
0,28% Gần đây
7 Polkadot (DOT) DOT5S/USDT
0 $
0,039133 USDT
0.57% 921 $ 1.546 $
$1.757.100
44877427,089 DOT5S
0,22% Gần đây
8 Bitcoin (BTC) BTC5S/USDT
3 $
2,717 USDT
0.57% 9.673 $ 8.242 $
$1.498.296
551166,236 BTC5S
0,18% Gần đây
9 SERO (SERO) SERO3L/USDT
2 $
1,5981 USDT
5.11% 0 $ 0 $
$853.780
533970,029 SERO3
0,11% Gần đây
10 Bitcoin (BTC) BTC5L/USDT
1 $
1,1806923 USDT
0.68% 16.642 $ 15.742 $
$769.220
651161,268 BTC5L
0,09% Gần đây
11 Shiba Inu (SHIB) SHIB5L/USDT
0 $
0,048747 USDT
1.33% 2.606 $ 2.403 $
$677.831
13898914,968 SHIB5
0,08% Gần đây
12 XRP (XRP) XRP5L/USDT
0 $
0,01878274 USDT
0.56% 1.542 $ 3.696 $
$648.008
34482304,221 XRP5L
0,08% Gần đây
13 Uniswap (UNI) UNI5S/USDT
0 $
0,007906 USDT
1.24% 2.082 $ 816 $
$542.266
68558872,391 UNI5S
0,07% Gần đây
14 Litecoin (LTC) LTC5S/USDT
0 $
0,039108 USDT
1.12% 2.384 $ 1.841 $
$352.216
9001575,383 LTC5S
0,04% Gần đây
15 Axie Infinity (AXS) AXS5S/USDT
0 $
0,035905 USDT
1.07% 1.254 $ 1.574 $
$258.947
7208831,651 AXS5S
0,03% Gần đây
16 Litecoin (LTC) LTC5L/USDT
0 $
0,03491252 USDT
1.39% 124 $ 8.101 $
$232.344
6651604,077 LTC5L
0,03% Gần đây
17 Ethereum (ETH) ETH3L/USDT
0 $
0,0321 USDT
0.62% 3.431 $ 5.233 $
$227.085
7071160,957 ETH3L
0,03% Gần đây
18 EOS (EOS) EOS5L/USDT
0 $
0,38210404 USDT
1.11% 271 $ 50 $
$220.503
576777,084 EOS5L
0,03% Gần đây
19 Bitcoin (BTC) BTC3S/USDT
2 $
1,64654 USDT
0.26% 17.433 $ 17.603 $
$220.282
133694,207 BTC3S
0,03% Gần đây
20 Gala (GALA) GALA5L/USDT
1 $
0,548953 USDT
1.11% 1.645 $ 112 $
$199.813
363829,322 GALA5
0,02% Gần đây
21 Shiba Inu (SHIB) SHIB5S/USDT
0 $
0,166724 USDT
1.12% 1.742 $ 1.034 $
$199.011
1193131,440 SHIB5
0,02% Gần đây
22 STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) GST3S/USDT
34 $
33,99666 USDT
0.68% 1.462 $ 43 $
$196.886
5788,098 GST3S
0,02% Gần đây
23 Axie Infinity (AXS) AXS5L/USDT
1 $
0,615932 USDT
1.88% 158 $ 3.277 $
$195.772
317707,022 AXS5L
0,02% Gần đây
24 Litecoin (LTC) LTC3S/USDT
0 $
0,200519 USDT
0.41% 2.207 $ 3.233 $
$178.394
889057,660 LTC3S
0,02% Gần đây
25 Horizen (ZEN) ZEN3L/USDT
1 $
1,4755 USDT
1.12% 452 $ 544 $
$154.283
104509,354 ZEN3L
0,02% Gần đây
26 ApeCoin (APE) APE3S/USDT
* 1 $
0,62904 USDT
0.84% 5.189 $ 2.785 $
$147.265
234023,935 APE3S
0,02% Gần đây -
27 Ethereum (ETH) ETH3S/USDT
0 $
0,060816 USDT
0.43% 16.473 $ 6.370 $
$141.075
2318132,028 ETH3S
0,02% Gần đây
28 EOS (EOS) EOS5S/USDT
5 $
5,09006 USDT
1.13% 822 $ 781 $
$140.365
27561,996 EOS5S
0,02% Gần đây
29 Chainlink (LINK) LINK3L/USDT
0 $
0,09311 USDT
0.75% 3.162 $ 1.974 $
$132.407
1421256,077 LINK3
0,02% Gần đây
30 Gala (GALA) GALA5S/USDT
0 $
0,042 USDT
2.07% 1 $ 226 $
$119.660
2847792,457 GALA5
0,01% Gần đây
31 Litecoin (LTC) LTC3L/USDT
0 $
0,01768 USDT
0.68% 1.305 $ 3.561 $
$113.507
6415749,949 LTC3L
0,01% Gần đây
32 LooksRare (LOOKS) LOOKS3S/USDT
0 $
0,05 USDT
1.66% 1.493 $ 899 $
$112.262
2244258,049 LOOKS
0,01% Gần đây
33 STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) GST3L/USDT
0 $
0,2302 USDT
1.26% 80 $ 712 $
$108.801
472376,704 GST3L
0,01% Gần đây
34 Tezos (XTZ) XTZ3L/USDT
0 $
0,3048902 USDT
0.84% 1.372 $ 3.905 $
$104.953
343998,619 XTZ3L
0,01% Gần đây
35 Chainlink (LINK) LINK3S/USDT
0 $
0,10405 USDT
0.73% 3.215 $ 2.544 $
$100.295
963377,196 LINK3
0,01% Gần đây
36 Dogecoin (DOGE) DOGE5L/USDT
0 $
0,024182 USDT
1.06% 168 $ 1.391 $
$99.540
4114769,868 DOGE5
0,01% Gần đây
37 NEAR Protocol (NEAR) NEAR3L/USDT
0 $
0,04385 USDT
0.9% 5.255 $ 8.306 $
$99.393
2265402,789 NEAR3
0,01% Gần đây
38 DFI.money (YFII) YFII3L/USDT
0 $
0,022545 USDT
1.12% 639 $ 558 $
$94.496
4189118,130 YFII3
0,01% Gần đây
39 Tezos (XTZ) XTZ3S/USDT
1 $
0,663191 USDT
0.84% 1.922 $ 2.543 $
$93.866
141441,837 XTZ3S
0,01% Gần đây
40 Waves (WAVES) WAVES3L/USDT
1 $
1,24353 USDT
0.97% 292 $ 434 $
$93.650
75271,431 WAVES
0,01% Gần đây
41 yearn.finance (YFI) YFI3L/USDT
3 $
3,09782 USDT
0.93% 929 $ 2.374 $
$82.308
26555,101 YFI3L
0,01% Gần đây
42 Bitcoin SV (BSV) BSV5S/USDT
0 $
0,163874 USDT
1.3% 766 $ 271 $
$77.013
469708,882 BSV5S
0,01% Gần đây
43 Solana (SOL) SOL3L/USDT
0 $
0,4805 USDT
0.89% 763 $ 1.058 $
$75.355
156745,439 SOL3L
0,01% Gần đây
44 Polkadot (DOT) DOT3L/USDT
1 $
0,79765 USDT
0.78% 1.032 $ 1.655 $
$74.695
93592,657 DOT3L
0,01% Gần đây
45 EOS (EOS) EOS3L/USDT
1 $
0,564902 USDT
0.63% 751 $ 3.870 $
$73.442
129920,556 EOS3L
0,01% Gần đây
46 Dogecoin (DOGE) DOGE5S/USDT
0 $
0,377494 USDT
0.59% 1.146 $ 618 $
$68.405
181141,410 DOGE5
0,01% Gần đây
47 Solana (SOL) SOL3S/USDT
0 $
0,443121 USDT
0.89% 1.625 $ 4.393 $
$66.547
150101,278 SOL3S
0,01% Gần đây
48 Sushi (SUSHI) SUSHI3L/USDT
0 $
0,053842 USDT
0.89% 1.579 $ 3.146 $
$64.024
1188455,623 SUSHI
0,01% Gần đây
49 ApeCoin (APE) APE3L/USDT
* 0 $
0,3915 USDT
0.97% 3.612 $ 9.099 $
$63.297
161606,846 APE3L
0,01% Gần đây -
50 Chiliz (CHZ) CHZ3L/USDT
1 $
0,8843 USDT
0.93% 2.168 $ 2.455 $
$62.792
70971,451 CHZ3L
0,01% Gần đây

Gate was established in 2013, and it is the top 10 exchanges in the world in terms of authentic trading volume. It is also the first choice of over 8 million registered customers, covering 130+ countries worldwide, as we are providing the most comprehensive digital asset solutions.

Địa chỉ
Phí
0.20%
Rút tiền
None
Nạp tiền
None
Ký gửi tiền pháp định
None
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
Không
Năm thành lập
N/A
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
Hong Kong
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
13.629.585,0
Xếp hạng Alexa
#1445
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 869809
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của Gate.io
10
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Sự cố Tổng
3.5 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 10/10
Tính thanh khoản 3.5
Quy mô 1.0
An ninh mạng 2.0
Độ bao phủ API 1.0
Đội ngũ 1.0
Sự cố 1.0
Estimated Reserves -
Tổng 10/10
* Đây là biểu mẫu được lập bảng để phân tích Điểm tin cậy. Để có phương pháp luận đầy đủ, vui lòng tham khảo bài đăng trên blog của chúng tôi.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 1.36%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 94th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 88th

An ninh mạng

Cập nhật lần cuối: 2022-04-28
Dữ liệu được cung cấp bởi cer.live
Kiểm thử thâm nhập
Chứng minh tài chính
Săn lỗi nhận thưởng

Độ bao phủ API

Hạng: A
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng A
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-08-19

Đội ngũ

Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm [nguồn]

Sự cố công khai

Tuân thủ quy định

License & Authorization Sanctions Senior Public Figure Jurisdiction Risks KYC Procedures Negative News AML
Risk Cao Thấp Thấp Trung bình Cao Trung bình Trung bình
License & Authorization Cao
Sanctions Thấp
Senior Public Figure Thấp
Jurisdiction Risks Trung bình
KYC Procedures Cao
Negative News Trung bình
AML Trung bình
Cập nhật lần cuối: 2019-07-01