Rank #1
568.019 người thích điều này
bitcoin  (BTC)
Bitcoin (BTC)
BTC1,00000000 1.5%
1,00000000 BTC 0.0%
568.019 người thích điều này
BTC1,00000000
24H Range
BTC1,00000000
Vốn hóa thị trường BTC18.764.700,00000000
KL giao dịch trong 24 giờ BTC630.614,23337277
Định giá pha loãng hoàn toàn BTC21.000.000,00000000
Cung lưu thông 18.764.700
Total Supply 21.000.000
Tổng lượng cung tối đa 21.000.000
Show Info
Hide Info

coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android