coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực

Tiền ảo Masternodes hàng đầu theo vốn hóa thị trường

Hiển thị số liệu thống kê

Giá trị vốn hóa thị trường Masternodes hôm nay là $2 Tỷ, thay đổi -6.2% trong 24 giờ qua. Đọc thêm về Masternodes

Hiển thị số liệu thống kê
54.196 $
Giá trị vốn hóa thị trường
6.817 $
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
43,86%
Ưu thế giá trị vốn hóa thị trường Bitcoin
13437
# của tiền ảo
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
83
$59,28 -0.5% -5.2% 6.5% $152.079.786 $635.931.484 dash (DASH) 7d chart
168 $20,08 0.9% -1.7% 5.6% $26.123.616 $246.847.214 horizen (ZEN) 7d chart
208 $0,677601 -1.5% -8.6% 5.2% $11.793.912 $159.125.700 flux (FLUX) 7d chart
246 $0,183476 -0.9% -5.8% -12.7% $5.944.646 $118.254.991 syscoin (SYS) 7d chart
253 $0,077526104686 -0.3% -4.6% -7.5% $796.791 $116.193.569 beldex (BDX) 7d chart
259 $0,039211021284 1.1% -6.1% 7.1% $244.830 $113.619.880 divi (DIVI) 7d chart
377 $1,20 -0.7% -11.2% 59.7% $358.226 $63.788.032 energi (NRG) 7d chart
649 $1,75 -1.4% -4.9% 10.3% $1.118.674 $23.240.748 firo (FIRO) 7d chart
655 $0,389440 -1.0% -4.9% -13.2% $446.902 $22.784.964 oxen (OXEN) 7d chart
738 $0,159344 1.4% 1.1% 2.6% $108.971 $17.104.305 axel (AXEL) 7d chart
848 $0,108575 -0.5% -1.2% 1.9% $9.751,43 $11.823.046 birake (BIR) 7d chart
912 $0,000596803897 5.3% 3.7% -28.3% $16.079,77 $9.897.663 pac protocol (PAC) 7d chart
988 $0,114403 -1.4% -7.5% 2.6% $189.773 $7.915.700 pivx (PIVX) 7d chart
1052 $0,349955 0.1% -11.2% 42.5% $219,37 $6.924.999 sibcoin (SIB) 7d chart
1119 $1,72 -2.0% 8.2% 34.5% $342.166 $5.761.589 safedeal (SFD) 7d chart
1189 $1,33 -0.2% 0.4% 0.1% $9.355,75 $4.886.492 diamond (DMD) 7d chart
1374 $0,014189037646 -3.1% -2.7% 1.3% $6,02 $3.478.589 wagerr (WGR) 7d chart
1393 $0,256329 3.5% -3.9% -1.1% $61.629,00 $3.323.304 monk (MONK) 7d chart
1445 $0,277180 5.9% 12.0% 11.8% $9.426,35 $3.000.548 stakecube (SCC) 7d chart
1491 $0,015772869633 -1.8% -6.8% -7.6% $234.695 $2.724.929 gather (GTH) 7d chart
1544 $0,000853830210 -0.2% 2.6% 2.0% $233.620 $2.434.796 smartcash (SMART) 7d chart
1546 $0,012018173764 -1.2% -22.5% -13.8% $354.185 $2.431.849 enecuum (ENQ) 7d chart
1649 $0,232266 -0.3% 0.7% 15.9% $1.654,95 $2.029.729 blocknet (BLOCK) 7d chart
1656 $0,104334 -1.4% -8.1% -3.8% $193.656 $2.002.378 bitcore (BTX) 7d chart
1662 $0,012523646567 -4.7% -8.5% -16.5% $256.972 $1.989.731 honest (HNST) 7d chart
1685 $0,219537 -2.7% 0.2% 12.9% $1.745,71 $1.917.581 any blocknet (ABLOCK) 7d chart
1783 $0,038667471003 1.1% 0.8% 5.0% $119,40 $1.612.007 memetic (MEME) 7d chart
1878 $0,010403649296 ? ? ? ? $1.318.355 stakenet (XSN) 7d chart
2194 $0,091663557273 -0.2% 0.9% -28.4% $34.029,54 $777.268 privacy coin (PRCY) 7d chart
2208 $0,013166646310 0.2% -17.9% -31.4% $115.096 $759.962 etho protocol (ETHO) 7d chart
2284 $0,003364887523 -0.4% -1.6% 29.8% $837,50 $658.330 teloscoin (TELOS) 7d chart
2344 $0,020062794781 -0.5% -30.9% 31.6% $6.902,18 $597.379 crown (CRW) 7d chart
2360 $0,025212144466 -0.4% -0.9% 3.3% $154,55 $578.633 terracoin (TRC) 7d chart
2430 $0,001870918661 -0.5% 25.9% 8.3% $177,71 $498.063 hempcoin (THC) 7d chart
2440 $0,063829533564 -0.3% -0.7% 9.0% $8,03 $486.084 denarius (D) 7d chart
2499 $0,024347772688 -0.5% -7.6% -20.2% $358,88 $443.298 dogecash (DOGEC) 7d chart
2513 $0,001745643415 ? ? ? ? $435.029 monetaryunit (MUE) 7d chart
2537 $0,010624834068 -0.4% -12.8% -64.6% $11,90 $417.434 ionomy (ION) 7d chart
2761 $0,010298573256 0.0% 1036.7% 450.3% $1.883,29 $276.139 iq.cash (IQ) 7d chart
2866 $0,008505586805 -0.4% 4.2% -3.3% $13,76 $229.459 phore (PHR) 7d chart
2943 $0,014991624369 ? ? ? ? $194.861 bitcoin green (BITG) 7d chart
3086 $0,059338784508 -0.5% -0.6% -4.2% $19.914,10 $142.165 solaris (XLR) 7d chart
3155 $0,009035182562 ? ? ? ? $119.182 stipend (SPD) 7d chart
3255 $0,003542614000 -0.5% 8.4% 2.5% $4,59 $92.266,45 insane (INSN) 7d chart
3290 $0,012928411482 ? ? ? ? $82.870,24 gentarium (GTM) 7d chart
3318 $0,000365139508 23.2% 22.8% -1.3% $3,49 $75.613,67 swiftcash (SWIFT) 7d chart
3324 $0,019269908742 ? ? ? ? $74.477,51 stronghands masternode (SHMN) 7d chart
3337 $0,010034565508 -0.4% -0.7% -16.7% $1,28 $72.295,59 axe (AXE) 7d chart
3509 $0,002322328945 -1.0% -3.3% -7.8% $22,82 $38.076,32 arion (ARION) 7d chart
3533 $0,001996970796 -0.5% -4.0% 6.8% $6,47 $34.383,12 bolivarcoin (BOLI) 7d chart
3580 $0,000341639421 -0.5% -42.5% -40.6% $42,20 $25.442,12 catocoin (CATO) 7d chart
3586 $0,000127249673 -55.6% 33.5% $0,000006362484 $24.940,01 vsync (VSX) 7d chart
3600 $0,001239563975 -0.4% -0.7% 112.2% $0,004958255898 $23.332,58 zealium (NZL) 7d chart
3657 $0,001180871333 -0.5% -0.6% 2.5% $48,73 $16.584,18 apr coin (APR) 7d chart
3661 $0,000072909972 -1.0% -6.7% -4.9% $1.479,38 $15.704,50 beetlecoin (BEET) 7d chart
3694 $0,000295134280 -0.4% -0.7% -49.4% $0,125432 $11.539,43 bitcloud (BTDX) 7d chart
3695 $0,000590159263 -0.5% -0.7% -48.7% $0,385796 $11.524,85 absolute (ABS) 7d chart
3713 $0,000653589496 -1.0% 8.9% -40.2% $4,00 $9.883,93 know your developer (KYDC) 7d chart
3796 $0,002478243090 ? ? ? ? $1.971,31 keyco (KEC) 7d chart
3865 $0,000000001623 ? ? ? ? $0,025750188170 bitradio (BRO) 7d chart
$0,011995871413 ? ? ? ? ? lobstex (LOBS) 7d chart
$0,011214130426 -0.5% -3.3% -11.3% $15,00 ? gobyte (GBX) 7d chart
$0,000059086481 ? ? ? ? ? new power coin (NPW) 7d chart
$0,000385774584 ? ? ? ? ? nyerium (NYEX) 7d chart
$0,001236011599 ? ? ? ? ? venox (VNX) 7d chart
$0,000177134504 -86.5% -87.6% $0,035423003931 ? creamcoin (CRM) 7d chart
$0,001470129031 ? ? ? ? ? gold poker (GPKR) 7d chart
$0,000295134280 -0.4% -0.7% 2.6% $6,57 ? sovereign coin (SOV) 7d chart
$0,003315594342 ? ? ? ? ? luxcoin (LUX) 7d chart
$0,000206054567 0.0% $0,000000000000 ? bitcoin final (BTCF) 7d chart
$0,001477097984 -0.4% -0.1% $2,22 ? dextro (DXO) 7d chart
$0,000177507077 ? ? ? ? ? bitcoin adult (BTAD) 7d chart
$0,000295134280 -0.4% 4.0% 13.9% $1,55 ? 01coin (ZOC) 7d chart
$0,000512873578 ? ? ? ? ? cerberus finance (CCF) 7d chart
$0,000004765016 ? ? ? ? ? vantaur (VTAR) 7d chart
$0,000027601632 -1.0% -35.2% -59.6% $1,46 ? colossusxt (COLX) 7d chart
$0,000342077623 ? ? ? ? ? tune (TUN) 7d chart
$0,000367962182 ? ? ? ? ? earnzcoin (ERZ) 7d chart
$0,010054766287 0.9% 1.9% -6.2% $2.530,17 ? emrals (EMRALS) 7d chart
$0,000125266590 ? ? ? ? ? artax (XAX) 7d chart
$0,000072679403 -1.0% -25.8% -5.1% $36.266,92 ? biblepay (BBP) 7d chart
$0,000590435667 99.1% -33.8% -31.7% $123,39 ? bithostcoin (BIH) 7d chart
$0,000001128052 0.0% 0.0% 0.0% $0,000000000000 ? kalkicoin (KLC) 7d chart
$0,004809831583 -1.1% 205.8% -17.9% $0,004809831583 ? rupee (RUP) 7d chart
$0,039843127754 -0.4% 9.9% 13.3% $26,54 ? beenode (BNODE) 7d chart
$0,038065272432 -0.5% -0.7% 2.5% $23,27 ? dynamic (DYN) 7d chart
$0,005312417034 -0.4% 5.1% 269.5% $61,62 ? machinecoin (MAC) 7d chart
$0,001081831379 ? ? ? ? ? chaincoin (CHC) 7d chart
$0,014754037655 -0.5% -17.3% 0.5% $85,12 ? exclusivecoin (EXCL) 7d chart
$0,188210 ? ? ? ? ? crave (CRAVE) 7d chart
$0,001475398156 -0.5% -0.7% 14.0% $2,58 ? sparkspay (SPK) 7d chart
$0,000026334595 0.0% 25.4% $0,000000000000 ? aced (ACED) 7d chart
$0,000590159263 -0.5% 0.3% -35.1% $1,91 ? galactrum (ORE) 7d chart
$0,000029575945 ? ? ? ? ? medic coin (MEDIC) 7d chart
$0,017332124036 ? ? ? ? ? ignition (IC) 7d chart
$0,002962143118 ? ? ? ? ? deviant coin (DEV) 7d chart
$0,060178768787 1.0% 1.2% 4.0% $3.169,25 ? cryptosaga (SAGA) 7d chart
$0,000118089670 -0.4% -4.7% -0.3% $0,185935 ? dinero (DIN) 7d chart
$0,000324647708 -0.4% -0.7% 2.6% $1,52 ? digiwage (WAGE) 7d chart
$0,001009019499 ? ? ? ? ? digimoney (DGM) 7d chart