Tiền ảo Token được đảm bảo bằng tài sản hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Hiển thị xu hướng

Giá trị vốn hóa thị trường Token được đảm bảo bằng tài sản hôm nay là $3 Tỷ, thay đổi -0.2% trong 24 giờ qua.

Hiển thị xu hướng
3.133.704.276 $
-0.2%
Giá trị vốn hóa thị trường
33.743.615.322 $
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Hiển thị định giá pha loãng hoàn toàn
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
87
$1.968,59
-0.0% 0.2% -0.2% $10.697.968 $518.779.239 - - pax gold (PAXG) 7d chart
92
$37,62
-0.2% -1.4% 5.4% $37,29 $489.094.523 $489.094.523 1,00 ceth (CETH) 7d chart
94
$1.965,94
0.1% 0.5% 0.6% $4.848.277 $483.506.460 $483.506.460 1,00 tether gold (XAUT) 7d chart
101
$0,022826831340
-0.2% -0.0% -0.2% $91,26 $388.758.833 - - cusdc (CUSDC) 7d chart
132
$0,022267443089
0.1% 0.0% -0.1% $280,23 $278.414.215 $278.414.215 1,00 cdai (CDAI) 7d chart
158
$0,771268
-0.1% -1.5% -0.7% $87.879,81 $225.530.686 - - convex crv (CVXCRV) 7d chart
172
$10,48
-0.1% -0.4% 0.9% $407.420 $204.973.658 $279.814.437 0,73 olympus (OHM) 7d chart
237
$0,014951135515
- - - - $114.677.223 - - cusdt (CUSDT) 7d chart
347
$0,407536
0.2% 2.0% -6.3% $9.614,15 $70.051.846 $70.051.846 1,00 tenset (10SET) 7d chart
413
$1,00
-0.0% -0.7% 0.4% $22.606,92 $50.712.996 $172.184.935 0,29 templedao (TEMPLE) 7d chart
433
$1,00
0.2% -0.1% 0.3% $3.017.470 $46.905.940 $46.905.940 1,00 susd (SUSD) 7d chart
508
$1.868,00
-0.2% -1.1% 5.6% $55.357,34 $36.586.145 $36.586.145 1,00 seth (SETH) 7d chart
523
$217,94
-0.2% -1.4% 1.6% $215,91 $34.792.642 $34.792.642 1,00 snowbank (SB) 7d chart
539
$0,973632
-0.2% -2.1% 3.2% $4.346,17 $33.401.410 $33.654.508 0,99 fei usd (FEI) 7d chart
569
$0,004422798382
0.0% -2.5% -0.9% $674.794 $30.889.013 - - cbat (CBAT) 7d chart
677
$0,102250
-0.1% -2.3% 2.2% $818.771 $22.437.764 - - cuni (CUNI) 7d chart
731
$26.653,72
1.4% -0.2% 4.4% $597,83 $19.555.114 $19.555.114 1,00 tbtc (TBTC) 7d chart
909
$26.741,22
- - - - $11.904.118 $11.904.118 - sbtc (SBTC) 7d chart
933
$12,14
-1.5% 1.2% 1.1% $12.298,38 $10.930.928 - - wonderland time (TIME) 7d chart
1012
$28.438,36
-0.2% 1.7% 3.8% $5.165,33 $8.667.255 $8.667.255 1,00 renbtc (RENBTC) 7d chart
1015
$9,15
-0.0% -2.2% -0.4% $293.778 $8.645.094 $9.347.121 0,92 jade protocol (JADE) 7d chart
1032
$2,81
-0.0% 0.1% 3.1% $502.568 $8.231.117 - - rai reflex index (RAI) 7d chart
1042
$543,48
-0.2% -2.2% 2.8% $0,000000000000 $8.021.360 - - cwbtc (CWBTC) 7d chart
1148
$60,85
- - - - $5.987.526 - - tgold (TXAU) 7d chart
1223
$1,07
0.0% -0.4% -1.2% $87.836,64 $4.869.490 $4.869.490 1,00 seur (SEUR) 7d chart
1523
$0,131237
-0.1% -1.6% 3.2% $0,000000000000 $2.696.618 - - clink (CLINK) 7d chart
1701
$1,14
-0.0% 0.5% 0.3% $48.173,04 $1.917.614 - - aurusx (AX) 7d chart
1763
$0,004621841019
0.0% -2.3% 2.1% $258.590 $1.690.336 - - c0x (CZRX) 7d chart
1781
$0,781000
- - - - $1.638.767 - - tsilver (TXAG) 7d chart
1812
$0,009591335037
-0.1% -2.4% -4.2% $278.336 $1.534.636 $4.761.148 0,32 shopx (SHOPX) 7d chart
1853
$0,019771861776
4.1% -10.7% -1.7% $21.278,69 $1.408.806 - - xaurum (XAUR) 7d chart
1907
$2,20
0.0% -0.1% -0.7% $1.365,76 $1.259.318 $1.259.318 1,00 gyro (GYRO) 7d chart
1924
$1.949,05
0.2% 0.7% 0.6% $25.452,84 $1.216.326 - - perth mint gold token (PMGT) 7d chart
1969
$42,82
0.0% 0.1% -1.8% $8,19 $1.104.339 - - digix gold (DGX) 7d chart
2254
$27.504,85
0.1% 1.0% 5.2% $2.537,93 $625.387 $625.387 1,00 ptokens btc [old] (PBTC) 7d chart
2342
$0,797207
- - - - $532.059 $534.096 - otterclam (CLAM) 7d chart
2378
$1,80
3.6% 1.1% 4.3% $2.242,74 $499.104 - - templar dao (TEM) 7d chart
2454
$0,997859
0.0% 0.0% 0.8% $14.020,08 $428.630 $428.630 1,00 reserve (RSV) 7d chart
2479
$0,996545
0.0% -0.0% -1.5% $359,31 $405.843 - - zasset zusd (ZUSD) 7d chart
2827
$0,034422097443
- - - - $199.653 $199.653 - rendoge (RENDOGE) 7d chart
2850
$0,105575
- - - - $190.106 - - goldmint (MNTP) 7d chart
3435
$0,119050
- - - - $32.139,41 - - invictus (IN) 7d chart
$0,470606
0.0% -1.4% 3.7% $0,000000000000 - - - aave mana (AMANA) 7d chart
$6,50
0.0% -1.3% 2.8% $0,000000000000 - - - aave link (ALINK) 7d chart
$0,998196
-0.2% 0.1% -0.2% $0,000000000000 - - - aave tusd (ATUSD) 7d chart
$1,00
-0.2% 0.3% 0.3% $0,000000000000 - - - aave usdc (AUSDC) 7d chart
$0,001455338684
-0.1% -0.7% 2.7% $3,15 - - - venus doge (VDOGE) 7d chart
$0,369914
-0.7% -2.3% 3.5% $448.878 - - - binance-peg cardano (ADA) 7d chart
$91,04
-0.5% -0.8% 8.7% $6.549.384 - - - binance-peg litecoin (LTC) 7d chart
$5,28
-0.3% -2.8% 1.9% $130.122 - - - binance-peg polkadot (DOT) 7d chart
$0,507763
-0.3% -2.7% 13.3% $1.463.756 - - - binance-peg xrp (XRP) 7d chart
$0,996144
-0.2% -4.4% -1.3% $171,94 - - - synth ousd (OUSD) 7d chart
$59,41
-0.4% 6.0% 7.0% $9,00 - - - olympus v1 (OHM) 7d chart
$192,73
-0.3% 0.2% 2.1% $1.118.892 - - - enegra (EGX) 7d chart
$63,22
0.2% 1.3% 0.6% $216.124 - - - vnx gold (VNXAU) 7d chart
$1,05
-0.2% -0.1% -0.3% $0,000000000000 - - - yvdai (YVDAI) 7d chart
$1,03
-0.3% -0.0% -0.3% $0,000000000000 - - - usdc yvault (YVUSDC) 7d chart
$1,02
-0.1% -0.1% -0.1% $0,000000000000 - - - usdt yvault (YVUSDT) 7d chart
$5,11
-0.1% -2.3% 2.2% $0,000000000000 - - - uni yvault (YVUNI) 7d chart
$66,52
-0.2% -4.4% -0.2% $0,000000000000 - - - aave yvault (YVAAVE) 7d chart
$6.547,22
-0.2% -2.7% 1.0% $0,000000000000 - - - yfi yvault (YVYFI) 7d chart
$48,44
- - - - - - - comp yvault (YVCOMP) 7d chart
$1,09
-0.1% -0.3% -0.5% $0,000000000000 - - - lusd yvault (YVLUSD) 7d chart
$0,935735
-0.1% -2.2% -1.5% $0,000000000000 - - - sushi yvault (YVSUSHI) 7d chart
$1,05
-0.0% -0.0% -0.0% $0,000000000000 - - - tusd yvault (YVTUSD) 7d chart
$6,63
-0.1% -1.6% 3.4% $0,000000000000 - - - link yvault (YVLINK) 7d chart
$2,82
-0.2% -0.1% 1.9% $0,000000000000 - - - rai yvault (YVRAI) 7d chart
$1.942,29
-0.3% -1.3% 4.6% $0,000000000000 - - - weth yvault (YVWETH) 7d chart
$1,04
-0.2% -0.3% 0.1% $0,000000000000 - - - susd yvault (YVSUSD) 7d chart
N/A
$0,000000000000 - - - 1inch yvault (YV1INCH) 7d chart
$27.728,53
-0.1% -1.9% 3.0% $0,000000000000 - - - wbtc yvault (YVWBTC) 7d chart
$2,67
-0.1% -2.4% -1.1% $0,000000000000 - - - snx yvault (YVSNX) 7d chart
$0,011537017313
0.0% -4.7% 2.9% $0,000000000000 - - - hegic yvault (YVHEGIC) 7d chart
$1,00
-0.0% 0.2% 0.9% $71.012,11 - - - xcusdt (XCUSDT) 7d chart
$27.235,42
0.1% -0.9% 2.4% $1.097,55 - $14.090.716 - the tokenized bitcoin (IMBTC) 7d chart
$0,998254
-0.2% 0.2% 0.0% $805.131.813 - - - aave dai v1 (ADAI) 7d chart
$1,01
0.6% 1.0% 0.3% $272.626 - - - xdai (XDAI) 7d chart
$1.873,01
-0.2% -1.2% 3.9% $32.877.589.716 - - - aave eth v1 (AETH) 7d chart
$1,00
-0.2% 0.3% 0.1% $128,25 - - - aave usdc v1 (AUSDC) 7d chart
$0,995719
0.0% 0.3% -0.1% $166.827 - - - aave susd v1 (ASUSD) 7d chart
$0,998196
-0.2% 0.1% -0.1% $207.280 - - - aave tusd v1 (ATUSD) 7d chart
$1,00
-0.2% -0.2% -0.3% $322.286 - - - aave usdt v1 (AUSDT) 7d chart
$0,215670
-0.2% -2.2% 0.2% $2,42 - - - aave bat v1 (ABAT) 7d chart
$0,605981
-0.2% -3.1% 1.7% $33,98 - - - aave knc v1 (AKNC) 7d chart
$6,49
-0.1% -1.4% 2.7% $12.710,52 - - - aave link v1 (ALINK) 7d chart
$0,469676
-0.2% -1.6% 3.6% $1.491,51 - - - aave mana v1 (AMANA) 7d chart
$634,79
-0.2% -1.2% 2.8% $0,000000000000 - - - aave mkr v1 (AMKR) 7d chart
$2,34
-0.2% -2.2% -4.3% $49.381,71 - - - aave snx v1 (ASNX) 7d chart
$27.150,19
-0.2% -1.7% 2.6% $38,66 - - - aave wbtc v1 (AWBTC) 7d chart
$0,225674
-0.2% -0.5% 1.8% $0,000000000000 - - - aave zrx v1 (AZRX) 7d chart
$0,993380
-0.2% -0.1% -1.2% $465.058 - - - aave busd v1 (ABUSD) 7d chart
$0,011288181068
0.0% 2.6% 3.0% $36,72 - - - lp-ycurve (YCURVE) 7d chart
$1,06
0.0% 0.0% 0.0% $0,000000000000 - - - lp-scurve (SCURVE) 7d chart
$27.743,37
-0.2% -2.2% 2.8% $0,000000000000 - - - lp renbtc curve (RENBTCCURVE) 7d chart
$27.605,88
-0.2% -2.2% 3.1% $0,000000000000 - - - curve.fi renbtc/wbtc/sbtc (CRVRENWSBTC) 7d chart
$2,21
- - - - - - - ccomp (CCOMP) 7d chart
$1,05
0.0% 0.0% 0.0% $0,000000000000 - - - swerve.fi usd (SWUSD) 7d chart
$1,03
0.0% 0.0% 0.0% $4.049.584 - - - lp 3pool curve (3CRV) 7d chart
$0,891739
-0.1% -0.7% 3.3% $22.847.563 - - - wrapped matic (WMATIC) 7d chart
$1,07
-0.2% 0.2% 1.1% $0,009081940011 - - - matic aave interest bearing usdc (MAUSDC) 7d chart

Bạn muốn tìm Alpha mới nhất?
Hãy truy cập các báo cáo độc quyền của chuyên viên phân tích của CoinGecko!
CoinGecko Premium

Bạn muốn tìm hiểu thêm về tiền mã hoá?
Đọc các bài viết và hướng dẫn đơn giản dành cho người mới bắt đầu.
Tìm hiểu về tiền mã hóa

Bạn cần trợ giúp?
Tìm câu trả lời bạn cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm trợ giúp


coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng