🔥 Báo Cáo Tháng 10 của CoinGecko! Sự tăng trưởng của BTC, tổng vốn hóa thị trường hàng năm và nhiều thông tin giá trị khác!"🔥
uplexa  (UPX)
uPlexa (UPX)
BTC0,00000001 1.1%
0,00000001 BTC 0.9%
427 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
BTC20,36065114
KL giao dịch trong 24 giờ
BTC0,27140462
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
BTC0,00000001 / BTC0,00000001
Cung lưu thông
2.494.422.865 / 10.500.000.000
UPX
BTC

uPlexa - Bitcoin Biểu đồ (UPX/BTC)

Tỷ lệ chuyển đổi từ uPlexa sang BTC cho ngày hôm nay là BTC0,00000001. Nó có nguồn cung lưu hành là 2 Tỷ đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là BTC0,27140462

1h
24h
7d
14d
30d
1y
0.4%
1.1%
12.9%
8.2%
18.3%
37.9%

We're indexing our data. Come back later!

coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android