Tiền ảo: 14.825
Sàn giao dịch: 1.144
Giá trị vốn hóa thị trường: 2,413T $ 3.2%
Lưu lượng 24 giờ: 83,786B $
Gas: 4 GWEI
Không quảng cáo
Danh mục đầu tư
Thêm vào danh mục đầu tư mới

Tiền ảo Real World Assets (RWA) hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Giá trị vốn hóa thị trường Real World Assets (RWA) hôm nay là $7 Tỷ, thay đổi 5.9% trong 24 giờ qua.
Điểm nổi bật
$7.451.276.293
Giá trị VHTT 5.9%
$548.473.541
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Tiền ảo Giá 1g 24g 7ng 30 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
58 ONDO
Ondo
ONDO
$1,24 0.6% 3.7% 8.8% 2.4% $203.936.904 $1.789.398.445 $12.393.975.352 0.14 ondo (ONDO) 7d chart
90 PENDLE
Pendle
PENDLE
$5,68 0.1% 5.6% 9.2% 16.3% $117.284.972 $879.857.609 $1.467.679.015 0.6 pendle (PENDLE) 7d chart
128 OM
MANTRA
OM
$0,7443 0.3% 5.7% 10.1% 12.3% $19.289.691 $616.570.366 $663.816.608 0.93 mantra (OM) 7d chart
148 XDC
XDC Network
XDC
$0,03134 0.4% 0.7% 11.3% 10.6% $6.612.488 $467.677.596 $1.189.884.282 0.39 xdc network (XDC) 7d chart
194 POLYX
Polymesh
POLYX
$0,3125 0.1% 3.0% 2.9% 30.9% $18.735.807 $332.227.443 $332.227.443 1.0 polymesh (POLYX) 7d chart
210 TRAC
OriginTrail
TRAC
$0,7226 0.1% 9.9% 12.8% 26.7% $2.381.555 $293.270.196 $361.219.187 0.81 origintrail (TRAC) 7d chart
237 CFG
Centrifuge
CFG
$0,5117 0.1% 14.2% 21.8% 27.0% $1.096.174 $253.472.948 $280.945.396 0.9 centrifuge (CFG) 7d chart
279 GFI
Goldfinch
GFI
$2,47 0.1% 7.1% 3.4% 33.7% $2.662.262 $187.352.576 $281.657.274 0.67 goldfinch (GFI) 7d chart
289 CHR
Chromia
CHR
$0,2216 0.6% 3.5% 7.7% 36.7% $13.244.235 $179.996.730 $179.996.730 1.0 chromia (CHR) 7d chart
299 TRU
TrueFi
TRU
$0,1439 0.1% 7.0% 5.1% 10.2% $27.913.493 $164.294.809 $177.280.804 0.93 truefi (TRU) 7d chart
305 CTC
Creditcoin
CTC
$0,4661 0.4% 0.9% 2.0% 34.3% $6.691.789 $160.744.628 $279.481.144 0.58 creditcoin (CTC) 7d chart
310 LCX
LCX
LCX
$0,1998 0.2% 2.8% 2.4% 31.9% $963.921 $154.932.974 $189.909.859 0.82 lcx (LCX) 7d chart
320 DUSK
Dusk
DUSK
$0,3224 1.1% 7.6% 7.1% 23.6% $20.989.813 $149.962.447 $161.483.383 0.93 dusk (DUSK) 7d chart
339 TOKEN
TokenFi
TOKEN
$0,08796 0.4% 2.2% 11.9% 34.0% $12.443.709 $133.402.961 $879.614.027 0.15 tokenfi (TOKEN) 7d chart
340 EURS
STASIS EURO
EURS
$1,07 0.8% 0.7% 0.2% 1.1% $897.080 $133.082.627 $133.082.627 1.0 stasis euro (EURS) 7d chart
350 IXS
IX Swap
IXS
$0,7243 0.2% 12.9% 9.1% 22.1% $830.241 $127.372.939 $130.373.616 0.98 ix swap (IXS) 7d chart
371 CHEX
CHEX Token
CHEX
$0,1187 0.1% 2.4% 12.8% 44.4% $672.291 $118.381.972 $118.381.972 1.0 chex token (CHEX) 7d chart
412 MPL
Maple
MPL
$13,07 0.0% 7.5% 16.4% 9.7% $1.377.578 $102.837.585 $131.263.829 0.78 maple (MPL) 7d chart
449 CPOOL
Clearpool
CPOOL
$0,1506 0.4% 0.2% 7.0% 28.4% $1.158.827 $90.918.344 $150.433.191 0.6 clearpool (CPOOL) 7d chart
473 PRO
Propy
PRO
$1,45 0.0% 6.1% 11.5% 36.7% $4.218.552 $84.269.710 $145.552.110 0.58 propy (PRO) 7d chart
556 HIFI
Hifi Finance
HIFI
$0,4888 0.1% 2.9% 2.5% 44.4% $4.117.622 $63.556.381 $69.122.654 0.92 hifi finance (HIFI) 7d chart
559 NXRA
AllianceBlock Nexera
NXRA
$0,07831 0.1% 2.2% 5.9% 42.0% $797.441 $62.227.779 $66.847.402 0.93 allianceblock nexera (NXRA) 7d chart
581 CANTO
CANTO
CANTO
$0,09624 0.1% 5.6% 1.6% 52.6% $3.573.560 $58.389.760 $96.209.705 0.61 canto (CANTO) 7d chart
590 LTO
LTO Network
LTO
$0,1336 0.3% 2.9% 3.6% 39.2% $3.046.203 $57.408.096 $57.408.477 1.0 lto network (LTO) 7d chart
639 BOSON
Boson Protocol
BOSON
$0,3806 1.2% 14.3% 7.4% 31.3% $804.719 $49.274.044 $76.130.611 0.65 boson protocol (BOSON) 7d chart
649 OPUL
Opulous
OPUL
$0,1043 0.7% 9.4% 4.9% 49.2% $938.443 $47.401.642 $51.988.596 0.91 opulous (OPUL) 7d chart
675 SOLO
Sologenic
SOLO
$0,1074 0.3% 1.1% 1.8% 10.9% $2.451.796 $42.888.340 $42.888.340 1.0 sologenic (SOLO) 7d chart
694 LINA
Linear
LINA
$0,006469 0.3% 4.4% 8.3% 19.2% $6.500.710 $40.782.177 $64.558.334 0.63 linear (LINA) 7d chart
744 STRX
StrikeX
STRX
$0,04241 0.6% 4.6% 1.6% 18.4% $1.052.034 $35.597.409 $37.766.146 0.94 strikex (STRX) 7d chart
755 PROPC
Propchain
PROPC
$1,87 0.6% 5.5% 10.4% 32.6% $641.825 $34.559.060 $158.350.792 0.22 propchain (PROPC) 7d chart
764 SMT
Swarm Markets
SMT
$0,4359 0.1% 2.5% 16.5% 44.6% $387.570 $34.398.685 $104.925.351 0.33 swarm markets (SMT) 7d chart
779 TRUF
Truflation
TRUF
$0,2550 0.2% 10.3% 8.3% 49.8% $670.760 $33.460.782 $254.963.244 0.13 truflation (TRUF) 7d chart
782 KLIMA
KlimaDAO
KLIMA
$3,50 1.5% 31.2% 22.8% 22.5% $1.753.275 $33.367.183 $33.367.183 1.0 klimadao (KLIMA) 7d chart
791 EL
ELYSIA
EL
$0,004830 0.7% 6.9% 17.5% 42.4% $729.289 $32.737.504 $32.737.504 1.0 elysia (EL) 7d chart
814 DFI
DeFiChain
DFI
$0,03708 2.0% 0.9% 12.1% 41.9% $2.899.559 $30.803.590 $44.830.464 0.69 defichain (DFI) 7d chart
854 PRCL
Parcl
PRCL
$0,2349 0.3% 5.9% 0.5% 45.3% $18.181.833 $28.465.617 $234.952.898 0.12 parcl (PRCL) 7d chart
858 PROPS
Propbase
PROPS
$0,07992 1.4% 7.7% 0.5% 39.3% $1.201.448 $28.069.808 $95.896.976 0.29 propbase (PROPS) 7d chart
884 TRADE
Polytrade
TRADE
$0,7060 0.2% 0.3% 7.7% 40.7% $1.146.700 $26.019.080 $70.927.183 0.37 polytrade (TRADE) 7d chart
979 ATR
Artrade
ATR
$0,01316 0.0% 6.5% 6.9% 41.4% $3.422.400 $21.535.295 $23.520.258 0.92 artrade (ATR) 7d chart
1043 CBY
Carbify
CBY
$1,86 2.6% 8.9% 10.2% 37.4% $299.946 $18.298.930 $92.981.133 0.2 carbify (CBY) 7d chart
1053 BST
Blocksquare
BST
$0,3541 0.1% 3.7% 18.4% 48.3% $1.050.150 $17.999.033 $17.999.033 1.0 blocksquare (BST) 7d chart
1172 BKN
Brickken
BKN
$0,2436 0.2% 2.2% 30.3% 43.5% $217.197 $14.164.024 $34.717.001 0.41 brickken (BKN) 7d chart
1174 CREDI
Credefi
CREDI
$0,01872 1.9% 6.7% 16.2% 28.9% $757.046 $14.031.649 $17.780.551 0.79 credefi (CREDI) 7d chart
1178 LEOX
LEOX
LEOX
$0,5550 0.1% 2.0% 6.7% 27.8% $1.662.470 $13.986.610 $32.121.840 0.44 leox (LEOX) 7d chart
1194 STBU
Stobox
STBU
$0,1434 1.6% 7.9% 0.1% 30.2% $191.353 $13.751.657 $14.347.907 0.96 stobox (STBU) 7d chart
1206 PLANET
Planet Token
PLANET
$0,00001580 1.7% 30.4% 23.9% 42.4% $3.029.167 $13.399.307 $15.737.045 0.85 planet token (PLANET) 7d chart
1302 DEXTF
Domani Protocol
DEXTF
$0,1688 0.2% 5.2% 8.1% 31.1% $44.039,91 $11.108.049 $16.879.678 0.66 domani protocol (DEXTF) 7d chart
1309 TRVL
TRVL
TRVL
$0,03559 0.0% 7.3% 1.7% 29.5% $473.323 $10.950.937 $35.535.972 0.31 trvl (TRVL) 7d chart
1323 UBXS
UBXS
UBXS
$0,1981 0.1% 8.5% 13.1% 34.8% $238.166 $10.706.758 $19.417.745 0.55 ubxs (UBXS) 7d chart
1333 DOVU
DOVU
DOVU
$0,001267 0.3% 5.4% 4.5% 32.4% $231.777 $10.586.962 $12.665.227 0.84 dovu (DOVU) 7d chart
1339 CGO
Comtech Gold
CGO
$74,61 0.0% 0.3% 0.1% 0.1% $557.479 $10.523.852 $10.523.852 1.0 comtech gold (CGO) 7d chart
1387 RVST
Revest Finance
RVST
$0,1108 1.5% 8.5% 8.8% 49.6% $12.401,30 $9.612.215 $11.079.493 0.87 revest finance (RVST) 7d chart
1408 RWA
Xend Finance
RWA
$0,07653 0.0% 6.9% 17.3% 47.5% $67.965,16 $9.307.269 $15.306.045 0.61 xend finance (RWA) 7d chart
1434 LAND
Landshare
LAND
$2,28 0.4% 4.2% 6.9% 19.8% $636.252 $8.799.646 $8.799.646 1.0 landshare (LAND) 7d chart
1419 ID
Everest
ID
$0,07519 3.2% 0.1% 7.2% 30.9% $22.759,83 $8.775.513 $60.157.755 0.15 everest (ID) 7d chart
1491 SOIL
Soil
SOIL
$0,9820 0.2% 9.1% 1.2% 40.0% $210.140 $7.870.039 $98.167.744 0.08 soil (SOIL) 7d chart
1529 FACTR
Defactor
FACTR
$0,06639 1.4% 1.0% 1.0% 27.6% $207.273 $7.562.217 $19.886.083 0.38 defactor (FACTR) 7d chart
1598 LNDX
LandX Governance Token
LNDX
$0,9992 0.2% 0.8% 6.8% 28.8% $474.735 $6.546.058 $65.795.480 0.1 landx governance token (LNDX) 7d chart
1812 REGEN
Regen
REGEN
$0,02995 0.1% 4.7% 4.6% 46.2% $1.244,92 $4.441.633 $4.441.633 1.0 regen (REGEN) 7d chart
1836 IXO
IXO
IXO
$0,04905 0.1% 0.7% 30.5% 32.3% $265,74 $4.270.256 $6.223.514 0.69 ixo (IXO) 7d chart
1849 MZERO
MetaZero
MZERO
$0,04138 0.5% 11.9% 16.9% 56.4% $143.023 $4.133.614 $4.133.614 1.0 metazero (MZERO) 7d chart
1896 ELAND
Etherland
ELAND
$0,09611 0.1% 4.3% 20.7% 5.9% $18.129,21 $3.850.818 $3.937.463 0.98 etherland (ELAND) 7d chart
2032 MBD
MBD Financials
MBD
$0,0001204 0.0% 1.0% 8.2% 42.8% $91.229,31 $3.125.430 $4.817.235 0.65 mbd financials (MBD) 7d chart
2054 DETF
Decentralized ETF
DETF
$0,03000 0.4% 4.0% 4.1% 51.9% $176.278 $2.999.761 $2.999.761 1.0 decentralized etf (DETF) 7d chart
2075 CARR
Carnomaly
CARR
$0,001636 2.7% 7.4% 18.2% 58.4% $75.960,43 $2.864.670 $2.864.670 1.0 carnomaly (CARR) 7d chart
2104 MIMO
Mimo Governance
MIMO
$0,005222 2.5% 2.3% 14.7% 32.2% $2.055,48 $2.749.924 $4.186.214 0.66 mimo governance (MIMO) 7d chart
2117 CGT
Curio Gas Token
CGT
$0,02689 0.8% 6.9% 2.4% 70.6% $9.804,06 $2.692.604 $2.692.604 1.0 curio gas token (CGT) 7d chart
2120 LCD
Lucidao
LCD
$0,009676 0.1% 1.1% 5.1% 34.3% $2.699,63 $2.677.185 $8.511.026 0.31 lucidao (LCD) 7d chart
2173 EMP
Empowa
EMP
$0,06813 0.0% 4.7% 5.2% 21.7% $43,73 $2.371.170 $13.626.275 0.17 empowa (EMP) 7d chart
2239 FFM
Florence Finance Medici
FFM
$0,02665 0.6% 0.6% 10.0% 45.3% $127.383 $2.149.263 $26.633.223 0.08 florence finance medici (FFM) 7d chart
2258 EPOCH
Epoch Island
EPOCH
$0,02577 0.2% 7.5% 0.9% 22.5% $19.255,08 $2.096.528 $2.892.300 0.72 epoch island (EPOCH) 7d chart
2423 XCHF
CryptoFranc
XCHF
$1,12 0.1% 0.0% 0.5% 2.2% $2.046,16 $1.678.488 $7.971.412 0.21 cryptofranc (XCHF) 7d chart
2453 IMO
IMO
IMO
$0,1418 0.1% 1.0% 2.7% 14.9% $4.500,94 $1.579.929 $2.657.417 0.59 imo (IMO) 7d chart
2476 WECO
WECOIN
WECO
$0,0001742 0.1% 0.8% 26.9% 45.5% $27.148,77 $1.533.749 $1.735.305 0.88 wecoin (WECO) 7d chart
2547 ISC
International Stable Currency
ISC
$1,72 0.8% 0.8% 0.7% 0.3% $10.475,94 $1.372.956 $1.372.956 1.0 international stable currency (ISC) 7d chart
2646 AX
AurusX
AX
$0,4205 0.0% 0.6% 8.5% 11.9% $55.814,71 $1.199.876 $12.613.051 0.1 aurusx (AX) 7d chart
2671 TIA
TIA
TIA
Mua
$0,005686 0.0% 4.0% 47.4% 64.0% $697,93 $1.148.016 $5.743.022 0.2 tia (TIA) 7d chart
2761 OSEAN
Osean
OSEAN
$0,001136 0.2% 0.7% 6.2% 19.1% $2.371,77 $965.830 $1.113.745 0.87 osean (OSEAN) 7d chart
2784 DAN
Dastra Network
DAN
$0,007411 0.5% 0.3% 8.0% 0.1% $26.634,40 $928.184 $3.853.626 0.24 dastra network (DAN) 7d chart
3021 LABSV2
LABSV2
LABSV2
$0,0002956 0.4% 14.2% 0.5% 48.3% $54.334,25 $628.558 $2.955.761 0.21 labsv2 (LABSV2) 7d chart
3252 RNB
Rentible
RNB
$0,04318 - - - - $2.001,77 $431.838 $431.838 1.0 rentible (RNB) 7d chart
3531 POI$ON
Poison Finance
POI$ON
$0,05707 0.0% 2.9% 10.1% 30.7% $1.062,98 $257.784 $204.429 1.26 poison finance (POI$ON) 7d chart
3936 URQA
UREEQA
URQA
$0,002903 0.9% 2.4% 17.4% 28.6% $40.809,10 $117.763 $289.692 0.41 ureeqa (URQA) 7d chart
4175 NSDX
NASDEX
NSDX
$0,05353 0.1% 2.2% 9.7% 37.4% $15.153,67 $60.833,57 $5.353.044 0.01 nasdex (NSDX) 7d chart
4560 BRTR
Barter
BRTR
$0,005505 0.3% 13.7% 33.6% 27.0% $300,30 $4.312,87 $96.345,14 0.04 barter (BRTR) 7d chart
REG
RealToken Ecosystem Governance
REG
$0,8425 0.1% 0.2% 0.9% 4.5% $674,66 - $1.736.717 realtoken ecosystem governance (REG) 7d chart
RIO
Realio
RIO
$1,38 0.3% 5.8% 2.0% 16.6% $4.822.581 - $75.586.486 realio (RIO) 7d chart
MIIDAS
Miidas
MIIDAS
$0,0001759 0.1% 6.1% 7.9% 34.6% $794,54 - $175.924 miidas (MIIDAS) 7d chart
DAKS
Draggable Aktionariat AG
DAKS
$14,13 - - - - $0,00 - $7.487.961 draggable aktionariat ag (DAKS) 7d chart
OUSG
OUSG
OUSG
$106,80 0.0% 0.0% 0.1% 0.4% $0,00 - - ousg (OUSG) 7d chart
INX
INX Token
INX
$0,1889 - 0.6% 11.1% 21.3% $966,40 - $37.786.975 inx token (INX) 7d chart
CRE
Crypto Real Estate
CRE
$0,0009537 0.1% 1.4% 3.5% 96.5% $80,80 - $95.367,04 crypto real estate (CRE) 7d chart
TBILL
OpenEden TBILL
TBILL
$1,06 0.0% 0.0% 0.1% 0.4% $0,00 - - openeden tbill (TBILL) 7d chart
FXD
Fathom Dollar
FXD
$0,9932 0.1% 0.9% 0.7% 0.6% $707.935 - - fathom dollar (FXD) 7d chart
STUSDT
Staked USDT
STUSDT
$1,01 - - - - $1,34 - - staked usdt (STUSDT) 7d chart
WSTUSDT
Wrapped Staked USDT
WSTUSDT
$1,04 0.0% 0.1% 0.7% 0.5% $3.907.633 - $22.539,06 wrapped staked usdt (WSTUSDT) 7d chart
LUMI
Lumishare
LUMI
$0,05599 0.0% 7.9% 10.3% 25.6% $125.700 - $445.209.372 lumishare (LUMI) 7d chart
BIB01
Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yr
BIB01
$110,94 0.0% 0.0% 0.1% 0.4% $0,00 - $52.874.004 backed ib01 $ treasury bond 0-1yr (BIB01) 7d chart
BHIGH
Backed HIGH € High Yield Corp Bond
BHIGH
$6,06 0.0% 0.3% 0.2% 1.2% $0,00 - - backed high € high yield corp bond (BHIGH) 7d chart
BNIU
Backed NIU Technologies
BNIU
$1,77 0.0% 3.8% 1.7% 11.9% $0,00 - $283.370 backed niu technologies (BNIU) 7d chart
Hiển thị 1 đến 100 trong số 137 kết quả
Hàng
Danh mục đầu tư mới
Biểu tượng và tên
Chọn loại tiền
Tiền tệ đề xuất
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Tiền định danh
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Tiền mã hóa
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Đơn vị Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Hàng hóa
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Chọn ngôn ngữ
Các ngôn ngữ phổ biến
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Tất cả các ngôn ngữ
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Đăng nhập để dễ dàng theo dõi tiền ảo bạn yêu thích 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Quên mật khẩu?
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Dễ dàng theo dõi tiền ảo yêu thích của bạn với CoinGecko 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Quên mật khẩu?
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu trong vài phút nữa.
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn xác nhận tài khoản trong vài phút nữa.
Tải ứng dụng CoinGecko.
Quét mã QR này để tải ứng dụng ngay App QR Code Hoặc truy cập trên các cửa hàng ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng