coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực

Tiền ảo Asset-backed Tokens hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Hiển thị số liệu thống kê

Giá trị vốn hóa thị trường Asset-backed Tokens hôm nay là $5 Tỷ, thay đổi -0.3% trong 24 giờ qua. Đọc thêm về Asset-backed Tokens

Hiển thị số liệu thống kê
277.431 $
Giá trị vốn hóa thị trường
3.710 $
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
40,56%
Ưu thế giá trị vốn hóa thị trường Bitcoin
13372
# của tiền ảo
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
53
$0,022614505788 -0.3% 0.1% -0.3% $12,49 $817.105.171 cusdc (CUSDC) 7d chart
61 $3,83 0.5% -5.3% 3.9% $3.623.943 $741.434.438 tenset (10SET) 7d chart
66 $21,23 0.1% -1.1% -14.9% $1.740,65 $684.562.163 ceth (CETH) 7d chart
73 $1.808,87 0.0% -0.3% -1.0% $8.576.706 $602.662.913 pax gold (PAXG) 7d chart
78 $0,022037192443 -0.2% 0.0% -0.0% $1.273,80 $573.505.246 cdai (CDAI) 7d chart
91 $1.849,74 0.2% 0.5% -0.5% $595.364 $456.099.492 tether gold (XAUT) 7d chart
102 $1,00 0.5% 0.0% 0.1% $877.157 $360.118.571 fei usd (FEI) 7d chart
115 $13,83 0.6% 2.3% -4.9% $1.566.594 $298.245.780 olympus (OHM) 7d chart
156 $0,780498 0.2% -0.6% -2.7% $19.071,27 $200.376.469 convex crv (CVXCRV) 7d chart
242 $1,01 0.3% 0.1% 0.4% $17.419.342 $99.428.470 susd (SUSD) 7d chart
263 $19.249,61 0.3% -0.6% -10.2% $794.502 $90.339.236 renbtc (RENBTC) 7d chart
313 $0,688959 0.4% 1.3% 2.0% $136.272 $67.238.071 templedao (TEMPLE) 7d chart
351 $0,008100062886 0.1% -4.5% -8.4% $674.794 $56.273.460 cbat (CBAT) 7d chart
457 $228,20 ? ? ? ? $36.429.802 snowbank (SB) 7d chart
468 $0,097567422624 -2.5% -15.1% $818.771 $34.978.159 cuni (CUNI) 7d chart
539 $0,998315 0.1% 0.2% -0.0% $84.326,49 $28.306.424 reserve (RSV) 7d chart
544 $0,006101748531 -1.8% -4.1% $258.590 $27.690.671 c0x (CZRX) 7d chart
552
$29,86 -0.1% 10.7% -16.1% $299.540 $26.701.199 wonderland (TIME) 7d chart
613 $1.064,02 0.6% -1.3% -14.6% $9.550.730 $20.764.263 seth (SETH) 7d chart
632 $21,18 0.1% 0.5% 0.6% $31.979,88 $19.476.055 jade protocol (JADE) 7d chart
700 $3,04 0.1% 0.4% -0.2% $4.461.518 $15.281.294 rai reflex index (RAI) 7d chart
777 $19.332,07 0.3% -0.6% -9.0% $724.614 $11.689.781 sbtc (SBTC) 7d chart
821 $37,71 0.5% -0.5% -1.0% $3.148,44 $10.168.580 invictus (IN) 7d chart
845 $0,122847 0.1% -1.9% -15.5% $0,000000000000 $9.450.690 clink (CLINK) 7d chart
900 $384,75 0.1% -0.7% -10.6% $0,000000000000 $8.021.360 cwbtc (CWBTC) 7d chart
924 $20.256,70 6.2% 1.3% -7.1% $2.057,94 $7.516.200 tbtc (TBTC) 7d chart
1008 $1,04 0.0% -0.1% -1.3% $19.805,03 $5.785.795 seur (SEUR) 7d chart
1187 $0,041478131973 -4.0% -4.9% -16.7% $135.306 $3.765.622 shopx (SHOPX) 7d chart
1278 $0,959163 0.0% 2.1% -2.1% $317,05 $3.205.581 aurusdefi (AWX) 7d chart
1337 $19.153,31 ? ? ? ? $2.750.969 boringdao btc (OBTC) 7d chart
1349 $6,73 0.2% -0.3% -11.7% $3.426,58 $2.692.858 gyro (GYRO) 7d chart
1480 $1.826,96 0.0% 0.9% 0.4% $191,63 $2.113.630 perth mint gold token (PMGT) 7d chart
1588 $7,53 ? ? ? ? $1.657.576 slink (SLINK) 7d chart
1622 $18.936,93 -4.9% -13.7% $1.115,57 $1.575.342 ptokens btc [old] (PBTC) 7d chart
1726 $1,16 0.4% -0.6% -1.9% $22.746,18 $1.334.578 float protocol: float (FLOAT) 7d chart
1783 $0,681726 ? ? ? ? $1.186.263 saud (SAUD) 7d chart
1787 $45,75 -0.1% -2.3% -10.7% $2.177,50 $1.179.484 digix gold (DGX) 7d chart
1790 $13.006,45 ? ? ? ? $1.175.193 sdefi (SDEFI) 7d chart
1836 $1,93 1.2% 0.1% -1.3% $1.589,55 $1.087.871 otterclam (CLAM) 7d chart
1994 $0,011537907910 50.6% -0.5% -9.0% $14.994,46 $821.339 xaurum (XAUR) 7d chart
2076 $0,066685662151 0.3% 2.6% -6.2% $39.019,31 $706.440 rendoge (RENDOGE) 7d chart
2090 $0,499486 0.6% 0.2% -9.0% $26.404,19 $696.153 fortress (FORT) 7d chart
2407 $1,14 0.1% -2.6% -3.4% $4.909,13 $403.525 templar dao (TEM) 7d chart
2580 $1,05 0.3% 0.5% -4.1% $896,66 $296.821 zasset zusd (ZUSD) 7d chart
2670 $0,137196 0.3% 12.4% 29.7% $688,82 $246.523 goldmint (MNTP) 7d chart
2681 $19.277,13 -1.0% $106,46 $241.627 piedao btc++ (BTC++) 7d chart
2750 $780,77 ? ? ? ? $207.076 squiddao (SQUID) 7d chart
3194 $0,531540 ? ? ? ? $83.488,44 sada (SADA) 7d chart
3286 $0,000179740824 ? ? ? ? $64.685,65 hellogold (HGT) 7d chart
3474 $13,18 ? ? ? ? $32.576,38 wrapped filecoin (WFIL) 7d chart
3509 $0,051569704705 ? ? ? ? $28.674,51 dios finance (DIOS) 7d chart
$11,24 ? ? ? ? ? sdot (SDOT) 7d chart
$0,798165 0.3% -12.1% -18.9% $4.565,89 ? synth ousd (OUSD) 7d chart
$14,10 ? ? ? ? ? zerotwohm (Z2O) 7d chart
$51,42 0.3% 15.2% 1.3% $95.947,07 ? olympus v1 (OHM) 7d chart
$159,00 -0.5% -1.2% 50.6% $167.606 ? enegra (EGX) 7d chart
$2.090,70 ? ? ? ? ? wrapped staked olympus (WSOHM) 7d chart
$18.913,57 -1.7% -12.3% $3.174,18 ? the tokenized bitcoin (IMBTC) 7d chart
$1,01 0.1% -0.2% 0.9% $36,18 ? aave dai v1 (ADAI) 7d chart
$0,994199 0.2% -0.1% -1.5% $122.289 ? xdai (XDAI) 7d chart
$58,85 ? ? ? ? ? aurusgold (AWG) 7d chart
$1.057,89 0.1% -1.1% -14.9% $140,77 ? aave eth v1 (AETH) 7d chart
$1,01 0.1% 0.9% 1.3% $340,53 ? aave usdc v1 (AUSDC) 7d chart
$1,01 0.1% 1.1% 1.3% $16,89 ? aave susd v1 (ASUSD) 7d chart
$1,00 0.1% -0.5% 0.1% $795,48 ? aave tusd v1 (ATUSD) 7d chart
$1,01 0.1% 1.1% 1.3% $1,20 ? aave usdt v1 (AUSDT) 7d chart
$0,394539 0.1% -5.1% -7.4% $0,000000000000 ? aave bat v1 (ABAT) 7d chart
$1,22 0.1% -2.7% -18.4% $7,08 ? aave knc v1 (AKNC) 7d chart
$6,09 0.1% -2.2% -15.1% $40.310,77 ? aave link v1 (ALINK) 7d chart
$0,830352 0.1% -0.7% -18.3% $0,000000000000 ? aave mana v1 (AMANA) 7d chart
$891,77 1.1% -2.1% -14.6% $0,000000000000 ? aave mkr v1 (AMKR) 7d chart
$2,64 0.1% 0.9% -8.7% $13.558,65 ? aave snx v1 (ASNX) 7d chart
$19.021,40 -3.2% -11.2% $8.005,29 ? aave wbtc v1 (AWBTC) 7d chart
$0,294055 0.1% -2.2% -4.5% $0,000000000000 ? aave zrx v1 (AZRX) 7d chart
$1,01 0.1% 0.3% 0.5% $0,000000000000 ? aave busd v1 (ABUSD) 7d chart
$1,14 0.0% 0.0% 0.0% $27,42 ? lp-ycurve (YCURVE) 7d chart
$1,06 0.0% 0.1% $0,000000000000 ? lp-scurve (SCURVE) 7d chart
$19.551,62 0.1% -0.7% -10.6% $0,000000000000 ? lp renbtc curve (RENBTCCURVE) 7d chart
$2,21 ? ? ? ? ? ccomp (CCOMP) 7d chart
$1,02 0.0% 0.0% $0,000000000000 ? swerve.fi usd (SWUSD) 7d chart
$1,02 0.0% 0.0% 0.0% $445.052 ? lp 3pool curve (3CRV) 7d chart
$82,11 ? ? ? ? ? wrapped zcash (WZEC) 7d chart
$0,460695 0.2% -4.0% -23.3% $18.405.398 ? wrapped matic (WMATIC) 7d chart
$1,07 -0.1% -2.1% 0.3% $335,77 ? matic aave interest bearing usdc (MAUSDC) 7d chart
$1.203,89 ? ? ? ? ? matic aave interest bearing weth (MAWETH) 7d chart
$1,01 0.1% -0.2% 0.9% $0,000000000000 ? aave dai (ADAI) 7d chart
$1,01 1.2% 1.4% $0,416530 ? aave usdt (AUSDT) 7d chart
$19.006,66 0.1% -3.3% -11.3% $0,000000000000 ? aave wbtc (AWBTC) 7d chart
$1,01 0.1% 0.3% 0.5% $0,000000000000 ? aave busd (ABUSD) 7d chart
$0,394539 0.1% -5.1% -7.4% $0,000000000000 ? aave bat (ABAT) 7d chart
$891,77 1.1% -2.1% -14.6% $0,000000000000 ? aave mkr (AMKR) 7d chart
$0,114252 0.1% -2.4% -7.1% $0,000000000000 ? aave ren (AREN) 7d chart
$1,22 0.1% -2.7% -18.4% $0,000000000000 ? aave knc (AKNC) 7d chart
$0,466863 0.1% -2.4% -20.5% $0,000000000000 ? aave enj (AENJ) 7d chart
$0,294055 0.1% -2.2% -4.5% $0,000000000000 ?