🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
6983.292283463634
Giá trị vốn hóa thị trường
124.91223709200489
Trading Volume

Tiền ảo Tourism hàng đầu theo vốn hóa thị trường

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
240 $4,96 -1.8% -3.6% -4.6% $6.667.605 $259.571.776 travala.com (AVA) 7d chart
330 $8,84 -0.1% 7.0% 14.4% $168.376 $145.884.275 locktrip (LOC) 7d chart
2403 $0,00002167 ? ? ? ? $97.106 tourist review token (TRET) 7d chart
2412 $0,104703 7.3% -0.2% 7.4% $545,31 $88.964 skyhub (SHB) 7d chart
2461 $0,00400437 34.3% 17.3% 0.3% $233.812 $64.308 evencoin (EVN) 7d chart
2473 $0,00183753 -22.2% -20.0% 0.6% $449,44 $58.572 kemacoin (KEMA) 7d chart
2514 $0,00070918 -0.4% -8.9% 4.2% $49,49 $43.767 mchain (MAR) 7d chart
2526 $0,00014530 ? ? ? ? $41.342 voyager (VGR) 7d chart
2531 $0,02179460 ? ? ? ? $38.101 touriva (TOUR) 7d chart
2544 $0,00013607 ? ? ? ? $35.318 guider (GDR) 7d chart
$0,02312291 ? ? ? ? ? travelnote (TVNT) 7d chart
$0,108627 109.1% $31,27 ? tavittcoin (TAVITT) 7d chart
$0,00478062 ? ? ? ? ? atlas network (ATLS) 7d chart
$0,00000233 -33.5% -41.8% $9,34 ? woyager (WYX) 7d chart
$0,00057782 ? ? ? ? ? rilcoin (RIL) 7d chart
$0,00014037 -0.3% -28.4% 32.3% $869,65 ? xceltoken plus (XLAB) 7d chart
$0,287238 -1.0% 11.5% 0.5% $347,34 ? lif (LIF) 7d chart
$0,01260798 ? ? ? ? ? bravocoin (BRAVO) 7d chart
$0,00045892 ? ? ? ? ? eldorado token (ERD) 7d chart
$0,395226 0.5% 6.8% 1.2% $187.270 ? backpacker coin (BPC) 7d chart
$0,00016123 ? ? ? ? ? triipmiles (TIIM) 7d chart
$0,126928 1.5% -36.1% $3,00 ? hawaii coin (HWI) 7d chart
$0,00061244 ? ? ? ? ? san diego coin (SAND) 7d chart
$0,02166187 ? ? ? ? ? tratok (TRAT) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android