Tiền ảo Tiền mã hóa hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Hiển thị xu hướng
Hiển thị xu hướng
576.327.375.799 $
Giá trị vốn hóa thị trường
7.130.537.550 $
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Hiển thị định giá pha loãng hoàn toàn
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
1
$26.965,75
-0.1% 0.2% 1.5% $5.939.415.567 $526.130.361.264 $566.588.126.010 0,93 bitcoin (BTC) 7d chart
5
$0,515635
-0.2% -1.0% 1.4% $565.537.104 $27.506.142.757 $51.594.303.050 0,53 xrp (XRP) 7d chart
10
$0,062124623083
-0.2% -0.1% 1.1% $178.135.853 $8.779.301.785 $8.779.308.001 1,00 dogecoin (DOGE) 7d chart
15
$66,00
-0.4% 0.6% 1.6% $225.242.840 $4.869.428.324 $5.549.052.060 0,88 litecoin (LTC) 7d chart
25
$0,112321
-0.1% -0.5% -1.4% $51.779.771 $3.118.883.405 $5.619.381.300 0,56 stellar (XLM) 7d chart
30
$7,23
-0.4% 1.7% 2.1% $57.321.866 $2.118.041.732 - - cosmos hub (ATOM) 7d chart
48
$0,103184
-0.0% 1.7% 3.0% $22.207.477 $809.049.353 $1.032.965.994 0,78 algorand (ALGO) 7d chart
108
$27,77
-0.3% 1.4% 4.0% $18.531.281 $319.051.520 $525.957.474 0,61 dash (DASH) 7d chart
128
$0,222632
-0.3% 1.4% 0.9% $14.248.008 $232.614.819 $257.032.950 0,90 fetch.ai (FET) 7d chart
131
$13,22
-0.1% 0.8% 2.0% $1.963.121 $231.637.065 $277.743.489 0,83 bitcoin gold (BTG) 7d chart
138
$2,24
-0.2% -2.3% 2.6% $1.703.726 $225.664.062 $971.408.720 0,23 mx (MX) 7d chart
149
$13,69
-1.7% 0.2% 5.0% $567.537 $212.729.214 $287.650.161 0,74 decred (DCR) 7d chart
165
$0,015271139061
-0.1% 0.1% 1.2% $4.410.500 $182.101.784 $182.098.919 1,00 ravencoin (RVN) 7d chart
167
$0,031632029408
-0.1% -3.6% -5.2% $3.602.196 $176.574.038 $313.708.944 0,56 beldex (BDX) 7d chart
192
$19,59
0.7% 1.6% -2.9% $134.848 $141.239.436 $19.593.395.394 0,01 finschia (FNSA) 7d chart
199
$1,09
0.1% 3.1% 2.4% $53.780,72 $134.908.440 $134.908.440 1,00 stasis euro (EURS) 7d chart
228
$0,328209
-0.1% 2.0% 0.7% $3.687.306 $104.577.804 $144.370.584 0,72 flux (FLUX) 7d chart
229
$0,006306812232
-0.0% -0.6% -1.7% $3.582.247 $104.342.131 $132.507.399 0,79 digibyte (DGB) 7d chart
245
$8,89
0.1% 2.2% 8.7% $2.237.863 $93.449.332 $95.900.310 0,97 decentralized social (DESO) 7d chart
251
$0,514801
0.4% -2.2% -12.6% $11.850.579 $90.581.355 - - ark (ARK) 7d chart
264
$0,623622
-0.1% -0.1% 1.5% $450.160 $83.095.831 $83.095.831 1,00 nano (XNO) 7d chart
271
$1,25
0.0% -0.3% -6.0% $9.017.564 $80.923.249 $83.370.988 0,97 metal dao (MTL) 7d chart
275
$0,176361
-0.0% 1.4% 0.9% $3.270.917 $78.348.920 - - steem (STEEM) 7d chart
303
$0,988171
0.3% -2.2% 7.9% $266.710 $73.088.767 $96.385.948 0,76 ergo (ERG) 7d chart
317
$0,101649
0.1% 1.6% 4.8% $454.922 $68.530.128 - - chainx (PCX) 7d chart
387
$0,037496830300
0.3% 0.8% 0.1% $223.938 $51.991.044 $88.934.337 0,58 bifrost (BFC) 7d chart
462
$0,062277657363
-1.5% -0.4% -0.2% $125.954 $36.981.427 - - hypercash (HC) 7d chart
580
$0,071475746785
-0.0% -0.3% 10.7% $843.958 $25.740.001 $25.420.976 1,01 telos (TLOS) 7d chart
593
$0,057922691159
-0.2% 1.0% -0.2% $1.213.770 $24.344.797 $28.993.406 0,84 lto network (LTO) 7d chart
699
$0,034225675646
-0.0% 0.4% 2.9% $643.412 $16.415.542 $34.227.873 0,48 dforce (DF) 7d chart
740
$0,008674864841
0.0% 0.3% 0.8% $315.103 $14.982.929 $16.366.342 0,92 polyswarm (NCT) 7d chart
811
$0,155081
- - - - $12.406.456 $15.508.070 - btu protocol (BTU) 7d chart
819
$0,871743
-0.1% 3.6% -7.9% $12.477,10 $12.075.362 - - zano (ZANO) 7d chart
829
$0,151819
-1.2% 14.3% 31.7% $41.855,23 $11.773.455 $15.942.175 0,74 quantum resistant ledger (QRL) 7d chart
852
$0,004820155923
0.9% 1.7% 5.8% $159.590 $11.086.223 $48.190.495 0,23 wxt token (WXT) 7d chart
880
$0,053876504034
-0.1% -0.2% 2.0% $33.912,97 $10.102.273 $11.275.044 0,90 bitcoin diamond (BCD) 7d chart
897
$0,568598
-1.7% 0.1% -17.4% $3.908,88 $9.583.754 $11.944.695 0,80 epic cash (EPIC) 7d chart
905
$0,000064513487
0.0% 0.1% -0.6% $63.996,01 $9.421.167 $9.421.167 1,00 rupiah token (IDRT) 7d chart
951
$0,300284
-0.1% -5.8% -4.7% $1.691,06 $8.530.232 $8.184.459 1,04 peercoin (PPC) 7d chart
960
$0,001318450095
0.0% -1.9% -3.0% $90.063,64 $8.351.996 $15.829.295 0,53 quiztok (QTCON) 7d chart
969
$0,006687908937
-0.2% -1.0% -14.6% $39.637,61 $8.186.921 $9.682.858 0,85 dagger (XDAG) 7d chart
1029
$0,390745
0.0% -8.5% -5.0% $1.346,35 $7.017.762 $8.208.192 0,85 bitcoin 2 (BTC2) 7d chart
1046
$0,001910532784
0.0% -4.0% -7.8% $329,88 $6.733.255 $11.462.121 0,59 prizm (PZM) 7d chart
1086
$0,003932103286
-0.4% 0.7% 1.4% $8.033,94 $6.039.386 $7.565.542 0,80 banano (BAN) 7d chart
1125
$42,23
-2.5% 0.1% 27.2% $7.785,58 $5.447.859 $88.673.993 0,06 bitcoin pro (BTCP) 7d chart
1146
$51,92
-0.5% -0.1% -1.7% $5.785,94 $5.140.006 $5.140.006 1,00 tgold (TXAU) 7d chart
1231
$0,863888
0.1% 2.0% 5.6% $20.368,08 $4.096.424 $12.483.435 0,33 metronome (MET) 7d chart
1241
$0,027057996297
-1.1% -5.6% 3.8% $484.571 $4.001.097 - - grin (GRIN) 7d chart
1255
$0,026670077431
-0.7% -2.3% 0.8% $536.478 $3.866.377 $7.005.787 0,55 beam (BEAM) 7d chart
1293
$0,401616
-0.1% -0.1% -0.2% $363.917 $3.541.679 $3.256.479 1,09 crypton (CRP) 7d chart
1311
$0,000445129442
- - - - $3.419.027 $4.451.294 - minter network (BIP) 7d chart
1379
$0,005565046061
- - - - $3.003.225 $3.138.686 - mintme.com coin (MINTME) 7d chart
1381
$0,000000003467
0.0% 2.1% -1.2% $25.761,86 $2.960.361 $3.467.080 0,85 polydoge (POLYDOGE) 7d chart
1450
$0,001576761541
0.8% 3.4% 4.0% $7.108,77 $2.515.378 $7.883.929 0,32 kambria (KAT) 7d chart
1457
$0,220329
-0.4% 0.8% 1.5% $838,72 $2.473.494 $2.645.067 0,94 onooks (OOKS) 7d chart
1535
$0,000631565639
0.0% 3.6% 4.3% $33.552,54 $2.125.902 $4.101.054 0,52 callisto network (CLO) 7d chart
1540
$0,058351460695
- - - - $2.114.764 $2.299.442 - monolith (TKN) 7d chart
1578
$0,010571110515
0.5% -3.5% 4.0% $284.257 $1.992.005 $2.239.946 0,89 gleec coin (GLEEC) 7d chart
1595
$0,003079690738
2.7% -12.7% 20.2% $1.447,25 $1.920.017 $1.920.047 1,00 mobility coin (MOBIC) 7d chart
1608
$0,067879595073
-0.4% -1.1% -6.9% $9.991,06 $1.873.429 $12.880.852 0,15 probit (PROB) 7d chart
1661
$0,046181834289
-0.5% 0.8% 15.3% $20.224,81 $1.664.842 $1.891.644 0,88 evidenz (BCDT) 7d chart
1735
$0,060266144676
0.3% 0.7% -2.6% $32,09 $1.421.395 $3.315.583 0,43 ghost (GHOST) 7d chart
1779
$0,626641
-0.0% 0.6% -0.1% $3.030,38 $1.314.958 $1.314.958 1,00 tsilver (TXAG) 7d chart
1859
$0,013290564888
1.5% -11.9% -51.5% $756.328 $1.124.499 $1.130.603 0,99 sora (XOR) 7d chart
1866
$0,000364484266
0.1% -1.3% -8.9% $243.807 $1.113.614 $7.286.566 0,15 digitalbits (XDB) 7d chart
1901
$0,001970549520
2.5% -2.9% -9.6% $207,37 $1.034.850 $961.146 1,08 aion (AION) 7d chart
1967
$0,004295775124
0.1% -1.0% 12.0% $629.578 $899.586 $899.586 1,00 waykichain (WICC) 7d chart
1986
$0,000000108039
0.1% -0.1% 1.0% $276.373 $864.919 $1.081.149 0,80 freedom coin (FREE) 7d chart
1997
$0,010091139834
-0.4% -0.1% 5.6% $26.054,27 $846.792 $1.005.106 0,84 metaverse etp (ETP) 7d chart
2014
$0,075670277671
0.1% -2.2% -96.8% $228,15 $819.956 $1.588.989 0,52 0xbitcoin (0XBTC) 7d chart
2100
$0,042920877174
- - - - $691.474 $782.635 - next (NEXT) 7d chart
2156
$0,087076507590
- - - - $625.166 $2.805.605 - moneybyte (MON) 7d chart
2192
$0,002115091375
-0.0% 1.0% -0.7% $4.110,84 $583.419 $740.190 0,79 enecuum (ENQ) 7d chart
2300
$0,273660
-0.0% 0.1% 21.9% $80.887,07 $460.207 $8.193.563 0,06 aurusx (AX) 7d chart
2316
$0,074239683369
-0.1% 0.3% 3.4% $17,89 $444.722 $334.079 1,33 cloakcoin (CLOAK) 7d chart
2331
$0,018496883151
6.9% 82.9% 110.8% $88.095,34 $433.368 $1.850.442 0,23 nyzo (NYZO) 7d chart
2344
$0,000139372029
1.2% 1.5% 4.2% $12,87 $421.598 $861.577 0,49 savedroid (SVD) 7d chart
2351
$0,031283191644
-0.2% -2.3% 23.6% $7.110,85 $418.352 $563.411 0,74 stakecube (SCC) 7d chart
2421
$0,005125930539
-0.2% -0.1% 1.5% $3.710,79 $362.361 - - motacoin (MOTA) 7d chart
2429
$0,001319850774
0.1% -4.4% -0.7% $40.376,32 $353.868 $927.976 0,38 props (PROPS) 7d chart
2438
$0,035126256044
- - - - $341.723 - - karbo (KRB) 7d chart
2451
$0,026887112313
184.3% 81.9% 101.5% $1.740,76 $332.485 $708.813 0,47 plusonecoin (PLUS1) 7d chart
2470
$0,002426790551
-0.2% 12.7% 14.1% $63,42 $323.784 $371.685 0,87 veil (VEIL) 7d chart
2515
$0,001444890083
-0.6% 7.2% -0.7% $54.814,89 $293.967 $1.455.419 0,20 nitro league (NITRO) 7d chart
2522
$0,001007410223
-2.7% -4.0% -2.8% $385,31 $291.920 $302.233 0,97 quark (QRK) 7d chart
2537
$0,730961
-0.0% -0.4% -0.7% $223.708 $286.442 $286.442 1,00 meter stable (MTR) 7d chart
2628
$0,003084357223
0.4% -18.8% 2.0% $646,33 $239.428 $263.052 0,91 x8x (X8X) 7d chart
2681
$0,000214874283
1.2% -0.1% -1.4% $35.888,51 $212.625 $214.790 0,99 etherparty (FUEL) 7d chart
2685
$0,000025859375
-0.0% 23.6% -41.8% $208,76 $210.893 $181.023 1,17 digitalnote (XDN) 7d chart
2698
$0,011023390752
-0.4% 0.1% 1.1% $8,23 $207.032 $207.032 1,00 vidulum (VDL) 7d chart
2839
$0,000269406673
- - - - $151.848 $202.055 - munt (MUNT) 7d chart
2846
$0,007819658441
-0.2% 0.2% -15.4% $43,64 $147.356 $1.643.050 0,09 dogecash (DOGEC) 7d chart
2854
$0,000003845982
0.2% -2.6% -28.8% $40.594,52 $143.444 $191.693 0,75 hashcoin (HSC) 7d chart
2857
$0,076188940721
- - - - $142.111 $142.111 - 0xmonero (0XMR) 7d chart
2889
$0,000218411150
-0.2% -18.9% 95.7% $19,03 $130.147 $142.047 0,92 fydcoin (FYD) 7d chart
2913
$0,000001701024
-3.8% -4.8% -1.8% $110.226 $123.805 $123.805 1,00 centric swap (CNS) 7d chart
2948
$0,005508729148
- - - - $110.405 $176.279 - emerald crypto (EMD) 7d chart
3052
$0,003507215632
-0.2% 8.6% -22.4% $365,85 $84.322,46 $175.347 0,48 arqma (ARQ) 7d chart
3065
$0,000266950412
-0.2% 26.4% 0.5% $71,29 $80.330,52 $192.910 0,42 litecash (CASH) 7d chart
3080
$0,000134986922
-0.1% 0.2% 1.6% $3,97 $76.873,54 $269.974 0,28 devault (DVT) 7d chart

Bạn muốn tìm Alpha mới nhất?
Hãy truy cập các báo cáo độc quyền của chuyên viên phân tích của CoinGecko!
CoinGecko Premium

Bạn muốn tìm hiểu thêm về tiền mã hoá?
Đọc các bài viết và hướng dẫn đơn giản dành cho người mới bắt đầu.
Tìm hiểu về tiền mã hóa

Bạn cần trợ giúp?
Tìm câu trả lời bạn cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm trợ giúp


coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng