Tiền ảo: 4988
Sàn giao dịch: 346
Giá trị vốn hóa thị trường: 288.338.577.262 $ 0,36%
Lưu lượng 24 giờ: 52.751.052.259 $
Ưu thế:
BTC 56,9%
ETH 9,90%
XRP 6,33%
portal  (PORTAL)
Portal (PORTAL)
BTC0,00000060 0,26%
0,00002077 ETH 0,12%
23 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
BTC358,73999997
KL giao dịch trong 24 giờ
BTC51,87609837
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
BTC0,00000059 / BTC0,00000064
Nguồn cung khả dụng
595.304.403 / 1.000.000.000
PORTAL
BTC

Portal - Bitcoin Biểu đồ (PORTAL/BTC)

Tỷ lệ chuyển đổi từ Portal sang BTC cho ngày hôm nay là BTC0,00000060. Nó có nguồn cung lưu hành là 600 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là BTC51,87609837

1h
24h
7d
14d
30d
1y
-0,63%
0,26%
-3,0%
18%
27%

We're indexing our data. Come back later!