Tiền ảo Hệ sinh thái OEC hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Hiển thị xu hướng

Xem tất cả các token và tiền mã hóa được sử dụng trong Hệ sinh thái OEC dưới đây.

Hiển thị xu hướng
Hiển thị định giá pha loãng hoàn toàn
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
126
$13,18
0.0% 0.4% -2.2% $305.791 $235.198.402 $276.743.072 0,85 okt chain (OKT) 7d chart
209
$0,601645
-0.3% -2.1% -4.9% $10.774.081 $115.989.388 $150.409.559 0,77 sushi (SUSHI) 7d chart
390
$2,54
-1.6% -9.3% -18.1% $6.698.648 $49.229.050 $254.239.043 0,19 multichain (MULTI) 7d chart
617
$5,80
3.1% 7.5% 9.7% $4.617.710 $21.062.858 $28.753.795 0,73 wing finance (WING) 7d chart
873
$0,018342818935
1.0% 4.4% 4.7% $1.709.437 $10.326.384 $18.318.350 0,56 fortube (FOR) 7d chart
1424
$0,013858793057
-0.1% -0.7% 6.7% $106.499 $2.667.158 $2.747.462 0,97 dfyn network (DFYN) 7d chart
1627
$0,021940088977
-0.5% -1.6% -1.4% $632.703 $1.741.842 $4.606.467 0,38 cherryswap (CHE) 7d chart
1817
$0,924962
3.2% 1.1% 3.4% $475.065 $1.232.805 $2.985.335 0,41 pickle finance (PICKLE) 7d chart
1885
$0,029346770196
0.3% 3.8% 13.4% $498.433 $1.048.527 $2.934.939 0,36 o3 swap (O3) 7d chart
1890
$0,082624377251
0.3% -0.2% -3.2% $4.516,54 $1.039.908 $3.504.817 0,30 elk finance (ELK) 7d chart
1977
$11,51
0.2% 2.2% -1.1% $29.600,42 $873.918 $921.160 0,95 auto (AUTO) 7d chart
2399
$0,370695
-0.7% 0.6% 5.1% $57.256,56 $371.283 $371.283 1,00 cryptoblades (SKILL) 7d chart
2769
$0,000056859904
0.0% -0.9% -8.1% $45.646,69 $168.770 $283.671 0,59 celestial (CELT) 7d chart
3275
$0,000250061648
0.1% 1.1% -5.1% $19.911,93 $37.033,53 $42.005,17 0,88 definer (FIN) 7d chart
3304
$0,000487127642
-0.8% -1.7% 13.0% $25.837,65 $31.711,74 $48.611,24 0,65 kaka nft world (KAKA) 7d chart
$0,013890754999
0.2% 5.2% 5.8% $299,87 - $1.389.075 - jswap.finance (JF) 7d chart
$0,010194763367
- - - - - $30.980,30 - flux protocol (FLUX) 7d chart
$0,002163912626
- - - - - $21.639,13 - bladewarrior (BLADE) 7d chart
$0,000221751619
- - - - - $1.774.013 - wepiggy coin (WPC) 7d chart

Bạn muốn tìm Alpha mới nhất?
Hãy truy cập các báo cáo độc quyền của chuyên viên phân tích của CoinGecko!
CoinGecko Premium

Bạn muốn tìm hiểu thêm về tiền mã hoá?
Đọc các bài viết và hướng dẫn đơn giản dành cho người mới bắt đầu.
Tìm hiểu về tiền mã hóa

Bạn cần trợ giúp?
Tìm câu trả lời bạn cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm trợ giúp


coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng