Tiền ảo: 14.793
Sàn giao dịch: 1.138
Giá trị vốn hóa thị trường: 2,474T $ 0.2%
Lưu lượng 24 giờ: 36,042B $
Gas: 3 GWEI
Không quảng cáo
Danh mục đầu tư
Thêm vào danh mục đầu tư mới

Tiền ảo Nút mạng chính hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Giá trị vốn hóa thị trường Nút mạng chính hôm nay là $1 Tỷ, thay đổi 0.6% trong 24 giờ qua.
Điểm nổi bật
$1.275.092.318
Giá trị VHTT 0.6%
$58.258.708
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Tiền ảo Giá 1g 24g 7ng 30 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
208 DASH
Dash
DASH
Mua
$24,23 0.5% 1.9% 6.2% 18.9% $30.037.551 $287.110.127 $458.589.945 0.63 dash (DASH) 7d chart
250 FLUX
Flux
FLUX
$0,6390 0.3% 1.2% 13.9% 26.5% $7.882.735 $222.732.807 $281.018.441 0.79 flux (FLUX) 7d chart
251 BDX
Beldex
BDX
$0,03440 0.4% 4.9% 11.3% 3.2% $1.085.106 $221.677.313 $341.227.130 0.65 beldex (BDX) 7d chart
277 ONT
Ontology
ONT
$0,2106 0.1% 0.6% 12.1% 27.9% $6.793.508 $190.564.871 $210.406.671 0.91 ontology (ONT) 7d chart
421 ZEN
Horizen
ZEN
$6,59 0.3% 0.9% 8.9% 28.9% $2.301.795 $99.700.243 $99.704.196 1.0 horizen (ZEN) 7d chart
431 SYS
Syscoin
SYS
$0,1226 0.3% 1.7% 18.8% 31.9% $1.525.378 $95.879.456 $96.815.258 0.99 syscoin (SYS) 7d chart
733 VIC
Viction
VIC
$0,3792 0.9% 1.7% 9.3% 16.0% $3.810.902 $37.204.112 $37.862.650 0.98 viction (VIC) 7d chart
866 MNW
Morpheus Network
MNW
$0,7276 1.0% 2.3% 7.2% 13.4% $236.720 $27.238.104 $34.771.491 0.78 morpheus network (MNW) 7d chart
940 PIVX
PIVX
PIVX
$0,2771 0.9% 8.0% 14.5% 19.2% $1.916.732 $23.199.690 $23.199.690 1.0 pivx (PIVX) 7d chart
1067 FIRO
Firo
FIRO
$1,28 0.2% 3.1% 10.8% 24.1% $1.335.156 $17.657.186 $27.334.539 0.65 firo (FIRO) 7d chart
1268 AXEL
AXEL
AXEL
$0,09397 0.0% 0.1% 4.0% 7.9% $2.915,29 $12.116.105 $93.950.841 0.13 axel (AXEL) 7d chart
1503 NRG
Energi
NRG
$0,1009 3.6% 6.5% 12.4% 9.8% $991.016 $7.867.586 - energi (NRG) 7d chart
1534 DIVI
Divi
DIVI
$0,001892 0.6% 3.2% 4.1% 5.4% $192.013 $7.458.196 - divi (DIVI) 7d chart
1572 NEOX
Neoxa
NEOX
$0,001281 0.3% 3.5% 13.1% 28.8% $60.562,35 $6.957.641 $26.893.247 0.26 neoxa (NEOX) 7d chart
1573 OXEN
Oxen
OXEN
$0,1013 0.0% 6.4% 6.9% 39.7% $438,14 $6.932.341 - oxen (OXEN) 7d chart
1815 SFD
SafeDeal
SFD
$0,1937 0.3% 0.2% 5.6% 13.4% $9.612,73 $4.433.592 $4.438.321 1.0 safedeal (SFD) 7d chart
2743 BTX
BitCore
BTX
$0,05114 0.0% 2.3% 13.0% 9.7% $42,08 $1.001.686 $1.073.684 0.93 bitcore (BTX) 7d chart
3005 HNST
Honest
HNST
$0,004734 0.0% 25.1% 28.3% 2.4% $16,58 $643.785 $1.893.485 0.34 honest (HNST) 7d chart
3056 D
Denarius
D
$0,06501 0.0% 3.7% 4.6% 18.0% $16,38 $580.798 $649.934 0.89 denarius (D) 7d chart
3081 THC
Hempcoin
THC
$0,002099 0.3% 1.2% 13.8% 40.0% $39,32 $561.567 $582.867 0.96 hempcoin (THC) 7d chart
3117 PAC
PAC Protocol
PAC
$0,00003025 0.0% 0.2% 0.5% 59.6% $26.149,84 $526.664 $1.509.593 0.35 pac protocol (PAC) 7d chart
3142 WGR
Wagerr
WGR
$0,001968 0.0% 0.5% 8.5% 31.2% $44,46 $512.740 - wagerr (WGR) 7d chart
3183 ETHO
Etho Protocol
ETHO
$0,006490 0.1% 0.2% 11.8% 18.8% $37.017,40 $480.876 $480.876 1.0 etho protocol (ETHO) 7d chart
3461 BLKC
BlackHat Coin
BLKC
$0,02692 0.4% 0.7% 0.5% 17.0% $8.238,33 $294.015 $562.747 0.52 blackhat coin (BLKC) 7d chart
3468 SCC
Stakecube
SCC
$0,02002 5.5% 0.3% 16.0% 27.2% $2.235,88 $290.801 $360.381 0.81 stakecube (SCC) 7d chart
3475 BIR
Birake
BIR
$0,0009645 0.0% 45.3% 3.0% 0.8% $9,25 $287.571 $287.681 1.0 birake (BIR) 7d chart
3560 DOGEC
DogeCash
DOGEC
$0,01321 0.6% 5.9% 4.7% 24.6% $113,22 $247.281 $275.724 0.9 dogecash (DOGEC) 7d chart
3596 TRC
Terracoin
TRC
$0,009908 0.0% 4.1% 7.0% 0.4% $447,23 $227.162 $415.987 0.55 terracoin (TRC) 7d chart
3689 BLOCK
Blocknet
BLOCK
$0,01777 - 452.6% 23.1% 50.2% $0,00005331 $191.656 - blocknet (BLOCK) 7d chart
3909 SWIFT
SwiftCash
SWIFT
$0,0004744 0.0% 1.5% 4.4% 2.9% $63,02 $123.265 $2.372.223 0.05 swiftcash (SWIFT) 7d chart
3990 ENQ
Enecuum
ENQ
$0,0003598 0.0% 26.5% 7.7% 60.5% $157,10 $105.575 $125.933 0.84 enecuum (ENQ) 7d chart
4047 PRCY
PRivaCY Coin
PRCY
$0,005894 0.4% 0.3% 13.6% 5.8% $1.296,17 $89.269,91 $360.584 0.25 privacy coin (PRCY) 7d chart
4199 SMART
SmartCash
SMART
$0,00001910 0.0% 19.6% 27.9% 42.1% $315,08 $56.412,93 $95.489,14 0.59 smartcash (SMART) 7d chart
4229 BOLI
Bolivarcoin
BOLI
$0,002703 0.0% 29.9% 5.1% 21.6% $6,19 $52.714,42 $67.566,69 0.78 bolivarcoin (BOLI) 7d chart
4292 PHR
Phore
PHR
$0,001395 - - - - $0,004068 $42.599,20 $25.896,44 1.64 phore (PHR) 7d chart
4367 CRW
Crown
CRW
$0,0009384 - - - - $0,00 $30.863,32 $39.412,20 0.78 crown (CRW) 7d chart
4496 CATO
CatoCoin
CATO
$0,0001332 - - - - $0,1373 $10.953,82 $19.176,68 0.57 catocoin (CATO) 7d chart
4546 AXE
Axe
AXE
$0,0006427 - - - - $7,34 $4.692,38 $13.497,63 0.35 axe (AXE) 7d chart
BNODE
Beenode
BNODE
$0,004954 - - - - $79,22 - - beenode (BNODE) 7d chart
LUX
LUXCoin
LUX
$0,001340 - - - - $14,10 - $80.412,98 luxcoin (LUX) 7d chart
COLX
ColossusXT
COLX
$0,00001772 0.5% 30.4% 12.2% 22.7% $23,35 - - colossusxt (COLX) 7d chart
RUP
Rupee
RUP
$0,003924 - - - - $0,006361 - $329.604 rupee (RUP) 7d chart
SPK
SparksPay
SPK
$0,0002454 - - - - $0,00005962 - $5.152,61 sparkspay (SPK) 7d chart
ZCR
ZCore
ZCR
$0,00002903 0.2% 27.6% 22.6% 42.7% $205,20 - $72.569,94 zcore (ZCR) 7d chart
SAGA
CryptoSaga
SAGA
$0,0006425 - 28.3% 86.8% 36.4% $0,1015 - $110.191 cryptosaga (SAGA) 7d chart
YCE
MYCE
YCE
$0,001381 - - - - $0,2779 - $345.314 myce (YCE) 7d chart
HTH
Help The Homeless Coin
HTH
$0,00001119 0.2% 51.3% 39.1% 16.8% $4,44 - $1.431,88 help the homeless coin (HTH) 7d chart
VNX
Venox
VNX
$0,001236 - - - - $0,00 - $74.160,70 venox (VNX) 7d chart
SEND
Social Send
SEND
$0,0001352 - 3.1% 21.8% 33.4% $0,001407 - $8.787,56 social send (SEND) 7d chart
DXO
Dextro
DXO
$0,0001971 - - - - $0,2064 - $4.928,18 dextro (DXO) 7d chart
ZOC
01coin
ZOC
$0,0003701 0.0% 0.3% 5.1% 27.7% $2,57 - $24.302,04 01coin (ZOC) 7d chart
MONK
Monk
MONK
$0,0002408 21.8% 22.9% 26.3% 35.6% $16,04 - $150.465 monk (MONK) 7d chart
GBX
GoByte
GBX
$0,001008 3.6% 4.2% 20.6% 4.3% $1,13 - $32.645,32 gobyte (GBX) 7d chart
CRM
Creamcoin
CRM
$0,00007900 - - - - $6,49 - $7.899,91 creamcoin (CRM) 7d chart
Hiển thị 1 đến 54 trong số 54 kết quả
Hàng
Danh mục đầu tư mới
Biểu tượng và tên
Chọn loại tiền
Tiền tệ đề xuất
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Tiền định danh
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Tiền mã hóa
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Đơn vị Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Hàng hóa
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Chọn ngôn ngữ
Các ngôn ngữ phổ biến
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Tất cả các ngôn ngữ
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Đăng nhập để dễ dàng theo dõi tiền ảo bạn yêu thích 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Quên mật khẩu?
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Dễ dàng theo dõi tiền ảo yêu thích của bạn với CoinGecko 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Quên mật khẩu?
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu trong vài phút nữa.
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn xác nhận tài khoản trong vài phút nữa.
Tải ứng dụng CoinGecko.
Quét mã QR này để tải ứng dụng ngay App QR Code Hoặc truy cập trên các cửa hàng ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng