🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
Tiền ảo Retail hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Tiền ảo Retail hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Show Stats
The global crypto market cap is $2 Nghìn tỷ, a -1.5% increase over the last day. Read More
The total crypto market volume over the last 24 hours is $100 Tỷ, a -0.4% increase. Current top cryptocurrencies are Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) and Tether (USDT). Decentralized Finance (DeFi) total 24 hour trading volume is $5 Tỷ, which is 2,84% of the total crypto market. Crypto stablecoin total 24 hour trading volume is $60 Tỷ, 37,10% of the total crypto market.
Show Stats
32 $
Giá trị vốn hóa thị trường
57 $
24h Trading Volume
42,96%
Bitcoin Market Cap Dominance
7871
# of Coins

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
2195 $0,00489232 -0.1% -2.2% -6.6% $4.460,86 $307.916 devery (EVE) 7d chart
2232 $0,00002385 -10.4% 120.2% $0,238465 $269.168 storiqa (STQ) 7d chart
2273 $0,00004851 -0.2% 81.4% $0,00000000 $225.102 netkoin (NTK) 7d chart
2295 $0,00040321 12.1% $257,74 $201.606 asian dragon (AD) 7d chart
2465 $0,00503421 -0.3% 7.1% 42.1% $28,82 $92.872 audax (AUDAX) 7d chart
2558 $0,00173032 0.8% 21.3% 25.8% $33,95 $55.370 npcoin (NPC) 7d chart
2729 $0,02175279 0.0% 11.1% -5.2% $4.837,73 $14.390,83 swyft (SWYFTT) 7d chart
2834 $0,00001304 0.0% 0.0% 0.0% $0,00000000 $217,42 aeryus (AER) 7d chart
$0,00498685 ? ? ? ? ? joy coin (JOY) 7d chart
$0,00003973 ? ? ? ? ? the mart token (TMT) 7d chart
$0,163464 -1.1% 4.2% 148.3% $1.936.150 ? egoras rights (EGR) 7d chart
$0,00003142 -25.6% 8.0% -17.1% $399,00 ? newyorkcoin (NYC) 7d chart
$0,01501402 -0.3% -9.5% -10.2% $1.005,22 ? xeniumx (XEMX) 7d chart
$1,74 -0.9% -3.5% -18.6% $65.803 ? socialgood (SG) 7d chart
$0,00006479 0.1% -0.0% 1.9% $0,238410 ? the universal settlement coin (TUSC) 7d chart
$0,00213326 -0.7% 3.1% -16.2% $46.042 ? gamb (GMB) 7d chart
$0,00013865 0.0% -43.5% -8.2% $0,00292483 ? classicbitcoin (CBTC) 7d chart
$0,00002148 0.1% -3.6% -21.5% $3.748,44 ? spectrum (SPT) 7d chart
$0,00195354 0.0% $0,00000000 ? netkoin liquid (LIQUID) 7d chart
$0,08532358 ? ? ? ? ? web token pay (WTP) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android