World's First
DeFi Book
Set to disrupt traditional financing, learn how to
get started in this fast-developing ecosystem
🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
high performance blockchain  (HPB)
High Performance Blockchain (HPB)
BTC0,00001184 -8.8%
0,00051805 ETH -1.6%
509 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
BTC450,51357640
KL giao dịch trong 24 giờ
BTC187,20490151
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
BTC0,00001183 / BTC0,00001265
Cung lưu thông
38.022.631 / 100.000.000
HPB
BTC

High Performance Blockchain - Bitcoin Biểu đồ (HPB/BTC)

Tỷ lệ chuyển đổi từ High Performance Blockchain sang BTC cho ngày hôm nay là BTC0,00001184. Nó có nguồn cung lưu hành là 40 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là BTC187,20490151

1h
24h
7d
14d
30d
1y
0.1%
-8.8%
-10.4%
-26.5%
-38.0%
-81.1%

We're indexing our data. Come back later!

CoinGecko cho iOS
CoinGecko cho Android