Tiền ảo: 14.794
Sàn giao dịch: 1.138
Giá trị vốn hóa thị trường: 2,472T $ 0.9%
Lưu lượng 24 giờ: 81,251B $
Gas: 9 GWEI
Không quảng cáo
Danh mục đầu tư
Thêm vào danh mục đầu tư mới

Tiền ảo Token được đảm bảo bằng tài sản hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Giá trị vốn hóa thị trường Token được đảm bảo bằng tài sản hôm nay là $3 Tỷ, thay đổi -4.3% trong 24 giờ qua.
Điểm nổi bật
$2.520.661.147
Giá trị VHTT 4.3%
$61.638.427
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Tiền ảo Giá 1g 24g 7ng 30 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
135 XAUT
Tether Gold
XAUT
$2.333,40 0.9% 1.1% 0.3% 2.6% $2.812.942 $575.468.830 $575.468.830 1.0 tether gold (XAUT) 7d chart
154 PAXG
PAX Gold
PAXG
$2.324,38 0.2% 0.8% 0.1% 2.4% $7.895.786 $431.798.966 $431.798.966 1.0 pax gold (PAXG) 7d chart
173 CETH
cETH
CETH
$70,58 0.8% 0.1% 0.3% 4.6% $2.712,34 $379.616.521 $379.616.521 1.0 ceth (CETH) 7d chart
197 CWBTC
cWBTC
CWBTC
$1.289,13 0.8% 1.3% 4.2% 7.7% $0,00 $320.362.730 $320.362.730 1.0 cwbtc (CWBTC) 7d chart
263 TBTC
tBTC
TBTC
$63.878,45 0.3% 1.2% 3.7% 8.8% $761.413 $205.490.699 $205.490.699 1.0 tbtc (TBTC) 7d chart
269 OHM
Olympus
OHM
$12,24 0.8% 0.5% 1.9% 2.1% $138.431 $199.817.770 $270.552.263 0.74 olympus (OHM) 7d chart
548 CUSDC
cUSDC
CUSDC
$0,02398 0.1% 0.0% 0.1% 0.3% $91,29 $63.792.990 $63.792.990 1.0 cusdc (CUSDC) 7d chart
576 CDAI
cDAI
CDAI
$0,02347 0.4% 0.1% 0.0% 0.5% $317,12 $58.831.890 $58.831.890 1.0 cdai (CDAI) 7d chart
663 TEMPLE
TempleDAO
TEMPLE
$1,21 - 0.0% 0.6% 0.6% $557,79 $44.369.040 $44.426.276 1.0 templedao (TEMPLE) 7d chart
699 SETH
sETH
SETH
$3.457,29 0.2% 1.6% 1.2% 6.3% $4.842,55 $39.962.509 $39.962.509 1.0 seth (SETH) 7d chart
735 SB
Snowbank
SB
$231,72 0.2% 0.7% 3.5% 2.4% $74,44 $36.981.529 $36.981.529 1.0 snowbank (SB) 7d chart
782 SUSD
sUSD
SUSD
$0,9976 0.5% 0.1% 0.1% 0.1% $386.491 $33.697.341 $33.697.341 1.0 susd (SUSD) 7d chart
869 CBAT
cBAT
CBAT
$0,003987 2.1% 0.4% 11.2% 23.0% $0,00 $27.266.649 $27.266.649 1.0 cbat (CBAT) 7d chart
1017 RENBTC
renBTC
RENBTC
$64.478,81 0.9% 17.1% 1303.2% 8.2% $2.395,60 $19.594.840 $19.594.840 1.0 renbtc (RENBTC) 7d chart
1026 CUNI
cUNI
CUNI
$0,2067 1.6% 2.8% 6.8% 11.1% $12,69 $19.248.928 $19.248.928 1.0 cuni (CUNI) 7d chart
1108 FEI
Fei USD
FEI
$1,00 0.3% 2.4% 0.2% 0.4% $12.456,53 $16.260.165 $16.519.384 0.98 fei usd (FEI) 7d chart
1250 SBTC
sBTC
SBTC
$60.908,13 - 0.8% 5.9% 4.0% $2,67 $12.475.186 $12.475.186 1.0 sbtc (SBTC) 7d chart
1558 SHOPX
SHOPX
SHOPX
$0,01504 0.1% 0.4% 2.1% 8.4% $358.646 $7.225.681 $7.547.276 0.96 shopx (SHOPX) 7d chart
1582 TXAU
tGOLD
TXAU
$73,99 0.9% 0.9% 0.4% 1.1% $159,26 $6.892.934 $6.892.934 1.0 tgold (TXAU) 7d chart
1781 RAI
Rai Reflex Index
RAI
$2,86 0.5% 0.0% 0.9% 1.7% $92.630,50 $4.729.917 $4.729.917 1.0 rai reflex index (RAI) 7d chart
2092 VEUR
VNX EURO
VEUR
$1,07 0.2% 0.2% 0.0% 1.6% $97.638,98 $2.795.481 $2.795.481 1.0 vnx euro (VEUR) 7d chart
2216 CZRX
c0x
CZRX
$0,007559 2.3% 0.2% 14.6% 34.6% $49,13 $2.265.090 $2.265.090 1.0 c0x (CZRX) 7d chart
2224 CLINK
cLINK
CLINK
$0,2918 1.3% 0.0% 6.1% 11.6% $0,00 $2.241.087 $2.241.087 1.0 clink (CLINK) 7d chart
2385 TXAG
tSILVER
TXAG
$0,8853 1.2% 2.7% 2.9% 8.7% $57,64 $1.748.056 $1.748.056 1.0 tsilver (TXAG) 7d chart
2398 TEM
Templar DAO
TEM
$2,16 0.6% 1.3% 0.1% 4.1% $26,49 $1.716.808 $1.152.274 1.49 templar dao (TEM) 7d chart
2558 AX
AurusX
AX
$0,4741 0.2% 5.0% 19.3% 21.4% $69.872,80 $1.354.038 $14.233.597 0.1 aurusx (AX) 7d chart
2589 DGX
Digix Gold
DGX
$49,73 0.1% 0.2% 0.3% 3.2% $23,23 $1.282.739 $765.894 1.67 digix gold (DGX) 7d chart
2712 SEUR
sEUR
SEUR
$1,07 0.9% 0.9% 3.4% 1.9% $1.175,61 $1.063.935 $1.063.935 1.0 seur (SEUR) 7d chart
2789 XAUR
Xaurum
XAUR
$0,01296 - - - - $51,18 $922.271 $922.271 1.0 xaurum (XAUR) 7d chart
2911 VNXAU
VNX Gold
VNXAU
$75,42 0.1% 1.4% 0.9% 1.9% $129.875 $757.530 $757.530 1.0 vnx gold (VNXAU) 7d chart
3121 ZUSD
Zasset zUSD
ZUSD
$0,9985 0.7% 1.6% 0.2% 4.1% $81,71 $530.984 $530.954 1.0 zasset zusd (ZUSD) 7d chart
4163 TIME
Wonderland TIME
TIME
$0,07079 0.9% 4.9% 3.1% 23.5% $55,42 $63.724,66 $3.678.760 0.02 wonderland time (TIME) 7d chart
4336 PBTC
pTokens BTC [OLD]
PBTC
$3.069,08 0.5% 11.2% 14.4% 1.8% $315,09 $34.287,04 $34.287,04 1.0 ptokens btc [old] (PBTC) 7d chart
AREN
Aave REN
AREN
$0,04729 1.2% 2.3% 18.0% 29.3% $0,00 - $84.555,79 aave ren (AREN) 7d chart
AKNC
Aave KNC
AKNC
$0,5579 1.2% 1.8% 29.9% 8.4% $0,00 - $18.651,21 aave knc (AKNC) 7d chart
AENJ
Aave ENJ
AENJ
$0,1984 3.4% 2.5% 12.3% 45.0% $0,00 - $61.502,53 aave enj (AENJ) 7d chart
AZRX
Aave ZRX
AZRX
$0,3657 1.2% 0.0% 14.1% 34.4% $0,00 - $167.457 aave zrx (AZRX) 7d chart
ASNX
Aave SNX
ASNX
$2,04 3.2% 1.0% 8.1% 27.4% $0,00 - $916.370 aave snx (ASNX) 7d chart
ASUSD
Aave SUSD
ASUSD
$0,9922 0.1% 0.3% 0.6% 1.0% $21.446,51 - $1.239.095 aave susd (ASUSD) 7d chart
AMANA
Aave MANA
AMANA
$0,3397 1.2% 1.8% 15.7% 26.8% $0,00 - $316.030 aave mana (AMANA) 7d chart
ALINK
Aave LINK
ALINK
$14,42 1.2% 0.5% 6.2% 11.3% $0,00 - $38.825.545 aave link (ALINK) 7d chart
ATUSD
Aave TUSD
ATUSD
$0,9983 0.2% 0.1% 0.4% 0.1% $0,00 - $498.421 aave tusd (ATUSD) 7d chart
AUSDC
Aave v2 USDC
AUSDC
$1,00 0.2% 0.1% 0.1% 0.3% $390.888 - $193.120.169 aave v2 usdc (AUSDC) 7d chart
VDOGE
Venus DOGE
VDOGE
$0,002515 1.3% 0.0% 13.1% 24.7% $77,77 - $7.303.670 venus doge (VDOGE) 7d chart
ADA
Binance-Peg Cardano
ADA
Mua
$0,3814 0.1% 1.3% 9.0% 20.7% $267.864 - $106.775.590 binance-peg cardano (ADA) 7d chart
LTC
Binance-Peg Litecoin
LTC
Mua
$73,08 0.3% 1.6% 8.1% 15.9% $639.318 - $43.494.068 binance-peg litecoin (LTC) 7d chart
DOT
Binance-Peg Polkadot
DOT
Mua
$5,66 0.2% 1.6% 10.3% 25.5% $197.221 - $62.245.569 binance-peg polkadot (DOT) 7d chart
XRP
Binance-Peg XRP
XRP
Mua
$0,4911 1.0% 0.5% 3.3% 8.0% $400.203 - $101.796.591 binance-peg xrp (XRP) 7d chart
CVXCRV
Convex CRV
CVXCRV
$0,3297 1.3% 3.4% 22.5% 21.9% $1.473.533 - $106.304.427 convex crv (CVXCRV) 7d chart
OUSD
Synth oUSD
OUSD
$0,9905 - - - - $44,37 - $62.218,20 synth ousd (OUSD) 7d chart
OHM
Olympus v1
OHM
$69,32 - 0.6% 3.9% 0.3% $41,57 - $19.315.212 olympus v1 (OHM) 7d chart
EGX
Enegra
EGX
$200,35 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% $382.799 - $17.420.660.746 enegra (EGX) 7d chart
KBTC
Kintsugi BTC
KBTC
$82.273,76 - - - - $2.328,09 - - kintsugi btc (KBTC) 7d chart
IBTC
interBTC
IBTC
$64.197,64 0.7% 2.5% 4.1% 7.7% $41.594,85 - - interbtc (IBTC) 7d chart
TXPT
tPLATINUM
TXPT
$20,86 - 0.6% 0.6% 2.6% $8,97 - - tplatinum (TXPT) 7d chart
YVDAI
yvDAI
YVDAI
$1,12 0.4% 0.2% 0.1% 0.2% $0,00 - - yvdai (YVDAI) 7d chart
YVUSDC
USDC yVault
YVUSDC
$1,09 0.0% 0.0% 0.1% 0.5% $0,00 - $13.646.570 usdc yvault (YVUSDC) 7d chart
YVUSDT
USDT yVault
YVUSDT
$1,06 0.4% 0.2% 0.1% 0.2% $0,00 - - usdt yvault (YVUSDT) 7d chart
YVUNI
UNI yVault
YVUNI
$10,30 1.6% 2.8% 6.8% 11.1% $0,00 - $209.744 uni yvault (YVUNI) 7d chart
YVAAVE
Aave yVault
YVAAVE
$89,89 1.1% 0.8% 0.2% 8.9% $0,00 - $27.204,05 aave yvault (YVAAVE) 7d chart
YVYFI
YFI yVault
YVYFI
$6.010,76 1.7% 0.1% 5.6% 18.0% $0,00 - $1.093.084 yfi yvault (YVYFI) 7d chart
YVCOMP
COMP yVault
YVCOMP
$48,44 - - - - $0,00 - $4.292,65 comp yvault (YVCOMP) 7d chart
YVLUSD
LUSD yVault
YVLUSD
$1,14 0.1% 0.6% 0.2% 0.1% $0,00 - $26.625,13 lusd yvault (YVLUSD) 7d chart
YVSUSHI
SUSHI yVault
YVSUSHI
$0,9306 2.0% 0.3% 16.4% 29.8% $0,00 - $56.679,11 sushi yvault (YVSUSHI) 7d chart
YVTUSD
TUSD yVault
YVTUSD
$1,05 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% $0,00 - $7.109,09 tusd yvault (YVTUSD) 7d chart
YVLINK
LINK yVault
YVLINK
$14,78 1.3% 0.1% 6.4% 11.6% $0,00 - $467.338 link yvault (YVLINK) 7d chart
YVRAI
RAI yVault
YVRAI
$2,87 0.3% 0.3% 0.8% 2.3% $0,00 - $6.602,51 rai yvault (YVRAI) 7d chart
YVWETH
WETH yVault
YVWETH
$3.746,70 1.0% 0.3% 0.3% 4.6% $0,00 - $107.023.291 weth yvault (YVWETH) 7d chart
YVSUSD
sUSD yVault
YVSUSD
$1,04 0.0% 0.0% 0.1% 0.4% $0,00 - $3.306,75 susd yvault (YVSUSD) 7d chart
YV1INCH
1INCH yVault
YV1INCH
$0,4403 1.2% 4.6% 2.0% 1.0% $0,00 - $46.904,87 1inch yvault (YV1INCH) 7d chart
YVWBTC
WBTC yVault
YVWBTC
$65.615,55 0.6% 1.6% 4.7% 8.1% $0,00 - $3.418.596 wbtc yvault (YVWBTC) 7d chart
YVSNX
SNX yVault
YVSNX
$2,32 1.9% 0.0% 9.0% 28.4% $0,00 - $264.334 snx yvault (YVSNX) 7d chart
YVHEGIC
HEGIC yVault
YVHEGIC
$0,02256 0.2% 3.0% 2.1% 13.6% $0,00 - $4.415,91 hegic yvault (YVHEGIC) 7d chart
XCUSDT
xcUSDT
XCUSDT
$1,14 14.0% 3.6% 14.4% 14.1% $66.002,05 - - xcusdt (XCUSDT) 7d chart
AUSDC
Aave v3 USDC
AUSDC
$1,00000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $6,91 - - aave v3 usdc (AUSDC) 7d chart
AWETH
Aave v3 WETH
AWETH
$3.509,98 0.2% 0.2% 0.6% 6.2% $7,01 - - aave v3 weth (AWETH) 7d chart
AWBTC
Aave v3 WBTC
AWBTC
$64.171,10 1.2% 1.1% 4.5% 7.6% $0,8401 - - aave v3 wbtc (AWBTC) 7d chart
AUSDT
Aave v3 USDT
AUSDT
$0,9993 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% $39,30 - - aave v3 usdt (AUSDT) 7d chart
ARETH
Aave v3 rETH
ARETH
$3.901,03 1.2% 0.3% 0.1% 6.0% $0,00 - - aave v3 reth (ARETH) 7d chart
ADAI
Aave v3 DAI
ADAI
$0,9998 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $795,19 - - aave v3 dai (ADAI) 7d chart
AAAVE
Aave v3 AAVE
AAAVE
$86,01 1.3% 0.2% 1.0% 8.6% $0,00 - - aave v3 aave (AAAVE) 7d chart
ALINK
Aave v3 LINK
ALINK
$14,35 1.1% 0.7% 6.7% 12.2% $0,00 - - aave v3 link (ALINK) 7d chart
AMKR
Aave v3 MKR
AMKR
$2.436,73 1.1% 2.0% 6.1% 17.0% $0,00 - - aave v3 mkr (AMKR) 7d chart
ASDAI
Aave v3 sDAI
ASDAI
$0,9998 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% $0,00 - - aave v3 sdai (ASDAI) 7d chart
ACBETH
Aave v3 cbETH
ACBETH
$3.765,79 1.1% 0.3% 0.1% 4.2% $0,00 - - aave v3 cbeth (ACBETH) 7d chart
AUNI
Aave v3 UNI
AUNI
$10,10 2.3% 3.6% 6.9% 11.5% $0,00 - - aave v3 uni (AUNI) 7d chart
ALUSD
Aave v3 LUSD
ALUSD
$0,9990 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% $0,00 - - aave v3 lusd (ALUSD) 7d chart
ALDO
Aave v3 LDO
ALDO
$2,24 1.2% 1.7% 13.2% 8.5% $0,00 - - aave v3 ldo (ALDO) 7d chart
ACRV
Aave v3 CRV
ACRV
$0,3383 0.0% 3.8% 18.9% 27.5% $0,00 - - aave v3 crv (ACRV) 7d chart
ASNX
Aave v3 SNX
ASNX
$2,03 2.4% 0.2% 8.6% 28.0% $0,00 - - aave v3 snx (ASNX) 7d chart
ABAL
Aave v3 BAL
ABAL
$3,13 0.0% 3.3% 9.2% 19.1% $0,00 - - aave v3 bal (ABAL) 7d chart
AFRAX
Aave v3 FRAX
AFRAX
$0,9987 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% $0,00 - - aave v3 frax (AFRAX) 7d chart
ASTG
Aave v3 STG
ASTG
$0,4115 0.0% 4.0% 22.6% 8.3% $0,00 - - aave v3 stg (ASTG) 7d chart
A1INCH
Aave v3 1INCH
A1INCH
$0,4099 1.3% 5.0% 1.7% 1.0% $0,00 - - aave v3 1inch (A1INCH) 7d chart
AENS
Aave v3 ENS
AENS
$26,61 0.0% 4.8% 22.4% 26.7% $0,00 - - aave v3 ens (AENS) 7d chart
AKNC
Aave v3 KNC
AKNC
$0,5615 2.3% 0.0% 30.7% 7.2% $0,00 - - aave v3 knc (AKNC) 7d chart
ARPL
Aave v3 RPL
ARPL
$24,17 2.0% 6.1% 2.7% 11.2% $0,00 - - aave v3 rpl (ARPL) 7d chart
AWSTETH
Aave v3 wstETH
AWSTETH
$4.110,34 1.2% 0.3% 0.2% 4.2% $0,00 - - aave v3 wsteth (AWSTETH) 7d chart
IMBTC
The Tokenized Bitcoin
IMBTC
$66.407,24 - - - - $10.682,47 - $35.511.977 the tokenized bitcoin (IMBTC) 7d chart
ADAI
Aave DAI v1
ADAI
$1,00 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% $16,39 - - aave dai v1 (ADAI) 7d chart
Hiển thị 1 đến 100 trong số 154 kết quả
Hàng
Danh mục đầu tư mới
Biểu tượng và tên
Chọn loại tiền
Tiền tệ đề xuất
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Tiền định danh
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Tiền mã hóa
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Đơn vị Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Hàng hóa
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Chọn ngôn ngữ
Các ngôn ngữ phổ biến
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Tất cả các ngôn ngữ
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Đăng nhập để dễ dàng theo dõi tiền ảo bạn yêu thích 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Quên mật khẩu?
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Dễ dàng theo dõi tiền ảo yêu thích của bạn với CoinGecko 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Quên mật khẩu?
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu trong vài phút nữa.
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn xác nhận tài khoản trong vài phút nữa.
Tải ứng dụng CoinGecko.
Quét mã QR này để tải ứng dụng ngay App QR Code Hoặc truy cập trên các cửa hàng ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng