World's First
DeFi Book
Set to disrupt traditional financing, learn how to
get started in this fast-developing ecosystem
🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
rotharium  (RTH)
Rotharium (RTH)
CLP$386,42 -12.5%
0,00292061 ETH -4.7%
34 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
CLP$94.260.911
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
CLP$375,27 / CLP$454,04
Cung lưu thông
? / 5.207.470
RTH
CLP

Rotharium - Chilean Peso Biểu đồ (RTH/CLP)

Tỷ lệ chuyển đổi từ Rotharium sang CLP cho ngày hôm nay là CLP$386,42. Nó có nguồn cung lưu hành là 0 đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là CLP$94.260.911

1h
24h
7d
14d
30d
1y
-1.8%
-12.5%
5.3%
-1.3%
-20.5%
-35.4%

We're indexing our data. Come back later!

CoinGecko cho iOS
CoinGecko cho Android