Tiền ảo Tokenized Gold hàng đầu theo vốn hóa thị trường

Show Stats
Show Stats
11.254 $
Giá trị vốn hóa thị trường
370 $
24h Trading Volume
40,87%
Bitcoin Market Cap Dominance
9375
# of Coins
USD

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
187 $1.782,72 -0.2% 0.6% -1.6% $15.099.806 $317.015.603 pax gold (PAXG) 7d chart
303 $1.771,72 -0.1% 0.2% -1.8% $297.127 $151.326.407 tether gold (XAUT) 7d chart
1458 $49,77 -0.1% -1.2% -11.7% $4.571,72 $3.737.413 digix gold (DGX) 7d chart
1801 $1.790,60 -0.1% 1.9% -1.3% $39.361 $1.668.908 perth mint gold token (PMGT) 7d chart
2357 $1.749,35 ? ? ? ? $425.776 sxau (SXAU) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android